BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM tt

29 20 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LOAN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HỊA ÂM THẾ KỶ XX VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ ÂM NHẠC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.Phạm Tú Hương Hà Nội - 03/2019 Cơng trình hoàn thành Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Tú Hương Phản biện 1: ………………………………………………… ……………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… ……………………………………………… Phản biện 3: ………………………………………………… ……………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi…… ……… ngày …… tháng …… năm ………… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài HVANQGVN trung tâm đào tạo hàng đầu âm nhạc chun nghiệp tồn quốc có trách nhiệm bổ sung, cập nhật kiến thức khoa học vào công việc đào tạo giảng dạy nghiên cứu Trong vài năm trở lại đây, sinh viên tiếp cận với nhiều tác phẩm âm nhạc kỷ XX học chuyên ngành Piano, Guitar, Accordeon, nhạc cụ gỗ v.v… nhiều tác phẩm viết cho dàn nhạc tác phẩm hòa tấu thính phòng Một số nhạc sĩ trào lưu âm nhạc sáng tác thuộc kỷ XX bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn lịch sử âm nhạc giới, mà chưa cập nhật vào mơn Hồ âm Luận án đề cập đến số nội dung hồ âm kỷ XX tìm hiểu xem sở đào tạo âm nhạc giới đưa hoà âm kỷ XX áp dụng vào giảng dạy trường âm nhạc nào? Và tiếp đến việc cập nhật bổ sung chương trình hồ âm kỷ XX đưa vào giảng dạy HVANQGVN thời gian sớm Hiện môn Lý luận đổi tên thành Âm nhạc học, luận án dùng theo cách gọi Âm nhạc học Mơn Hồ âm dạy HVANQGVN, gọi phần “Hồ âm cổ điển” Qua tìm hiểu chương trình hòa âm cho sinh viên chuyên ngành HVANQGVN cho thấy, từ năm 2013 có chủ trương đưa phần hòa âm kỷ XX vào giảng dạy cho số chuyên ngành Tuy nhiên nhiều lý do, phần kiến thức chưa triển khai khiến cho sinh viên gặp nhiều khó khăn chơi tác phẩm đại bỡ ngỡ tham gia vào chương trình biểu diễn hòa tấu giao lưu với nhiều trường bạn giới Sinh viên khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học không dễ dàng thực viết chuyên ngành liên quan đến ngơn ngữ âm nhạc kỷ XX Hồ âm kỷ XX phần thiếu mơn hồ âm giảng dạy HVANQGVN Nhận thức yêu cầu cấp bách việc đưa số kiến thức hòa âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn hòa âm HVANQGVN, với trách nhiệm người thầy thuộc hệ sau, chúng tơi thấy có nghĩa vụ phải cập nhật kiến thức cho chương trình giảng dạy âm nhạc nói chung hồ âm nói riêng Đây lý khiến lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu Đề tài luận án có tiêu đề “Bổ sung số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” Đây đề tài mang tính cấp thiết đờng thời đề tài khó Hy vọng ủng hộ giúp đỡ của bậc thầy trước đờng nghiệp để bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn Lý thuyết hồ âm của HVANQGVN nhằm giúp sinh viên tiếp cận với ngơn ngữ âm nhạc tác phẩm đương đại phân tích thưởng thức tác phẩm Lịch sử đề tài Vấn đề nghiên cứu để đưa đặc điểm, thành tựu của âm nhạc kỷ XX vào giảng dạy HVANQGVN thể nhiều cơng trình nghiên cứu luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ Luận án tiến sĩ của Vũ Đình Thạch bảo vệ năm 2009 có tiêu đề: Âm nhạc kỷ XX vai trò việc đào tạo kèn Clarinette Nhạc viện Hà Nội Luận án tiến sĩ của Phạm Phương Hoa Những thủ pháp sáng tác số trường phái âm nhạc kỷ XX bảo vệ năm 2010 Luận án tiến sĩ của Ngô Phương Đông Đào tạo âm nhạc kỷ XX cho kèn Hautbois HVANQGVN bảo vệ năm 2011 Luận án tiến sĩ của Cao Sĩ Anh Tùng Nghệ thuật Guitar đương đại nửa sau kỷ XX đào tạo Guitar chuyên nghiệp Việt Nam bảo vệ năm 2015 Các thủ pháp hoà âm kỷ XX trình bày phong phú đa dạng tài liệu của nước Chúng tơi trình bày số cơng trình tiêu biểu mục Tổng quan tình hình nghiên cứu chương của luận án Ở Việt Nam, cơng trình nghiên cứu hoà âm kỷ XX của Phương Tây, hoà âm tác phẩm âm nhạc Việt Nam khơng có nhiều giới hạn vài giáo trình, luận án hay luận văn lĩnh vực Âm nhạc học Cuốn Giáo trình hồ (Bậc đại học) của Phạm Minh Khang (2005), có giới thiệu chương IV “Sơ khảo hình thành phát triển số thủ pháp hoà âm âm nhạc TKXX”, Trung tâm thông tin - Thư viện âm nhạc xuất Ngồi giáo trình này, số luận án, luận văn thuộc chuyên ngành Âm nhạc học bảo vệ HVANQGVN có đề cập đến lĩnh vực hoà âm tác phẩm âm nhạc phương Tây tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam có liên quan đến hồ âm kỷ XX mà giới thiệu phần lịch sử đề tài Vấn đề chúng tơi phân tích sâu phần Tổng quan tình hình nghiên cứu chương luận án Tại Việt Nam thời điểm này, chưa thấy cơng trình nghiên cứu khoa học đề cập tới vấn đề Bổ sung số đặc điểm hồ âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hay sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam Vì thế, đề tài luận án khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố 3 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận án hướng tới việc bổ sung số kiến thức hồ âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy, sau kết thúc phần hoà âm cổ điển cho sinh viên chuyên ngành âm nhạc, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội giai đoạn Qua giúp sinh viên cập nhật kiến thức biểu diễn phân tích tác phẩm đương đại Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Thứ sinh viên hệ đại học của HVANQGVN chuyên ngành biểu diễn Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học đối tượng nghiên cứu của luận án Thứ hai nghiên cứu chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy mơn Hoà âm HVANQGVN, để cập nhật số kiến thức hoà âm kỷ XX vào giảng dạy cho sinh viên Học viện Thứ ba chọn số tác phẩm âm nhạc Phương Tây Việt Nam ưa sử dụng ngơn ngữ hồ âm kỷ XX để đưa vào phần nghiên cứu tập phân tích mơn Hồ âm Thứ tư chọn số nội dung tiêu biểu hoà âm kỷ XX để đưa vào chương trình giảng dạy HVANQGVN thời kỳ 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Giảng dạy hoà âm kỷ XX cho sinh viên đại học HVANQGVN.; Tác phẩm âm nhạc giới Việt Nam tiêu biểu sử dụng ngơn ngữ hồ âm kỷ XX Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích, so sánh, qui nạp, đối chiếu, tổng hợp v.v kiến thức hồ âm kỷ XX nhằm tìm vấn đề cốt lõi để bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm bậc đại học HVANQGVN Xem xét chương trình, giáo trình có, đúc kết lại kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hoà âm của hệ giảng viên, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành; kế thừa, tiếp thu thành tựu khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây dựng phần ứng dụng nội dung thực hành 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Tổ chức dạy thực nghiệm số nội dung hoà âm kỷ XX cho sinh viên chuyên ngành khác để kiểm chứng tính khả thi của kiến thức đưa vào chương trình giảng dạy, phương pháp dạy học khả tiếp thu của sinh viên Ngồi ra, chúng tơi sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, vấn người có liên quan để xem kiến thức hoà âm kỷ XX tiếp cận sở đào tạo âm nhạc giới Đóng góp luận án 6.1 Về mặt lý luận: Tổng kết ngơn ngữ hồ âm kỷ XX thơng qua số dạng điệu thức, cấu trúc hợp âm - chồng âm, thủ pháp hòa âm v.v Đề xuất đưa nội dung hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy cho sinh viên đại học HVANQGVN đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên âm nhạc chuyên nghiệp giai đoạn 6.2 Về mặt thực tiễn: Đưa phần kiến thức hoà âm tiêu biểu kỷ XX vào giảng dạy hệ đại học HVANQGVN Xây dựng chương trình nội dung phần hoà âm kỷ XX cho bậc đại học, góp phần hồn thiện chương trình mơn học hồ âm nói chung Đề xuất số phương pháp dạy phần hòa âm kỷ XX Ngồi ra, thơng qua luận án gợi mở phần tư duy, ý tưởng kết hợp nhân tố âm nhạc truyền thống dân tộc với thủ pháp đại cho sinh viên sáng tác, nhằm tạo tác phẩm vừa có tính dân tộc vừa phù hợp với thở sống, thẩm mỹ thời đại Với sinh viên thuộc chuyên ngành khác, kiến thức hoà âm kỷ XX giúp em tiếp cận thuận lợi hơn, sâu sắc với tác phẩm âm nhạc đương đại phân tích, tìm hiểu phong cách tác giả thể tác phẩm âm nhạc Bố cục luận án Luận án dài 148 trang gồm Mở đầu, Nội dung Kết luận Nội dung luận án gồm chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG DẠY HOÀ ÂM Ở HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý luận Hòa âm mơn học quan trọng chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Học viện âm nhac, Nhạc viện Từ trình độ trung cấp đến đại học, từ chuyên ngành biểu diễn đến chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, cấp học, chuyên ngành, học sinh - sinh viên tiếp cận với kiến thức, kỹ thực hành hòa âm khác Mơn hòa âm giúp cho học sinh - sinh viên hiểu cấu trúc hình thức của tác phẩm, xếp dạng hợp âm điệu thức khác nguyên lý kết hợp hợp âm theo chiều dọc chiều ngang vị trí hợp âm tác phẩm âm nhạc v.v… Qua hiểu thêm quan điểm thẩm mỹ, phong cách sáng tác của tác giả Trong lịch sử phát triển của hòa âm, kể từ nhạc sĩ J.P Rameau (1683-1764) đúc kết thành nguyên lý mang tính khoa học nay, ngơn ngữ hòa âm có nhiều thay đổi Do giai đoạn, trường phái âm nhạc, ln đòi hỏi cần có đổi phương nghệ thuật âm nhạc cho phù hợp với nội dung, với yêu cầu của xã hội đương thời Đặc biệt, từ cuối kỷ XIX đến kỷ XX có nhiều trào lưu, nhiều trường phái, nhiều khuynh hướng sáng tác quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ xuất Các nhà soạn nhạc giai đoạn lao vào để tìm kiếm khả biểu mức độ tối đa của ngơn ngữ hòa âm [24/tr.121] Hòa âm kỷ XX có nhiều khuynh hướng mới, nhiều thủ pháp hoàn toàn xa rời ngun tắc hòa âm của kỷ trước Vì lý đó, chúng tơi cho việc đưa kiến thức hòa âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn Hòa âm HVANQGVN cần thiết Việc làm giúp cho sinh viên có kiến thức hòa âm giai đoạn Giúp em hiểu sử lý tác phẩm âm nhạc kỷ XX có hiệu Tuy nhiên, chúng tơi trình bày, ngơn ngữ hòa âm kỷ XX phức tạp phong phú có nhiều trường phái, nhiều khuynh hướng sáng tác khác nhau, dẫn đến có nhiều thủ pháp phát triển mới, kết hợp lúc dạng điệu thức với đời nhiều dạng cấu tạo hợp âm không xếp theo qui luật quãng ba cấu tạo hợp âm chồng quãng bốn, cấu tạo hợp âm chồng quãng hai nhiều dạng hợp âm thêm nốt v.v…Với thời lượng dành cho mơn hòa âm khiêm tốn, mặt chung kiến thức hòa âm của sinh viên thấp, chúng tơi viết luận án phải lựa chọn phần kiến thức hòa âm kỷ XX nội dung bật vừa đơn giản, dễ hiểu, thể điểm đặc trưng của hòa âm giai đoạn để đưa vào chương trình giảng dạy Chúng tơi hy vọng nghiên cứu thử nghiệm của góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo mơn Hòa âm HVANQG VN 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu hồ âm Thế kỷ XX 1.2.1 Sách cơng trình nghiên cứu nước ngồi Trong q trình nghiên cứu, chúng tơi tìm chín sách xuất dạng sách giáo khoa hòa âm kỷ XX tiếng Anh tiếng Đức, phải kể đến: Cuốn “Twentieth-Century Harmony” Vincent Persichetti biên soạn (Nhà xuất W.W.Norton &Company, 1961) dày 279 trang Đây hòa âm dùng nhiều trường nhạc giới Và tác giả Vincent Persichtti nhiều người biết đến lý thuyết hòa âm kỷ XX của ơng với tiêu đề “Twentieth-Century Harmony Creative Aspects and Practice” Tác giả nghiên cứu trình bày nội dung chi tiết chương cuả luận án Ngồi tham khảo thêm chín đầu sách khác mà chúng tơi trình bày luận án chương I mục 1.2.1 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước Mơn hồ âm dạy HVANQGVN, gọi phần “Hoà âm cổ điển”, chủ yếu dựa theo sách giáo khoa Hồ âm của bốn tác giả Nga I.Đubơpxki, X.Epxeep, I.Xpaxobin, V.Xôcolop Chúng nhận thấy sách giáo khoa hoà âm Việt Nam chủ yếu đề cập kiến thức hoà âm cổ điển, thiếu hẳn phần hồ âm kỷ XX Ở Việt Nam nói chung HVANQGVN nói riêng, chưa áp dụng chương trình giảng dạy hoà âm kỷ XX cho sinh viên đại học Do vậy, việc nghiên cứu “Bổ sung số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” đặt vấn đề cấp thiết có hướng ứng dụng thiết thực 1.3 Thực trạng dạy hồ âm HVANQGVN 1.3.1 Mơn Hồ âm trình phát triển từ Trường Âm nhạc Việt Nam đến HVANQGVN ngày Cách 60 năm, Trường Âm nhạc Việt Nam đời (1956) đánh dấu kiện lớn đời sống âm nhạc Việt Nam lúc Những ngày đầu thành lập, với đội ngũ giảng viên q ỏi, trình độ chun mơn của họ phần lớn tự học, khơng đào tạo cách quy, Với số giảng viên không đầy đủ chuyên ngành, sở vật chất từ trường, lớp đến nhạc cụ sách giáo khoa âm nhạc nghèo nàn, thiếu thốn với lòng yêu nghề ý chí tâm cao, giảng viên của trường bắt đầu khai giảng khoá trung cấp Chương trình dạy hồ âm lúc chủ yếu kiến thức hoà âm cổ điển Phương Tây đưa vào giảng dạy trình độ trung cấp Phải kể đến nhạc sĩ Ca Lê Thuần - Là người đào tạo chuyên sâu chuyên ngành Hồ âm - Phức điêụ, ơng có cơng lớn việc xây dựng chương trình của hai mơn học Trường Âm nhạc Việt Nam lúc Chương trình mơn hồ âm nhạc sĩ Ca Lê Thuần biên soạn chủ yếu dựa vào chương trình của nhạc viện Liên Xô (cũ) thời Nội dung chương trình chủ yếu trình bày kiến thức của hoà âm thời kỳ cổ điển Phần hoà âm kỷ XX chưa đưa vào chương trình Thầy Ca Lê Thuần đưa vào dạy số nét khái quát hoà âm giai đoạn nửa sau kỷ XIX đầu kỷ XX dạng Semine Do vậy, kiến thức hoà âm dạy HVANQGVN chủ yếu hoà âm Phương Tây giai đoạn cổ điển Đến phần cao học, khoá đào tạo trước học mơn Lịch sử hồ âm kỷ XX nhạc sĩ Phạm Minh Khang giảng dạy có giới thiệu đơi nét phong cách hồ âm của số nhạc sĩ thuộc trường phái âm nhạc nửa đầu kỷ XX Cuộc trao đổi với nhạc sĩ Hồng Đăng ngày 28 tháng năm 2018 nhà riêng của nhạc sĩ Trao đổi với giảng viên PGS.TS.Phạm Tú Hương Sau trường có mời số chuyên gia nước sang giảng dạy cho lớp cao học giới thiệu ngơn ngữ hồ âm kỷ XX Hiện tổ Hòa âm - Lý thuyết - Phức điệu có năm giảng viên hữu hai cộng tác viên với việc giảng dạy ba mơn: Lý thuyết âm nhạc, Hồ âm Phức điệu, hệ trung cấp đại học Hiện việc giảng dạy mơn Hồ âm HVANQGVN phân chia theo chương trình giáo trình giảng dạy 1.3.2 Chương trình giáo trình 1.3.2.1 Chương trình Đối với trình độ trung cấp Chia làm hai nhóm ngành đào tạo phù hợp với đối tượng học: Lớp hoà âm trung cấp biểu diễn lớp hoà âm trung cấp Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học Chương trình hồ âm trung cấp bắt đầu học từ năm trung cấp hai (gọi theo cách phân hệ đào tạo trước đây) học lý thuyết hồ âm năm, bao gờm hai học kỳ, tương đương hai tiết/1 tuần/90 phút, với tổng số 28 tuần học thi, tương đương 56 tiết Riêng lớp hoà âm trung cấp Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, chia thành hai mơn học: Hồ âm lý thuyết kéo dài bốn học kỳ, học năm thứ hai thứ ba, tương đương 112 tiết/1 năm hoà âm đàn hai học kỳ, học năm thứ ba, tương đương 84 tiết/1 năm.[PL2.1 2.2] Đối với trình độ đại học Đối với chương trình hồ âm đại học phân theo hai dạng đối tượng đào tạo giống bậc trung cấp, chuyên ngành biểu diễn chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, số tiết học kéo dài tuần / cho kỳ Vậy tổng số 60 tiết năm * Chương trình hồ âm đại học chun ngành biểu diễn học hai học kỳ năm thứ nhất, nội dung học hết phần chuyển điệu cấp I [Xem PL2.2] * Chương trình hồ âm đại học chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, chia thành hai môn học Hồ âm lý thuyết (Học ba học kỳ, bao gờm hai học kỳ năm thứ học kỳ I năm thứ hai, tương đương 90 tiết / năm) mơn Hồ âm đàn học hai học kỳ vào năm thứ hai, tương đương 60 tiết/1 năm) [Xem PL2.3] Hiện Học viện sử dụng “Sách giáo khoa hoà âm” của bốn tác giả Nga “Sách hợp tuyển để phân tích hồ âm” để làm giáo trình giảng dạy cho học sinh sinh viên nhiều năm qua Ngồi ra, có số sách dùng tham khảo thêm chương trình giảng dạy: - “Sách giáo khoa hoà âm” của Phạm Tú Hương Vũ Nhật Thăng (1993), nhà xuất âm nhạc - “Sách Đáp án tập hoà âm phần Diatonic” của Hoàng Hoa 12 2.1.1.1 Điệu thức toàn cung (The Whole-Tone Scale) Theo từ điển The Harvard Dictionary of Music (2003) Don Michael Randel, tái lần thứ tư [66/Tr.969], điệu thức toàn cung dạng điệu thức gồm sáu âm quãng tám âm cách nguyên cung Chia làm hai hệ thống điệu thức toàn cung sau: C D E F# G# A# C# D# F G A B Điệu thức toàn cung nhạc sĩ kỷ XX áp dụng phổ biến sáng tác của mình, nhằm tạo khơng rõ ràng giọng điệu, điều khác hẳn với ngôn ngữ hồ âm cổ điển ưa dùng âm nhạc có sức hút dẫn hình thành điệu tính rõ ràng 2.1.1.2 Điệu thức chuyển dịch có giới hạn (Modes of Limited Transposition) Nhạc sĩ người Pháp O.Messiaen coi người sáng tạo dạng điệu thức Ông thành công việc kết hợp âm tạo nên chuyển động màu sắc hòa âm khác lạ Trên sở áp dụng mơ hình cung bậc của riêng thân nhạc sĩ mà ông gọi Mode (Điệu thức): Mode mô hình tập hợp cung bậc, đóng vai trò gần điệu tính, xếp tảng tương quan cung nửa cung [11/tr.17] Các điệu thức hoạt động với phương thức chuyển dịch theo quãng chromatic Khi chuyển dịch, điệu thức xuất âm dẫn đến biến đổi màu sắc Điều thú vị điệu thức xuất âm số lần chuyển dịch định, tiếp tục chuyển dịch ta trở lại dạng ban đầu Chính mà Messiaen gọi chuyển dịch có giới hạn Điệu thức chuyển dịch có giới hạn xuất âm nhạc kỷ XX, coi nối tiếp mơ hình cung bậc đó, tạo biến đổi màu sắc hoà âm lạ so với tác phẩm Cổ điển 2.1.1.3 Điệu thức đối xứng (Symmetrical scales) Béla Bartok đại biểu xuất sắc của âm nhạc kỷ XX Ông nhà soạn nhạc thiên tài, nghệ sĩ piano lỗi lạc nhà nghiên cứu - sưu tầm dân ca Hungari tiếng Ngơn ngữ hòa âm của Bartok tổng hợp bút pháp của Tây Âu phương Đông, của điệu thức thời Trung cổ, điệu thức nhà thờ, điệu thức năm âm với nhiều biến dạng Ông sử dụng phong phú đa dạng dạng điệu thức khác tác phẩm của Đặc biệt ơng sử dụng rộng rãi sáng tác điệu thức đối xứng Theo tác giả Phạm Minh Khang, lối cấu trúc đối xứng của Béla Bartok đánh giá cao coi đóng góp quan trọng cho ngơn ngữ hồ âm [24/tr.229] 2.1.1.4 Âm nhạc Dodecaphone Âm nhạc Dodecaphone thường gặp sáng tác của nhạc sĩ kỷ XX, phải kể đến tên tuổi của Arnold Schönberg, Alban Berg Anton Webern v.v… 13 Dodecaphone kỹ thuật sáng tác 12 âm thuộc hệ thống chromatic Nếu thang âm Chromatic hình thành sở điệu trưởng điệu thứ giữ nguyên bậc trung tâm của điệu thức bảy âm, Dodecaphone hệ thống của âm nhạc khơng có điệu tính (Atonal) Các nhà nghiên cứu âm nhạc coi J.Matthias Hauer (1883 -1959) người nghĩ phương pháp sáng tác âm nhạc theo Dodecaphone người tổng kết lý thuyết phát triển kỹ thuật sáng tác nhà soạn nhạc A Schönberg (1874 - 1951) [40/tr117] Bước sang kỷ XX, xu đổi diễn mạnh mẽ Đặc biệt phong cách âm nhạc 12 âm trở thành trào lưu sáng tác hệ từ vựng ngôn ngữ âm nhạc vấn đề đáng quan tâm nhiều nhà soạn nhạc giới lý thuyết âm nhạc học [95/số 3, năm 2018] 2.1.1.5 Âm nhạc vơ điệu tính (Atonal) Theo Vincent Persichetti Twentirth century Harmony định nghĩa âm nhạc khơng có điệu tính sau: Âm nhạc khơng có điệu tính khơng xác định rõ điệu tính hồn tồn biến điệu tính khơng tồn hút dẫn điệu thức [63/tr261] GS.TS Phạm Minh Khang viết: Âm nhạc vơ điệu tính khơng có quy định điệu tính cách rõ ràng.[24/tr166] Nếu đặc điểm của âm nhạc có điệu tính dựa mối quan hệ âm ổn định âm không ổn định đoạn nhạc hay nhạc, điều khơng có âm nhạc vơ điệu tính Việc sử dụng âm nhạc khơng có điệu tính đánh dấu khuynh hướng phát triển sáng tác âm nhạc Đờng thời mở cách nhìn nhiều lĩnh vực sáng tác như: cách xây dựng chủ đề, cấu trúc tác phẩm, hòa âm, phối khí Các tác phẩm thuộc loại hình âm nhạc vơ điệu tính phổ biến âm nhạc kỷ XX, chẳng hạn tìm thấy số sáng tác của Alexandre Scriabine, Arnold Schönberg, Anton Webern v.v 2.1.2 Một số dạng cấu trúc hợp âm - chồng âm thường gặp hoà âm kỷ XX 2.1.2.1 Cấu tạo hợp âm chồng quãng ba Hợp âm chồng quãng ba (Chords by Thirds): Là hợp âm mà âm xếp theo qui luật quãng ba, ví dụ có hợp âm ba (ba nốt), hợp âm bảy (bốn nốt), hợp âm chín (năm nốt), hợp âm mười (sáu nốt), hợp âm mười ba (bảy nốt), hợp âm mười lăm (tám nốt), hợp âm mười bảy (chín nốt) hợp âm mười hai nốt (11 nốt) v.v Trong hợp sáu nốt, bảy nốt, tám nốt hợp âm 12 nốt gặp nhiều tác phẩm sau Các hợp âm làm nhoè mờ công chủ âm tạo hiệu âm nhạc dày đặc, phức tạp, đa màu sắc Chúng khác hẳn với hợp âm âm nhạc cổ điển rõ ràng công hợp âm, hình thành màu sắc trưởng thứ, tạo sức hút chủ âm v.v 14 2.1.2.2 Cấu tạo hợp âm chồng quãng bốn (Chords by Fourths) - Hợp âm ba nốt chồng quãng bốn (Three - note chords by fourths) - Hợp âm bốn nốt chồng quãng bốn (Four - note chords by fourths) - Hợp âm nhiều nốt chồng quãng bốn (Multi - Note chords by fourths) 2.1.2.3 Cấu tạo hợp âm chồng quãng hai (Chords by seconds) - Hợp âm ba nốt chồng quãng hai (Three note Chords by seconds) - Hợp âm nhiều nốt chồng quãng hai (Multi Note Chords by seconds) 2.1.2.4 Các dạng hợp âm thêm nốt (Added - Note Chords) Trong âm nhạc kỷ XX xuất nhiều dạng hợp âm thêm nốt quãng hai trưởng quãng hai thứ vào hợp âm chồng quãng ba quãng bốn nhằm làm tăng thêm độ dày hòa âm, mang hiệu đối nghịch với màu sắc của hợp âm ba trước - Các hợp âm chồng quãng ba thêm âm sáu, âm bốn, âm hai - Các hợp âm chồng quãng bốn thêm âm chín, âm sáu, âm năm, âm ba âm hai 2.1.3 Một số thủ pháp hoà âm thường gặp âm nhạc kỷ XX 2.1.3.1 Hồ âm đa điệu tính (Polytonality) Theo sách Twentieth-Century Harmony cuả Vincent Persichetti, đa điệu tính hiểu qui trình kết hợp đồng thời hai hay nhiều điệu tính với [63/tr.255] Đa điệu tính thủ pháp phát triển quan trọng của ngơn ngữ hồ âm, tạo nhiều khả biểu vô phong phú sáng tác của nhà soạn nhạc kỷ XX 2.1.3.2 Hoà âm đa điệu thức (Polymodality) Hoà âm đa điệu thức hình thành quan hệ chiều dọc giai điệu nhóm giai điệu hình thức khác tồn độc lập theo chiều ngang [89/tr.89] Thủ pháp hoà âm đa điệu thức hiểu tác phẩm sử dụng hai hay nhiều thang âm lúc, kiểu hay gặp âm nhạc kỷ XX với nhiều hình thức phong phú đa dạng 2.1.3.3 Đa hợp âm (Polychords) Thủ pháp đa hợp âm hiểu lúc chồng hai hay nhiều hợp âm khác theo chiều dọc Hai thủ pháp đa điệu tính đa hợp âm vận dụng linh hoạt, nhiều thấy xuất lúc tác phẩm âm nhạc của kỷ XX Có lúc chờng hợp âm với điệu tính khác nhau, lại xuất chồng hợp âm khác điệu tính, hay bè kết hợp nhiều thang âm, điệu tính khác lúc v.v 2.1.3.4 Thủ pháp hoà âm song song (Parallel Harmony) Trong số luận án, luận văn, có đề cập đến quãng song song, hợp âm - chồng âm song song Đây thủ pháp hay gặp 15 sáng tác của nhạc sĩ kỷ XX Trong trình nghiên cứu, thường gặp lối sử dụng song song hợp âm, song song chồng âm nhiều kiểu khác 2.2 Khảo sát việc dạy hoà âm kỷ XX số sở đào tạo âm nhạc giới Để hồn thành luận án này, chúng tơi tiến hành khảo sát tìm hiểu chương trình phương pháp giảng dạy hồ âm số sở đào tạo âm nhạc nước ngồi Bản thân NCS có nhiều dịp học làm việc với trường âm nhạc Đức Thuỵ Điển, ngồi tìm hiểu thêm trường âm nhạc Mỹ, Nga số trường nhạc thuộc khu vực châu Á Chúng nhận thấy, nước bổ sung chương trình giảng dạy hồ âm kỷ XX theo cách khác cho phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của trường, riêng trường âm nhạc Mỹ họ cập nhật phần hoà âm kỷ XX chi tiết đa dạng [PL8] 2.2.1 Một số nhạc viện Mỹ Chúng nghiên cứu chương trình dạy học hồ âm hai trường của Mỹ là: Trường đại học âm nhạc Berklee College of Music Nhạc viện San Francisco - San Francisco Conservatory of Music [PL3] 2.2.2 Một số nhạc viện Châu Âu Châu Á Qua thực tế chúng tơi tìm hiểu chương trình học hồ âm số nước châu Âu Thuỵ Điển, Đức, Hungary, Nga, Canada số nước Châu Á Trung Quốc, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapore v.v… Qua việc tìm hiểu chương trình dạy hồ âm nói chung việc bổ sung kiến thức hoà âm kỷ XX nói riêng vào chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp số nơi giới, chúng tơi nhận thấy rằng, nước có cách tiếp cận khác Có thể dùng phương pháp tích hợp để đưa kiến thức hoà âm kỷ XX vào học mơn Phân tích tác phẩm, sinh viên lĩnh hội kiến thức thơng qua học vừa giới thiệu lịch sử âm nhạc, phân tích cấu trúc hợp âm thủ pháp hoà âm sử dụng Nhìn chung, nước ý đến việc cập nhật kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình đào tạo cho sinh viên âm nhạc giai đoạn Riêng sinh viên Việt Nam đặt vấn đề bổ sung vào mơn Hồ âm, nghĩa sau kết thúc phần hoà âm Cổ điển, tiếp tục học nối tiếp phần hoà âm kỷ XX cho sinh viên đại học, có tác dụng dẫn sang học phần cách trực tiếp có mục tiêu rõ ràng Tiểu kết chương Trong chương hai, giới thiệu cách khái quát ngôn ngữ hoà âm kỷ XX, số dạng điệu thức số dạng hợp âm - chồng âm thường gặp ngôn ngữ âm nhạc kỷ XX nhằm bổ sung thêm kiến thức quan niệm hòa thời kỳ 16 Về điệu thức chọn số điệu thức thường gặp hoà âm kỷ XX như: điệu thức toàn cung, điệu thức chuyển dịch có giới hạn, điệu thức đối xứng, âm nhạc Dodecaphone âm nhạc vô điệu tính Về cấu trúc hợp âm - chờng âm xuất thêm nhiều cách cấu tạo hợp âm cấu trúc hợp âm ba xếp theo quãng ba, hợp âm ba, hợp âm bảy, hợp âm chín, giới thiệu thêm hợp âm 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 hợp âm xếp theo quãng bốn, hợp âm chồng quãng hai, với thể đảo kèm theo chúng Tiếp đến hợp âm thêm nốt: Hợp âm chồng quãng ba thêm âm sáu, âm bốn, âm hai; hợp âm chồng quãng bốn thêm âm sáu, âm năm, âm hai; hợp âm chờng qng hai thêm âm chín, âm sáu, âm năm, âm ba, âm hai chùm nốt (Clusters) Cũng số thủ pháp sáng tác hay gặp giai đoạn Một số thủ pháp hoà âm thường gặp âm nhạc kỷ XX hồ âm đa điệu tính, đa điệu thức, đa hợp âm, thủ pháp hoà âm song song Và cuối tiến hành khảo sát việc dạy hoà âm số sở đào tạo âm nhạc giới châu Mỹ, châu Âu châu Á, điển hình Mỹ Thơng qua để muốn tìm hiểu xem nước tiếp cận với việc học hoà âm kỷ XX nào, nội dung chương trình dạy học sao, cách tổ chức thi kiểm tra hết môn v.v Làm quen với hệ thống ký hiệu dẫn tác phẩm thời kỳ CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY HOÀ ÂM THẾ KỶ XX CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 3.1 Cơ sở lý luận Qua tìm hiểu khảo sát việc dạy hoà âm kỷ XX số sở đào tạo âm nhạc giới mục 2.2, ưu tiên chọn phương pháp tiếp cận với ngơn ngữ hồ âm kỷ XX theo số trường nhạc Mỹ, với hai lý sau: Lý thứ khoá học cung cấp nội dung đa dạng, cập nhật thông tin nhanh, hiệu giúp sinh viên dễ dàng chuyển tiếp từ ngơn ngữ hồ âm cổ điển sang hồ âm đại Lý thứ hai nói môi trường đào tạo âm nhạc đại thuộc bậc giới thuộc khối nước nói tiếng Anh, điều thuận lợi cho sinh viên Việt Nam muốn du học nước ngồi Hòa âm kỷ XX với nhiều phong cách, nhiều kỹ thuật mới, nhiều quan niệm sáng tác khác nhau, với khuynh hướng chung xa rời hệ thống âm nhạc có điệu tính hòa âm công năng, ưa sử dụng loại hợp âm chồng quãng ba nhiều nốt, hợp âm xếp theo quãng bốn, hợp âm chồng quãng hai, hợp âm thêm nốt v.v…, thường kết hợp đa tầng, đa cơng năng, đa điệu tính, sử dụng âm nhạc theo chuỗi Serie v.v Do vậy, việc cập nhật kiến 17 thức hòa âm sau xuất cuối kỷ XIX sang kỷ XX điều cần thiết cho sinh viên âm nhạc của Việt Nam nói chung của HVANQGVN nói riêng, để giúp em dễ dàng tiếp cận với tác phẩm sáng tác giai đoạn Đề tài nghiên cứu: Bổ sung số đặc điểm hòa âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đề tài mang tính ứng dụng nên tiến hành dạy thử nghiệm số đối tượng sinh viên chuyên ngành khác của Học viện Việc dạy thử nghiệm giúp nắm từ thái độ khả tiếp cận kiến thức hòa âm với đối tượng sinh viên khác Qua định hướng cho việc hồn thành cơng trình nghiên cứu của Trong q trình thử nghiệm, điều khó khăn mà chúng tơi gặp phải là, Việt Nam sách giáo khoa hòa âm tiếng Việt cơng trình nghiên cứu có liên quan đến phần hòa âm kỷ XX chưa đề cập đến cách đầy đủ có hệ thống Do vậy, trình dạy thử nghiệm phải cung cấp cho em từ phần tài liệu học tập tác phẩm để phân tích Khi tiến hành nghiên cứu thử nghiệm giảng dạy, chủ yếu dựa nguồn tài liệu nước ngồi mà chúng tơi sưu tầm được, với số tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam có sử dụng thủ pháp hòa âm kỷ XX Cuốn sách Twentieth-Century Harmony của Vincent Persichetti ng̀n tư liệu để chúng tơi chọn lọc nội dung đưa vào chương trình thử nghiệm 3.2 Dự kiến bổ sung số kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm trình độ đại học HVANQGVN 3.2.1 Tiêu chí lựa chọn nội dung kiến thức để đưa vào chương trình Tính mới, tính thời đại: Đây vấn đề cấp thiết bối cảnh mà chương trình đào tạo mơn hồ âm Học viện thiếu vắng kiến thức hoà âm kỷ XX vào giảng dạy HVANQGVN Tính phổ biến hay tính điển hình: Thời kỳ xuất nhiều đặc điểm mới, phong phú đa dạng tác phẩm âm nhạc kỷ XX, phạm vị luận án chúng tơi ưu tiên chọn nội dung điển hình theo trình tự từ dễ đến khó nhiều người sử dụng để bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm sau kết thúc phần hồ âm Cổ điển HVANQGVN Tính vừa sức: Phù hợp với đối tượng sinh viên trình độ đại học của HVANQGVN, chuyên ngành biểu diễn chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy Âm nhạc học Biên soạn nội dung cho phù hợp với từng đối tượng học giúp sinh viên nghe nhận biết tác phẩm, hiểu phong cách từng tác giả - tác phẩm v.v… Liều lượng - Tính phù hợp thời gian khung chương trình giảng dạy: Điều quan trọng, để cân đối thời lượng kiến thức cần ưu tiên 18 bổ sung vào giai đoạn liên quan đến tổng số dạy phân cho đầu mơn học HVANQGVN Ngồi ra, khơng quên đề cập đến tính kế thừa tính logic, tiêu chí lựa chọn cần thiết để chúng tơi sau kết thúc phần hồ âm Cổ điển, bổ sung tiếp nội dung kiến thức hoà âm kỷ XX vào việc thực hành giảng dạy cách khoa học, logic Làm để giúp cho sinh viên dễ dàng hiểu cấu trúc hợp âm chồng quãng ba, chồng quãng bốn, chồng quãng hai v.v… 3.2.2 Thời lượng nội dung chương trình bổ sung Theo Chương trình Hồ âm trình độ đại học của HVANQGVN, ký ngày tháng năm 2013, mã số 52210201 dành cho đối tượng Âm nhạc học Sáng tác - Chỉ huy [PL2.5] mã số 52210207 dành cho đối tượng chuyên ngành biểu diễn [PL2.6] Trong phần này, sau nghiên cứu tổng số thời gian (tổng số tiết học) ghi Chương trình Hồ âm trình độ đại học của HVANQGVN, nghĩa lớp kéo dài thêm 30 tiết học, tương đương hai đơn vị học trình, tức học thêm học kỳ nữa, vừa theo chương trình học hồ âm đại học phê duyệt trên, bổ sung vào chương trình “Dạy hồ âm kỷ XX cho sinh viên đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” 3.2.3 Nội dung chương trình chi tiết Với 30 tiết học, chúng tơi phân chia nội dung chương trình thành 13 học Mỗi tuần dạy hai tiết (90 phút) Tuần thứ 14 tổng ơn lại kiến thức của tồn chương trình học thực hành tập lớp Tuần 15 dành hai tiết cuối cho phần kiểm tra, đánh giá [Tham khảo PL4] 3.2.4 Giáo trình Ngồi giảng tiến hành biên soạn theo giáo trình, sách nghiên cứu hồ âm kỷ XX của nước ngồi Sinh viên tham khảo tài liệu có nước nước ngoài:  Tài liệu tiếng Việt: - Phạm Minh Khang (2005), Giáo trình Hồ (Bậc đại học) Trung tâm thông tin - Thư viện Âm nhạc Hà Nội - Nguyễn Trọng Ánh (2015), Hoà âm phần nửa đầu kỷ XX (Dành cho cao học) - Đào Trọng Minh (2013), Lịch sử Hoà âm (Học phần cao học), Thành phố Hờ Chí Minh  Tài liệu tiếng Anh: - Cuốn Hòa âm kỷ XX “Twentieth-Century Harmony” của Vincent Persichetti xuất Mỹ năm 1961 (Nxb.W.W.Norton & Company) - Sách Twentieth Century Harmony Creative Aspects and Practice của Vincent Persichetti (Tài liệu học online) - Sách lý thuyết sách tập hoà âm “Lear from Masters Classical Harmony” (2010) của Sten Ingelf (Nxb.Grahns Tryckeri AB, Lund, Swenden) 19 - Sách hoà âm của Đức Der Musikalischer Satz 14.-20.Jahrhundert Rhythmik Harmonik Kontrapunktik Klangkomposition Jazzarrangerment Minimal-Music của Walter Salmen und Norbert J.Schneider (Copyright 1987) Edition Helbling Inbruck - Sách giới thiệu âm nhạc đại của Đức Das Schriftbild der Neuen Musik (1984) của Erhard Karkoschka Hermann Moeck Verlag - Cuốn sách giới thiệu cấu trúc hoà âm Structural Fuctions of Harmony (1954), của Arnold Schönberg NXB faber 3.3 Phương pháp giảng dạy phương pháp kiểm tra đánh giá 3.3.1 Phương pháp giảng dạy Để tiếp cận với phần hoà âm kỷ XX cách hiệu quả, kết hợp cách linh hoạt ba phương pháp truyền thống, nghĩa vừa sử dụng phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan phương pháp thực hành, đồng thời bổ sung phương pháp vấn đáp, phương pháp làm việc nhóm phương pháp dạy tích hợp + Phương pháp vấn đáp giúp giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên nhớ lại nội dung giảng, nhằm gợi mở, củng cố kiến thức vừa học + Phương pháp làm việc nhóm phương pháp phổ biến giới, áp dụng với nhiều ngành học khác nhau, làm quen nhiều với thuật ngữ tiếng Anh “group learning - học nhóm”, “group teaching - dạy nhóm”, “group working - làm việc nhóm” + Phương pháp dạy tích hợp: nghĩa mơn Hồ âm kỷ XX tích hợp với mơn khác mơn phân tích tác phẩm âm nhạc, sinh viên cần tìm hiểu ng̀n gốc tác giả tác phẩm ngơn ngữ hồ âm, hay mơn tính nhạc cụ nghe hiệu âm khác phối cho nhạc cụ khác đặc biệt phối hợp với khoa chuyên ngành để cập nhật thường xuyên biểu diễn đương bổ sung vào làm tập phân tích kết hợp với mơn hồ tấu để phối của sinh viên nhóm hồ tấu luyện tập nghe âm vang thực tế sáng tác của sinh viên v.v 3.3.2 Phương pháp kiểm tra đánh giá Phương án kiểm tra đánh giá theo cách mới: Sau tham khảo phương thức kiểm tra đánh giá của số Học viện Âm nhạc Mỹ Berklee College of Music Nhạc viện San Francisco Chúng mong muốn áp dụng đánh giá kết học tập theo cách làm của trường bên Mỹ, nghĩa chia thành bốn loại đánh giá vào việc hoàn thành kiểm tra tương đương phần trăm, chẳn hạn: Loại A (Giỏi): 90-100% ; Loại B (Khá): 80-89% Loại C (Đạt): 70-79%; Loại D (Kém): 60-69% Bài thi tốt nghiệp mơn: Có hai dạng cho hai lớp chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học Lớp chuyên ngành biểu diễn - Lớp chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học yêu cầu sáng tác đoạn nhạc cho piano gồm ô nhịp, áp dụng kiến thức hồ âm kỷ XX học nộp thi vào tuần 15 20 - Lớp chuyên ngành biểu diễn viết phân tích hồ âm kỷ XX với nội dung học nộp vào tuần 15 Đối với hình thức kiểm tra kỳ cho hai lớp viết phân tích tác phẩm, vào tuần học thứ bảy, sau giới thiệu xong nội dung giảng cấu tạo hợp âm bốn tiết thực hành giành cho việc viết phân tích Điểm thi tốt nghiệp tính sau: Nhiệm vụ học tập tính 50%; Bài kỳ 15%; Bài cuối kỳ 25% tham gia đầy đủ buổi học 10% Phương pháp kiểm tra đánh giá theo cách truyền thống: Phần hồ âm kỷ XX áp dụng phương pháp kiểm tra đánh giá theo cách truyền thống, giống phần hoà âm cổ điển thực Học viện Nghĩa vận dụng hình thức thi tập trung theo lớp tập thể, tuỳ theo từng chuyên ngành mà áp dụng cách thức thi Áp dụng hình thức thi kiểm tra viết dạng trắc nghiệm, chia làm hai phần: Phần I phần câu hỏi kiến thức tổng hợp hoà âm kỷ XX phần II phân tích hồ âm Hình thức thi áp dụng cho hai đối tượng (10 điểm) Riêng lớp Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, có thêm thi phối hồ âm viết Và điểm thi cộng điểm thi phối hoà âm viết với điểm thi trắc nghiệm, sau chia đơi, điểm tốt nghiệp mơn Điểm tổng điểm, sinh viên phải thi lại Chia làm hai lần kiểm tra kỳ kiểm tra cuối học kỳ Điểm thi cuối học kỳ tính điểm tốt nghiệp mơn học 3.4 Thực nghiệm sư phạm 3.4.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm Phần thực nghiệm sư phạm giúp giải vấn đề sau: Trên sở trình độ tiếp thu của sinh viên chuyên ngành khác giúp biên soạn giảng phù hợp với từng chuyên ngành Chọn lựa dạng tập nghe, tập phân tích, tập viết v.v…, đờng thời áp dụng phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nội dung khác của chương trình, phù hợp với sinh viên chuyên ngành khác Cân đối thời gian cho phần trình bày lý thuyết với thực hành phân tích buổi lên lớp cho hợp lý, có hiệu Q trình dạy thực nghiệm giúp chúng tơi tìm hiểu thái độ của sinh viên tiếp thu kiến thức hồ âm Qua điều chỉnh phương pháp giảng dạy nội dung của giảng cho phù hợp 3.4.2 Đối tượng thực nghiệm tổ chức thực nghiệm 3.4.2.1 Đối tượng thực nghiệm Trong năm học 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2016 - 2017, tiến hành dạy thực nghiệm ba lớp với chuyên ngành khác như: Lớp A: Chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học [Danh sách PL7.3]; Lớp B: Chuyên ngành biểu diễn Kèn, Gõ, Keyboard, Guitare Accodeon [Danh sách PL7.2] Lớp C: Chuyên ngành Piano - Dây [Danh sách PL7.4] 3.4.2.2 Trình bày số giảng thực nghiệm 21 Tên bài: Hợp âm chồng quãng bốn Đối tượng học: Sinh viên chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học (Lớp A) Và hai lớp chuyên ngành biểu diễn Kèn, Gõ, Keyboard, Guitare Accodeon (Lớp B) Lớp C sinh viên chuyên ngành Piano - Dây Tên bài: Hợp âm chồng quãng hai Đối tượng học: Sinh viên chuyên ngành biểu diễn năm thứ hai 3.4.3 Kết thực nghiệm Sau buổi dạy thử nghiệm chúng tơi có số nhận xét sau: - Phần lớn em muốn học phần hòa âm kết kỷ XX, theo em điều mẻ mà em tiếp cận qua tác phẩm chuyên ngành chưa hiểu biết cách thấu đáo, khoa học - Thái độ học tập của em nghiêm túc, tập trung nghe giảng phần lý thuyết Các em phần lớn hiểu tiếp thu tốt phần nội dung giảng Số học sinh chưa thực hiểu chiếm tỷ lệ không nhiều… Tiểu kết chương Trên chúng tơi giới thiệu chương trình thử nghiệm đưa hoà âm kỷ XX vào giảng dạy cho sinh viên đại học HVANQGVN bao gồm hai phần lý thuyết tập thực hành Giới thiệu số hợp âm chồng âm sử dụng ngôn ngữ âm nhạc kỷ XX, chủ yếu xây dựng tảng của hòa âm cổ điển, nhằm bổ sung thêm kiến thức quan niệm hòa thời kỳ Ở tồn song song quan niệm cách thành lập hợp âm theo qui luật chồng quãng ba hợp âm ngồi qng ba hợp âm chờng quãng bốn, hợp âm chồng quãng hai, dạng hợp âm thêm nốt sử dụng chồng âm dạng chùm nốt Đưa dự kiến bổ sung nội dung hồ âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn hồ âm HVANQGVN với tổng số thời gian 30 tiết học tương đương học kỳ với hai đơn vị học trình Xây dựng giáo án giảng dạy với giảng mẫu hợp âm chồng quãng bốn hợp âm chồng quãng hai Kết hợp cách linh hoạt phương pháp giảng dạy truyền thống phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan phương pháp thực hành với phương pháp vấn đáp, phương pháp làm việc nhóm phương pháp dạy tích hợp giúp sinh viên thu nạp kiến thức hoà âm kỷ XX cách hiệu Đưa phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với sinh viên HVANQGVN Đưa kết thử nghiệm lớp chuyên ngành biểu diễn chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học KẾT LUẬN Hồ âm mơn học giảng dạy HVANQGVN từ ngày đầu thành lập trường (năm 1956) ngày hôm Hơn 60 22 năm, qua nhiều giai đoạn phát triển của trường, hệ giảng viên tiếp nối xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình cập nhật phương pháp giảng dạy nhằm đưa mơn Hồ âm ngày hồn thiện Mặc dù có nhiều cố gắng nay, nội dung chương trình giảng dạy mơn Hồ âm cho sinh viên đại học HVANQGVN chủ yếu giới hạn phần hoà âm giai đoạn cổ điển Với thực tế giai đoạn nay, em sinh viên học chuyên ngành tiếp cận ngày nhiều tác phẩm sáng tác từ cuối kỷ XIX đến giai đoạn của nhạc sĩ giới nhạc sĩ Việt Nam Các kiến thức của hồ âm cổ điển nhiều điểm khơng phù hợp xử lý tác phẩm Điều thúc đẩy tiến hành nghiên cứu đưa số kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn Hoà âm cho sinh viên đại học HVANQGVN Để làm điều này, mặt tiến hành khảo sát thực trạng giảng dạy mơn Hồ âm HVANQGVN Qua tìm ưu điểm, nhược điểm mặt từ chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy v.v… nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy Một mặt chúng tơi tiến hành tìm hiểu kinh nghiệm giảng dạy hoà âm kỷ XX số sở đào tạo âm nhạc có uy tín giới Mặc dù sở đào tạo, nước có cách giảng dạy hồ âm kỷ XX khác nhau, nhiên chúng tơi thấy có điểm chung là: Hồ âm kỷ XX phần kiến thức thiếu của môn Hoà âm trường âm nhạc chuyên nghiệp Hoà âm giai đoạn kỷ XX đưa vào giảng dạy trường từ nhiều năm qua Chúng ta biết rằng, ngơn ngữ hồ âm âm nhạc kỷ XX lĩnh vực phức tạp Ở giai đoạn hình thành nhiều khuynh hướng sáng tác, nhiều trào lưu, nhiều quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ khác tồn Các nhạc sĩ giai đoạn sáng tạo, tìm tòi khả biểu của ngơn ngữ hoà âm Do dẫn đến phong phú, phức tạp đa dạng của thủ pháp hồ âm Trong chương của luận án, chúng tơi giới thiệu cách khái quát số đặc điểm của hồ âm kỷ XX Qua lựa chọn nội dung của hoà âm giai đoạn phù hợp với chương trình giảng dạy đại học HVANQGVN Ngoài việc giới thiệu số dạng điệu thức thường gặp âm nhạc kỷ XX như: Điệu thức tồn cung, điệu thức chuyển dịch có giới hạn, điệu thức đối xứng đến dạng âm nhạc khơng có điệu tính, âm nhạc 12 âm v.v… Chúng tơi trình bày số dạng cấu trúc hợp âm, chồng âm phổ biến âm nhạc kỷ XX Từ cấu trúc hợp âm theo quãng ba gồm nhiều nốt (Hợp âm 11, hợp âm 13 v.v… đến hợp âm 21, hợp âm 23), hợp âm chồng quãng bốn, hợp âm chồng quãng hai, chùm nốt đến dạng hợp âm có thêm nốt v.v… Chúng tơi giới thiệu chương số thủ pháp hoà âm thường 23 gặp tác phẩm âm nhạc kỷ XX Đó thủ pháp: Đa điệu tính, đa điệu thức, đa hợp âm, hồ âm song song v.v… Khi lựa chọn nội dung hoà âm kỷ XX để đưa vào chương trình giảng dạy HVANQGVN chúng tơi dựa tiêu chí: Những nội dung, kiến thức mới, khác biệt với kiến thức của hoà âm cổ điển; Là đặc điểm của hồ âm có tính phổ biến tác phẩm âm nhạc kỷ XX; Các đặc điểm hoà âm phải tiếp cận mức độ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của sinh viên HVANQGVN; Các nội dung đưa vào chương trình phải có liều lượng phù hợp với thời gian cho phép chương trình qui định của nhà trường Trong giai đoạn đầu này, biên soạn nội dung giảng dạy phần hoà âm kỷ XX 30 tiết (02 đơn vị học trình) Với tiêu chí trên, chúng tơi bước đầu biên soạn nội dung giảng dạy thành 13 bài, dạy hai tiết Riêng hai tiết 27 28 dành cho ôn tập hai tiết cuối 29 30 dùng để tiến hành kiểm tra đánh giá hết mơn Để xem xét tính khả thi của nội dung giảng biên soạn, tiến hành dạy thực nghiệm nhiều đối tượng sinh viên chuyên ngành khác HVANQGVN Chúng tổ chức dạy ba lớp sau: - Lớp sinh viên chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lớp sinh viên chuyên ngành Kèn-Gõ - Keyboard - Guitare Accordeon - Lớp sinh viên chuyên ngành Piano - Dây Khi tiến hành dạy thử nghiệm, chúng tơi ngồi phương pháp dạy truyền thống là: phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan phương pháp thực hành, chúng tơi áp dụng số phương pháp khác Đó phương pháp vấn đáp, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy tích hợp v.v Qua thời gian dạy thử nghiệm, nhận thấy rằng: Các em tỏ thích thú với kiến thức hồ âm kỷ XX Thái độ học tập nghiêm túc, tập trung Phần lớn em tiếp thu tốt nội dung giảng Tuy nhiên thấy rằng, thời gian cho q ỏi Vì vậy, phần thực hành phân tích hồ âm tác phẩm phần phối hoà âm lớp Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học gặp nhiều lúng túc, khó khăn Nhận thức tầm quan trọng của việc đưa kiến thức hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm HVANQGVN Chúng mạnh dạn nghiên cứu, biên soạn số giảng nhằm bước đầu đưa số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào dạy cho sinh viên đại học Là phần kiến thức mẻ mơn học Hồ âm Việt Nam nói chung HVANQGVN nói riêng, phần nghiên cứu của chúng tơi chắn nhiều thiếu sót Chúng tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp của nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư, giảng viên bạn đờng nghiệp để hồn thiện phần nghiên cứu của mình, nhằm góp phần 24 nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Hồ âm HVANQGVN MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Sau thời gian dài nghiên cứu tìm giải pháp làm để triển khai phần hoà âm kỷ XX bổ sung vào chương trình giảng dạy mơn Hồ âm cho sinh viên đại học HVANQGVN Chúng tơi có số khuyến nghị sau: Đối với HVANQGVN Tăng cường thời lượng 30 tiết học (tương đương học kỳ) cho mơn hòa âm đại học, nghĩa kéo dài thêm học kỳ để bổ sung phần kiến thức hoà âm kỷ XX cho sinh viên Như môn hòa âm đại học biểu diễn học liền ba học kỳ từ năm thứ đến hết học kỳ năm thứ hai tốt nghiệp Riêng chuyên ngành Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học rà sốt lại nội dung phần hồ âm cổ điển gối tiếp phần hoà âm kỷ XX cho hợp lý thời lượng môn học kéo dài đến học kỳ năm thứ ba Tạo điều kiện cho giảng viên tổ mơn có điều kiện học tập nâng cao kiến thức chuyên mơn nhiều hình thức đào tạo khác (ở nước nước ngoài) Mời chuyên gia đầu ngành hoà âm chuyên gia nước ngồi (nếu có thể) để trao đổi cập nhật thông tin nhằm đem lại hội phát triển, hợp tác tương trợ lẫn nhà khoa học với Học viện Xin kinh phí xây dựng giáo án điện tử, ưu tiên cho phần hoà âm kỷ XX Trang bị mạng Internet phòng dạy số môn kiến thức âm nhạc lịch sử âm nhạc, hồ âm, phân tích tác phẩm, tính nhạc cụ v.v… giúp cho chương trình dạy học cập nhật thơng tin nhanh chóng với giới Ở bậc đại học nên đưa mơn hòa đàn môn học tự chọn lớp chuyên ngành biểu diễn để giúp cho sinh viên có hội thực hành với mơn học (nếu em muốn học) Nên xây dựng chuyên đề hoà âm với nhiều nội dung âm nhạc khác nhau, chẳng hạn phân tích hồ âm của nhạc Jazz, Rock hay giới thiệu âm nhạc nước v.v xếp vào môn tự chọn Đối với Khoa Kiến thức Âm nhạc tổ mơn Hồ âm Cần phối hợp tổ mơn hồ âm khoa Kiến thức âm nhạc xin chủ trương của Học viện để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên mơn tổ hồ âm, nhằm tập trung giới thiệu rà sốt nội dung chi tiết mơn Hồ âm Tăng cường Hội thảo chuyên môn cấp Khoa Đặt kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định kỳ tổ hồ âm, theo lịch làm việc đầu năm của nhà trường vào tuần cuối tháng tám trước bắt đầu năm học Tổ chức họp tổng kết tổ hồ âm cuối kỳ thi, rà sốt nội dung từng phần học cần phải cập nhật nội dung mới, đờng thời rà sốt lại phân tích thống cách chấm điểm v.v Giảng viên tổ hoà âm cần cập nhật phần hồ âm kỷ XX, trau dời chun mơn vừa sâu, vừa rộng, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích 25 hợp Quan tâm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tự học ý kiểm tra chuẩn bị của sinh viên Đối với Khoa chuyên ngành nhạc cụ Trao đổi nghiệp vụ chuyên môn khoa Kiến thức Âm nhạc với khoa chuyên ngành để cập nhật thêm chuyên ngành nhạc cụ đưa vào phần phân tích hồ âm tác phẩm đương đại khác Tạo mối liên hệ khăng khít Khoa, hỗ trợ lẫn công tác đào tạo, bổ sung cập nhật phần hoà âm kỷ XX vào giảng dạy cho sinh viên đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện ngày hiệu DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ VÀ CĨ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Loan (2011), Một số Hợp âm Chồng âm thường gặp Hòa âm Thế kỷ XX, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 357, tr.41-43 Nguyễn Thị Loan (2014), Ngơn ngữ Hòa âm âm nhạc Châu Âu Thế kỷ XX, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 324, tr.67-69 Nguyễn Thị Loan (2016), Thực trạng giảng dạy mơn Hòa âm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bài báo Khoa học đăng Kỷ hiếu Hội thảo Khoa học “Đổi chương trình đào tạo mơn Kiến thức Âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”, tr.87-90 Nguyễn Thị Loan (2016), Cần bổ sung kiến thức Hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Âm nhạc, số (104), tr.32-38 ... nghiên cứu khoa học đề cập tới vấn đề Bổ sung số đặc điểm hoà âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hay sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam Vì thế, đề tài luận... tác giai đoạn Đề tài nghiên cứu: Bổ sung số đặc điểm hòa âm kỷ XX vào chương trình giảng dạy đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đề tài mang tính ứng dụng nên chúng tơi tiến hành dạy. .. vừa theo chương trình học hồ âm đại học phê duyệt trên, bổ sung vào chương trình Dạy hoà âm kỷ XX cho sinh viên đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 3.2.3 Nội dung chương trình chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM tt , BỔ SUNG một số đặc điểm hòa âm THẾ kỷ XX vào CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG dạy tại học VIỆN âm NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM tt , Bố cục của luận án

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn