ĐỀ THI TUYỂN DỤNG VP BANK

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 22:22

Đề thi tuyển dụng ( Thời gian làm 180 phút) Mỗi thí sinh làm giấy A4 Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết Tín dụng NH Những yêu cầu đặt cho người làm nghề tín dụng Đưa sở chứng minh có đủ điều kiện làm cán tín dụng VPBANK (20đ) Câu 2: Vốn lưu động Doanh nghiệp bao gồm thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay vốn lưu động? (20đ) Câu 3: Khi thẩm định cho vay, để đánh giá tư cách đạo đức & lực quản lý điều hành người chủ DN cần xem xét vấn đề gì? Tại sao? (30đ) Câu 4: Thẩm định lực tài DN dựa báo cáo tài nào? Nêu nội dung báo cáo (20đ) Lưu ý: Chữ viết rõ ràng, cẩn thận, cách trình bày tốt (10đ) http://nghoangvan137.blogspot.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN DỤNG VP BANK, ĐỀ THI TUYỂN DỤNG VP BANK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn