Tìm hiểu về định tuyến OSPF đa vùng

36 25 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 20:59

... cost tuyến ABR costt chứa LSA Tuyến tới đích qảng cáo ABR lưu bảng định tuyến với cost tính tốn Kiểu định tuyến (sử dụng Router trung gian thay xác định đường đầy đủ tới đích) gọi định tuyến. .. định tuyến khu vực nonbackbone Tất khu vực OSPF phải kết nối tới vùng Backbone Tuy nhiên, thơng qua liên kết ảo 3.2 Normal area Normal area chứa vùng Internal, External thông tin định tuyến vùng. .. lượng ngoại 20 CHƯƠNG III: VÙNG (AREA) Định nghĩa Trong mạng cỡ lớn với nhiều Router chạy giao thức định tuyến OSPF người thiết kết mạng chia thành vùng khác gọi Area Tại OSPF lại chia Router theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về định tuyến OSPF đa vùng , Tìm hiểu về định tuyến OSPF đa vùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn