PNT KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG NIỆU ĐẠO

23 16 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 21:01

BS. BÙI VĂN KIỆTHiểu rõ giải phẫu học áp dụng trong đặt thông niệu đạoNhận biết được các dạng thông mềm thông thường, (chủ yếu là thông Foley)Thực hành được thao tác đặt thông niệu đạo đúng kỹ thuật.Theo dõi và phát hiện sớm các biến chứng do đặt thông niệu đạoa. Chỉ định:Bí tiểu cấp: bướu tiền liệt tuyến, bàng quang thần kinh, sỏi kẹt cổ bàng quang…Các trường hợp cần theo dõi lượng nước tiểuThông tiểu trước khi sanh nởLấy nước tiểu trực tiếp từ bàng quang làm xét nghiệmb. Chống chỉ định:Hẹp niệu đạoNiệu đạo, tinh hoàn, tiền liệt tuyến viêm cấp, vieâm muõ quy ñaàuChấn thương niệu đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: PNT KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG NIỆU ĐẠO, PNT KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG NIỆU ĐẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn