Phuong tien giao thong 3

33 15 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:25

đề tài: Hot ng ổn định 1:tổ chức, gây hứng thú: Trò chuyện chủ đề Phn thi th 1: Khởi động Cô trẻ hát : Em chơi thuyền Hoạt động 2: Nội dung học Quan sát đàm thoại Phần thi thứ 2: Bé thơng minh Xe « t« Bé chơi với giấy Chiếc thuyền Bé thích vẽ phương tiện nào? Máy bay Chiếc thuyền Trò chơi Về nhà ... học Quan sát đàm thoại Phần thi thứ 2: Bé thông minh Xe ô tô Thuyền Tàu hỏa Máy bay Giao nhim v Phần thi thứ 3: Bé thi tài Trẻ thực Bé chơi với giấy Chiếc thuyền Bé thích vẽ phương tiện nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuong tien giao thong 3, Phuong tien giao thong 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn