Mạch súc sắc điện tử ( mạch quay xổ số)

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 16:10

...Ý tưởng: Mạch súc sắc điện tử yêu cầu gieo súc sắc, hiển thị súc sắc thay đổi tốc độ gieo súc sắc Dựa yêu cầu đó, nhóm chúng em sử dụng mạch đèn LED để hiển thị mặt súc sắc dùng IC đếm... phóng nạp trên) - Khi nạp điện, tụ C nạp điện với điện áp ban đầu Vcc/3, kết thúc nạp thời điểm điện áp C 2Vcc/3.Nạp điện với thời (Ra+Rb)C - Khi xả điện, tụ C xả điện với điện áp ban đầu 2Vcc/3,... để xả điện - Bên gồm điện trở mắc nối tiếp chia điện áp VCC thành phần Cấu tạo tạo nên điện áp chuẩn Điện áp 1/3 VCC nối vào chân dương Opamp điện áp 2/3 VCC nối vào chân âm Op-amp Khi điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch súc sắc điện tử ( mạch quay xổ số), Mạch súc sắc điện tử ( mạch quay xổ số)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn