BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

69 6 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

LỜI CẢM ƠN Thời gian bốn năm học trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trơi qua thật nhanh, để lại kỷ niệm vui buồn đời sinh viên Trong suốt trình học tập trường, em quý thầy cô giáo, đặc biệt thầy cô khoa Ngân hàng, bảo truyền đạt kiến thức kinh nghiệm vô q báu Đó hành trang khơng thể thiếu để chúng em bước vững vàng đường nghiệp sau Em đặc biệt gửi lời tri ân đến TS Trần Thị Mộng Tuyết, người hết lòng quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình để em hồn thành tốt khóa luận Khóa luận tốt nghiệp mang ý nghĩa đúc kết kiến thức vận dụng vào thực tiễn, đánh giá kết nỗ lực em bốn năm qua Giai đoạn thực tập hồn thành khóa luận giai đoạn quan trọng, bước ngoặc đánh dấu trưởng thành sinh viên việc nhận thức kỹ chuyên môn, chuẩn bị cho nghiệp tương lai Em xin gửi lời chân thành đến anh chị phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ- Chi nhánh Hồ Chí Minh, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng giúp đỡ em có hội tiếp xúc với thực tiễn, làm quen hòa nhập với mơi trường làm việc, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian qua Mặc dù em có nhiều cố gắng nỗ lực thời gian kiến thức có hạn nên q trình thực tập, thực khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong đóng góp q thầy anh chị ngân hàng để đề tài kiến thức em hoàn thiện Cuối em xin kính chúc Trần Thị Mộng Tuyết tồn thể anh chị ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Hồ Chí Minh dồi sức khỏe đạt nhiều thành công nghiệp sống Em xin chân thành cám ơn! NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn VPBank từ năm 2010-2012 Bảng 1.2: Tình hình dư nợ cho vay VPBank từ năm 2010-2012 Bảng 1.3: Tình hình tài VPBank từ năm 2010-2012 Bảng 2.1: Tình hình dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo loại hình Bảng 2.2: Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ phân theo kỳ hạn VPBank năm 2010-2012 Bảng 2.3: Tình hình phân loại nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu toàn hệ thống VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.5: Hệ số rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.6: Hệ số nợ hạn VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.7: Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.8: Hệ số K VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.9: Bảng kết cấu xếp hạng củaVPBank theo mơ hình Logit Bảng 2.10: Bảng đánh giá rủi ro tín dụng từ kết chấm điểm rủi ro tín dụng Bảng 2.11: Bảng đánh giá tài sản đảm bảo Bảng 2.12: Bảng đánh giá tín dụng kết hợp Bảng 2.13: Dự phòng rủi ro tín dụng VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.14 : Tình hình sử dụng công cụ phái sinh VPBank giai đoạn 2010-2012 Bảng 3.1: Bảng biểu khoản tín dụng xấu sách tín dụng hiêu DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Dư nợ TD cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank năm 20102012 Biểu đồ 2.2: Phân loại xếp hạng khách hàng VPBank Sơ đồ 2.3: Quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A/O: cán tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ CA: nhân viên phân tích tín dụng CFA: Chuyên viên phân tích tài CIC: trung tâm thơng tin tín dụng NHNN: ngân hàng nhà nước NHTM: ngân hàng thương mại PASXKD: phương án sản xuất kinh doanh TD: Tín dụng TSĐB: tài sản đảm bảo VPBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Cùng với phát triển không ngừng kinh tế khoảng trầm lắng suy thối thị trường khủng hoảng tài Đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế 2008 mà bắt nguồn từ việc phá sản hàng loạt NHTM lâu đời Mỹ lan sang toàn cầu, Việt Nam không ngoại lệ Hệ thống ngân hàng Việt Nam vốn tiềm ẩn rủi ro, ngày bộc lộ mặt yếu nó, đặc biệt hoạt động cấp tín dụng Nhiều ngân hàng nhỏ lẻ hoạt động khơng hiệu thêm vào tình trạng nợ xấu tăng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay lỏng lẽo, khơng trọng mang tính hình thức Như biết, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn cấu cấp tín dụng NHTM, phần xuất phát đặc điểm kinh tế sản xuất nhỏ lẻ, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 90% Bên cạnh đó, kinh tế phát triển sản xuất quy mơ vừa nhỏ hợp lý phù hợp với trình độ quản lý tối ưu hóa chi phí đạt lợi nhuận lớn Do vậy, phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng doanh nghiệp mục tiêu mà hầu hết NHTM Việt Nam hướng đến Việc cấu lại hệ thống ngân hàng theo quan trọng thiết thưc, cần tiến hành nhanh chóng giám sát chặt chẽ mà vấn đề trọng tâm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Vấn đề hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ đặt mối quan tâm hàng đầu bối cảnh ngân hàng trình tái cấu trúc hệ thống mà mục tiêu tăng cường hiệu hoạt động giảm thiểu rủi ro hệ thống ngân hàng, vấn đề rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ mối quan tâm hàng đầu Đây lý mà em chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời thơng qua mơ hình định lương- mơ hình Logistic để nhận diện yếu tố tài quan trọng tác động đến xác suất vỡ nợ doanh nghiệp vừa nhỏ, để dự báo lựa chọn khách hàng tốt giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ thông qua phương pháp quản trị rủi ro triển khai tác động phương pháp tới hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Đưa số giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Đối tượng phạm vị nghiên cứu Căn vào mục tiêu trên, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào hoạt đông quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank năm từ 2009-2012 Tuy nhiên hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank chủ yếu cho vay nên phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu rủi ro q trình cho vay hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Phương pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu đề tài, phương pháp thực trình nghiên cứu bao gồm: phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, phương pháp hồi quy theo mơ hình Logistic, đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện kết hợp với khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, cán tín dụng cán quản lý điều hành có liên quan Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài bao gồm 03 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quát NHTMCP Việt Nam Thịnh Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank Đóng góp đề tài: Đề tài khái qt tình trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank đồng thời đí sâu vào tìm hiểu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Thông qua phân tích, đánh giá phương pháp quản trị rủi ro, đề tài khái qt mơ hình dự báo rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp nhằm giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro Đồng thời đưa số giải pháp đề xuất để nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank 10 PASXKD hiệu tối ưu Ngược lại vay nhỏ, TSBĐ có tính khoản thấp, giao dịchvà sử dụng dịch vụ VPBank khoản vay tín chấp áp dụng mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro cho ngân hàng VPBank cần quy định cụ thể phần trăm biên độ dao động tăng giảm lãi suất để cán A/O đề xuất cho Hội đồng tín dụng VPBank cần phát triển mở rộng thẩm quyền tăng giảm lãi suất chi nhánh Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khối/ Hội đồng tín dụng để chi nhánh thuận tiện việc tư vấn tiềm kiếm khách hàng Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường tài tiền tệ, tình hình lãi suất, mức phí ngân hàng khác, để điều chỉnh sách lãi suất phù hợp giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống 3.2.1.2 Chính sách khách hàng Việc tìm kiếm khách hàng khó, nhiên việc giữ chân khách hàng truyền thống không đơn giản, mà cạnh tranh ngày khắc nghiệt Do VPBank cần sớm có chuyên biệt chuyên sâu khâu chăm sóc khách hàng, đồng thời cần phân loại khách hàng chi tiết để khai thác hết nhu cầu khách hàng phần nắm rõ tình trạng hoạt động kinh doanh sử dụng vốn khách hàng nhằm hạn chế rủi ro khả trả nợ khách hàng có biện pháp xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề VPBank cần quảng bá sách tín dụng điều kiện vay vốn nhằm giúp khách hàng vay hiểu thực đồng thời giúp ngân hàng giám sát việc triển khai cán tín dụng, đưa đề xuất, kiến nghị ngược lại cho ngân hàng Bên cạnh đó, cần cung cấp dịch vụ tư vấn tài cho khách hàng để khách hàng có định hướng phát triển phù hợp giảm thiểu rủi ro Đồng thời thường xuyên liên lạc với khách hàng để thu thập thông tin trình SXKD khách hàng, qua tư vấn cho khách hàng thay đổi phương án sản xuất, quản lý tài doanh nghiệp quy mơ hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn giảm thiểu rủi ro 55 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay phù hợp với thời 3.2.1.3 kỳ Điều chỉnh danh mục cho vay theo hướng đa dạng hóa để phân tán rủi ro tránh tình trạng cho vay tập trung vào ngành nghề, hay cho vay vào doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề bị suy thoái tiềm ẩn nhiều rủi ro Để xây dựng danh mục cho vay phù hợp cần phải trọng đến yếu tố: thị trường khách hàng; cạnh tranh chun mơn ngân hàng nhằm khai thác triệt đê điểm mạnh việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng hạn chế điểm bất lợi Hiện nay, VPBank nên hạn chế cho vay ngành như: bất động sản, ngành cơng nghệ cao khó kiểm sốt kinh doanh chứng khoán; đồng thời vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đó, VPBank nên xây dựng chiến lược danh mục cho vay phù hợp bao gồm: loại hình tín dụng, quy mơ tín dụng, địa bàn ngành nghề cho vay 3.2.1.4 Thực đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay Để thực tốt quy định đảm bảo tiền vay, VPBank cần linh hoạt việc lựa chọn hình thức đảm bảo thích hợp loại cho vay, loại khách hàng phù hợp với điều kiện kinh doanh khách hàng, không vi phạm quy định đơn vị NHNN VPBank cần xây dựng tỷ lệ hợp lý tài sản bảo đảm, giảm tỷ lệ cho vay bất động sản tình hình nay, ổn định giá đất thị trường tình trạng bong bóng nhà đất, khơng nên q trọng vào TSBĐ để xử lý nợ có vấn đề VPBank cần quy định cụ thể việc định giá TSBĐ nhằm thể khách quan, trung thực tính hợp lý, có đủ điều kiện pháp lý tính khả mại Phòng thẩm định TSBĐ cần theo dõi tình hình TSBĐ có giá trị biến động nhiều bất động sản, có biến động lớn cần xem xét định giá lại tài sản xử lý khoản vay Và tùy vào loại TSBĐ mà VPBank quy định thời gian định giá lại TSBĐ Ngân hàng nên phát triển hình thức đảm bảo tín dụng bảo lãnh tổ chức kinh tế uy tín hay tổ chức tín dụng khác Điều giúp giảm bớt thời giam xem xét 56 khoản vay, giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro tăng cường mối quan hệ vay mượn ngân hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank VPBank ban hành quy trình tín dụng tương đối chặt chẽ cụ thể hóa cho loại tín dụng, nhiên cần tiết với loại cho vay loại khách hàng, cần có văn hướng dẫn chi tiết lập tờ trình, hướng dẫn phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ,… Để đạt hiệu cao việc cấp tín dụng cho khách hàng, cần thực số giải pháp cụ thể: Khai thác hiệu thông tin hoạt động tín dụng: Thu thập thơng tin khách hàng ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng, bao gồm: thơng tin bên bên ngồi Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ ngồi thơng tin lịch sử hình thành, ngành nghề kinh doanh, tình hình sản xuất, tài chính, quan hệ với tổ chức tín dụng khác, cần phải tìm hiểu thêm khả sử dụng vốn vay, dòng tiền, sức cạnh tranh, lực quản lý ban điều hành tiềm phát triển tương lai Bên cạnh đó, cán tín dụng cần xử lý lưu trữ thông tin dựa phân loại đối tượng khách hàng Nâng cao hiệu thẩm định hồ sơ vay vốn tính tốn khả trả nợ khách hàng:  Cần bố trí cán có trình độ kinh nghiệm chun mơn lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh  Đối với PASXKD không hợp lý, không rõ ràng nên từ chối cấp tín dụng từ đầu  Xem xét vốn tự có, nguồn trả nợ khách hàng, cần đánh giá thêm thông tin ngành, vị cạnh tranh ngành, điểm mạnh điểm yếu khách hàng Thực tốt công tác thẩm định tài sản đảm bảo:  Đăng ký giao dịch bảo đảm cần tập trung quan để việc thực đăng ký thống nhất, đồng thời giúp cho tổ chức tín dụng thân ngân hàng trao đổi thông tin tốt hơn, cập nhật nhanh giảm chi phí  Nâng cao lực chun mơn đào tạo thường xuyên cán thẩm định TSBĐ 57  Việc định giá TSBĐ cần xác theo giá thị trường, định kỳ cập nhật biến động giá TSBĐ để có xử lý kịp thời gặp biến cố gây tổn thất cho ngân hàng Thực nghiêm túc bước định cho vay Tăng cường kiểm tra giám sát sau vay:  Kiểm tra sau cho vay: sau giải ngân cán tín dụng cần kiểm tra xem khách hàng có sử dụng tiền vay mục đích, kiểm tra hoạt động kinh doanh, tiến triển PASXKD tình hình tài khách hàng, tránh khách hàng ký hợp đồng khống mà khơng có tài sản thực tế  Phát xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề, khoản vay nhiều khả không thu hồi  Khi phát sinh nợ có vấn đề, VPBank cần tìm hiểu rõ nguyên nhân Nếu khoản tạm thời, ngân hàng cho khách hàng gia hạn, cấu lại nợ cho vay thêm để khắc phục tình trạng Nếu khách hàng làm ăn thua lỗ, khơng có khả trả nợ phải xem xét định giá lại tài sản, gia hạn thêm thời gian ngắn để tự tìm người mua tài sản, không ngân hàng phát mại TSBĐ để thu hồi nợ 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu đánh giá rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp vừa nhỏ mơ hình đánh giá rủi ro Hệ thống xếp hạng tín dụng VPBank xây dựng với tiêu tài sơ sài, chưa định lượng cụ thể, tiêu phi tài chưa gắn với đặc điểm kinh tế địa phương, lĩnh vực đầu tư, ngành nghề kinh doanh hay khoản vay thực ưu tiên phát triển phủ Mơ hình Logistic mơ hình thống kê sử dụng phổ biến phân tích rủi ro tín dụng; VPBank xây dựng hàm số dự báo rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ sở tiêu tài Đồng thời mơ hình giúp cho việc xác định hạng tín dụng doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, mơ hình thể hạn chế mơ hình điểm số Z, sử dụng mơ hình biến số tồn điều kiện kinh tế biến động đáng tin cậy nhóm khách hàng có chung điểm đặc trưng 58 Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ số lượng lớn, VPBank cân nhắc mơ CreditRisk+ CreditPortfolio View với đầu tư nhằm xây dựng cải thiện liệu đủ tốt, mơ hình đơn giản dễ đánh giá Nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng, số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ bị vỡ nợ phá sản gia tăng mơ hình kết hợp phương pháp CVaR thị trường mơ hình dự báo rủi ro vỡ nợ Merton/KMV tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đo lường xác suất vỡ nợ cơng ty đáng tin cậy Mơ hình phức tạp VPBank ứng dụng cao kết có đáng tin cậy, mở rộng để giải vấn đề phạm vi rộng 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp, áp dụng thống hệ thống VPBank Hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội hành nhằm hỗ trợ cho cán tín dụng quản lý khoản vay hiệu hạn chế rủi ro tín dụng Việc xếp hạng khách hàng cần tiến hành cho tất khách hàng không phân biệt khách hàng cũ mới, không cho khách hàng biết việc đánh giá rủi ro vay để tránh khách hàng làm sai lệch thơng tin Đồng thời thường xuyên xem xét khoản vay đánh giá thay đổi hạn mức khách hàng Hiện nay, VPBank thực xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ theo hệ thống đánh giá tín dụng với tiêu chí tương đương, xuất bất cập đánh giá doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp vừa VPBank cần xây dựng chi tiết hệ thống xếp hạng tín dụng theo ngành nghề quy mô khách hàng từ micro-SME đến CIB, nhằm hỗ trợ tối đa cho cán tín dụng khâu xếp hạng tín nhiệm khách hàng 3.2.5 Hoàn thiện phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Ngành ngân hàng ngành chịu nhiều ảnh hưởng công nghệ đặc thù lĩnh vực kinh doanh Do cần có hệ thống an ninh bảo mật hoạt động ổn định, phòng chống công phá hoại vào hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng Xem xét thay đổi nhu cầu khách hàng sở quản lý thông tin khách 59 hàng tập trung, quản lý vốn tập trung, tạo sản phẩm công nghệ, xử lý cung cấp thơng tin xác, kịp thời phục vụ việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin mạng nội bộ, nhằm tiết kiệm thời gian xác việc xử lý liệu, cải thiện phương thức quản lý toàn chi nhánh hệ thống Tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật thông tin, liệu an ninh mạng VPBank nâng cấp liên kết mạng giữaVPBank ngân hàng khác nhằm trao đổi thông tin giảm thiểu rủi ro cho toàn hệ thống ngân hàng, tạo chủ động cho thân VPBank việc tìm kiếm thơng tin khách hàng chăm sóc khách hàng tốt 3.2.6 Nhóm giải pháp nhân cấu tổ chức 3.2.6.1 Phân công công việc trách nhiệm rõ ràng phận, phòng ban Hồn thiện chế chun trách, phân chia phòng ban chuyên trách tạo điểu kiện cho cán rèn luyện nghiệp vụ, phân chia trách nhiệm rõ ràng VPBank nên phân chia cán tín dụng thành nhóm, nhóm phụ trách loại sản phẩm dự án phân theo nhóm ngành nghề định Điều giúp ngân hàng chun mơn hóa cán tín dụng theo nhóm lĩnh vực, giúp họ am hiểu nghiệp vụ ngành nghề phụ trách, tăng tính an tồn, hiệu nhanh chóng hoạt động tín dụng, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, nhóm khách hàng rủi ro tiềm rộng lớn (chiếm 90% tổng số doanh nghiệp toàn thị trường Việt Nam) Đối với PASXKD doanh nghiệp vừa nhỏ có tiềm phát triển rủi ro, ngân hàng nên sử dụng chuyên gia thẩm định lẫn ngân hàng Đây việc hợp lý cần thiết để tăng tính khách quan độ an toàn cho ngân hàng, giúp ngân hàng khơng bỏ sót khách hàng tiềm Việc sử dụng chuyên gia thẩm dịnh bên cần có chế gắn lợi ích trách nhiệm, nhằm tận dụng kiến thức chuyên môn tránh tiết lộ thơng tin bí mật khách hàng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách hàng 60 3.2.6.2 Hồn thiện chế trao đổi thơng tin hiệu toàn hệ thống Trong xu cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường tài diễn biến phức tạp nay, để đối phó với tình trạng nợ hạn khách hàng, VPBank cần hồn thiện chế trao đổi thơng tin hiệu toàn hệ thống VPBank VPBank ngân hàng khác, nhằm nắm rõ cách xác, kịp thời đầy đủ thơng tin tài thông qua tài khoản ngân hàng khách hàng để hỗ trợ xây dựng phương án thu hồi nợ hiệu quả, phòng ngừa nguy xảy rủi ro tín dụng 3.2.6.3 Tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng Trong năm gần nợ xấu ngân hàng diễn phức tạp, xét nguyên nhân chủ quan khách quan, sai phạm cán tín dụng đóng góp phần không nhỏ Nắm tay khoản cho vay tiền tỷ, thường xuyên tiếp xúc với lượng tiền lớn, nhiều cán ngân hàng bị đồng tiền làm cho mờ mắt rơi vào vòng lao lý Do vậy, đạo đức nghề nghiệp cần phải đặt lên hàng đầu tuyển dụng nhân sự, lãnh đạo VPBank cần thường xuyên nhắc nhở cán tín dụng xử lý mạnh tay cán tín dụng vi phạm nhằm đe cán khác Một nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm bắt nguồn từ thiếu hụt tài chính, ngân hàng nên chủ động giúp đỡ nhân viên thơng qua hạn mức tín dụng cấp cho nhân viên có chế độ đãi ngộ lương bổng thích đáng Nhằm tạo điều kiện để cán tín dụng phát triển chun mơn đạo đức, ban lãnh đạo VPBank cần: - Mở lớp bồi dưỡng kiến thức huấn luyện nghiệp vụ Thường xuyên đào tạo đào tạo lại cán tín dụng, mở kiểm tra kiến thức trình độ cán định kỳ, tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm nội ngân hàng khuyến khích cán tín dụng đề đạt ý kiến bày tỏ khó - khăn cơng việc để tìm giải pháp Nâng cao kỹ bán hàng nhân viên A/O thông qua buổi trao đổi - kinh nghiệm với chuyên gia bán hàng lớp rèn luyện kỹ mềm VPBank nên khuyến khích cán tín dụng tự học, nâng cao trình độ, lĩnh, lực thách thức thân Trước tiên VPBank cần hỗ trợ kinh phí học cho nhóm cán tín dụng chủ chốt, có tiềm phát triển, lực 61 kinh nghiệm theo học lớp CFA quản trị rủi ro tín dụng Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra tiến độ học nhân viên để có hỗ trợ cần thiết Đối với cán chưa nắm vững nghiệp vụ, VPBank cần lập kế hoạch bồi dưỡng chuyển sang công tác vị trí thích hợp Đối với cán có trình độ cao, lực tốt, có mục tiêu phấn đấu ý thức cao cơng việc nên đề bạt lên vị trí cao để khuyến khích - tinh thần nhân viên Chế độ đãi ngộ lương bổng thỏa đáng công Thường xuyên tổ chức khen thưởng định kỳ để khuyến khích, động viên nhân viên hồn thành tốt công việc giao biểu dương tinh thần trách nhiệm - công việc họ Tạo môi trường làm việc thoải mái, thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể để nâng cao tinh thần đồng đội phòng ban, đặc biệt phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ phòng thẩm định tín dụng 3.2.7 Cơng tác quản lý xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề Định kỳ phân loại rủi ro khoản nợ để giám sát thu hồi nợ Bên cạnh đó, cán tín dụng cần xây dựng kế hoạch định kỳ thu nợ lãi vay phù hợp giúp khách hàng trả nợ thuận lợi tránh tình trạng khách hàng khơng có đủ tiền trả nợ đến hạn có nguồn thu chưa đến hạn trả nợ Khi rủi ro tín dụng xảy ra, khoản vay khó có khả thu hồi nợ biện pháp khắc phục không hiệu ngân hàng nên sử dụng biện pháp xử lý bổ sung như: khuyến khích khách hàng trả nợ sớm, giảm lãi suất, lãi phạt cho khách hàng khách hàng khơng có thiện ý trả nợ; tạo điều kiện để khách hàng bán TSBĐ khoảng thời gian hạn định kiểm soát VPBank; bán nợ cho tổ chức mua bán nợ với tỷ lệ thích hợp Các chuyên gia ngân hàng tìm giải pháp nhằm thu hồi khoản tín dụng có vấn đề theo số bước sau: - Luôn đặt mục tiêu: Tận dụng tối đa hội để thu hồi đầy đủ nợ cho vay - Khẩn trương khám phá báo cáo kịp thời vấn đề liên quan đến tín dụng 62 - Trách nhiệm xử lý tín dụng có vấn đề phải độc lập với chức cho vay nhằm tránh xung đột xảy với quan điểm A/O cho vay - Chuyên gia xử lý tín dụng cần hội ý khẩn với khách hàng giải pháp có thể,đặc biệt tinh giảm chi phí, tăng nguồn thu, tăng cường cơng tác quản lý - Dự tính nguồn dùng để thu nợ có vấn đề (thanh lý tài sản số dư tiền gửi ngân hàng) - Nghiên cứu nghĩa vụ thuế tranh chấp xem khách hàng nghĩa vụ tài chưa thực - Cần đánh giá chất lượng, lực quán quản lý, tiến hành - khảo sát hoạt động tài sản doanh nghiệp Cân nhắc phương án để hồn thành việc thu hồi nợ có vấn đề, bao gồm thỏa thuận gia hạn nợ tạm thời (nếu khách hàng gặp khó khăn trước mắt), bổ sung tài sản đảm bảo tín dụng, u cầu có bảo lãnh bên thứ ba, cấu lại doanh nghiệp, sát nhập hay lý công ty, nộp đơn xin phá sản Giải pháp tối ưu phải bảo đảm thu hồi nợ, đồng thời tạo hội cho ngân hàng khách hàng trì hoạt động cách bình thường Bảng 3.1: Bảng biểu khoản tín dụng xấu sách tín dụng hiêu Các biểu tín dụng có vấn Các biểu sách tín dụng đề hiệu 1.Trả nợ vay khơng kỳ hạn 1.Sự lựa chọn khách hàng không với thất thường cấp độ rủi ro họ 2.Thường xuyên sửa đổi thời hạn, 2.Chính sách cho vay phụ thuộc vào xin gia hạn tín dụng kiện xảy tương lai 3.Có hồ sơ đảo nợ (mỗi lần vay 3.Cho vay sở lời hứa khách nợ gốc giảm xuống ít) hàng trì số dư tiền gửi lớn 4.Lãi suất tín dụng cao khơng bình 4.Thiếu kế hoạch rõ ràng để lý thường ( để bù đắp rủi ro tín dụng) khoản tín dụng 5.Tài khoản phải thu hay hàng tồn 5.Tỷ lệ tín dụng cao cho khách hàng có trụ kho tăng khơng bình thường sở lãnh địa hoạt động ngân hàng 6.Tỷ lệ “nợ/vốn chủ sở hữu” tăng 6.Hồ sơ tín dụng khơng đầy đủ, thiếu sót (hệ số đòn bẩy tăng) không đồng 63 7.Thất lạc hồ sơ (đặc biệt báo 7.Tỷ lệ cho vay nội cao (cán cơng cáo tài khách hàng) nhân viên, hội đồng quản trị, ) 8.Chất lượng bảo đảm tín dụng thấp 8.Có xu hướng thái q cạnh tranh (cấp tín dụng xấu để giữ chân khách hàng) 9.Dựa vào đánh giá lại tài sản để 9.Cho vay hỗ trợ mục đích đầu tăng vốn chủ sở hữu khách hàng 10.Thiếu báo cáo lưu chuyển luồng 10.Không nhạy cảm với thay đổi tiền hay dự báo luồng tiền điều kiên môi trường kinh tế 11.Khách hàng dựa vào nguồn thu bất thường để trả nợ.( ví dụ bán nhà xưởng, thiết bị) Nguồn: FDIC, Bank Examination policies, Washington, D.C, selected yea 3.2.8 Sử dụng cơng cụ phái sinh để phòng ngừa hạn chế rủi ro Trong dài hạn thị trường tài phát triển, sản phẩm phái sinh hợp đồng quyền chọn hoán đổi tỷ giá, lãi suất tín dụng cơng cụ phòng ngừa hạn chế đáng kể rủi ro biến động giá vốn tín dụng Khi áp dụng công cụ này, rủi ro biến động tỷ giá lãi suất san sê cho tất đối tác thị trường, giảm thiểu thiệt hại cho đối tác có biến động bất lợi họ Hiện công cụ sử dụng VPBank sơ khai, VPBank mạnh dạn đột phá vào lĩnh vực tận dụng hội đáng kể công cụ mang lại q trình hội nhập tài quốc tế Do vậy, VPBank nên nghiên cứu kỹ để tận dụng vào hoạt động quản trị rủi ro thông qua tư vấn chuyên gia nước 3.2.9 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội ngân hàng VPBank cần hoàn thiện việc phân cấp ủy quyền rõ ràng, minh bạch; đảm bảo tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân, phận tổ chức tín dụng Phân cấp ủy quyền phải thiết lập hợp lý, tránh xung đột lợi ích, đảm bảo cán không đảm nhiệm lúc cương vị, nhiệm vụ có mục đích quyền lợi mâu thuẫn chồng chéo với Đồng thời quy định hạn mức rủi ro cụ thể cá nhân, phận việc thực giao dịch; không cho phép kiêm nhiệm chức thực chức kiểm sốt, quy trình 64 nghiệp vụ phải có cán tham gia, người thực giao dịch người kiểm sốt giao dịch Bên cạnh đó, cần phải xây dựng văn hóa kiểm sốt lành mạnh nội ngân hàng VPBank nâng cao chế khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần làm việc nhân viên hạn chế rủi ro đạo đức Tuy nhiên khơng qun đề hình thức kỷ luật, đề bạt thăng tiến phải minh bạch để khơi dậy tinh thần làm việc nhân viên Định kỳ quý, Tổng giám đốc (giám đốc) VPBank phải tiến hành tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội đơn vị, phận điều tra, kinh doanh, tác nghiệp hoạt động nghiệp vụ Xác định vấn đề tồn hệ thống kiểm sốt nội thay đổi cần thiết hệ thống kiểm soát nội để xử lý khắc phục vấn đề 3.2.10 Những biện pháp giúp nhận biết sớm nguy rủi ro tín dụng Một biện pháp hiệu để giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ nhận biết sớm nguy xảy rủi ro tín dụng cho vay sớm tốt để có biện pháp phòng ngừa xử lý Một số đặc điểm chung khoản vay có nguy rủi ro tín dụng: Sự chậm trễ bất thường khơng có lý việc cung cấp báo cáo tài trả nợ theo lịch thỏa thuận; thay đổi bất thường khấu hao, kế hoạch trả lương phụ cấp, giá trị hàng tồn kho, tài khoản thuế thu nhập; cấu lại nợ hay hạn chế tốn cổ tức có thay đổi vị trí xếp hạng tín nhiệm; giá cổ phiếu công ty thay đổi bất lợi; thu nhập ròng giảm hay nhiều năm, đặc biệt tiêu ROA, ROE, EBIT; thay đổi bất lợi cấu nguồn vốn (vốn cổ phần nợ vay), khoản(thanh khoản hành), hay mức độ hoạt động (doanh thu hàng tồn kho); độ lệch doanh thu hay lưu chuyển tiền tệ so với kế hoạch mà tín dụng cấp; thay đổi bất ngờ, khơng dự kiến khơng có lý số dư tiền gửi khách hàng ngân hàng 65 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Nhà nước cần giảm can thiệp vào hoạt động cho vay NHTM Trước tiên, NHTM cần độc lập hoạch định thực thi chiến lược kinh doanh, biện pháp kinh doanh, tự chủ tài tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Nhà nước sử dụng biện pháp khuyến khích, ưu đãi để định hướng NHTM thực mục tiêu chung cách tự nguyện có lợi Bên cạnh cần tách bạch rõ ràng hoạt động kinh doanh sinh lời nghĩa vụ thực sách xã hội ngân hàng Trong tình hình trước mắt để kích thích thị trường tài phát triển lại ổn định, ngân hàng nên hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vừa nhỏ thiếu hụt vốn lưu động, thành phần doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kinh tế Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ mẻ tổ chức tín dụng, thị trường bảo hiểm tín dụng để giảm thiểu tối đa tác động xấu phân tán rủi ro tín dụng cho vay Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro dựa theo nợ hạn hạn chưa tỏ thực hiệu quả, cần có chuyển dịch sang trích lập quỹ dự phòng theo mức độ rủi ro khoản vay Bộ công thương ban ngành liên quan cần tổ chức đánh giá hiệu kinh tế ngành xem nguồn thông tin đại chúng, cần cơng bố rộng rãi cho tổ chức tín dụng cần Điều mặt giúp ngành doanh nghiệp ngành có động lực để phát triển Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý chặt chẽ, hỗ trợ ngân hàng trường hợp phát mại thu hồi nợ trường hợp xảy tranh chấp quyền lợi ngân hàng khách hàng văn luật biện pháp giải triệt để hiệu Bên cạnh đó, nhà nước cần rút ngắn khoảng thời gian thu án giải tranh chấp, nhằm tạo điều kiện cho bên hạn chế trượt dốc tài sản tranh chấp, giảm thiệt hại tài sản thời gian cho bên 66 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Trong tình hình nay, mà hệ thống ngân hàng Việt Nam thể bất cập hạn chế vai trò điều phối vốn cho kinh tế, việc tái cấu hệ thống ngân hàng điều cần thiết bắt buộc muốn kinh tế vượt dạy Theo giám đốc Ngân hàng Thế giới Việt Nam cho rằng: “cải cách khu vực phải giải vấn đề mang tính cấu, để hệ thống ngân hàng Việt Nam có đủ vốn, đáng tin cậy, hoạt động nghiêm túc, giảm nợ xấu nguy rủi ro quản lý sở vững chắc” Các nhà tài trợ cho hệ thống ngân hàng Việt Nam cần nâng cấp tiêu chuẩn lên cho ngang với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt hệ thống kế toán kiểm tốn minh bạch Thêm vào đó, Ngân hàng nhà nước cần thống nhận thức quán thực sách tài với tầm nhìn vĩ mơ dài hạn Trong giai đoạn này, cần chủ động xây dựng hệ thống số giới hạn có tính cảnh báo trước cạm bẫy nguy rủi ro cao cần phòng tránh lĩnh vực ngân hàng thương mại không nên cho vay thêm rủi ro cao đến ngưỡng giới hạn cho vay ngành, vùng cụ thể để phân tán rủi ro CIC- trung tâm thơng tin tín dụng tổ chức cung cấp thơng tin tình hình dư nợ lịch sử vay vốn doanh nghiệp ngân hàng thành viên Trong giai đoạn tới, CIC cần phải tăng cường nguồn thông tin phi tài khác như: lực quản lý đội ngũ lãnh đạo, chuyên môn nhân viên, tình hình kỹ thuật cơng nghệ doanh nghiệp,… mà thông tin cần thiết cho ngân hàng việc đánh giá, thẩm định khách hàng vay vốn NHNN cần tăng cường công tác tra, kiểm tra định kỳ để khắc phục kịp thời tổn thất lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra chỗ Do đó, cần xây dựng chuẩn mực tra giám sát, thiết lập quy trình tra giám sát hiệu quả, chặt chẽ thực nghiêm túc quy trình đặt sở phối hợp đồng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội NHTM NHNN cần hoàn thiện phương thức tra, giám sát từ xa nhằm phân tích, đánh giá cảnh báo tình trạng hoạt động tình trạng rủi ro tổ chức 67 tín dụng Bên cạnh đó, NHNN tiến hành tra đột xuất hoạt động chung trọng tâm hoạt động cho vay NHTM Bên cạnh tra giám sát hoạt động NHTM, NHNN cần có biện pháp xử lý mạnh tay NHTM vi phạm quy chế cho vay an toàn ngân hàng để răn đe Một biện pháp nhằm tái cấu ngân hàng mà NHNN sử dụng sát nhập ngân hàng yếu nhỏ lẻ thành ngân hàng lớn Tuy nhiên, việc hợp thực có hiệu khơng mà thực chất hoạt động cấu tổ chức dường không thay đổi lớn khoản nợ xấu sát nhập lại Trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước cần tham chiếu tổ chức tư vấn tài giới để học hỏi thêm kinh nghiệm tái cấu hệ thống ngân hàng nước bạn lựa chọn giải pháp tối ưu phù hợp với tình hình Ngân hàng Nhà nước cần khuyến khích tạo điều kiện để NHTM chuyển dịch theo hướng cung cấp dịch vụ, thay cho vay tín dụng Kết luận chương Qua phân tích thực trạng tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chương Chương đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đồng thời giúp ngân hàng hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Từ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro trình cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ vốn tiềm rủi ro Ngồi ra, chương đưa kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước phủ nhằm hoàn thiện chế quản lý lĩnh vực tài ngân hàng có cải biến hợp lý để hệ thống ngân hàng Việt Nam cấu lại theo hướng tốt hiệu nhất, lọc ngân hàng yếu kếm bước hoàn thiện hệ thống ngân hàng để có đủ tiềm lực vật lực tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng 68 Kết luận Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế quốc tế hóa luồng tài làm thay đổi hệ thống ngân hàng khiến cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên phức tạp Thực tế đó, đòi hỏi hệ thống NHTM phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực quản trị rủi ro, nhấn mạnh quản trị rủi ro tín dụng hoạt động chiếm tỷ trọng chủ yếu kinh doanh ngân hàng Việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Vấn đề làm hạn chế rủi ro mức tỷ lệ chấp nhận Là thương hiệu quốc gia hàng đầu, VPBank có bước chuyển cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hướng đến chuẩn mực quốc tế nhằm bước an toàn hóa hoạt động tín dụng, tạo bàn đạp cho phát triển vững mạnh, chắn ngân hàng Theo mục tiêu đặt ra, VPBank phấn đấu đến năm 2015 phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tế góp phần hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank nhằm giúp cho VPBank phát triển bền vững an toàn điều kiện cạnh tranh gay gắt Do thời gian thực tập không nhiều, kiến thức hạn hẹp than, khố luận tốt nghiệp khơng tránh khỏ sai sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy anh chị phòng Quan hệ khách hang doanh nghiệp vừa nhỏ- Chi nhánh Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Em xin chân thành cảm ơn 69
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG., 3 Tình hình hoạt động kinh doanh., 4 Thuận lợi và khó khăn, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG., 3 Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank., 4 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank., 5 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank., CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VPBANK., 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank., Các biểu hiện của chính sách tín dụng kém hiệu quả., 3 Một số kiến nghị.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn