tìm hiểu về vlan (vitrual local area network)

44 18 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 20:59

... Quôc Bảo CHƯƠNG III: MẠNG LAN ẢO (VLAN- Vitrual local area network) 3.1 Giới thiệu mạng VLAN Trước hết cần nhăc lại VLAN Mạng VLAN mạng cục (viết tắt Local Area Network), định nghĩa tất máy tính... lạc VLAN với Các nhóm port vật lý nhóm vào VLAN Ví dụ hình 2, port P1, P4, P6 nhóm vào VLAN. 1 VLAN. 2 có các cổng P2, P3, P5 Thông tin liên lạc VLAN. 1 VLAN. 2 buộc thông qua router nơi định cho VLAN. 1... định VLAN xác định theo cổng Khi thiết bị kết nối vào cổng switch, tùy theo port thuộc loại VLAN thiết bị nằm VLAN Mặc định tất port switch nằm VLAN quản lý VLAN quản lý ln VLAN. 1 khơng thể xóa VLAN
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về vlan (vitrual local area network) , tìm hiểu về vlan (vitrual local area network)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn