(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái Nguyên

68 36 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 15:22

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái NguyênĐánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẶNG MỸ NINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẶNG MỸ NINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ ngành : Khoa học môi trường Lớp : K46 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS.Trần Thị Phả Thái nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng lẽ giai đoạn sinh viên củng cố toàn kiến thức học tập trường Đồng thời giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế đem kiến thức học áp dụng vào thực tiễn sản xuất Qua giúp sinh viên học hỏi rút kinh nghiệm quý báu từ thực tế để trường trở thành người cán có lực tốt, trình độ lý luận cao, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu cấp thiết xã hội Với mục đích tầm quan trọng nêu trên, phân công Khoa Học Môi Trường đồng thời tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên Em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái Ngun” Để hồn thành Khóa luận em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa môi trường Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Trần Thị Phả người hướng dẫn, bảo em tận tình để hồn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán chuyên trách môi trường Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện cho em suốt trình thực tập Cảm ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên em suốt thời gian học tập rèn luyện thực tập tốt nghiệp Do thời gian thực tập ngắn, trình độ chun mơn hạn chế thân thiếu kinh nghiệm nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Em mong dược đóng góp ý kiến q thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh Viên Đặng Mỹ Ninh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần rác thải sinh hoạt bình thường bệnh viện 10 Bảng 2.2: Thành phần rác thải y tế 11 Bảng 2.3: Thành phần rác thải bệnh viện Việt Nam 11 Bảng 2.4: Chất thải y tế theo giường bệnh giới 13 Bảng 2.5: Tình hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại số nước giới 14 Bảng 2.6: Lượng chất thải phát sinh khoa bệnh viện Việt Nam 15 Bảng 2.7: CTYT phát sinh Thái Nguyên 17 Bảng 2.8: Các phận lò thiêu đốt CTYT 19 Bảng 4.1: Nhu cầu hóa chất 27 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý làm việc lò đốt chất thải rắn y tế 20 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 26 Hình 2.3: Sơ đồ phân loại thu gom chất thải rắn bệnh viện 35 Hình 2.4: Mơ hình quản lý rác thải y tế có hiệu 37 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BV : Bệnh viện BYT : Bộ Y Tế CT : Chất thải CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn CTRYT : Chất thải rắn y tế CTYT : Chất thải y tế QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCCP : Tiêu chuẩn cho phép v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm 2.2.2 Nguồn gốc phát sinh 2.2.3 Phân loại chất thải y tế 2.2.4 Thành phần chất thải rắn y tế 10 2.2 Cở sở pháp lý 12 2.3.Tình hình nghiên cứu ngồi nước 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.3.3 Tình hình quản lý chất thải Thái Nguyên 16 2.4 Các biện pháp công nghệ xử lý chất thải y tế 17 2.4.1 Xử lý chất thải rắn y tế phương pháp thiêu đốt 17 2.4.2 Xử lý chất thải rắn y tế phương pháp tiêu trùng nước 20 vi 2.4.3 Xử lý chất thải rắn y tế phương pháp chôn lấp chất thải y tế 21 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 23 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 23 3.4.1 Giới thiệu sơ lược bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Nguyên 23 3.4.2 Đánh giá trạng môi trường bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên 23 3.4.3.Đề xuất giải pháp công tác quản lý, xử lý chất thải Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 24 3.5.1 Phương pháp kế thừa 24 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 24 3.5.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 24 PHẦN 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 25 4.1 Sơ lược Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 25 4.1.1 Ví trí địa lý 25 4.1.2 Quy mô bệnh viện 25 4.2 Đánh giá trạng môi trường bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên 28 4.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn Bệnh viện Đa Khoa Thái nguyên29 4.2.2 Hiện trạng trang thiết bị y tế 43 4.2.3 Hiệu hoạt động bệnh viện 43 4.3 Đề xuất giải pháp công tác quản lý quản lý xử lý chất thải bệnh viện 45 4.3.1 Giải pháp công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện 45 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 49 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất nước ta q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa, nghiệp phát triển nghành y tế, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư mối quan tâm hàng đầu Nhà nước Các bệnh viện ngày nâng cao số lượng mà chất lượng phục vụ Tuy nhiên kèm theo lượng chất thải rắn độc hại phát sinh ngày nhiều tỷ lệ thuận với gia tăng số giường bệnh, gây tình trạng ô nhiễm ngày trở nên trầm trọng Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ngày tăng nhân dân, hệ thống sở y tế không ngừng tăng cường, mở rộng hồn thiện Tuy nhiên q trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt bệnh viện thải môi trường lượng lớn chất thải nước thải nguy hại Chất thải bệnh viện mối quan tâm hàng đầu ,đáng lo ngại chúng gây nhiễm môi trường nghiêm trọng nguy hại đến đời sống người Theo tổ chức Y tế giới, thành phần chất thải nói chung bệnh viện có khoảng 10% chất thải nhiễm khuẩn, 5% chất thải độc hại chất phóng xạ, chất gây độc tế bào, hóa chất độc hại phát sinh q trình chuẩn đốn điều trị bệnh, yếu tố nguy làm nhiễm môi trường Điều đáng quan tâm chất thải bệnh viện vấn đề vi trùng gây bệnh thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng Các vi trùng gây bệnh tồn thời gian định ngồi mơi trường có hội thuận lợi phát triển vật chủ khác tượng lây truyền bệnh truyền nhiễm 45 * Tác động đến mơi trường khơng khí : - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí phát sinh mùi thối khó chịu Các trung gian truyền bệnh tạo nguy lan tràn bệnh dịch nhanh chóng từ bệnh viện, từ CTYT không xử lý cách, không xử lý đảm bảo yêu cầu vệ sinh nguồn phát sinh mầm bệnh vào nguồn nước (nước mặt, nước ngầm) - Môi trường khơng khí bệnh viện bị nhiễm nguyên nhân sau : + Chất thải rắn tập trung chưa bảo quản tốt nên gây nhiễm khơng khí xung quanh, gây mùi nặng nề chưa vận chuyển + Chất thải lỏng sau xử lý đổ ao, q trình bay gây mùi khó chịu cho môi trường xung quanh + Sự phát tán vi khuẩn gây bệnh khơng khí, đặc biệt từ bệnh lây nhiễm qua hô hấp + Một số xét nghiệm độc chất, phòng chiếu xạ Cobalt, X quang tạo lượng khí độc hại, dioxin thải vào khu vực bệnh viện + Khí thải phương tiện giao thông vận tải: phương tiện chuyên chở bệnh nhân vào viện sinh lượng khí thải với thành phần bụi SO2, NO2, Pb,…… * Ơ nhiễm tiếng ồn: khơng phải vấn đề đáng quan tâm bệnh viện, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ phương tiện vận chuyển vào đón bệnh nhân, từ trạm xử lý nước thải * Ô nhiễm bụi: Hệ thống đường giao thơng bệnh viện nhìn chung chất lượng, vậy, khí có gió, xe cộ lại,… phát sinh lượng bụi phát tán vào mơi trường khơng khí 4.3 Đề xuất giải pháp công tác quản lý quản lý xử lý chất thải bệnh viện 4.3.1 Giải pháp công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện 46  Giải pháp công tác quản lý chất thải y tế nguy hại - Phân cấp quản lý chất thải y tế + Cấp bệnh viện: Công tác thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải rắn bệnh viện bệnh viện + Cấp khoa: Công tác thu gom vận chuyển lưu trữ tạm thời khoa Vị trí chọn góc cạnh khu vệ sinh hay góc phòng khám hay bên bàn mổ - phòng tiểu phẫu hay phẫu thuật Việc phân thành cấp tiện lợi cho công tác phân loại, thu gom, vận chuyển quản lý chặt chẽ việc phân công trách nhiệm sau xảy cố hay trình khen thưởng - Quản lý chất thải rắn y tế Qúa trình, thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải rắn y tế bệnh viện phải thực theo quy định Quy chế quản lý chất thải rắn y tế Bộ Y Tế, bao gồm quy định sau :  Các quy định màu sắc, kích cỡ, tiêu chuẩn túi, hộp, thùng đựng chất thải rắn y tế nơi để túi thùng; tiêu chuẩn màu sắc túi đựng chất thải rắn y tế phân làm loại sau:  Túi màu xanh để đựng chất thải rắn sinh hoạt  Túi màu vàng để đựng chất thải rắn lâm sàng  Túi màu đen để đựng chất thải phóng xạ, loại hóa chất, biệt dược có độc tính cao, hoạt tính mạnh Tất túi, hộp đựng chất thải rắn y tế phải có vạch dẫn: “ không đụng vạch ” mức 2/3 túi  Các quy định thời gian thu gom, lưu trữ phương tiện vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại Cụ thể có xe chuyên dụng để thu gom bệnh viện thành phố toàn tỉnh vào thứ thứ hàng tuần  Các tiêu chuẩn, quy định khu lưu trữ thời gian lưu trữ chất thải rắn y tế bệnh viện 47  Bệnh viện nên xây dựng cho quy định nội công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế Đặc biệt khâu phân loại chỗ, có chế rõ rang thưởng phạt phân minh, đề khuyến khích động viên cán công nhân viên bệnh viện thực tốt công tác quản lý chất thải rắn y tế  Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chuyên môn nghiệp vụ Đối với cán bộ, nhân viên y tế cần tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn công tác thu gom thực khâu phân loại nguồn vấn đề lưu trữ chờ thu gom xử lý Đối với nhân viên trực tiếp thu gom, vận chuyển vận hành lò đốt, vệ sinh cơng nghiệp cần: - Đối với nhân viên thu gom cần hướng dẫn cụ thể có biện pháp kỹ thuật an tồn q trình thu gom, xử lý biện pháp đề phòng rủi ra, tai nạn xảy … - Đối với lái xe trình vận chuyển chất thải nguy hại từ nguồn phát sinh đến sở xử lý đào tạo kỹ thuật, phương pháp tiếp nhận thao tác trường hợp xảy cố, tai nạn, rủi ro … trường hợp chất thải y tế tràn cần khoanh vùng, treo biển khuyến cáo dân báo cáo với quan chức để xử lý  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng vấn đề bảo vệ tài ngun mơi trường nói chung nhận thức tác hại chất thải y tế nguy hại nói riêng Có thể đưa nội dung chất thải sinh hoạt vào chương trình giảng dạy trường học để học sinh hiểu phần có ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công tác bảo vệ môi trường 48 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong công tác bảo vệ môi trường bệnh viện thực quy định phân loại thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường nguy hại theo Thông tư 12/2011 TT-BTNMT: - Công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải y tế bệnh viện thực quy định y tế ban hành - Quy trình quản lý chất thải rắn y tế theo trình tự khâu: Phân loại chất thải nguồn, lưu trữ khoa phòng, thu gom vận chuyển nhà lưu trữ chung bệnh viện cuối cùng xử lý - 100% rác thải y tế thu gom, xử lý quy định Tuy nhiên việc phân loại rác thải chưa triệt để, nhà thu gom chất thải xuống cấp (cánh cửa hỏng, mái che chưa kín) 5.2 Kiến nghị - Đưa biện pháp phòng chống có cố xảy Chính quyền thành phố phải thường xuyên theo dõi quan tâm đến tình hình nhiễm mơi trường thành phố - Cần thường xuyên kiểm tra trình thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt nguy hại bệnh viện - Thực quan trắc môi trường định kỳ theo qui định Sở Tài Nguyên Và Môi Trường - Cần phối kết hợp với ban ngành liên quan để quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, cho môi trường khám chữa bệnh bệnh viện, cho môi trường xung quanh khu vực dân cư xung quanh bệnh viện TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tiếng Việt 50 1.Bộ Y tế (2006 ) 2.Bộ Y Tế - Quy chế quản lý chất thải y tế 2007 3.Bộ Y Tế DTM dự án xây dựng - Quy chế quản lý chất thải y tế 2007 4.Bộ Y tế (2009), “Kế hoạch bảo vệ môi trường nghành y tế giai đoạn 2009 – 2015”, Quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 28/5/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế Báo cáo đánh giá tác động môi trường- Bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên 2004 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2016 - 2017 Báo cáo quản lý CTYTNH phiếu điều tra 8.Công ty BURGEAP – Pháp,8/2003, Quy hoạch tổng thể xử lý chất thải rắn y tế Việt Nam 9.Hoàng Thị Liên, Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên 10.Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản lý chất thải nguy hại, Nxb xây dựng, Hà Nội 11.Trần Đăng Anh (2001), Quản lý chất thải y tế Việt Nam 13.Quản lý chất thải nguy hại- Nguyễn Đức Khiển, 2003 12 Theo Phan Thị Lý Bộ Y tế Bài đăng Tạp chí Mơi trường số 6/2017 14 Luật BVMT 2014 II Tiếng Anh 15 WHO (1999) Safe Management of waste from health – care activities, Geneva III.Tiếng khác IV Tài liệu trích dẫn từ Internet 16 Báo Hà Nội Mới (2017) gian nan xử lý chất thải y tế chuyên mục môi trường y tế, http://www.moitruongvadothi.vn/moi-truong/moi-truong-yte/gian-nan-xu-ly-chat-thai-y-te-a13521.html [Ngày truy cập 30 tháng năm 2018] MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI BỘ PHIẾU SỐ PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN (Dựa vào hiểu biết Anh/Chị hoạt động quản lý chất thải y tế bệnh viện , Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi điền dấu X vào ô trống ) PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG Họ tên người vấn:……………………………………………… Giới tính:…………………………………………………………………… Dân tộc:……………………………………………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Khoa:………………………………………………………………………… PHẦN II: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TÉ CỦA BỆNH VIỆN 1.Anh/Chị có hướng dẫn quy chế quản lý chất thải y tế y tế ban hành khơng ? Có ; Khơng ; -Nếu hướng dẫn hướng dẫn ? Bệnh viện Công ty môi trường đô thị Sở y tế Khác 2.Anh/Chị cho biết quy chế quản lý chất thải y tế áp dụng quy chế ban hành văn ?  Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế  Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế ; Không biết 3.Anh/Chị cho biết quy chế quản lý chất thải y tế áp dụng quy định chất thải y tế gồm nhóm ? Gồm nhóm Gồm nhóm Gồm nhóm Gồm nhóm Gồm nhóm Khơng biết 4.Đó nhóm số nhóm chất thải sau ? Chất thải lâm sàng Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết 5.Anh/Chị có biết quy định mã màu sắc bao bì dụng cụ đựng chất thải y tế khơng ? Có; Khơng; -Nếu có biết trả lời câu hỏi 6.Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu vàng đựng chất thải ? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết 7.Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu đen đựng chất thải ? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu xanh đựng chất thải nào? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu trắng đựng chất thải nào? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết 10.Trên xe tiêm, xe thủ thuật có trang bị túi, thùng thu gom chất thải lây nhiễm, sắc nhọn , tái chế đầy đủ không ? Đủ; Thiếu; Khơng có; 11.Anh/Chị có thực hành phân loại chất thải y tế theo quy định khơng ? Có; Khơng; 12.Anh/Chị có hướng dẫn cho bệnh nhân mã màu sắc dụng cụ đựng rác khơng ? Có; Khơng; 13.Anh/Chị cho biết chất thải y tế có gây tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người môi trường khơng ? Có; Khơng; Khơng biết; 14.Anh/Chị cho biết chất thải y tế gây tác hại tới môi trường với sức khỏe người tiếp xúc ? Lan truyền bệnh Phát sinh côn trùng truyền bệnh Ung thư Ảnh hưởng tới tâm lý,môi trường Gây chấn thương vật sắc nhọn Không biết Khác 15.Bệnh viện có nơi tập trung,Lưu trữ chất thải khơng ? Có; Khơng; 16.Chất thải y tế nguy hại chất thải thơng thường có lưu giữ ngăn riêng biệt khơng ? Có; Khơng; 17.Bệnh viện có hợp đồng vận chuyển , xử lý chất thải với sở , đơn vị khơng ? Có; Khơng; -Đơn vị hợp đồng thu gom , vận chuyển:………………………………… ……………………………………………………………………………… -Đơn vị hợp đồng xử lý:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2017 Người vấn Người vấn Đặng Mỹ Ninh Xin chân thành cảm ơn ! BỘ PHIẾU SỐ PHIẾU PHỎNG VẤN BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN (Dựa vào hiểu biết Anh/Chị hoạt động quản lý chất thải y tế bệnh viện , Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi điền dấu X vào ô trống ) PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG Họ tên người vấn:……………………………………………… Giới tính:…………………………………………………………………… Dân tộc:……………………………………………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Bệnh nhân khoa:……………………………………………………………… PHẦN II : HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TÉ CỦA BỆNH VIỆN 1.Anh/Chị có hướng dẫn nội quy vệ sinh buồng bệnh vào viện khơng ? Có ; Khơng ; 2.Anh/Chị có biết đến quy chế quản lý chất thải Bộ Y tế ban hành khơng ? Có ; Khơng ; 3.Anh/Chị có đọc hướng dẫn mã màu sắc bao bì dụng cụ (túi,thùng, hộp) đựng chất thải y tế khơng ? Có ; Khơng ; 4.Xin Anh/Chị cho biết khoa có loại túi , thùng đựng rác màu sắc ? Màu xanh Màu đen Màu vàng Màu trắng 5.Bao bì dụng cụ (túi, thùng , hộp) có mã màu vàng đựng chất thải ? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết 6.Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu đen đựng chất thải ? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu xanh đựng chất thải nào? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết Bao bì dụng cụ (Túi, thùng, hộp )có mã màu trắng đựng chất thải nào? Chất thải lâm sàng  Chất thải tái chế Chất thải phóng xạ Chất thải sắc nhọn Chất thải sinh hoạt Chất thải hóa học nguy hại Bình chứa áp suất Khơng biết 9.Buồng bệnh Anh/Chị có thu gom rác thải thường xuyên hàng ngày không ? Có ; Khơng ; 10.Hằng ngày bệnh viện, Anh/Chị có thực việc bỏ rác vào nơi quy định khơng ? Có ; Khơng ; 11.Theo Anh/Chị chất thải bệnh viện có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khơng ? Có ; Khơng ; 12.Xin Anh/Chị cho biết khoa có treo bảng hướng dẫn nội quy vệ sinh buồng bệnh khơng ? Có ; Khơng ; Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2017 Người vấn Người vấn Đặng Mỹ Ninh Xin chân thành cảm ơn! ... Quy chế quản lý chất thải y tế (Bộ Y tế) chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí, thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế. .. lược bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Nguyên 23 3.4.2 Đánh giá trạng môi trường bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên 23 3.4.3.Đề xuất giải pháp công tác quản lý, xử lý chất thải Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẶNG MỸ NINH Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn