Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

... không sử dụng biện pháp tu từ II CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT 1.Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt - Tài liệu chọn phải thật xác, khách quan tiêu biểu 2 Viết tiểu sử tóm tắt - Tiểu sử tóm tắt. .. …hợp lí + Sử dụng ngơn ngữ thích hợp để viết thành văn * Ghi nhớ : SGK – Trang 55 + Muốn viết tiểu sử tóm tắt cần phải làm gì? III.LUYỆN TẬP 1.Bài tập - Hai trường hợp viết tiểu sử tóm tắt trường... sang “ Tiểu sử tóm tắt Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA GV: Yêu cầu HS đọc tìm hiểu mục I TIỂU SỬ TÓM TẮT SGK – Tr 53 trả lời câu Khái niệm: hỏi sau: Tiểu sử tóm tắt văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn