Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:14

... Kiểu nghị luận kiểu quan trọng chương trình Ngữ văn THPT Để làm tốt kiểu này, em cần nắm thao tác nghị luận Bài học hôm nay, ôn lại số thao tác nghị luận học đồng thời tìm hiểu thao tác nghị luận. .. tìm hiểu số thao tác nghị luận Tên TT Phân tích Bản chất thao tác chia vấn đề cần bàn luận thành phận xem xét cách cặn (các phương diện, nhân tố) Tổng hợp Tác dụng thao tác kẽ kĩ kết hợp phần... Tổng hợp ko thao tác đối Thao tác so sánh lập với phân tích mà tiếp a) Thao tác: so sánh để thấy giống khác tục hồn thành q trình phân tích - câu văn Bác  nhấn mạnh giống b) So sánh để thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn