Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:14

... đến từ "thao tác" như: thao tác vận hành máy móc; thao tác kĩ thuật; thao tác thiết kế (trong xây dựng); thao tác bắn súng (trong tập quân sự); - Thao tác tà từ dùng việc thực động tác theo... thuật định Bài tập Thao tác nghị luận có điểm tương đồng khác biệt so với loại thao tác khác? Gợi ý: - Tương đồng: Thao tác nghị luận loại thao tác, bao gồm qui định chặt chẽ động tác, trình tự kĩ... tác giả sử dụng thao tác nghị luận chủ yếu nào? - Cách dùng thao tác nghị luận hay chỗ nào? Gợi ý: - Tác giả muốn chứng minh: "Thơ Nôm Nguyễn Trãi tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá dân gian, văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn