Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:37

... hay bắt gặp văn tiểu sử tóm tắt đời nghiệp nhà văn , hay văn tiểu sử tóm tắt đời nghiệp người giới thiệu vào quan lãnh đạo Nhà nước …Vậy, Tiểu sử tóm tắt ? cách viết văn Tiểu sử tóm tắt nào?... thuật BÀI 2: TIỂU SỬ TÓM TẮT Khái niệm Tiểu sử tóm tắt -Tiểu sử: thuật lại thân thế, nghiệp người -Tóm tắt: rút ngắn, giữ lại cốt yếu (những nội dung quan trọng)  Tiểu sử tóm tắt : văn thơng... ví dụ: +Tiểu sử nhà hoạt động Trang GVHD: Nguyễn Thị Phi trị, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ +Tiểu sử cán bộ, giáo viên Câu2.Theo em, viết văn 2.Mục đích tiểu sử tóm tắt (4’) tiểu sử tóm tắt nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài: Luyện tập Tiểu sử tóm tắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn