NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật

142 35 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …………***………… NGUYỄN NGỌC HIẾU NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ THỬ NGHỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HOẠT CHẤT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT VÀ NẤM NỘI SINH THỰC VẬT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …………***………… NGUYỄN NGỌC HIẾU NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ THỬ NGHỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HOẠT CHẤT TỪ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT VÀ NẤM NỘI SINH THỰC VẬT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HĨA HỌC Chun ngành: Hóa học hữu Mã số: 62.44.01.14 Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Ngọc Tú PGS.TS Dương Anh Tuấn HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Dương Ngọc Tú PGS.TS Dương Anh Tuấn Các kết thu luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Hiếu i LỜI CẢM ƠN Luận án hồn thành Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Dương Ngọc Tú PGS.TS Dương Anh Tuấn, người Thầy hướng dẫn tận tình, chu đáo tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực luận án Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới GS VS Châu Văn Minh TS Nguyễn Văn Lạng, giới thiệu, cổ vũ động viên tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn quan tâm giúp đỡ Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hóa học tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp CNC, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian làm luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán Phòng Sinh dược, Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp Viện Hóa học (đặc biệt PGS TS Nguyễn Thị Hoàng Anh, bạn Đức, Thủy, Minh, Hiền, Dung ), đồng nghiệp Viện Công nghệ Sinh học, Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Vi sinh vật Cơng nghệ sinh học tận tình truyền thụ kiến thức, phối hợp giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành nghiên cứu khoa học suốt thời gian thực luận án Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè ln cổ vũ, ln nguồn động viên to lớn cho tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Hiếu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC ii DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơn trùng, nấm bệnh gây hại vai trò thuốc bảo vệ thực vật 1.2 Xu hướng thay thuốc BVTV hóa học thuốc BVTV gốc sinh học7 1.3 Thuốc BVTV sinh học chiết xuất từ nguyên liệu thực vật 1.3.1 Thuốc BVTV thảo mộc trừ sâu 1.3.2 Thuốc BVTV thảo mộc trừ nấm bệnh 12 1.3.3 Tình hình nghiên cứu, sản xuất sử dụng thuốc BVTV thảo mộc Việt Nam 13 1.4 Nấm nội sinh thực vật triển vọng tìm kiếm hoạt chất BVTV sinh học hệ 14 1.4.1 Khái niệm nấm nội sinh thực vật 14 1.4.2 Triển vọng nghiên cứu phát hoạt chất từ nấm nội sinh thực vật 15 1.5 Giới thiệu loài Ngâu ta (Aglaia duperreana Pierre), Gội ổi (Aglaia oligophylla Miq.), Trầu không (Piper betle L.) Nghệ vàng (Curcuma longa L.) 23 1.5.1 Thực vật học 23 1.5.2 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu 33 iii 2.1.1 Mẫu thực vật 33 2.1.2 Phương pháp thu hái mẫu thực vật, lưu tiêu mẫu, xác định tên khoa học, lập hồ sơ lưu trữ 34 2.1.3 Phương pháp xử lý chiết mẫu thực vật 35 2.1.4 Phương pháp chiết sinh khối nấm nội sinh thực vật 35 2.1.5 Phương pháp định danh PCR giải trình tự gene vùng ITS 35 2.2 Phương pháp phân lập hợp chất từ mẫu nghiên cứu 37 2.2.1 Sắc ký lớp mỏng (TLC) 37 2.2.2 Sắc ký cột (CC) 37 2.2.3 Phương pháp xác định cấu trúc hóa học 38 2.3 Các phương pháp thử sàng lọc hoạt tính trừ sâu nấm bệnh dịch chiết, phân đoạn chất phòng thí nghiệm 39 2.3.1 Phương pháp thử sàng lọc hoạt tính trừ sâu dịch chiết, phân đoạn chất phòng thí nghiệm 39 2.3.2 Phương pháp thử sàng lọc hoạt tính trừ nấm dịch chiết, phân đoạn chiết, chất phòng thí nghiệm 41 2.4 Phương pháp phân lập nuôi cấy nấm nội sinh từ thực vật 42 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM 44 3.1 Thực nghiệm phân lập nấm nội sinh từ mẫu thực vật 45 3.1.1 Phân lập nấm nội sinh nghệ vàng (Curcuma longa L.) 45 3.1.2 Phân lập nấm nội sinh từ ngâu ta (Aglaia dupenrreana) 51 3.1.3 Phân lập nấm nội sinh từ trầu không (Piper betle L) 55 3.2 Thực nghiệm phân lập thành phần hóa học từ thực vật nấm nội sinh thực vật 56 3.2.1 Phân lập hợp chất từ vỏ Ngâu ta (Aglaia duperreana) 56 3.2.2 Phân lập hợp chất từ Gội ổi (Aglaia oligophylla) 62 3.2.3 Phân lập hợp chất từ củ Nghệ vàng (Curcuma longa) 63 3.2.4 Phân lập hợp chất từ Trầu không (Piper betle L.) 65 iv 3.2.5 Phân lập hợp chất từ nấm nội sinh Ngâu ta (nấm M hawaiiensis) 68 3.2.6 Phân lập hợp chất từ nấm nội sinh nghệ vàng (nấm F oxysporum) 70 3.2.7 Phân lập hợp chất từ nấm nội sinh Trầu khơng (nấm F solani)73 3.3 Thử hoạt tính trừ sâu nấm bệnh mẫu dịch chiết, phân đoạn chất 74 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 76 4.1 Kết phân lập thực vật định danh chủng nấm nội sinh thực vật76 4.2 Kết khảo nghiệm hoạt tính trừ sâu kháng nấm dịch chiết tổng, phân đoạn dịch chiết tổng chất thực vật, nấm nội sinh thực vật77 4.3 Kết nghiên cứu thành phần hóa học thực vật nấm nội sinh thực vật 81 4.3.1 Thành phần hóa học Ngâu (A dupperreana) Gội ổi (A oligophylla) 81 4.3.2 Thành phần hóa học nghệ vàng (Curcuma longa L.) 90 4.3.3 Thành phần hóa học Trầu không (Piper betle L.) 92 4.3.4 Thành phần hóa học nấm nội sinh M hawaiiensis từ Ngâu 94 4.3.5 Thành phần hóa học nấm nội sinh F oxysporum Nghệ vàng 97 4.3.6 Thành phần hóa học nấm nội sinh F sonani Trầu không 102 4.4 Mối tương quan thành phần hợp chất tự nhiên với hoạt tính sinh học thực vật nấm nội sinh thực vật 104 4.4.1 Mối tương quan hợp chất tự nhiên với hoạt tính sinh học Ngâu nấm nội sinh Ngâu 104 4.4.2 Mối tương quan hợp chất tự nhiên với hoạt tính sinh học Nghệ vàng nấm nội sinh Nghệ vàng 105 4.4.3 Mối tương quan hợp chất tự nhiên với hoạt tính sinh học Trầu không nấm nội sinh Trầu không 106 v KẾT LUẬN 107 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Carbon-13 nuclear 13C-NMR magnetic resonance spectroscopy Diễn giải Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon 13 Proton nuclear magnetic Phổ cộng hưởng từ hạt resonance spectroscopy nhân proton CC Column chromatography Sắc kí cột COSY Correlation spectroscopy 1H-NMR Phổ tương tác chiều đồng hạt nhân 1H-1H Distortionless DEPT enhancement by Phổ DEPT polarisation transfer DMSO ESI-MS HMBC HR-ESI-MS Dimethyl sulfoxide Electron spray ionization Phổ khối lượng ion hóa mass spectra phun mù điện tử Heteronuclear mutiple Phổ tương tác dị hạt nhân bond connectivity qua nhiều liên kết High resolution Phổ khối lượng phân giải electronspray cao phun mù điện tử ionization mass spectrum HSQC Phổ tương tác dị hạt nhân Heteronuclear single- vi qua liên kết quantum coherence NOESY Nuclear overhauser effect Phổ NOESY Spectroscopy IR IC50 RP18 TLC TMS PCR ADN ITS Infrared spectroscopy Phổ hồng ngoại Inhibitory concentration at Nồng độ ức chế 50% đối 50% tượng thử nghiệm Reserve phase C-18 Silica gel pha đảo RP-18 Thin layer chromatography Sắc ký lớp mỏng Tetramethylsilane Tetramethyl silan Polymerase Chain Phản ứng chuỗi trùng hợp Reaction DNA, Deoxyribonucleic Acid Vật chất di truyền Internal transcribed spacer Môi trường nuôi cấy PDA Potato dextrose agar khuẩn nấm gồm khoai tây, đường, agar Môi trường nuôi cấy MEA Malt extract Agar khuẩn nấm gồm mạch nha agar rRNA Ribosomal RNA vii RNA ribosome DANH MỤC BẢNG Bảng 4.2.1 Kết thử hoạt tính trừ sâu khoang (Spodoptetra litura) mẫu dịch chiết ngâu 77 Bảng 4.2.2 Hoạt tính kháng nấm Botrytis cinerea mẫu dịch chiết thực vật 78 Bảng 4.2.3 Hoạt tính ức chế nấm B cinera dịch chiết F oxysporum80 Bảng 4.2.4 Khả ức chế nấm B cinera dịch chiết nấm nội sinh thực vật 81 Bảng 4.3.1.1 Dữ liệu NMR hợp chất (CDCl3) 90 Bảng 4.3.4.1 Dữ kiện phổ NMR hợp chất 13 14 96 Bảng 4.3.5.1 Kết GC-MS chất 15-26 97 Bảng 4.3.5.2 Dữ liệu phổ NMR hợp chất 28 29 100 Bảng 4.3.5.3 Số liệu phổ 1H- 13C-NMR chất 30 102 Bảng 4.3.6.1 Dữ liệu phổ 1H- 13C-NMR chất 31 104 viii 45 Ting Yuan, Cuiyun Zhang, Chongyue Qiu, Guiyang Xia, Fei Wang, Bin Lin, Hua Li & Lixia Chen (2017), Chemical constituents from Curcuma longa L and their inhibitory effects of nitric oxide production, Natural Product Research, 32:16, 1887-1892 46.Fumito Ishibashi, Chutamas Satasook, Murray B Ismant G H Neil Towers(1993) Insecticidal lH-cyclopentatetrahydro[b]benzofurans from Aglaia odorata Phytochemistry, 32, 307-310 47 Hammerschmidt L & cộng (2014), “Polyketides from the mangrove-derived endophytic fungus Acremonium strictum”, Tetrahedron Letters, 55, 2463 - 3468 48 Hiort J, Bohnenstengel F.I, Nugroho B.W, Schneider C, Wray V, Witte L, Hung P.D, Kiet L.C, and Proksch P (1999) New insecticidal rocaglamide derivatives from the roots of Aglaia duperreana Journal of Natural Products, 62, 1632–1635 49 Hisham A, Kumar G.Y, Y Fujimoto and Hara N (1995) Salacianone and Salacianol two Triterpenes from Salacia beddomei Phytochemistry, 40 (4):1227-1231 50 Hoi-Scon Lee, Wook-Kyun Shin, Cheol Song, Kwang-Yun Cho, and Young-Joon Ahn (2001) Insecticidal Activities of ar-turmerone Identified in Curcuma longa Rhizome against Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae) and Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae) Journal of Asia-Pacific Entomology, 4(2), 181–185 51 http://www.vast.ac.vn/tin-tuc-su-kien/tin-khoa-hoc/trong-nuoc/1457nghien-cuu-khu-he-nam-noi-ky-sinh-trong-cac-cay-thong>, xem ngày 1/5/2015 52 Huang H., Feng X., Xiao Z., Liu L., Li H., Ma L., Lu Y., Ju J., She Z., Lin Y., (2011), “Azaphilones and p-terphenyls from the mangrove 116 endophytic fungus Penicillium chermesinum (ZH4-E2) isolated from the South China Sea”, J Nat Prod, 74(5), 997-1002 53 Joel E.L., Bhimba B.V., (2011) “In vitro anti-inflammatory activity of mangrove associated fungi”, J Pharm Res, 4(9), 2900-2901 54 John G.O., Gregory L.H., Otto D.H., Michael A.G., cộng sự, (1997), “Nodulisporic Acid A, a Novel and Potent Insecticide from a NodulisporiumSp Isolation, Structure Determination, and Chemical Transformations”, J Am Chem Soc, 119, 8809-8816 55 Kjer J., Debbab A., Amal H.A & Proksch P., (2010), “Methods for isolation of marine-derived endophytic fungi and their bioactive secondary products”, Nature protocols , vol.5, no.3, 479–490 56 Kobayashi M., Krishna M., Anjaneyulu V,“Isolation of 24methylenecholestane-1α, 3β, α, β, 16β - pentol from Sinularia sp of soft coral”, Marine sterols XXIV, Chem Pharm Bull., 40, 2845–2846 57 Kusari S., Zühlke S., Spiteller M., (2009), “An endophytic fungus from Camptotheca acuminata that produces camptothecin and analogues”, J Nat Prod, 72(1), 2-7 58 Le.V.T (2002) Integrated Pest Management (IPM) and green farming in rural poverty alleviation on Vietnam, 110-114 59 Lena Hammerschmidt, Abdessamad Debbab, Tu Duong Ngoc, Victor Wray, Catalina Perèz Hemphil,WenHan Lin, Heike Broetz-Oesterhelt, Matthias U Kassacke, and Peter Proksch (2014) Polyketides from the mangrove-derived endophytic fungus Acremonium strictum Tetrahedron Letters, 55 (24), 3463–3468 60 Ley S.V, Denholm A.A, and Wood A (1993) The chemistry of azadirachtin Nat Prod Rep, 109-157 61 Li W., Zhou J., Lin Z., Hu Z., (2007), “Study on fermentation condition for production of huperzine A from endophytic fungus 117 2F09P03B of Huperzia serrata” Chinese Medicinal Biotechnology, 2, 254-259 62 Luu Duc Huy, R Caple, C Kamperdick, Nguyen Thi Diep, R Karim (2008), Isomeranzin against herpes simplex virus in vitro from Clausena heptaphylla (Roxb.) W.&Arn.: Isolation, structure and biological assay Journal of Chemistry, 42 (1), 115 – 120 63 Melnikov (1972), Chemistry of pesticides 64 Nanao Hayashi, Kuo-Hsiung Lee, Iris H Hall, Andrew T Mcphail and Huan-Chang Huang (1982) Structure and stereochemistry of ()-odorinol, an antileukemic diamide from Aglaia odorata Phytochemisrry, 21 (9), 2371-2373 65 Ngoc Tu Duong, RuAngelie Edrada-Ebel, Rainer Ebel, Wenhan Lin, Anh Tuan Duong, Xuan Quy Dang, Ngoc Hieu Nguyen and Peter Proksch (2013), New Rocaglamide derivatives from Vietnamese Aglaia species, Natural Product Communications, 8, 1-2 66 Nugroho B.W, Edrada R.A, Wray V, Witte L, Bringmann G, Gehling M, and Proksch P (1999) An insecticidal rocaglamide derivative and related compounds from Aglaia odorata (Meliaceae) Phytochemistry, 51, 367-376 67 O’Sullivan D J., O’Gara F., (1992), “Traits of fluorescent Pseudomonas spp involved in suppression of plant root pathogens”, Microbiol Rev, 56, 662–676 68 Quang, D N., and Bach, D D (2008), Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3one from Vietnamese Xylaria sp possessing inhibitory activity of nitric oxide production, Nat Prod Res, 22 (10), 901–906 69 Raviraja N.S., (2005), “Fungal endophytes in five medicinal plant species from Kudremukh Range, Western Ghats of India”, J Basic Microbiol, 45(3), 230-235 118 70 Raynaud, S., Fourneau, C., HocQuemiller, R., Sévenet, T., Hadi, H A., and Cavé, A (1997), Acetogenins from the bark of Uvaria pauciovulata, Phytochemistry, 46 (2), 321–326 71 Richardson A E., Barea J M., McNeill A.M., Prigent-Combaret C (2009), “Acquisition of phosphorus and nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms”, Plant Soil, 321, 305–339 72 Ridley H.N (1992) The Flora of the Malay Peninsula, Reeve and Co.: London 73 Roslund, M U., Tähtinen, P., Niemitz, M and Sjöholm, R (2008), Complete assignments of the 1H and 13 C chemical shifts and JH,H coupling constants in NMR spectra of D-glucopyranose and all Dglucopyranosyl-D-glucopyranosides, Carbohydr Res., 343 (1), 101– 112 74 Ryan R.P., Germaine K., Franks A., Ryan D.J., Dowling D.N., (2008), “Bacterial endophytes: recent developments and applications”, FEMS Microbiol Lett, 278, 1–9 75 Said, S A (2011), Two new special flavones from Uvaria accuminata, Nat Prod Res, 25 (10), 987–994 76 Sánchez-Medina, A, Pa-Rodríguez, L M., May-Pat, F., Karagianis, G., Waterman, P G., Mallet, A I and Habtemariam, S (2010), Identification of sakurasosaponin as a cytotoxic principle from Jacquinia flammea, Natural Product Communications 5(3), 365–368 77 Schulte, G R and Ganem, B (1982), Studies on highly oxidized cyclohexanes Structure and absolute configuration assignments., Tetrahedron Lett., 23 (42), 4299-4302 78 Schulte, G R., Ganem, B., Chantrapromma, K., Kodpuud, M., and Sudsuansri, K (1982), The structure of ferrudiol, a highly oxidized constituent of Uvaria ferruginea, Tetrahedron Lett., 23 (3), 289–292 119 79 Schulte, G R., Kodpinid, M., Thebtaranonth, C., and Thebtaranonth, Y (1982), Studies on highly oxidized cyclohexanes Constitution of a new key metabolic intermediate., Tetrahedron Lett., 23 (42), 4303–4304 80 Sean F B and Clardy J., (2000) “CR377, a new pentaketide antifungal agent isolated from an endophytic fungus”, J Nat Prod., 63 (10), 1447–1448 81 Seangphakdee, P., Pompimon, W., Meepowpan, P., Panthong, A., Chiranthanut, N., Banjerdpongchai, R., Wudtiwai, B., Nuntasaen, N., and Pitchuanchom, S (2013), Anti-inflammatory and anticancer activities of ()-zeylenol from stems of Uvaria grandiflora, ScienceAsia, 39, 610–614 82 Shibuya, H., Takeda, Y., Zhang, R., Tanitame, A., Tsai, Y and Kitagawa, I (1992), Indonesian medicinal plants IV On the constituents of the bark of Fagara rhetza (Rutaceae) (2) Lignan glycosides and two apioglucosides, Chem Pharm Bull, 40 (10), 2639– 2646 83 Shing, T K M., and Tam, E K W (1998), Enantiospecific syntheses of (+)-crotepoxide, (+)-boesenoxide, (+)-β-senepoxide, (+)-pipoxide acetate, (−)-iso-crotepoxide, (−)-senepoxide, and (−)-tingtanoxide from (−)-quinic acid, J Org Chem., 63 (5), 1547–1554 84 Shukla S T., Habbu P V., Kulkarni V H., Jagadish K S., Pandey A R., Sutariya V N., (2014), “Endophytic microbes: a novel source for biologically/pharmacologically active secondary metabolites”, Asian J Pharmacol Toxicol, 2(3), 1-16 85 Sigh, J., Dhar, K L., and Atal, C K (1970), Studies on the genus Piper X Structure of pipoxide A new cyclohexene epoxide from P hookeri Linn, Tetrahedron, 26, 4403–4406 120 86 Sohly, H N E., Lasswell, W L Jr., and Hufford, C D (1979), Two new C-benzylated flavanones from Uvaria chamae and 13 C-NMR analysis of flavanone methyl ethers, J Nat Prod., 42 (3), 264–270 87 Song Y., Wang J., Huang H., Ma L cộng sự, (2012), “Four eremophilane sesquiterpenes from the mangrove endophytic fungus Xylaria sp BL321”, Mar Drugs, 10(2), 340–348 88 Soumyaditya Mula, Debashish Banerjee, Birija S P (2008).Inhibitory property of the Piper betel phenolicsagainst photosensitizationinduced biological damages Bioorganic & Medicinal Chemistry 16, 2932–2938 89 So-Young Park, Ji-Youn Lim, Wonsik Jeong, Seong Su Hong, Young Taek Yang, Bang Yeon Hwang, Dongho Lee (2010) C- methylflavonoids isolated from Callistemon lanceolatus protect PC12 cells against Abeta-induced toxicity Planta Medica, (9), 863-868 90 Stevenson, P C., Veitch, N C., and Simmonds, M S J (2007), Polyoxygenated cyclohexane derivatives and other constituents from Kaempferia rotunda L., Phytochemistry, 68, 1579–1586 91 Stierle A., Strobel G A & Stierle D., (1993), “Taxol and taxane production by Taxomyces andreanae, an endophytic fungus of pacific yew”, Science, 260, 214–216 92 Strobel G A., Stierle (1993), “Taxomyces bulbilliferous A., Stierle andreanaea D proposed hyphomycete associated & new Hess taxon with W for M., a Pacific yew”, Mycotaxon, 47, 71–80 93 Strobel G and Daisy B., (2003), “Bioprospecting for microbial endophytes and their natural products”, Microbiol Mol Biol Rev, 67(4), 491–502 121 94 Strobel G., (2006), “Muscodor albus and its biological promise”, J Ind Microbiol Biotechnol”, 33(7), 514-522 95 Sumathykutty, M A., and Madhusudana Rao, J (1991), 8Hentriacontanol and other constituents from Piper attenuatum, Phytochemistry, 30, 2075–2076 96 Sun, H., Zhang, J., Ye, Y., Pan, J., and Shen, Y (2003), Cytotoxic pentacyclic triterpenoids from the rhizome of Astilbe chinensis, Helv Chim Acta, 86, 2414–2423 97 Taechowisan T., Lumyong S., (2003), "Activity of endophyte actinomycetes from roots of Zingiber oficinale and Alpinia galang against phytopathogenic fungi", Annals of Microbiology, 53 (3), 291 – 298 98 Takeda, Y., Shimizu, H., Masuda, T., Hirata, E., Shinzato, T., Bando, M and Otsuka, H (2004), Lasianthionosides A–C, megastigmane glucosides from leaves of Lasianthus fordii, Phytochemistry, 65 (4), 485–489 99 Takeuchi, Y., Cheng, Q., Shi, Q W., Sugiyama, T., and Oritani, T (2001), Four polyoxygenated cyclohexenes from the Chinese tree, Uvaria purpurea, Biosci Biotechnol Biochem., 65 (6), 1395–1398 100 Takeuchi, Y., Wenshi, Q., Sugiyama, T., and Oritani, T (2002), Polyoxygenated cyclohexenes from the Chinese tree, Uvaria purpurea, Biosci Biotechnol Biochem., 66 (3), 537–542 101 Talapatra, S K., Basu, D., Chattopadhyay, P., and Talapatra, B (1988), Aristololactams of Goniothalamus sesquipedalis wall Revised structures of the 2-oxygenated aristololactams, Phytochemistry, 27, 903–906 102 Tan R., Zou W X., (2001), “Endophytes: a rich source of functional metabolites”, Nat Prod Rep, 18(4), 448-459 122 103 Tanaka, T., Nakashima, T., Ueda, T., Tomii, K., and Kouno, I (2007), Facile discrimination of aldose enantiomers by reversed-phase HPLC, Chem Pharm Bull., 55 (6), 899–901 104 Tang, S.W., Sukari, M A., Rahmani, M., Lajis, N H., and Ali, A.M (2011), A new abietene diterpene and other constituents from Kaempferia angustifolia Rosc., Molecules, 16, 3018–3028 105 Thang, T D., Kuo, P C., Hwang, T L., Yang, M L., Ngoc, N T B., Han, T T N, Lin, C W and Wu, T S (2013), Triterpenoids and steroids from Ganoderma mastoporum and their inhibitory effects on superoxide anion generation and elastase release, Molecules, 18, 14285– 14292 106 Thang, T D., Luu, H V., Tuan, N N., Hung, N H., Dai, D N and Ogunwande, I A (2014), Constituents of essential oils from the leaves and stem barks of Uvaria rufa and Uvaria cordata (Annonaceae) from Vietnam, J Essent Oil Bear Pl, 17 (3), 427–434 107 Thuy, T T., Sung, T V., Frank, K., and Wessjohann, L (2008), Triterpenes from the roots of Codonopsis pilosula, Journal of Chemistry, 46 (4), 515–520 108 Tip-pyang, S., Payakarintarungkul, K., Sichaem, J., and Phuwapraisirisan, P (2011), Chemical constituents from the roots of Uvaria rufa, Chem Nat Compd., 47 (3), 474–476 109 Tiwalade, A A., Li, X X., Qu, L., Chen, Y., Wang, T and Zhang, Y (2015), Chemical constituents from Rwandan plant Rosmarinus officinalis L (I), Journal of Tropical and Subtropical Botany, 23 (3), 310–316 110 Tong, T., WenSen, C., Qian, Y., ZhuJun, Y., and Yulin, W (1998), The isolation and structure of microcarpacin B, Chin J Org Chem., 18 (3), 219–223 123 111 Tú N D, Tuấn.A.D, Minh.D.L, Công.D.T, Quý.X.D, Hiếu.N.N, Quyết.D.D, Hiện.D.V, Thanh.T.V.D (2013) Nghiên cứu chế tạo chế phẩm Funbv trừ nấm Botrytis cinera gây hại trồng từ dịch chiết củ nghệ vàng (Curcumin longa) Tạpchí: Hóa học& Ứng Dụng – ISSN 1859-4069; 3,29-32,48 112 Tudla, F A., Aguinaldo, A M., Krohn, K., Hussain, H., and Macabeo, A P G (2007), Highly oxygenated cyclohexene metabolites from Uvaria rufa, Biochem Syst Ecol., 35, 45–47 113 Varghese, A E (2013), A comparative phytochemical analysis and screening of antimicrobial activities of three different extracts of leaves of Uvaria narum (Dunal) Wall and their HPTLC analysis, International Journal of Advanced Research in Pharmaceutical and Bio Sciences, (3), 32–40 114 Wagner de Souza Tavaresa, Silvia de Sousa Freitasb, Geisel Hudson Grazziottib, Leila Maria Leal Parentec, Luciano Morais Liãod, José Cola Zanuncioe (2013) Ar-turmerone from Curcuma longa (Zingiberaceae) rhizomes and effects on Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) and Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) Industrial Crops and Products, 46, 158–164 115 Wang J., Daniel G Cox, Ding W., Huang G., Lin Y and Li C., (2014), “Three New Resveratrol Derivatives from the Mangrove endophytic fungus Alternaria sp”, Mar Drugs, 12(5), 2840-2850 116 Wang, S., Chen, R Y., Yu, S S., and Yu, D Q (2003), Uvamalols D– G: Novel polyoxygenated seco-cyclohexenes from the roots of Uvaria macrophylla, J Asian Nat Prod Res, (1), 17–23 117 Wang, S., Zhang, P C., Chen, R Y., Dai, S J., Yu, S S., and Yu, D Q (2005), Four new compounds from the roots of Uvaria macrophylla, J Asian Nat Prod Res, (5), 687–694 124 118 Wang, S., Zhang, P C., Chen, R Y., Wang, Y H., He, W Y., and Yu, D Q (2002), A novel dihydroflavone from the roots of Uvaria macrophylla, Chin Chem Lett., 13 (9), 857–858 119 Ware G.W, and Whitacre D.M (2004) An introduction to insecticides (4th edition) extracted from The Pesticide Book, 6th ed, Published by MeisterPro Information Resources A division of Meister Media Worldwide Willoughby, Willoughby, Ohio 120 Waterman, P G., and Mohammad, I (1984), Chemistry of the Annonaceae Structures of uvarindoles A-D, four new benzylated indole alkaloids from Uvaria angolensis, J Chem Soc., Chem Commun., 1280–1281 121 Weenen, H., Nkunya, M H H., and Mgani, Q A (1991), Tanzanene, a spiro benzopyranyl sesquiterpene from Uvaria tanzaniae Verdc., J Org Chem., 56, 5865–5867 122 Weenen, H., Nkunya, M H H., Fadl, A A E., Harkema, S., and Zwanenburg, B (1990), Lucidene, a bis(benzopyranyl) sesquiterpene from Uvaria lucida ssp lucida, J Org Chem., 55, 5107–5109 123 Wensen, C., Zhujun, Y., and Yulin, W (1997), Studies on annonaceous acetogenins from Uvaria microcarpa seeds I The isolation and structure of microcarpacin, Acta Chim Sinica, 55 (7), 723–728 124 Xia X (2012) Pimarane diterpenes from the fungus Epicoccum sp HS-1 associated with Apostichopus japonicas Bioorg Med Chem Lett.,22(8), 3017-3019 125 Xu, and Jing (2010) Secondary metabolites from the endophytic fungus Pestalotiopsis sp JCM2A4 and its microbe-host relationship with the mangrove plant Rhizophora mucronata; Ph.D Thesis HeinrichHeine University, Duesseldorf 125 126 Xu, Q M., Liu, Y L., Zhao, B H., Xu, L Z., Yang, S L., and Chen, S H (2007), Amides from the stems of Uvaria kweichowensis, Yao Xue Xue Bao, 42 (4), 405–407 127 Xu, Q M., Liu, Y L., Zou, Z M., Yang, S L., and Xu, L Z (2009), Two new polyoxygenated cyclohexenes from Uvaria kweichowensis, J Asian Nat Prod Res, 11 (1), 24–28 128 Xu, Q M., Zou, Z M., Xu, L Z., and Yang, S L (2005), New polyoxygenated cyclohexenes from Uvaria kweichowensis and their antitumour activities, Chem Pharm Bull., 53 (7), 826–828 129 Yang, X N., Jin, Y S., Zhu, P., and Chen, H S (2010), Amide from Uvaria microcarpa, Chem Nat Compd., 46 (2), 324–326 130 Yonghong, L., Zhongmei, Z., Jian, G., Lizhen, X., Min, Z., and Shilin, Y (2000), Five polyoxygenated cyclohexenes from Uvaria grandiflora, J Chin Pharm Sci., (4), 170–173 131 Yoshinari, K., Sashida, Y., and Shimomura, H (1989), Two new lignan xylosides from the barks of Prunus ssiori and Prunus padus, Chem Pharm Bull., 37 (12), 3301–3303 132 Yu, D L., Guo, L., Liao, Y H., Xu, L Z., and Yang, S L (1999), Uvarilactam, a new lactam from Uvaria microcarpa, Acta Botanica Sinica, 411 (10), 1104–1107 133 Yun We, and Yoichiro Ito (2006) Preparative isolation of imperatorin, oxypeucedanin and isoimperatorin from traditional Chinese herb “bai zhi” Angelica dahurica using multidimensional high-speed countercurrent chromatography Journal of Chromatography A, 1115, 112–117 134 Zhang, C R., Wu, Y., and Yue, J M (2010), Polyoxygenated secocyclohexene derivatives from Uvaria tonkinensis var subglabra, Chin J Nat Med, (2), 84–87 126 135 Zhang, C R., Yang, S P., Liao, S G., Wu, Y., and Yue, J M (2006), Polyoxygenated cyclohexene derivatives from Uvariarufa, Helv Chim Acta, 89, 1408–1416 136 Zhang, H L., and Chen, R Y (2001), A new flavone from the roots of Uvaria macrophylla, Chin Chem Lett., 12 (9), 791–792 137 Zhang, H L., Wang, S., Chen, R Y., and Yu, D Q (2002), Studies on chemical constituents of Uvaria macrophylla, Yao Xue Xue Bao, 37 (2), 124–127 138 Zhao, Q., Liu, J., Wang, F., Liu, G., Wang, G and Zhang, K (2009), Ligans from branch of Hypericum petiolulatum, Zhongguo Zhong Yao Za Zhi., 34 (11), 1373–1376 139 Zhao, W M, Qin, G W., Yang, R Z., Jiang, T Y., Li, W X., Scott, L., and Snyder, J K (1996), Tonkinenin A A new polyoxygenated cyclohexane derivative from Uvaria tonkinensis, Tetrahedron, 52 (38), 12373–12380 140 Zhou, G X., Chen, R Y., and Yu, D Q (1999), New polyoxygenated cyclohexenes from Uvaria calamistrata, J Asian Nat Prod Res, (3), 227–238 141 Zhou, G X., Chen, R Y., and Yu, D Q (2011), Uvacalols I, J and K: New polyoxygenated cyclohexenes with all trans relative configurations from the roots of Uvaria calamistrata Hance, Nat Prod Res, 25 (2), 161– 168 142 Zhou, G X., Chen, R Y., Zhang, Y J., and Yu, D Q (2000), New annonaceous acetogenins from the roots of Uvaria calamistrata, J Nat Prod., 63, 1201–1204 143 Zhou, G X., Zhang, Y J., Chen, R Y., and Yu, D Q (2010), Three polyoxygenated cyclohexenes from Uvaria calamistrata, J Asian Nat Prod Res, 12 (8), 696–701 127 144 Zhou, G X., Zhang, Y., Chen, R Y., and Yu, D Q (2008), Calamistrins H and I, two linear annonaceous acetogenins from the roots of Uvaria calamistrata Hance, Heterocycles, 75 (4), 933–937 145 Zhou, G X., Zhou, L E., Chen, R Y., and Yu, D Q (1999), Calamistrins A and B, two new cytotoxic monotetrahydrofuran annonaceous acetogenins from Uvaria calamistrata, J Nat Prod., 62, 261–26 146 Karimian, H., Arya, A., Fadaeinasab, M., Razavi, M., Hajrezaei, M., Karim Khan, (2017), Kelussia odoratissima Mozaff activates intrinsic pathway of apoptosis in breast cancer cells associated with S phase cell cycle arrest via involvement of P21/p27 in vitro and in vivo Drug Design, Development and Therapy, Volume11, 337–350 147 Thirukumaran, P., (2014), Synthesis Shakila and Parveen, A., Copolymerization & of Sarojadevi, Fully M Biobased Benzoxazines from Renewable Resources ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2(12), 2790–2801 148 Yuko Yoshizawa, Satoru Kawaii, Masatoshi Kanauchi, Manami Chida & Junya Mizutani (1993) Chavicol and Related Compounds as Nematocides, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 57(9), 15721574 149 Sun, L., Li, D., Tao, M., Chen, Y., Dan, F., & Zhang, W (2012) Scopararanes C–G: New Oxygenated Pimarane Diterpenes from the Marine Sediment-Derived Fungus Eutypella scoparia FS26 Marine Drugs, 10(12), 539–550 150 Suppamit Dettrakul, Prasat Kittakoop, Masahiko Isaka, Sombat Nopichai, Yodhathai Chotika Suyarnsestakorn, Thebtaranonth, (2003), 128 Morakot Tanticharoen Antimycobacterial and Pimarane Diterpenes from the Fungus Diaporthe Sp., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13 1253–1255 151 Fujimoto, H., Asai, T., Kim, Y.-P., & Ishibashi, M (2006) Nine Constituents Including Six Xanthone-Related Compounds Isolated from Two Ascomycetes, quadrilineata, Found Gelasinospora in a santi-florii Screening and Study Emericella Focused on Immunomodulatory Activity Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(4), 550–553 152.Toh Choon, Sariah M, Siti Mariam (2012) Ergosterol from the soilborne fungus Ganoderma boninense, J Basic Microbiol, 52 (5), 608612 153.Hồng Đình Dũng (2010) Khảo sát thành phần hóa học ngâu thơm (Aglaia odoratissima Bl.) vỏ bứa Delpy (Garcinia delpyana Pierre) Luận văn Thạc sỹ Hóa học 154.Hồng Việt Dũng (2014) Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học tác dụng ức chế enzyme acetylcholinesterase hai loài Piper thomsonii (C.DC.) Hook.f.var thomsonii Piper hymenophyllum Miq., Họ Hồ tiêu (Piperqceae) Luận án Tiến sĩ Dược học 155 Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm Nguyễn Hồng Phong (2009) Nghiên cứu hợp chất có hoạt tính sinh học trầu (Piper betle L.) Tạp chí khoa học cơng nghệ, 96(08): 69-73 156 Abraham, R J., Gottschalck, H., Paulsen, H., and Thomas, W A (1965), The proton magnetic resonance spectra and conformations of cyclic compounds Part II The p.m.r spectra of the conduritols, J Chem Soc., 6268–6277 157 Achenbach, H., Hohn, M., Waibel, R., Nkunya, M H H., Jonker, S A., and Muhie, S (1997), Oxygenated pyrenes, their potential 129 biosynthetic precursor and benzylated dihydroflavones from two African Uvaria species, Phytochemistry, 44 (2), 359–364 158 Dobler R.M (2002) Total syntheis and SAR investigation of Rocaglamide,10th IUPAC 159.Akendenguea, B., Roblot, F., Loiseau, P M., Bories, C., Milama, E N., Laurens, A., and Hocquemiller, R (2002), Klaivanolide, an antiprotozoal lactone from Uvaria klaineana, Phytochemistry, 59, 885–888 130 ... 1.4 Nấm nội sinh thực vật triển vọng tìm kiếm hoạt chất BVTV sinh học hệ 1.4.1 Khái niệm nấm nội sinh thực vật Nấm nội sinh thực vật (Endophytes, Endophytic fungi) vi sinh vật sống mô sâu thực vật. .. 3.1 Thực nghiệm phân lập nấm nội sinh từ mẫu thực vật 45 3.1.1 Phân lập nấm nội sinh nghệ vàng (Curcuma longa L.) 45 3.1.2 Phân lập nấm nội sinh từ ngâu ta (Aglaia dupenrreana) 51 3.1.3 Phân. .. 3.1.3 Phân lập nấm nội sinh từ trầu không (Piper betle L) 55 3.2 Thực nghiệm phân lập thành phần hóa học từ thực vật nấm nội sinh thực vật 56 3.2.1 Phân lập hợp chất từ vỏ Ngâu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật , NGHIÊN cứu PHÂN lập và THỬ NGHIỆM HOẠT TINH SINH học của các HOẠT CHẤT từ một số LOÀI THỰC vật và nấm nội SINH THỰC vật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn