Câu hỏi tình huống thi mầm non

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:44

... viên lớp bạn xử trí nào? Cơ giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cơ phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường... lớp bạn xử trí nào? - Cô giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ khỏi bạn Cô động viên an ủi trẻ cho trẻ bình tĩnh khỏi hoảng sợ, báo cho ban giám hiệu, y tế nhà trường biết - Giữ chỗ xương... chí y tế sơ cứu chỗ - Nếu nặng đưa trẻ đến bệnh viện gần để xử lí - Gọi điện báo với phụ huynh tình trạng trẻ để phối hợp giải Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu ăn loại thịt mà ăn cơm với canh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi tình huống thi mầm non, Câu hỏi tình huống thi mầm non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn