GIAO AN DAO DUC LOP 5

4 472 1 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 18:10

GIAO AN DAO DUC LOP 5 Đạo đức: Bài 1: Em là học sinh lớp 5.(tiết 1) I.Mục tiêu: - Sau khi học bài này HS biết: - Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trớc - Bớc đàu có kĩ năng tự nhận thức, kí năng đặt mục tiêu. Vui và tự hào khi là HS lớp 5.Có ý thức học tập và rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5. II.Đồ dùng: - Các bài hát về chủ đề trờng em, các tấm gơng về HS lớp 5. phiêue bài tập. III.Các hoạt động: Kiến thức cơ bản Hoạt động dạy Hoạt động học I.Khởi động: ! Hát bài em yêu trờng em - lớp HĐ1:Quan sát tranh và thảo luận ! quan sát tranh SGK (T3- 4)và thảo luận trả lời các câu hỏi sau ? Tranh vẽ gì? ? Em nghĩ gì khi xem tranh trên ? HS lớp 5 có gì khác HS các lớp trong trờng Tiểu học ? Theo em chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5 ! Báo cáo KQ thảo luận + BS -Nhận xét + chốt kiến thức *HS lớp 5 là HS lớn nhất trong trờng TH vì vậy phảI gơng mẫu về mọi mặt để các HS lớp khác bé hơn học tập - THL + thảo luận - 2 em + nhận xét bổ sung - Nghe HĐ2:Làm bài tập 1 SGK. ! Đọc yêu cầu BT1 SGK ! Thảo luận theo nhóm đôi để hoàn thành bài tập ! Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét + BS *KL:Các ý (a,b,c,d,e)trong bài tập là nhiệm vụ của hS lớp 5. - 1 em. - THL. - 2 em + BS - Nghe. HĐ3:Tự liên hệ ! Hãy tự liên hệ bản thân mình đã làm đợc gì để xứng đáng là HS lớp 5. ! Trình bày ý kiến trớc lớp - Nhận xét + KL.Các em cố gắng phát huy những điểm mà mình đã làm đợc và khắc phục những thiếu sót để xứng đáng là HS lớp 5. - THL. - Nối tiếp nêu - Nghe. HĐ4:Trò chơi phóng viên ! Thay nhau đóng vai phóng viên báo TNTP phỏng vấn bạn mìnhvề nội dung bài học (HS lớp 5 cần làm gì?bạn cảm thấy thế nào khi mình là HS lớp 5,bạn biết những tấm gơng tốt nào về HS lớp 5, bạn hãy hát một bài ) - Nhận xét đánh giá trò chơI và diễn xuất của các bạn - 3em + NX - Nghe - Nghe HĐ5: Củng cố: ! Đọc ghi nhớ bài học - 3 em. Lê Khắc Yên - Phòng GD-ĐT Lộc Hà 1 GIAO AN DAO DUC LOP 5 - Thi hát các bài hát về chủ đề bạn bề và máI trờng - Nhận xét tiết học - Dặn HS ghi nhớ ND bài học và vận dụng tốt trong nhà trờng, chuẩn bị cho bài sau - Thi theo dãy - Nghe - Nghe + nhớ Đạo đức: Bài 1: Em là học sinh lớp 5.(tiết 2) I.Mục tiêu: - Rèn cho HS kĩ năng đặt mục tiêu - Động viên HS có ý thức phấn đấu vơn lên về mọi mặt để xứng đáng là HS lớp 5 - Biết học tập những tấm gơng tốt - Giáo dục HS tình yêu trách nhiệm đối với trờng lớp II.Đồ dùng: - Các bài hát về chủ đề trờng em, các tấm gơng về HS lớp 5. phiếu bài tập. III.Các hoạt động: Kiến thức cơ bản Hoạt động dạy Hoạt động học I.Khởi động: ! Hát bài em yêu trờng em - lớp HĐ1:Lập kế hoạch phấn đấu ! Mỗi em tự lập một bản kế hoạch phấn đấu trong năm học em sẽ phấn đấu về những mặt nào. ! Đọc kế hoạch của mình trớc lớp -Nhận xét + chốt kiến thức *Cả lớp mỗi em đều có một kế hoạch phấn đấu trong năm học các em háy quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình để xứng đáng là Hs lớp 5. - THL -Nối tiếp nhau nêu -Nghe HĐ2:Triển lãm tranh. ! Các nhóm dán những bức tranh mà các em đã vẽ ở nhà vào giấy khổ to treo lên bảng để cùng triển lãm ! Hãy cử đại diện nhóm thyuết minh cho tranh vẽ của mình - Nhận xét : khen những tranh vẽ đẹp và động viên các em giờ sau tốt hơn ! Hát bài Em yêu trờng em - THL - 3 em - Nghe. - Lớp HĐ5: Củng cố,dặn dò ! Đọc ghi nhớ bài học - Là HS lớp 5 các em hãy luôn luôn gơng mẫu, nghe lời thầy cô.đoàn kết bè bạn,thực hiện tốt kế hoạch năm học mà các em đã đề ra xứng đáng là các anh chị lớn nhất trong trờng để các em lớp bé noi theo - Nhận xét tiết học, tuyên dơng các em tích cực trong giờ học, nhắc nhở các em cần cố gắng - 1 em. - Nghe - Nghe + nhớ Đạo đức: Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1) I.Mục tiêu: Lê Khắc Yên - Phòng GD-ĐT Lộc Hà 2 GIAO AN DAO DUC LOP 5 - Sau khi học bài này HS biết: - Mỗi ngời cần có trách nhiệm về việc làm của mình - Bớc đàu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình -Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm,đổ lỗi cho ngời khác. II.Đồ dùng: Một vài mẩu chuyện về những ngời có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi - Bài tập 1 viết sẵn bảng phụ. III.Các hoạt động: Kiến thức cơ bản Hoạt động dạy Hoạt động học I.Khởi động: ! Hát bài Lớp chúng mình đoàn kết - lớp HĐ1:Tìm hiểu chuyện của bạn Đức ! Mở SGK đọc thầm mẩu chuyện ! Đọc to chuyện cho lớp nghe. ! Thảo luận 3 câu hỏi SGK ! Đại diện nhóm trình bày + nhóm khác BS - Nhận xét + chốt kiến thức *Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan chỉ có đức và Hợp biết.Đức tự thấy phảI có trách nhiệm về hành động đáng tiếc của mình và suy nghĩ nhiều lớp ta vừa giúp bạn Đức giảI quyết có lí có tình hành động của mình - THL -2 em. -THL -3 em + BS -Nghe - 2 em + nhận xét bổ sung - Nghe HĐ2:Ghi nhớ ! Đọc ghi nhớ SGK -3 em. HĐ3:Làm bài tập 1 SGK. ! Đọc yêu cầu BT1 SGK ! Thảo luận theo nhóm đôi để hoàn thành bài tập ! Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét + BS *KL:Các ý (a,b, ,d,g)trong bài tập biểu hiện của ngời có trách nhiệm ý (d,e)không phảI là biểu hiện việc làm có trách nhiệm - 1 em. - THL. - 2 em + BS - Nghe. HĐ4:Bày tỏ thái độ bài tập 2 ! Đọc bài tập 2 SGK ! Trình bày tháI độ của em về bài tập (tán thành, không tán thành) trớc lớp - Nhận xét + KL. -Tán thành ý (a.đ) -Không tán thành ý( b,c,d) - 2 em - Nối tiếp nêu - Nghe. HĐ5: Củng cố: ! Đọc ghi nhớ bài học - Nhận xét tiết học - Dặn HS ghi nhớ ND bài học - 1 em. - Nghe - Nghe + nhớ HĐ4:Trò chơi phóng viên ! Thay nhau đóng vai phóng viên báo TNTP phỏng vấn bạn mìnhvề nội dung bài học - 3em + NX Lê Khắc Yên - Phòng GD-ĐT Lộc Hà 3 GIAO AN DAO DUC LOP 5 (HS lớp 5 cần làm gì?bạn cảm thấy thế nào khi mình là HS lớp 5,bạn biết những tấm gơng tốt nào về HS lớp 5, bạn hãy hát một bài ) - Nhận xét đánh giá trò chơI và diễn xuất của các bạn - Nghe - Nghe Đạo đức: Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình.(tiết 2) I.Mục tiêu: - HS biết lựa chọn cách giảI quyết phù hợp trong mỗi tình huống - Mỗi HS có thể liên hệ kể về việc làm của mình và rút ra bài học - Giáo dục HS tình yêu trách nhiệm đối với việc làm của mình II.Đồ dùng: III.Các hoạt động: Kiến thức cơ bản Hoạt động dạy Hoạt động học I.Khởi động: ! Hát bài - lớp HĐ1:Xử lí tình huống bài tập 3 ! Nêu yêu cầu bài tập ! Thảo luận theo nhóm đôI hoàn thành BT3 SGK ! Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét + BS - Nhận xét + chốt KT *Mỗi tình huống đều có nhiều cách giảI quyết.Ngời có trách nhiệm phảI chọn cách giảI quyết nào thể hiện rõ trách nhiệm của mình và phù hợp với hoàn cảnh. - 1 em - THL. - 3 em + BS - Nghe - Nghe HĐ2:Tự liên hệ bản thân - Gợi ý để HS nhớ lại một việc làm của mình (dù rất nhỏ) chứng tỏ mình đã có trách nhiệm ? Chuyện xảy ra vào khi nào? ? Em đã xử lí nh thế nào? ? Bây giờ mỗi lần nghĩ lại em thấy thế nào? ! Trình bày trớc lớp -Nhận xét + chốt kiến thức * Khi giảI quyết công việc hay xử lí tình huống một cách có trách nhiệm chúng ta cảm thấy rất thanh thản.Ngợc lại làm một việc gì thiếu trách nhiệm dù không ai biết tự chúng ta thấy áy náy trong lòng - Nghe - Nghe - 3-5 em - Nghe HĐ5: Củng cố,dặn dò ! Đọc ghi nhớ bài học - Nhận xét tiết học, tuyên dơng các em tích cực trong giờ học, nhắc nhở các em cần cố gắng - 1 em. - Nghe + nhớ Lê Khắc Yên - Phòng GD-ĐT Lộc Hà 4 . GD-ĐT Lộc Hà 3 GIAO AN DAO DUC LOP 5 (HS lớp 5 cần làm gì?bạn cảm thấy thế nào khi mình là HS lớp 5, bạn biết những tấm gơng tốt nào về HS lớp 5, bạn hãy hát. GIAO AN DAO DUC LOP 5 Đạo đức: Bài 1: Em là học sinh lớp 5. (tiết 1) I.Mục tiêu: - Sau khi học bài này HS biết: - Vị thế của HS lớp 5 so với các
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DAO DUC LOP 5, GIAO AN DAO DUC LOP 5, GIAO AN DAO DUC LOP 5

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP