Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

... Viết tiểu sử tóm tắt nhà văn, nhà thơ học chương trình ngữ văn 11 HOẠT ĐỘNG CŨNG CỐ, DẶN DỊ Củng cố: Mục đích, u cầu, cách viết tiểu sử tóm tắt Dặn dò:-Nắm vững kiến thức, vận dụng làm tập Làm tập. .. Bài tập 1: - Các trường hợp cần viết tiểu sử tóm tắt : c d - Các trường hợp lại: a- viết văn thuyết minh b- viết sơ yếu lí lịch - Tổ câu phần giống phần khác văn tiểu sử tóm tắt với điếu văn. .. hiểu sâu sáng tác họ c Yêu cầu - Thông tin cách khách quan, xác người nói tới - Nội dung độ dài văn cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt HOẠT ĐỘNG 2: CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT - Văn phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn