tìm hiểu và cài đặt thuật toán mã hoá aes 256

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 20:59

... tự mã giải mã liệu quan trọng Nó giúp sinh viên tìm hiểu sâu thuật toán mã giải mã cung cấp cách cài đặt thuật toán hệ điều hành Với lý trên, nhóm sinh viên chúng em chọn đề tài Tìm hiểu cài đặt. .. hiểu cài đặt thuật toán mã hoá AES 256 Phần 1: Tổng quan AES Chuẩn mã hóa dữ liệ u tiên tiến AES Chuẩ n mã hóa dữ liệu tiên tiế n AES (Advanced Encryption Standard) một hệ mã khóa bí... 192 hoặc 256 bit (do đặt cho tên AES- 128, AES- 192, AES- 256 tư ơng ứng với độ dài khóa sử dụng) AES trở thành thuật tốn mã hóa phổ biến sử dụng khóa mã đối xứng để mã hóa giải mã AES có
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu và cài đặt thuật toán mã hoá aes 256 , tìm hiểu và cài đặt thuật toán mã hoá aes 256

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn