Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

2 274 3
Hoàn Cẩn

Hoàn Cẩn

Tải lên: 1,554 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:31

Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BÁC SĨTRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•.BÁC SĨ 1:-Trưởng nhóm quyết đònh, chỉ đạo can thiệp, thuốc .-Bất động cột sống cổ, duy trì đường thở.-Úp mask, đặt NKQ → Thông khí nhân tạo (bóp bóng, thở máy). •.BÁC SĨ 2:-Ép tim, phá rung.-Thực hiện những thủ thuật chính: đặt đường truyền tónh mạch trung tâm, chọc hút màng phổi, màng tim nếu cần.-Điều chỉnh tốc độ dòch truyền, bơm tiêm điện, tiêm thuốc…-Thực hiện nhiệm vụ của BS 3, nếu chưa được tăng cường.•.BÁC SĨ 3 (nếu được tăng cường)-Hỗ trợ thực hiện các thủ thuật hồi sinh tim phổi theo yêu cầu của trưởng nhóm.-Cầm máu bên ngoài.-Giúp thay y phục cho BN.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU DƯỢNGTRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•Điều dưỡng 1: Điều dưỡng trực chính.-Hỗ trợ thiết lập đường thở, nguồn Oxy, duy trì thông khí, giúp đặt NKQ và hút đàm. -Ghi hồ sơ: Diễn tiến lúc ngưng tim, sinh hiệu, biện pháp can thiệp, thuốc sử dụng (liều lượng và cách dùng). Tình trạng BN và tiến triển•Điều dưỡng 2:-Giúp đỡ và thực hiện mọi thủ thuật do trưởng nhóm yêu cầu như đặt đường truyền TMNV, tiêm thuốc, đặt sonde tiểu, dạ dày .-Chuẩn bò mọi dụng cụ cần thiết cho cấp cứu hồi sinh.-Lấy và gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.-Mời chuyên khoa, gọi tăng viện khi cần .-Giúp thay y phục, giữ tài sản BN, hộ tống BN khi cần di chuyển.•Điều dưỡng 3 (khi được tăng cường):-Sắp xếp, ổn đònh vò trí BN và máy móc dụng cụ.-Hỗ trợ cho nhóm khi có yêu cầu, trấn an, cách ly thân nhân BN. . PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BÁC S TRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI•.BÁC SĨ 1:-Trưởng nhóm quyết đònh, chỉ đạo can thiệp, thuốc...-Bất động. cường)-Hỗ trợ thực hiện các thủ thuật hồi sinh tim phổi theo yêu cầu của trưởng nhóm. -Cầm máu bên ngoài.-Giúp thay y phục cho BN.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi, Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi, Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Bình luận về tài liệu phan-cong-nhiem-vu-cua-bac-si-trong-nhom-cap-cuu-hoi-sinh-tim-phoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP