Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

... +Phần 4: Đánh giá khái quát đóng góp ơng cho văn học nghệ thuật -Theo em, ví dụ coi tiểu sử tóm tắt? (Gợi ý: học sinh dựa vào khái niệm, yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt) -Bởi vì: +Đây văn giới thiệu... dẫn dắt: Thơng qua ví dụ trên, II LUYỆN TẬP: ôn lại 1.Bài tập (SGK trang 63) kiến thức tiểu sử tóm tắt Để thành thạo thao tác viết loại văn này, sang phần luyện tập -Yêu cầu học sinh đọc đề -Thông... +Đánh giá chung Giới thiệu mới: Trong đời sống hàng ngày, thường bắt gặp nhiều tiểu sử tóm tắt Trong tiết học trước, em tìm hiểu khái niệm, mục đích, yêu cầu, nội dung lưu ý viết tiểu sử tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn