Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 10:14

... kết luận việc, tượng riêng H: Trong hai ngữ liệu SGK tr132, tác b+c Trong ngữ liệu giả dùng thao tác nghị luận Nhóm 1: Đoạn trích Tựa trích diễm thi tập, nào? Phân tích cụ thể? tác giả dùng thao. . .tác mà người thường sử dụng sống nhằm thuyết phục người khác đồng tình, đồng ý, đồng cảm với vấn đề mà đưa II Một số thao tác nghị luận cụ thể HĐ2: Ôn số thao tác học Ôn lại số thao tác học... vào kết luận chung, làm cho kết luận bao gồm sức thuyết phục toàn luận điểm nhỏ Nhóm 4: Tác giả dùng thao tác quy nạp, dẫn chứng khác phục vụ cho kết luận: "Từ xưa đời khơng có" trở nên đáng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 32: Các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn