6Thiết kế đồng hồ thể thao hiển thị 1100 giây và phút , giây có các nút pause, stop, reset,start

10 27 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 16:07

... Chân Chân Chân Chân Chân 11 Chân Hiển thị LED đoạn: Ta nối chân a,b,c,d,e,f,g LED với chân 1 3,1 2,1 1,1 0,9 ,1 5,1 4 IC4511 Giải thích nguyên lý hoạt động mạch đồng hồ thể thao: Nguyên lý: Từ dạng 59:59:99... Chức chân sau: Các chân 7,6 , 2,1 chân đưa trạng thái logic cần chuyển sang dạng nhị phân từ đến led đoạn Các chân từ đến 15(theo thứ tự tương ứng với đoạn led đoan e,d,c,b,a,g,f) chân ngõ nối... 74LS90 IC 74LS90 có chân Reset dùng để reset hệ thống Đó là: MR 1, MR 2, MS 1, MS2 Đưa mức thích hợp vào chân tự động Reset Sau bảng mức Reset: Vì dùng để thiết kế đồng hồ thể thao b IC 555 tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: 6Thiết kế đồng hồ thể thao hiển thị 1100 giây và phút , giây có các nút pause, stop, reset,start, 6Thiết kế đồng hồ thể thao hiển thị 1100 giây và phút , giây có các nút pause, stop, reset,start

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn