Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:14

... Một số thao tác nghị luận cụ thể Ôn lại thao tác học Gv: Các thao tác phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch thao a Điền từ theo trình tự là: tổng hợp, phân tích, qui nạp, diễn dịch tác nghị luận. .. cặp thao tác nghị luận vừa có quan hệ chặt chẽ vừa đối lập - Trong văn nghị luận cần cố gắng kết hợp sử dụng nhiều thao tác để văn không đơn điệu - Học làm tập - Giờ sau học: Tổng kết phần văn. .. sử dụng thao tác qui nạp, ý đầu dẫn chứng, để phục vụ cho kết luận: từ xưa bậc trung… d.- Nhận định thứ - Nhận định thứ hai chưa xác - Nhận định thứ ba Thao tác so sánh - Thao tác so sánh gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn