ĐỊA 5 -3-KHÍ HẬU

41 51 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/41 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 18:10

Sau khi sử dụng GT này ,xin góp ý về lelien_56@yahoo.com . Chân thành cám ơn. Sau bài học, HS có thể: Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. Nhận biết mối quan hệ địa lí giữa địa hình và khí hậu nước ta )một cách đơn giản). Chỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam, Bắc So sánh và nêu được sự khác nhau của khí hậu giữa hai miền Bắc - Nam. Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của nhân dân I. Mục tiêu SLIDE NY DNH CHO GIO VIấN- lelien_56@yahoo.com BÀI 3 KHÍ HẬU Hình Hình ả ả nh t nh t ừ ừ CD CD Đấ Đấ t n t n ướ ướ c,con ng c,con ng ườ ườ i Vi i Vi ệ ệ t Nam , t Nam , CD Mê –Kông ký s CD Mê –Kông ký s ự ự ( ( Đ Đ ài TH TP H ài TH TP H ồ ồ Chí Minh ) Chí Minh ) Ki m tra bài cũ + Trình bày đ c đi m ch ớnh của đ a hình nước ta. + Nêu tên và ch một số d y núi và ã đồng bằng trên bản đồ đ a lý tự nhiên Vi t Nam. + K tên một số loại khoáng sản của nư ớc ta và cho bi t chúng có ở đâu? CÁC VẤN ĐỀ CẦN TÌM HIỂU 1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa 2. Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau 1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: - Hãy nêu đặc - Hãy nêu đặc điểm khí hậu điểm khí hậu nhiệt đới gió nhiệt đới gió mùa ở nước ta mùa ở nước ta . . Bắc Tây Nam Đông Nam Đông Bắc Tây Bắc ĐôngTây Nam - Chỉ trên hình hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7. Hướng gió tháng 1 Hướng gió tháng 7. Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. - Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. - Trong một năm có hai mùa gió chính: một mùa có gió đơng bắc, còn mùa kia là gió tây nam hoặc đơng nam. Trình bày được đặc Trình bày được đặc điểm của khí hậu của điểm của khí hậu của nước ta nước ta . . [...]... biết mối quan hệ địa lí giữa địa hình và khí hậu nước ta )một cách đơn giản).ãChỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu giữa hai miền Nam, BắcãSo sánh và nêu được sự khác nhau của khí hậu giữa hai miền Bắc - Nam.ãNhận biết được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của nhân dân I. Mục tiêuSLIDE NY DNH CHO GIO VIÊN- lelien _56 @yahoo.com H ng năm B ch Mã v n đón kho ng 15. 000 du ằ ạ ẫ... nhiệt đới- Gần biển.- Trong vùng có gió mùaTri dài từ Bắc vào NamKhí hậu nhiệt đới gió mùaKhí hậu thay đổi theo vùng- Cây cối xanh tốt quanh nm, trồng được nhiều loại cây.- Có b o, lũ lụt, hạn hán à nh hưởng đến đời sống và sn xuất của nhân dânviệt namnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất Địa điểmNhiệt độ trung bình (0C)Tháng 1 Tháng 7 H Ni 16 29TP.H Chớ MinhTP.H... gió mùa đông + Vào khoảng tháng 1, ở miền Bắc có gió mùa đông bắc tạo ra khí hậu mùa đông, trời lạnh, ít mưa.bắc tạo ra khí hậu mùa đông, trời lạnh, ít mưa.+ Vào khoảng tháng 7, ở miền Bắc có gió mùa đông + Vào khoảng tháng 7, ở miền Bắc có gió mùa đông nam tạo ra khí hậu mùa hạ, trời nóng và nhiều mưa.nam tạo ra khí hậu mùa hạ, trời nóng và nhiều mưa.+ ở miền Nam vào khoảng tháng 1 có gió đông... KHÍ HẬUHình Hình ảảnh tnh từừ CD CD ĐấĐất nt nướước,con ngc,con ngườười Vii Việệt Nam , t Nam , CD Mê –Kông ký sCD Mê –Kông ký sựự ( ( ĐĐài TH TP Hài TH TP Hồồ Chí Minh ) Chí Minh ) Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.Sự khác nhau giữa Sự khác nhau giữa hai miền khí hậu hai miền khí hậu Bắc... lên V QG B ch Mã ườ ạ Ảnh hưởng của khí hậu đối với đời sống và hoạt động sản xuất của con người ra sao? lũ lụt Hướng gió tháng 7. Ở miền nam khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn ãKhí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp cây cối phát... Lao Đ ng.ộ HẠN HÁN BắcTây Nam Đông NamĐôngBắcTây BắcĐôngTâyNam-Chỉ trên hình hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7. 1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa:- Hãy nêu đặc - Hãy nêu đặc điểm khí hậu điểm khí hậu nhiệt đới gió nhiệt đới gió mùa ở nước tamùa ở nước ta.. ãKhớ hu nc ta thun li cho cõy ci phỏt trin, xanh tt quanh nmã Nhng cng gõy ra một... nhanh, xanh tốt cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh năm. Sự thay đổi khí hậu quanh năm. Sự thay ®æi khÝ hËu theo vïng, theo miÒn ®ãng gãp theo vùng, theo miền đóng góp tích cực cho việc đa dạng hoá cây tích cực cho việc đa dạng hoá cây trồng. trồng. ãTuy nhiên hằng năm, khí hậu Tuy nhiên hằng năm, khí hậu cũng gây ra những trận b o, lũ lụt, Ãcũng gây ra những trận b o, lũ lụt, Ãhạn... tạo ra khí hậu mùa hạ, trời nóng và nhiều mưa.+ ở miền Nam vào khoảng tháng 1 có gió đông nam, + ở miền Nam vào khoảng tháng 1 có gió đông nam, tháng 7 có gió tây nam, khí hậu nóng quanh năm, có tháng 7 có gió tây nam, khí hậu nóng quanh năm, có một mùa mưa và một mùa khô.một mùa mưa và một mùa khô. Tháng 1Hà Nội 16 (0C)TP.Hồ Chí Minh 26 (0C)Tháng 7Hà Nội 29 (0C)TP.Hồ Chí Minh27... nhit i giú mựa nc ta?ã2. Khớ hu min Bc v min Nam khỏc nhau nh th no?ã3. Khớ hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất ? ã Vn Quc Gia Bch Mó cỏch thnh ph Hu 60km v phớa Nam. ãVQG Bch Mó cú din tớch 22.030 ha.ã VQG Bch Mó cú nhiu nh nỳi cao trên 1.000 m (đỉnh cao nhất là đỉnh Bạch Mó cao 1. 450 m). ãNi õy cú ti 1.406 loi thực vật, trong đó, hơn 30 loài thực vật được ghi... Ãhạn hán làm ảnh hưởng không hạn hán làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta.nhân dân ta.c im ca khớ hu nhiệt đới gió mùa Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước taở nước taCÂU NÀO ĐÚNG ?ĐĐ Ki m tra bài cũ ã+ Trình bày đ c đi m ch ớnh của đ a hình nước ta.ã+ Nêu tên và ch một số d y núi và Ãđồng bằng trên bản đồ đ a . Trình bày được đặc điểm của khí hậu của điểm của khí hậu của nước ta nước ta . . 2. Khí hậu giữa các miền - Khí hậu miền - Khí hậu miền Bắc và miền Nam Bắc. khí hậu nhiệt đới gió mùa 2. Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau 1. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: - Hãy nêu đặc - Hãy nêu đặc điểm khí hậu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA 5 -3-KHÍ HẬU, ĐỊA 5 -3-KHÍ HẬU, ĐỊA 5 -3-KHÍ HẬU

Bình luận về tài liệu dia-5-3-khi-hau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP