HIỆU QUẢ CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ACB

116 10 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TỐN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH SÀI GÒN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG NHÓM SV THỰC HIỆN: TRẦN THỊ NGỌC TÔ THIÊN KIM Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2011 BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TỐN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ: HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH SÀI GÒN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG NHÓM SV THỰC HIỆN: TRẦN THỊ NGỌC TƠ THIÊN KIM Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan đề tài nghiên cứu kết trình học tập, nghiên cứu thực tế, nội dung tự làm, không chép Các số liệu báo cáo trung thực trích dẫn từ nguồn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN TRẦN THỊ NGỌC TƠ THIÊN KIM LỜI NĨI ĐẦU Cùng với công đổi phát triển đất nước Đảng Nhà nước ngành ngân hàng khơng ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng để hoà chung với nhịp độ phát triển xã hội khoa học kỹ thuật Từ Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại giới (WTO) - kinh tế động đầy cạnh tranh, để hội nhập đứng vững thị trường tài – tiền tệ ngân hàng thương mại phải khơng ngừng tự hồn thiện làm phù hợp với quy luật phát triển chung Mở rộng dịch vụ ngân hàng nội dung trình thực đề án cấu lại cách toàn diện nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển nhiều hình thức huy động cho vay: mở rộng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thẻ; mở rộng mạng lưới, tập trung thành phố lớn khu công nghiệp; mở rộng cho vay tiêu dùng Bên cạnh đó, bước đổi thay ứng dụng công nghệ tiên tiến ngân hàng, nhằm làm cho hoạt động ngày đa dạng hố loại hình kinh doanh dịch vụ, tăng cường vai trò cạnh tranh để thu hút khách hàng, giảm đến mức thấp rủi ro hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận cao Từ thực tế cho thấy xã hội ngày phát triển, cơng ty, doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà nay, cá nhân người cần vốn hết Tuy nhiên chủ yếu lĩnh vực truyền thống mà chưa ý đến mảng cho vay tiêu dùng, giới cho vay tiêu dùng phát triển trở thành nguồn thu cho ngân hàng Sự phát triển kinh tế tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu dùng người dân, nhu cầu chi tiêu ngày tăng, sử dụng khoản tài mà họ có nhu cầu vay để tài trợ cho tiêu dùng Có thể nói, cho vay tiêu dùng giải pháp giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, nhu cầu sống ngày nâng cao cạnh tranh cho vay tiêu dùng công ty tài ngân hàng nóng lên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Sài Gòn đạt kết khả quan, thu nhập từ cho vay tiêu dùng ngày tăng lên, trở thành khoản mục mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng Do ngân hàng ngày trọng đến cho vay tiêu dùng Có thể nói mục tiêu hàng đầu ngân hàng thời gian tới Tuy nhiên để đảm bảo khoản thu nhập từ cho vay tiêu dùng ngân hàng phải nâng cao chất lượng từ hoạt động cho vay tiêu dùng CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BĐS Bất động sản CN Chi nhánh ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông DNV Dư nợ vay DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐQT Hội đồng Quản trị KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương QĐ Quyết định QĐ-NHNN Quyết định – Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TN – MT Tài nguyên – môi trường TNHH Trách nhiệm Hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VCSH Vốn chủ sở hữu DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các bước q trình phân tích tín dụng tiêu dùng 34 Bảng 1.2: Hệ thống điểm số ngân hàng Mỹ 35 Bảng 1.3: Mức cho vay tối đa theo điểm số Ngân hàng Mỹ 36 Bảng 2.1: Tăng trưởng tổng tài sản qua năm 45 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn 46 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn theo loại hình cho vay ACB 47 Bảng 2.4: Bảng phân tích số liệu sử dụng vốn theo ngành nghề kinh doanh ACB 48 Bảng 2.5: Bảng số liệu phân tích sử dụng vốn theo nhóm ACB 50 Bảng 2.6: Tăng trưởng lợi nhuận ACB qua năm 51 Bảng 2.7: Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản ROA 52 Bảng 2.8: Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 54 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu 55 Bảng 2.10: tỷ số khoản 56 Bảng 2.10: Tình hình huy động vốn CN Sài Gòn 62 Bảng 2.11: tình hình sử dụng vốn CN Sài Gòn 64 Bảng 2.12: tình hình nợ q hạn CN – Sài Gòn 65 Bảng2.13: kết kinh doanh chi nhánh 66 Bảng 2.14: tình hình cho vay KHCN nguồn vốn huy động 70 Bảng 2.15: tình hình cho vay theo loại hình cho vay KHCN CN Sài Gòn 72 Bảng 2.16: Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng so với loại hình khác 75 Bảng 2.17: Tình hình cho vay nợ hạn KHCN 77 Bảng 2.18: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân so với tổng dư nợ cho vay chi nhánh Sài Gòn 79 Bảng 2.19: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân so với tổng tài sản chi nhánh Sài Gòn 80 Bảng 2.20 Tỷ lệ nợ hạn/ Dư nợ cho vay tiêu dùng 81 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức ACB 41 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức ACB – Chi nhánh Sài Gòn 59 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Bảng số liệu phân tích sử dụng vốn theo nhóm ACB 50 Biểu đồ 2.2: Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản ROA 52 Biểu đồ 2.3: Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 54 Biểu đồ 2.4 Tình hình huy động vốn 63 Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay KHCN so với dư nợ cho vay tổ chức khác 64 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ hạn Chi Nhánh Sài Gòn qua năm 65 Biểu đồ 2.7: Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng so với cho vay khác 75 Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ nợ hạn dư nợ cho vay qua năm 78 Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng cá nhân so với tổng dư nợ CN 79 Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng cá nhân so với tổng tài sản 80 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Lịch sử đề tài 2.1 Những thành tựu giải pháp giải nước 2.1.1 Thành tựu giải pháp nước: 2.1.2 Giải pháp ngồi nước: 2.2 Những vấn đề tồn cần tiếp tục nghiên cứu 2.2.1 Những vấn đề tồn tại: 2.2.2 Tính cấp thiết đề tài: Phạm vi, mục tiêu đối tượng nghiên cứu: 3.2 Mục tiêu: 3.3 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 4.2 Phương pháp xử lý thông tin số liệu: Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng thẩm định tín dụng cá nhân 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.1.1 Hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.1.3 Quy trình tín dụng: 1.1.1.4 Bảo đảm tín dụng: 1.1.2 Thẩm định tín dụng cá nhân 1.1.2.1 Khái quát thẩm định tín dụng: 1.1.2.2 Đối tượng mục tiêu thẩm định tín dụng cá nhân: 1.1.2.3 Các loại tín dụng dành cho khách hàng cá nhân: 1.1.3 Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay 1.1.3.1 Mục tiêu nội dung thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay: 1.1.3.2 Các loại đảm bảo nợ vay: 1.1.3.3 Thẩm định giá trị pháp lý tài sản đảm bảo nợ vay: 1.1.3.4 Thẩm định giá trị thị trường: 1.1.4 Phân tích, đánh giá xử lý rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.4.1 Định nghĩa đo lường rủi ro: 1.1.4.2 Nhận dạng loại rủi ro: 1.1.4.3 Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro: 1.1.4.4 Nguyên tắc xử lý rủi ro: 1.1.4.5 Bảo hiểm rủi ro lãi suất: 1.1.4.6 Bảo hiểm rủi ro tỷ giá: 1.2 Cơ sở lý luận cho vay tiêu dùng cá nhân 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng 1.2.2 Khái niệm, đặc điểm đối tượng cho vay tiêu dùng 1.2.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng: 1.2.2.2 Đặc điểm 1.2.2.3 Đối tượng 1.2.2.4 Điều kiện: 1.2.3 Vai trò cho vay tiêu dùng 1.2.3.1 Xét phương diện người tiêu dùng: 1.2.3.2 Xét phương diện NHTM: 2 5 7 8 8 9 9 9 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24 1.2.3.3 Xét phương diện kinh tế xã hội: 24 1.2.4 Các hình thức cho vay tiêu dùng 25 1.2.4.1 Căn theo mục đích vay: 25 1.2.4.2 Căn theo phương thức hoàn trả: 25 1.2.4.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ: 26 1.2.5 Cho vay khách hàng cá nhân 27 1.2.5.1 Đặc điểm: 27 1.2.5.2 Mục đích: 27 1.2.5.3 Lợi ích: 27 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM 27 1.2.6.1 Nhân tố chủ quan: 27 1.2.6.2 Nhân tố khách quan: 28 1.2.7 Khái niệm tiêu phản ánh hiệu cho vay tiêu dùng cá nhân 29 1.2.7.1 Khái niệm hiệu cho vay: 29 1.2.7.2 Các tiêu phản ánh việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng: 29 1.2.7.3 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM: 32 CHƯƠNG 38 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) VÀ CHI NHÁNH SÀI GÒN 38 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Sài Gòn 38 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Á Châu (ACB) 38 2.1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Á châu (ACB) 38 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.1.3 Thị phần khả cạnh tranh ACB: 40 2.1.1.4 Mục tiêu chiến lược: 40 2.1.1.5 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.1.6 Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh thực 43 2.1.1.7 Vị mục tiêu nhắm đến ACB đến 2010-2015: 44 2.1.1.8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ACB năm gần 44 2.1.1.8.1 Tình hình hoạt động ACB năm gần đây: 44 2.1.1.8.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngân hàng năm báo cáo 56 2.1.2 Giới thiệu chi nhánh Sài Gòn 57 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển: 57 2.1.2.2 Các hoạt động Chi nhánh: 58 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 58 2.1.2.4 Những thuận lợi hạn chế hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân ACB – Chi nhánh Sài Gòn 59 2.1.2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh ACB – CN Sài Gòn: 61 2.2 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng nhu cầu cho vay tiêu dùng Việt Nam: 66 Thời cơ: 67 Thách thức: 68 2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn 68 2.3.1 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ACB – CN Sài Gòn (Phụ lục đính kèm) 68 2.3.2 Giới thiệu sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) – chi nhánh Sài Gòn 68 Đối với loại có sách ưu đãi đặc biệt khác cụ thể hoạt động cho vay Ngân hàng nên lập hồ sơ đánh giá khách hàng, tờ trình xét duyệt khách hàng ưu đãi họp hội đồng xét duyệt khách hàng ưu đãi, sau có kết thơng báo cho khách hàng biết chậm 03 ngày so với ngày có kết Chính sách ưu đãi thể cụ thể sau: - Đối với khách hàng có khoản tiết kiệm ngân hàng không muốn sử dụng tới dùng khoản tiền làm chấp cho khoản vay tiêu dùng với mức lãi suất ưu đãi + Ưu đãi lãi suất cho vay: áp dụng mức giảm so với lãi suất tín dụng thơng thường theo hạng xếp loại ưu đãi + Ưu đãi lãi suất tiền gửi: áp dụng mức tăng so với lãi suất tiền gửi thông thường theo xếp hạng ưu đãi + Ưu đãi tài sản đảm bảo vốn vay + Ưu đãi cấp thấu chi tài khoản vãng lai VNĐ + Phương thức cho vay vốn lưu động theo hạn mức tín dụng + Ưu đãi thời gian trình xử lý nghiệp vụ + Ưu đãi tỷ giá quan hệ với khách hàng bán ngoại tệ cho Ngân hàng… Việc áp dụng chế độ ưu đãi theo mức độ tín nhiệm hoạt động tín dụng sau: + Khách hàng thuộc ưu đãi đặc biệt miễn kí quỹ mở L/C, cho vay cấp bảo lãnh theo tín chấp hồn tồn, + Khách hàng ưu đãi hạng nhất, nhì, ba hưởng ưu đãi thấp dần + Cấp thời hạn ưu đãi cụ thể tháng cho khách hàng, hết thời hạn ưu đãi nên thông báo cho khách hàng biết thư gửi đến địa khách hàng - Đối với vay cá nhân để giảm thiểu khoản lãi phải trả, ngân hàng nên tư vấn cho khách hàng biết họ nên lựa chọn thời hạn vay hạn mức vay hợp lý , khất toán sớm tốt quan trọng phải hoạch định tài tốt cho việc tốn khoản vay để tránh chi phí phát sinh q hạn trả nợ - Bạn vay khơng cần tài sản bảo đảm với thời hạn tối đa 24 tháng, vay tối đa đến 500 triệu đồng Bạn tặng bảo hiểm người vay với giá trị bảo hiểm số dư khoản vay thời điểm xảy kiện bảo hiểm - Khi khách hàng có kế hoạch vay tiêu dùng, ngân hàng nên kịp thời xử lý hồ sơ lúc Khi có nhu cầu chi tiêu khách hàng rút vốn bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay (hóa đơn mua hàng) vòng từ 3-5 ngày sau giải ngân Chính vậy, cho vay ngân hàng nên thường yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ Và giải thích cho khách hàng biết việc cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết khách hàng có nhiều hội tiếp cận vốn vay từ ngân hàng - Khi chi nhánh có hệ thống chấm điểm khách hàng tự động, mức độ xếp hạng (căn thông tin nhân thân, nguồn thu nhập sản phẩm dự định vay yếu tố khác) Mà khách hàng có mức lãi suất tương ứng Đồng thời Trang 90 khách hàng xếp hạng tốt, có quan hệ tín dụng với ngân hàng lâu, khơng có nợ khó đòi ACB TCTD, ngân hàng giảm lãi suất, cấp hạn mức cao thẩm định lại hồ sơ lần hai vay theo hạn mức tín dụng Đồng thời, để khách hàng xếp hạng tín dụng cách xác, ngân hàng nên u cầu người vay cung cấp thông tin cho ngân hàng đầy đủ, trung thực, chi tiết có lợi cho người vay ngân hàng - Với khoản vay tiêu dùng mà khách hàng có thu nhập ổn định, tài sản đảm bảo tốt hưởng mức lãi suất thấp Ngân hàng phải định hướng tới việc tạo sản phẩm dịch vụ có thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu khách hàng cần vay gấp, hạn mức vay cao thời gian vay linh hoạt Trong hoạt động ngân hàng, tạo vốn giải pháp hàng đầu để ngân hàng phát triển đảm bảo kinh doanh Cần có sách tạo vốn phù hợp nhằm khai thác tiềm vốn, để có nguồn vốn đủ mạnh đáp úng nhu cầu vay vốn khách hàng hoạt động kinh doanh khác ngân hàng 3.2.2 Cắt giảm bớt chi phí, đa dạng hố đồng thời hồn thiện sản phẩm vay: Hiện nay, NHTMCP nước ngân hàng nước cạnh tranh gay gắt thị phần khách hàng, sản phẩm chất lượng, nhiên vấn đề nhạy cảm việc ngân hàng thu khoản phí cho hợp lý để giữ chân khách hàng Tại ACB, dựa vào biểu phí, việc thu khoản phí chia nhỏ số khoản phí thu cao so với NHTM khác Vietcombank, điều tạo tâm lý e ngại khách hàng muốn thực giao dịch với ngân hàng Vì vây, ngân hàng nên cắt giảm bớt khoản phí nhỏ lẻ thực sách ưu đãi phí cho khách hàng VIP, khách hàng quen thuộc Đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng tại, cấp phát tín dụng hình thức chuyển khoản vào tài khoản khách hàng, hình thức cho vay tiền mặt với số lượng lớn điều chuyển xe chở tiền đến tận nhà cho khách hàng, vừa đảm bảo khoản tiền cho vay đồng thời qua thể chăm sóc tốt khách hàng Để mang sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng ngân hàng nên phân tán rủi ro cấp vốn cho vay hộ dân cư, hộ kinh doanh cá thể hoạt động địa bàn Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến nhà, hộ dân để khách hàng hiểu ngân hàng nhân dân, phục vụ nhân dân Bên cạnh thấy số lượng vay tiêu dùng nhiều giá trị vay nhỏ khiến cho ngân hàng nhiều thời gian, tốn nhiều chi phí việc thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn thu nợ… Ngồi rủi ro khách quan đến từ phía khách hàng bệnh tật, giảm biên chế, tai nạn… ngân hàng chịu số rủi ro chủ quan số người vay lợi dụng quản lý lỏng lẻo việc xác nhận theo yêu cầu ngân hàng để xin xác nhận nhiều lần vay nhiều ngân hàng, sử dụng vốn mục đích, khiến cho Ngân hàng tốn nhiều chi phí việc thu nợ nhiều trường hợp khơng thu Khi hoạt động tín dụng tăng trưởng ngân hàng có lượng lớn khách hàng nên đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kèm theo như: thực sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nhà, qua hệ thống toán thẻ kết nối với Ngân hàng Nhà Nước (Vietcombank, Agribank, ……) điều tận dụng quy mơ sẵn có Ngân hàng bạn đồng thời mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ đến với khách hàng mà Ngân hàng chưa có chi nhánh, phòng giao dịch… Trang 91 3.2.3 Gắn việc nâng cao hiệu chất lượng đôi với mở rộng, giao tiếp, khuếch trương Với phương châm hoạt động Ngân hàng “hướng tới khách hàng”, việc hồn thiện sách giao tiếp với khách hàng kèm theo mở rộng phòng giao dịch đến tỉnh, thành phố, huyện, thị xã… giúp phần đáng kể vào việc làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Khi thu hút khách hàng phải cạnh tranh khách hàng với ngân hàng khác muốn cạnh tranh tốt, đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng nâng cao suất lao động, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống tra, kiểm sốt đổi cơng nghệ ngân hàng tạo điều kiện phục vụ tốt cho khách hàng Thực tế cho thấy, nhu cầu vay tiêu dùng dân cư lớn số lượng khách hàng đến với ngân hàng chưa nhiều Nguyên nhân chủ yếu điều khách hàng cá nhân chưa có thơng tin đầy đủ hoạt động cho vay tiêu dùng Hội sở, biết thông tin chưa nhận thức đầy đủ lợi ích mà hoạt động cho vay mang lại, họ đắn đo, e ngại tới vay Ngân hàng Bên cạnh số lượng NHTM đến với vùng nơng thơn, tỉnh ít, việc tiếp cận ngân hàng dân cư hạn chế dẫn đến nguồn thông tin chủ yếu mà khách hàng cá nhân tiếp cận để hiểu cho vay tiêu dùng thơng qua hệ thống báo chí, truyền hình, qua người vay tiêu dùng Ngân hàng - Ưu tiên phát triển loại hình dịch vụ phi tín dụng thơng qua sách đa dạng hóa loại hình dịch vụ cung ứng - Cấu trúc ngân hàng bán lẻ chi nhánh phòng giao dịch tập trung thị lớn - Củng cố mở rộng mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch tỉnh thành phố nước Ngoài ra, Ngân hàng nên tự giới thiệu thơng qua báo chí, truyền hình, thơng tin lên mạng máy tính, qua số hình thức quảng cáo khác nhau: tài trợ cho số thi, phát tờ rơi, tổ chức thi tìm hiểu Ngân hàng… Những hoạt động có ích việc đưa thơng tin Ngân hàng đến với người dân Phát triển số loại hình dịch vụ bổ trợ cho hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng như: thành lập trung tâm môi giới, tư vấn bất động sản, trung tâm tư vấn hàng hóa tiêu dùng… giúp người vay yên tâm họ sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng Việc đẩy mạnh chiến lược giao tiếp khuếch trương giúp thông tin ngân hàng đến với dân cư, giúp người dân có thêm tự tin để tham gia dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt tín dụng, giúp dịch vụ Ngân hàng trở nên phổ biến người dân họ có thói quen sử dụng dịch vụ công cụ để hỗ trợ sống, hoạt động Ngân hàng mở rộng dễ dàng nhiều 3.2.4 Đẩy mạnh marketing ngân hàng Marketing ngân hàng đề cập từ lâu vào năm 60 marketing ngân hàng tiếp cận ứng dụng Ở Việt Nam, việc làm quen với marketing ngân hàng diễn muộn hơn, khoảng năm cuối thập niên 80, hiệu việc ứng dụng marketing ngân hàng hạn chế, chủ yếu tập trung vào hoạt động bề quảng cáo, khuếch trương, hoạt Trang 92 động chủ yếu có ý nghĩa định thành cơng thực hành marketing như: nghiên cứu khách hàng, định vị hình ảnh, nâng cấp chất lượng dịch vụ ngân hàng mờ nhạt hạn chế Vì vậy, để đưa marketing thực thâm nhập vào ngân hàng phát huy tác dụng ACB nên thực giải pháp sau: Tìm kiếm khách hàng: muốn đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng vấn đề yếu phải có khách hàng thu hút khách hàng Việc đòi hỏi nhân viên chuyên trách ngân hàng nghiên cứu thói quen tiêu dùng thành phần khách hàng có nhu cầu Từ cung ứng tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn Nên có mối quan tâm sâu sắc đến khách hàng, cần giữ mối liên hệ thường xuyên thân thiết, xây dựng khách hàng trung thành cho ngân hàng Lượng khách hàng trung thành có vai trò to lớn hoạt động ngân hàng Xây dựng khách hàng trung thành việc chân thành cám ơn khách hàng làm vui lòng khách hàng có nhu cầu giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng lớn, thân quen, giữ mối quan hệ tốt thơng qua việc tìm hiểu ngày sinh Giám đốc, kế toán trưởng, ngày thành lập doanh nghiệp gửi thiệp, hoa chúc mừng Nhân dịp Tết in lịch có địa chỉ, điện thoại, dịch vụ Ngân hàng gửi đến khách hàng, tổ chức Hội nghị khách hàng, tổ chức chiêu đãi tặng phẩm, giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, khẳng định sách xem khách hàng ưu tiên số Ngân hàng, cho khách hàng đổi tiền nhắc khách hàng nhớ đến Ngân hàng đồng thời qua giới thiệu sản phẩm Ngân hàng, ln quan tâm xem khách hàng cũ có giảm khơng, có phải nhanh chóng tìm hiểu ngun nhân, đem dịch vụ Ngân hàng đến tận khách hàng thông qua việc gửi thư giới thiệu sản phẩm Ngân hàng Việc làm tạo ấn tượng tốt đẹp cho doanh nghiệp có mối quan hệ với Ngân hàng, lời quảng cáo tuyệt diệu cho Ngân hàng khách hàng chưa giao dịch Ngân hàng, ta vừa giữ khách hàng trung thành với Ngân hàng vừa tìm kiếm nguồn khách hàng Lời quảng cáo từ khách hàng giao dịch với Ngân hàng có giá trị gấp nhiều lần quảng cáo ti vi, truyền hình… Dịp lễ 8/3 có sách ưu đãi khách hàng nữ đến giao dịch Ngân hàng tặng bút bi, xà phòng có in tên, địa chỉ, điện thoại Ngân hàng … Ngân hàng nên ý nhiều đến việc quảng bá thương hiệu thông qua quảng cáo hoạt động Ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng sách báo, tivi, đài phát với phương châm “Ngân hàng người bạn thân thiết trung thành khách hàng” Ban lãnh đạo Ngân hàng nên tạo mối quan hệ tốt với cánh báo chí, tranh thủ thiện cảm tốt, nên tổ chức buổi tiếp tân với báo chí Việc báo chí đưa tin báo hình thức quảng cáo đặc sắc đăng quảng cáo giảm bớt chi phí quảng cáo Ban lãnh đạo Ngân hàng nên thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng địa phương, phương tiện hữu hiệu để tranh thủ khách hàng : tham dự tổ chức văn nghệ xã hội, kinh tế … Chú ý kiến tạo thương hiệu riêng cho chi nhánh địa bàn 3.2.5 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Một yếu tố khác không phần quan trọng phải nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng độ ngũ chuyên viên ACB – chi nhánh sài gòn để ln tạo cảm giác hài lòng an tâm cho khách hàng nhu cầu tài Trang 93 họ đáp ứng Nâng cao chất lượng phục vụ kèm với đại hố cơng nghệ ngân hàng xem nhân tố quan trọng chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) Tin học hóa quy trình kinh doanh quản lý ngân hàng, đào tạo cho cán bộ, nhân viên ngân hàng có khả làm chủ cơng nghệ u cầu cấp thiết Mặt khác, xu hội nhập yêu cầu đặt lên vai đội ngũ cán bộ, nhân viên lớn chắn có nhiều Ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam tạo mơi trường cạnh tranh gay gắt mà thắng cạnh tranh chất lượng dịch vụ ngân hàng Mặt khác, tỷ lệ khách hàng nước ngồi cao so với nay, để đáp ứng nhu cầu đối tượng đòi hỏi chất lượng dịch vụ phải cao Để làm điều yếu tố tảng quan trọng Ngân hàng nguồn nhân lực Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ mang lại thu nhập lớn cho ngân hàng, để giữ vững hoạt động Ngân hàng thời buổi cạnh tranh việc nâng cao mở rộng nghiệp vụ tín dụng điều cốt yếu Vì người cán tín dụng phải có phẩm chất lực để thực công việc: - Có lực để giải vấn đề chun mơn, nghiệp vụ Muốn họ phải có kiến thức chuyên môn Ngân hàng, đào tạo kỹ để xử lý thông tin liên quan tới cơng việc - Có lực dự đoán vấn đề kinh tế phát triển triển vọng hoạt động tín dụng Đây tầm nhìn cá nhân, lại ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng Từ kinh nghiệm mà họ có dự đốn xác sáng tạo cán tín dụng - Có uy tín quan hệ xã hội Điều thể phẩm chất đạo đức khả giao tiếp, có ảnh hưởng quan trọng việc mở rộng giữ chân khách hàng truyền thống Ngân hàng - Có lực học hỏi, tự nghiên cứu, có khả làm việc độc lập Nhận thức điều này, năm vừa qua ngân hàng không ngừng nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực - Hàng năm ngân hàng tổ chức thi công khai tuyển nhân viên với nhiều vòng thi kiến thức chun mơn, trình độ ngoại ngữ khả giao tiếp… tuyển chọn cán có lực thực sự, có trách nhiệm nhiệt tình với công việc Ngân hàng thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, đào tạo lại cán thông qua Hội nghị chuyên đề, lớp tập huấn nước, khóa học ngắn hạn dài hạn nước ngồi Đặc biệt ngân hàng thường xun tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhu cầu trước mắt lâu dài để đưa vào quy hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên kế cận Để thu hút đội ngũ nhân viên giỏi, nâng cao hiệu cơng tác ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ định họ như: lương, thưởng, chế độ đào tạo… điều tạo nên động lực làm việc mạnh mẽ cán bộ, tạo hình ảnh đẹp ngân hàng lòng khách hàng 3.2.6 Giải pháp giảm thiểu rủi ro Để hạn chế tối đa rủi ro tiến hành cho vay tiêu dùng, ngân hàng nên thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định trước giải ngân Đặc biệt với hồ sơ vay mà chủ thể cá nhân, nguồn tốn lương, ngân hàng Trang 94 cần trọng việc thẩm định chắn nguồn tốn ổn định thường xun giám sát theo dõi tình hình trả nợ gốc lãi hàng tháng khách hàng để giải kịp thời có bất thường xảy Bên cạnh đó, ngân hàng nên có biện pháp để ràng buộc trách nhiệm người xác nhận nguồn thu nhập khách hàng vay nhằm giảm thiểu tình trạng khách hàng vay nhiều khế ước khách hàng khơng cơng tác đơn vị đơn vị khơng có trách nhiệm việc thông báo với ngân hàng không bàn giao trách nhiệm cho đơn vị nơi khách hàng đến công tác Hơn nữa, tiến hành thẩm định trước giải ngân, ngân hàng nên tìm hiểu kỹ khách hàng mình, xem xét kỹ nguồn trả nợ liên hệ với ngân hàng thương mại khác địa bàn để biết thêm thông tin khách hàng Đồng thời, ngân hàng nên tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ, đối chiếu trực tiếp khách hàng vay vốn thường xuyên để kịp thời phát xử lý biểu bất thường khách hàng nhằm hạn chế thấp rủi ro phát sinh 3.2.7 Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư dự án, chủ doanh nghiệp bán lẻ Ngân hàng chủ động tìm kiếm đến đối tác lớn để ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm ACB, cơng ty mở tài khoản toán ACB Và vậy, ngân hàng có nguồn vốn huy động dồi với chi phí thấp (lãi suất tiền gửi VND 0.3%/tháng, rẻ nhiều so với việc huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư Ví dụ Ngân hàngACB ký hợp đồng hợp tác với công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng để triển khai sản phẩm tín dụng nhà dành cho khách hàng cá nhân “cho vay mua nhà Phú Mỹ Hưng” Và vậy, công ty phú mỹ hưng phải mở tài khoản toán ACB 3.3 Một số kiến nghị NHTMCP Á Châu quan quản lý Nhà nước 3.3.1 Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) – chi nhánh Sài Gòn 3.3.1.1.Tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khách hàng vay vi phạm điều kiện hợp đồng tín dụng làm giảm hay giá trị tài sản có Dù có nhiều cải cách lĩnh vực dịch vụ tài chính, rủi ro tín dụng gây nhiều hậu nghiêm trọng đó, việc quan trọng phải đánh giá toàn diện lực quản trị ngân hàng liên quan đến việc nhận định, điều hành, giám sát, kiểm tra, củng cố thu hồi nợ vay Để trì rủi ro tín dụng mức thấp nhất, từ nhiều năm nay, ACB thực sách tín dụng thận trọng Để thực xét duyệt định cấp khoản tín dụng bảo lãnh Ngân hàng tổ chức thành cấp: Ban tín dụng chi nhánh, Ban tín dụng hội sở cấp cao hội đồng tín dụng Hội đồng tín dụng gồm 11 thành viên có thành viên hội đồng quản trị chín thành viên ban điều hành Nguyên tắc cấp tín dụng trí 100% thành viên xét duyệt Sau thẩm định, phân tích định lượng rủi ro, hạn mức tín dụng khoản vay cấp cho khách hàng Phối hợp với Công ty bảo hiểm tiến hành bảo hiểm tài sản chấp, bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay ngân hàng làm tốt khâu tạo điều kiện cho ngân hàng thực yên tâm đầu tư vốn vào khách hàng cá Trang 95 nhân, vừa tăng trách nhiệm sử dụng tiền vay khách hàng, vừa tạo thêm nguồn để ngân hàng tiếp tục đầu tư Áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001 – 2000 vào quy trình huy động vốn, tín dụng, tốn quốc tế cung ứng nguồn lực Với hệ thống chất lượng này, thủ tục quy trình cụ thể hóa, chi tiết hóa theo khn khổ định Đồng thời kiểm tra thường xuyên từ ban chất lượng Giải pháp góp phần đẩy mạnh chất lượng hoạt động ngân hàng giúp kiểm sốt hạn chế rủi ro Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin, nâng cao tính bảo mật an toàn liệu, xây dựng hệ thống lưu trữ dự phòng liên tục chi nhánh tồn hệ thống cần nối mạng trực tuyến 24/24h để cập nhật sở liệu khách hàng nhanh thông tin giao dịch khách hàng khứ phải lưu trữ xác thể đầy đủ Việc cập nhật thông tin liên tục đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng Trích lập kịp thời quỹ dự phòng rủi ro: phân loại nhóm nợ từ nhóm đến nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần ý, nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả vốn), ngân hàng trích lập dự phòng cho nhóm nợ theo tỷ lệ từ 0% đến 100% Đối với dự phòng chung, ACB trì mức 0.3% dư nợ từ nhóm đến nhóm khoản bảo lãnh, cam kết cho vay, chấp nhận tốn 3.3.1.2 Xây dựng sách khách hàng hợp lý: Nhằm tối đa hóa thỏa mãn khách hàng sách phục vụ phù hợp với nhóm khách hàng, từ phát triển mối quan hệ với khách hàng hữu, thu hút khách hàng tiềm để không ngừng củng cố mở rộng thị phần ACB, thống sách khách hàng ACB dành cho KHCN có quan hệ giao dịch ACB Đối tượng áp dụng: Tất khách hàng hữu khách hàng tiềm Theo đó, khách hàng hữu khách hàng có thời gian quan hệ giao dịch ACB từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm 31/12 năm tài khóa trước Khách hàng tiềm khách hàng có thời gian quan hệ giao dịch ACB 12 tháng tính đến thời điểm 31/12 năm tài khóa trước chưa quan hệ giao dịch ACB Tiêu chí xếp loại: Căn vào tổng thu nhập từ quan hệ giao dịch tiền gửi, dịch vụ tín dụng khách hàng mang lại cho ACB để đánh giá xếp loại Đối với khách hàng hữu, vào tổng thu nhập thưc tế khách hàng phát sinh ACB năm tài khóa trước Đối với khách hàng tiềm năng, tiến hành dự phóng thu nhập khách hàng mang lại năm để dự báo xếp loại tín dụng ngân hàng TTN = TNTG + TNTD + TNDV Trrong đó: TTN: Tổng thu nhập TNTG: Thu nhập từ tiền gửi TNTD: Thu nhập tín dụng TNDV: Thu nhập dịch vụ Trang 96 Xếp hạng khách hàng: Dựa vào mơ hình xếp hạng Standard & Poor’s Đây mơ hình tổng thu nhập mang lại Ngân hàng tính điểm thu nhập khách hàng Đây sở để tiến hành việc xếp loại khách hàng TTN ĐTN = A Trong đó: A thu nhập tương ứng với điểm Điểm thu nhập không giới hạn tối đa mà theo nguyên tắc thu thập khách hàng mang lại nhiểu, điểm thu nhập cao Sau tính điểm thu nhập khách hàng , ngân hàng xếp loại khách hàng theo mức từ AAA (rất tốt) CCC (kém) TỔNG ĐIỂM KHÁCH HÀNG XẾP LOẠI Từ 500 trở lên AAA Từ 200 – 500 AA Từ 100 – 200 A Từ 20 - 100 BBB Từ - 20 BB Từ – B Dưới CCC 1.2.5 Chính sách ưu đãi: Ngân hàng áp dụng sách ưu đãi khách hàng từ loại BBB trở lên Những khách hàng có bậc xếp loại áp dụng mức ưu đãi Tuy nhiên việc áp dụng mức ưu đãi phải linh hoạt giới hạn cho phép nhằm đảm bảo hiệu việc ưu đãi 1.2.6 Mức ưu đãi: tùy thuộc vào việc xếp loại khách hàng, ngân hàng có ưu đãi khác chi phí, lãi suất… việc ưu đãi thực chất ngân hàng tính tốn kỹ lưỡng để đảm bảo cân đối chi phí đầu vào thu nhập ngân hàng 1.2.7 Chính sách sản phẩm: Ngân hàng ưu tiên cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng từ loại BBB trở lên Ngoài ra, ngân hàng thiết kế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ theo nhu cầu riêng khách hàng khách hàng loại AA trở lên Điều thể việc ngân hàng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng có quan hệ giao dịch tốt với ngân hàng 1.2.8 Chính sách phân phối: khách hàng thuộc loại AAA, ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tận nơi cho khách hàng (tại quan làm việc khách hàng nhà), khách hàng thuộc loại BBB trở lên, ngân hàng ưu tiên phục vụ khách hàng phòng VIP hay giao dịch qua Fax hay Internet… 1.2.9 Chăm sóc khách hàng: cho nhân viên giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tư vấn (nếu cần) gia đình quan làm việc khách hàng; tặng hoa, quà vào dịp lễ tết ngày sinh nhật khách hàng, ngày đặc biệt khách hàng Ưu tiên mời tham dự dịp lễ, hội thảo ACB, mời dùng cơm thân mật với ban Trang 97 tổng giám đốc ACB khách hàng loại AAA Thơng qua biện pháp chăm sóc khách hàng này, mối quan hệ ngân hàng khách hàng ngày thân thiết bền chặt Ngân hàng có lượng khách hàng trung thành đáng kể, khách hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngày hoàn hảo tốt 3.3.1.3 Tiến hành triển khai loại hình “cho vay khơng cần tài sản đảm bảo” Đối với khách hàng tốt, trung thực, có ý muốn việc trả nợ, có lực tài mạnh quản trị vốn có hiệu ACB cấp tín dụng dựa vào uy tín thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ bổ sung Như vậy, nguồn thu nợ ngân hàng lúc phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lương hay hoạt động kinh doanh khách hàng tính khả thi/ hiệu phương án (dự án) vay vốn  Đánh giá theo thực trạng nhu cầu: Theo kết điều tra số quan chức số lượng lớn khách hàng cá nhân tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng Một nguyên nhân khách hàng cá nhân khơng có khơng có đủ tài sản đảm bảo thực tế, thời gian qua ACB – CN Sài Gòn có nhiều trường hợp  Các khách hàng cá nhân có dư nợ ngân hàng gặp nhiều khó khăn muốn đề nghị tăng mức cấp tín dụng giá trị lại tài sản đảm bảo không đủ, buộc khách hàng phải đưa thêm vào tài sản đảm bảo Tuy nhiên khách hàng cá nhân có nhiều tài sản để đem vào chấp ngân hàng Ngồi ra, có số trường hợp khách hàng muốn rút tài sản chấp ACB để tiến hành hoạt động mở rộng đầu tư thêm Song điều khơng thể làm ảnh hưởng đến khoản vay có ACB Mặt khác có nhiều khách hàng muốn vay vốn ngân hàng khơng có tài sản đảm bảo không nằm địa bàn triển khai loại hình co vay tín chấp Những trở thành trở ngại vơ hình hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay khối KHCN làm hạn chế tốc độ ăng trưởng tín dụng ngân hàng thời gian qua  Đối tượng khách hàng: Trước mắt, đối tượng khách hàng giải pháp nhắm đến khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ACB Nhưng lý mà khách hàng cá nhân cần phải giải chấp hay toàn tài sản chấp ACB ưu tiên cho vay theo loại hình vay “cho vay khơng cần TSĐB” Về tương lai, đối tượng khách hàng sản phẩm không giới hạn KHCN có quan hệ tín dụng với ACB mà áp dụng cho số lượng lớn khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu Để thực điều đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống pháp lý rõ ràng, thơng tin tài khách hàng minh bạch, xác, đó, ngân hàng hồn tồn dựa vào thơng tin tín dụng khách hàng khứ phương án vay vốn sử dụng vốn thời gian tới để định cho vay không cần tài sản đảm bảo Đây xu hướng tất yếu hoạt động tín dụng nước ta thời gian tới  Phương thức thực hiện: cần xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho loại hình cho vay khơng cần TSĐB  Hiệu giải pháp: mang đến cho ACB hai lợi ích chính: Trang 98 Thứ nhất: giải pháp góp phần gia tăng hình ảnh ACB việc chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng có quan hệ tín dụng tốt với ACB Ngân hàng sẵn sàng đưa điều kiện ưu đãi nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tín dụng khách hàng thơng qua hình thức “cho vay khơng cần TSĐB” Ngồi ra, việc cho việc chăm sóc khách hàng cũ có hiệu so với biện pháp tiếp thị nhằm tìm kiếm khách hàng Bởi lẽ nhóm khách hàng đại chăm sóc chu đáo ACB khơng nhiều cơng sức chi phí có nguồn khách hàng từ nguồn khách hàng cũ Thứ hai: việc triển khai áp dụng đại trà hình thức “cho vay không cần TSĐB” ACB mở tiền đề đặc biệt ngân hàng TMCP hạn chế việc cho vay không cần đảm bảo  Đánh giá rủi ro: Khi triển khai tốt hình thức “cho vay khơng cần TSĐB” ngân hàng Á Châu kiếm lượng khách hàng lớn KHCN thực tế thấy đa số KHCN khơng có khơng đủ tài sản chấp cho ngân hàng Tuy nhiên, triển khai thực loại hình ngân hàng gặp phải nhiều rủi ro ngân hàng khơng có nguồn thu nợ thứ để bổ sung Chính vậy, đề hạn chế rủi ro này, trước định cho vay, ngân hàng cần phải thẩm định kỹ lưỡng phương án kinh doanh nguồn trả nợ khách hàng Đây hai yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho khoản vay khách hàng Để đảm bảo tính khách quan an tồn cao, khoản cho vay khơng cần đảm bảo phải Ban Tín dụng Hội sở Hội đồng Tín dụng phê duyệt Cũng cần lưu ý rằng, việc thẩm định khách hàng không diễn trước cho vay mà cần thực sau cho vay Nghĩa là, sau giải ngân khách hàng, nhân viên tín dụng thường xuyên theo dõi việc sử dụng vốn vay, kiểm tra tình hình cơng việc hoạt động kinh doanh họ, yêu cầu bổ sung chứng từ đẩy đủ cho lần giải ngân trước đó… Ngồi ra, cho vay theo hạn mức tín dụng, nhân viên tín dụng cần xác định thời hạn thu nợ khế ước nhận nợ phù hợp với chu kỳ hoạt động kinh doanh, trình chu chuyển tiền tệ bên vay, không nên xác định cách máy móc theo thói quen Như vậy, dễ làm phát sinh tình trạng đến hạn thu nợ phải cấu lại thời gian trả nợ 3.3.1.4 Đẩy mạnh cho vay sản phẩm mạnh ACB:  Đẩy mạnh tiếp thị đến khách hàng tiềm  Nâng cao chất lượng sản phẩm  Tăng cường huy động vốn với chi phí thấp Vì hình thức tài trợ cho vay mua nhà, hộ, biệt thự nên lãi suất cho vay áp dụng với hình thức có nhiều ưu đãi so với biểu lãi suất cho vay thông thường Do đó, vấn đề đặt làm để ngân hàng huy động nguồn vốn dồi với chi phí thấp  Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng: Đây sản phẩm cho vay truyền thống ACB, dư nợ cho vay loại hình tăng qua năm Tuy nhiên, sản phẩm chiếm số lượng khách hàng lớn ngân hàng chưa tân dụng hết ưu từ khách hàng Việc cạnh tranh loại hình cho vay ngân hàng gay gắt Nếu ngân Trang 99 hàng dừng lại tiện ích đơn giản khó giữ khách hàng lôi kéo nguồn khách hàng đến với Vì mà ngân hàng đặc biệt CN Sài Gòn nên phát huy hết lợi để cạnh tranh với ngân hàng lớn khác Việc cho vay nên triển khai linh hoạt có tài sản bảo đảm cho vay tín chấp Ngân hàng cần đưa nhiều tiện ích dịch vụ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu vay đa dạng khách hàng Sự chênh lệch dư nợ nhóm khách hàng có tài sản bảo đảm chiếm đến 80% dư nợ cho vay tiêu dùng có TSĐB nhóm khách hàng vay khơng có TSĐB chiếm đến 20% Trong thời gian tới cần phân loại nhóm khách hàng: nhóm khách hàng cũ có quan hệ tín dụng nhóm khách hàng có giao dịch tài khoản Với nhóm khách hàng có quan hệ giao dịch tài khoản, nhân viên theo dõi doanh số giao dịch tài khoản qua chương trìn, từ chọn lọc khách hàng tiềm để tiếp thị Tuy nhiên, hạn chế nhóm khách hàng chưa có tài sản đảm bảo nên điều kiện áp dụng tương đối khắt khe nên lượng khách hàng bị hạn chế Với nhóm khách hàng cũ có quan hệ tín dụng tiến hành chọn lọc khách hàng đáp ứng điều kiện, sau giới thiệu tiện ích sản phẩm “cho vay thấu chi” cho khách hàng Hướng giải đánh giá khả thi có sở có nhữn điều kiện ưu đãi doanh số ghi có doanh thu trung bình hàng tháng Trong tương lai, ACB nên áp dụng giải pháp để khai thác lượng khách hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: NHNN tiếp tục triển khai chương trình hành động cụ thể theo đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 NHNN: - Hình thành đồng khung pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng Xóa bỏ phân biệt đối xử loại hình TCTD loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp lĩnh vực ngân hàng - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế tài ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với lực cạnh tranh TCTD khả NHNN kiểm soát hệ thống - Cải cách bản, triệt để nhằm phát triển hệ thống TCTD Việt Nam theo hướng đại, hoạt động đa năng, đa dạng sở hữu loại hình TCTD, có qui mơ hoạt động tiềm lực tài mạnh, tạo tảng xây dựng hệ thống TCTD đại đạt trình độ phát triển tiên tiến khu vực Châu Á, áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng, có khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới - Tăng cường lực tài TCTD theo hướng tăng vốn tự có nâng cao chất lượng tài sản khả sinh lời Từng bước cổ phần hóa NHTMNN theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội an toàn hệ thống, cho phép nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng hàng đầu giới mua cổ phần tham gia quản trị, điều hành NHTM Việt Nam Nguyên nhân khiến lãi suất thị trường cao gia tăng lạm phát khả quản lý nguồn vốn ngân hàng Để hạ nhiệt lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần thiết điều chỉnh sách tiền tệ, phát triển thị trường mở, quản lý lạm phát tỷ giá ngoại tệ Trang 100 Về phía ngân hàng: - Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ: + NHNN cần tạo điều kiện ưu đãi cho ngân hàng Á Châu mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch để đẩy mạnh cơng tác huy động vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh cách hiệu quả, góp phần phát triển dịch vụ NHBL + Dịch vụ NHBL dịch vụ cung ứng tiện ích tín dụng ngân hàng đến tận tay người tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất, tiêu dùng cho sinh hoạt) Đối tượng khách hàng NHBL vơ lớn bao gồm cá nhân, DNVVN dịch vụ ngân hàng phi tín dụng cho tập đồn, cơng ty lớn + Dịch vụ NHBL thước đo văn minh ngân hàng Quốc gia Nó trực tiếp làm biến đổi từ kinh tế tiền mặt sang kinh tế phi tiền mặt hóa Vấn đề NHBL quy mô, chất lượng, hệ thống kênh phân phối phát triển NHBL thực chất phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng công nghệ đại mạng lưới kênh phân phối đến tận “tay” người tiêu dùng, làm cho NHTM trở thành Ngân hàng người, nhà doanh nghiệp - Mở rộng dịch vụ ngân hàng: + Từng bước nới lỏng quyền tiếp cận thị trường dịch vụ Ngân hàng bên cung cấp bên sử dụng dịch vụ ngân hàng (trong nước nước), thực mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng đối xử bình đẳng tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động Việt Nam theo lộ trình cam kết hiệp ước thương mại việt nam – hoa kỳ, hiệp hội khung thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS), đồng thời thực cam kết gia nhập WTO Việt Nam, cam kết liên quan đến lĩnh vực tài – ngân hàng Để làm điều này, NHNN cần: + Sửa đổi luật NHNN Việt Nam, luật tổ chức tín dụng văn pháp luật khác có liên quan để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao, không đơn giản hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo NHNN trở thành NHTW đại, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh, bước áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế hoạt động ngân hàng đảm bảo hoạt động tổ chức tín dụng an tồn hiệu + Hồn thiện quy định tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng nước Xóa bỏ, hạn chế bất hợp lý quyền tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép thành lập hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn việt nam Đồng thời, hồn thiện quy định hình thức pháp lý, phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ phép cung cấp cung cấp tổ chức tín dụng nước việt nam + Tiếp tục đổi chế sách tín dụng theo nguyên tác thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng, tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại + Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Hoàn thiện quy định quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp với chuẩn mực kế tốn quốc tế hồn thiện quy định tốnn khơng dùng tiền mặt + Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh… Trang 101 - Cải cách thủ tục hành chính: + NHNN cấp, ban ngành cần quan tâm, giúp đỡ loại giấy tờ hành chính, giúp cho khách hàng vay vốn dễ dàng như: đẩy nhanh tốc độ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, rút ngắn thời gian công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo Thực tế, thời gian qua, người dân gặp phải nhiều khó khăn việc công chứng, đăng ký loại giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất Theo đó, Luật Nghị định ban hành, từ tồn đồng thời song songh hai hệ thông cấp giấy hai loại giấy: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), có ghi nhận tài sản đất theo quy định luật đất đai ngành tài nguyên – môi trường (TN – MT) cấp; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất hệ thống ngành xây dựng cấp việc đồng thời tồn hai loại giấy góp phần làm nảy sinh tiêu cực, phiến hà “mảnh đất” để cán thừa hành nhũng nhiễu dân chúng + Và lý thiếu thống vậy, mà người dân gặp khó khăn nhiều việc cơng chứng, đăng ký loại giấy tờ Giấy đỏ cấp theo nghị định 181 loại giấy trắng đăng ký trang bổ sung đính kèm theo ghi nhận trực tiếp giấy Trong đó, loại giấy hồng cũ, giấy hồng đăng ký vào sổ địa Rõ ràng với quy định hướng dẫn chồng chéo thế, người dân gặp nhiều phiền phức giao dịch cầm cố, chấp …thiết nghĩ, cán bộ, ban ngành nên phối hợp lại thống để đưa loại giấy để chứng nhận quyền sở hữu tài sản đất quyền sử dụng đất cho phù hợp với quy định bộ, tạo điều kiện cho dân chúng có khả tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng cách dễ dàng hơn, đồng thời tạo nên thống nhất, minh bạch pháp luật nước ta - Có phối hợp quan chức ngân hàng việc xử lý tài sản đảm bảo: + Đối với việc xử lý tài sản chấp, cầm cố người vay khả chi trả, đề nghị quan chức phối hợp với ban pháp chế ngân hàng Á Châu, tạo nên tổ cơng tác có đủ thẩm quyền, giúp ngân hàng phát mại tài sản nhanh để thu hồi nợ, giúp giảm bớt rủi ro chi phí bảo quản, phát mại tài sản 3.3.3 Đối với Chính phủ: Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, chững lại kinh tế nhiều ảnh hưởng đến thu nhập người dân ngược lại sức mua người tiêu dung giảm khó vự dậy kinh tế Chính Chính phủ nên triển khai mạnh mẽ chủ trương kích cầu nội địa với chương trình “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, biện pháp kích cầu ngân hàng thương mại thực chương trình hỗ trợ cho vay tiêu dùng trả góp hình thức tín chấp với lãi suất ưu đãi Như vậy, phủ vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho vay tiêu dùng Cần có phân quyền rõ ràng, cần xác định rõ trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ quan cụ thể Tài sản đảm bảo thực đăng ký nhiều nơi khác nhau: bất động sản phòng tài nguyên môi trường, động sản đăng ký trung tâm giao dịch đảm bảo Do đó, khách hàng có loại tài sản khác phải đăng ký nơi khác Đề nghị thành lập trung tâm đăng ký đáp ứng nhu cầu Trang 102 Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho giao dịch đảm bảo tiền vay Chính phủ, NHNN số Ban ngành khuyến khích tổ chức trả lương cho người lao động qua hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại, khuyến khích hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Đây điều kiện để phát triển cho vay tiêu dùng tương lai Chính phủ NHNN nên có chủ trương cho phép thành lập cơng ty thơng tin tín dụng tư nhân hoạt động song song với CIC Đây dấu tích cực cho việc phát triển tín dụng cá nhân nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng Khi thơng tin người vay rõ ràng minh bạch thủ tục thuận tiện thơng thống riêng Khi thông tin người vay rõ ràng minh bạch thủ tục thuận tiện thơng thống Trang 103 KẾT LUẬN Trong trình đổi mới, đại hoá hội nhập, hệ thống ngân hàng đứng trước thử thách lớn phải cải cách nâng cao sức cạnh tranh, nhiên nợ tồn đọng làm ảnh hưởng lớn đến khả cạnh tranh phát triển ngân hàng Vì thế, nâng cao hiệu tín dụng khơng riêng biệt với ngân hàng mà nỗi lo chung hệ thống ngân hàng Tuỳ ngân hàng có cách xử lý cho hiệu nhất, đem đến động lực cạnh tranh ngân hàng Từ việc phân tích thực trạng tín dụng KHCN nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng tiêu thức đánh giá tình trạng tài ổn định, an tồn, vững mạnh ngân hàng Từ ngân hàng có nhiều khách hàng uy tín, tạo điều kiện đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng yêu cầu vể chất lượng tính tiện lợi Trong thời gian không lâu nữa, rào cản bảo hộ ngân hàng dần tháo bỏ theo cam kết Chính phủ Việt Nam lộ trình hội nhập Bản thân ngân hàng cố gắng tăng cường hoạt động thực đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực toán quốc tế song hành doanh nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực thích ứng với điều kiện cơng việc chất lượng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho q khách gần xa Tồn thể cán cơng nhân viên ngân hàng tâm hướng tới ngân hàng đa mà khách hàng gửi trọn niềm tin Trang 104
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ACB, HIỆU QUẢ CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ACB, Lịch sử của đề tài, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) VÀ CHI NHÁNH SÀI GÒN, Phân tích Hồ sơ vay tiêu dùng khách hàng:, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn