Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Hoàn Cẩn
Hoàn Cẩn(1554 tài liệu)
(20 người theo dõi)
Lượt xem 259
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:31

Mô tả: Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BÁC SĨTRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•.BÁC SĨ 1:-Trưởng nhóm quyết đònh, chỉ đạo can thiệp, thuốc .-Bất động cột sống cổ, duy trì đường thở.-Úp mask, đặt NKQ → Thông khí nhân tạo (bóp bóng, thở máy). •.BÁC SĨ 2:-Ép tim, phá rung.-Thực hiện những thủ thuật chính: đặt đường truyền tónh mạch trung tâm, chọc hút màng phổi, màng tim nếu cần.-Điều chỉnh tốc độ dòch truyền, bơm tiêm điện, tiêm thuốc…-Thực hiện nhiệm vụ của BS 3, nếu chưa được tăng cường.•.BÁC SĨ 3 (nếu được tăng cường)-Hỗ trợ thực hiện các thủ thuật hồi sinh tim phổi theo yêu cầu của trưởng nhóm.-Cầm máu bên ngoài.-Giúp thay y phục cho BN.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU DƯỢNGTRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•Điều dưỡng 1: Điều dưỡng trực chính.-Hỗ trợ thiết lập đường thở, nguồn Oxy, duy trì thông khí, giúp đặt NKQ và hút đàm. -Ghi hồ sơ: Diễn tiến lúc ngưng tim, sinh hiệu, biện pháp can thiệp, thuốc sử dụng (liều lượng và cách dùng). Tình trạng BN và tiến triển•Điều dưỡng 2:-Giúp đỡ và thực hiện mọi thủ thuật do trưởng nhóm yêu cầu như đặt đường truyền TMNV, tiêm thuốc, đặt sonde tiểu, dạ dày .-Chuẩn bò mọi dụng cụ cần thiết cho cấp cứu hồi sinh.-Lấy và gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.-Mời chuyên khoa, gọi tăng viện khi cần .-Giúp thay y phục, giữ tài sản BN, hộ tống BN khi cần di chuyển.•Điều dưỡng 3 (khi được tăng cường):-Sắp xếp, ổn đònh vò trí BN và máy móc dụng cụ.-Hỗ trợ cho nhóm khi có yêu cầu, trấn an, cách ly thân nhân BN. . PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BÁC S TRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•.BÁC SĨ 1:-Trưởng nhóm quyết đònh, chỉ đạo can thiệp, thuốc...-Bất động. cường)-Hỗ trợ thực hiện các thủ thuật hồi sinh tim phổi theo yêu cầu của trưởng nhóm. -Cầm máu bên ngoài.-Giúp thay y phục cho BN.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA

— Xem thêm —

Xem thêm: Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi, Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi, Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phan-cong-nhiem-vu-cua-bac-si-trong-nhom-cap-cuu-hoi-sinh-tim-phoi

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.153949975967 s. Memory usage = 18.46 MB