Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:14

...về động tác, trình tự kĩ thuật yêu cầu kĩ thuật => Thao tác nghị luận => Thao tác nghị luận hoạt động tư làm để nhằm mục đích cuối thuyết phục người đọc (người nghe) nghe theo ý kiến bàn luận II-... tiếp thụ nhiều thành tựu văn hoá dân gian, văn học dân gian” - Thao tác chủ yếu tác giả sử dụng phân tích - Câu cuối đoạn trích, tác giả chuyển sang quy nạp Nhờ thao tác quy nạp mà tầm vóc tư... suy kết luận vật, tượng riêng (4) => (1) Tổng hợp; (2) Phân tích; (3) Quy nạp; (4) Diễn dịch Thao tác so sánh Giáo viên chốt kết Giáo viên yêu cầu hướng dẫn học sinh thực ý b, c, d a Câu văn Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn