Robot hàn TA 1400 panasonic (kèm file .m tính động học thuận)

25 36 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 14:35

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.3DANH MỤC HÌNH VẼ.3I.GIỚI THIỆU VỀ HÃNG PANASONIC4II.CẤU TẠO THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ROBOT HÀN TA1400.52.1.Robot hàn công nghiệp.52.2.Tính năng.52.3.Cấu tạo của robot hàn TA 1400.62.4.Đặc tính kĩ thuật chính của TA 1400.72.5.Ứng dụng trong công nghiệp.9III.Động học robot TA 1400 và thiết kế quỹ đạo chuyển động.93.1.Động học thuận.93.2.Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho các khớp.13IV.Giới thiệu phần mềm lập trình.194.1.Giới thiệu về phần mềm EASY ROB194.2.Giao diện phần mềm.20DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.24 ... Robot hàn TA 1400 Hình 4.1 : Khung tọa độ nối robot TA1 400 Dựa vào cấu trúc động học ta lập nên bảng D-H (Danavit _ Hartenberg ) sau: theta d alpha a K1 theta1 d1 90 a1 K2 theta2 0 a2 K3 theta3 90... lại vị trí: ±0.1mm BTL ROBOT Robot hàn TA 1400 + Khối lượng: 161 kg BTL ROBOT Robot hàn TA 1400 Hình 3.3: Thơng số phạm vi hoạt động TA 1400 [4] Robot hàn TA 1400 II.5 Ứng dụng công nghiệp Đối với... robot hàn TA 1400 Robot hàn TA 1400 bao gồm: + Một cấu robot công nghiệp BTL ROBOT Robot hàn TA 1400 + Nguồn hàn + Bình chứa khí (thường CO2) + Súng hàn Hình 3.2: Cấu tạo robot hàn TA 1400 II.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Robot hàn TA 1400 panasonic (kèm file .m tính động học thuận), Robot hàn TA 1400 panasonic (kèm file .m tính động học thuận), II. CẤU TẠO THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ROBOT HÀN TA1400., III. Động học robot TA 1400 và thiết kế quỹ đạo chuyển động., IV. Giới thiệu phần mềm lập trình.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn