dinh_luat_I_niu_ton

10 37 1
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 08:10

KIỂM TRA BÀI CŨ - ĐIỂM KIỂM TRA BÀI CŨ - ĐIỂM Định nghĩa lực và nêu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy? Quy tắc tổng hợp lực: Hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là những vectơ biểu diễn hai lực thành phần. F F 1 F 2 = + F 1 F 2 F O Lực là một đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả là truyển vận tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Lực là một đại lượng véc tơ. Véc tơ lực được biểu diễn bằng một mũi tên. F A A . F . F hl hl ≠ ≠ 0 0 B B . F . F hl hl = 0. = 0. C C . F . F hl hl > 0 > 0 D D . F . F hl hl < 0. < 0. HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. nằm ngang không ma sát. N P Hợp lực tác dụng vào vật là: Hợp lực tác dụng vào vật là: Tiết 20 Làm thế nào để duy trì được chuyển động của các vật với vận tốc không đổi? 1. QUAN NIỆM CỦA A- RI -XTỐT (384 – 322 TCN). - Muốn duy trì vận tốc của một vật thì phải có lực tác dụng lên nó. 2. THÍ NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GALILÊ. - Sơ đồ TN: Như hình vẽ. - Kết qủa TN: Hạ dần độ nghiêng của máng thì viên bi chuyển động được quãng đường xa hơn. - Suy đoán: Nếu α = 0 và F ms =0 thì vật CĐ thẳng đều mãi mãi. - Nhận xét: Nếu loại trừ được các tác dụng cơ học lên một vật thì vật sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc v vốn có của nó. Tiết 20 1. ĐỊNH LUẬT I NIU–TƠN (NEWTON). Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. N P Chuyển động TĐ trên mặt phẳng ngang không ma sát có phải được duy trì bởi lực tác dụng hay không? Quan niệm của Arixtot có còn đúng không? Hãy so sánh với quan niệm của Galile? Có thể làm thí nghiệm như thế nào để kiểm tra định luật I newton? Nếu máng nghiêng rất nhẵn và nằm ngang (α = 0) thì viên bi sẽ chuyển động như thế nào khi đến mặt phẳng ngang? Isaac Newton (1642 - 1727) - Định luật I newton nêu lên một tính chất quan trọng của mọi vật: Mỗi vật đều có xu hướng muốn bảo toàn vận tốc của mình. Tính chất đó gọi là quán tính. * Hai biểu hiện của quán tính: + Xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng yên: “Tính ì” + Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều: “ Tính đà”  Định luật I Newton gọi là định luật quán tính. Chuyển động thẳng đều gọi là chuyển động theo quán tính. - Hệ quy chiếu trong đó vật cô lập chuyển động thẳng đều gọi la hệ quy chiếu quán tính.(Ví dụ: HQC gắn với mặt đất) Tính chất quán tính của vật biểu hiện như thế nào trong thực tế? 4. Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH LUẬT I NEWTON CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU: VẬN DỤNG A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được. B. Không cần lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động thẳng đều được C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật. D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì: A. Vật lập tức dừng lại. B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại. C. Vật chuyển động chậm dần trong một thời gian sau đó sẽ chuyển động thẳng đều. D. Vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều. VẬN DỤNG Rất nhiều tai nạn giao thông có nguyên nhân vật lí là quán tính. Em hãy tìm một số thí dụ về điều đó và nêu cách phòng tránh tai nạn giao thông trong những trường hợp như thế. VẬN DỤNG Bé thÝ nghiÖm b¨ng ®ªm khÝ nghiªn cøu chuyÓn ®éng th¼ng S¬ ®å thÝ nghiÖm CæNG QUANG IÖNĐ VËt ch¾n Tiết 20 1. QUAN ĐIỂM A- RI - XTỐT 2. THÍ NGHIỆM GALILE (TN1) 3. ĐỊNH LUẬT I NEWTON (TN KT) (KQTN) 4. Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH LUẬT I NEWTON KT C.C . kiểm tra định luật I newton? Nếu máng nghiêng rất nhẵn và nằm ngang (α = 0) thì viên bi sẽ chuyển động như thế nào khi đến mặt phẳng ngang? Isaac Newton. I NĐ VËt ch¾n Tiết 20 1. QUAN I M A- RI - XTỐT 2. THÍ NGHIỆM GALILE (TN1) 3. ĐỊNH LUẬT I NEWTON (TN KT) (KQTN) 4. Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH LUẬT I NEWTON KT C.C
- Xem thêm -

Xem thêm: dinh_luat_I_niu_ton, dinh_luat_I_niu_ton, dinh_luat_I_niu_ton

Bình luận về tài liệu dinh-luat-i-niu-ton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP