(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trị

83 6 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:31

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trịNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trị ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN HỒNG CHÂM NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN ĐƯỜNG TIÊU HĨA LỢN NUÔI BÁN CHĂN THẢ TẠI TỈNH LÀO CAI BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Thái Nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM NGUYỄN HỒNG CHÂM NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN ĐƯỜNG TIÊU HĨA LỢN NI BÁN CHĂN THẢ TẠI TỈNH LÀO CAI BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số ngành: 8.64.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ MINH Thái Nguyên – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thực hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng cho bảo vệ học vị Mọi thông tin, tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Châm ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ này, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban đào tạo sau Đại học, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Khoa Nông lâm nghiệp - Trường Cao đẳng Lào Cai tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Với lòng kính trọng biết ơn chân thành, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Minh - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bảo tận tình, trách nhiệm hết lòng khoa học suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí cán Thú y sở, hộ chăn nuôi thuộc huyện Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt biết ơn gia đình ln tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Châm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ĐỒ THỊ vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặc điểm sinh học số lồi giun tròn đường tiêu hóa lợn .3 1.1.2 Đặc điểm số loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn 1.1.3 Vòng đời số lồi giun tròn ký sinh đường tiêu hoá lợn 12 1.1.4 Bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn 14 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NGOÀI NƯỚC .22 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 22 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Vật liệu nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 iv 2.3.1 Thực trạng chăn ni lợn cơng tác phòng bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa cho lợn huyện tỉnh Lào Cai 27 2.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun tròn đường tiêu hố lợn ni bán chăn thả số địa phương thuộc tỉnh Lào Cai 27 2.3.3 Nghiên cứu bệnh lý lâm sàng bệnh giun tròn đường tiêu hố lợn nuôi bán chăn thả .28 2.3.4 Hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn cho lợn 28 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp đánh giá thực trạng chăn nuôi cơng tác phòng bệnh giun tròn đường tiêu hóa cho lợn huyện tỉnh Lào Cai 28 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu 28 2.4.3 Phương pháp xét nghiệm phân 28 2.4.4 Phương pháp xác định cường độ nhiễm giun tròn 29 2.4.5 Quy định số yếu tố dịch tễ .29 2.4.6 Phương pháp xác định thành phần loài giun tròn đường tiêu hóa lợn ni bán chăn thả .29 2.4.7 Phương pháp mổ khám giun tròn 32 2.4.8 Phương pháp xác định bệnh tích đại thể quan tiêu hố giun tròn gây 32 2.4.9 Phương pháp xét nghiệm máu để xác định số tiêu huyết học lợn bị bệnh giun tròn lợn khoẻ 32 2.4.10 Phương pháp xác định hiệu lực tẩy giun tròn lợn ni bán chăn thả thuốc Ivermectin Levamisol 32 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.5.1 Một số cơng thức tính tỷ lệ .33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 36 3.1 Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn ni bán chăn thả huyện tỉnh Lào Cai .36 3.1.1 Thực trạng chăn ni lợn cơng tác phòng bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa cho lợn ni bán chăn thả số huyện tỉnh Lào Cai .36 3.1.2 Thành phần lồi giun tròn ký sinh đường tiêu hoá lợn qua mổ khám 37 3.1.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn qua v xét nghiệm phân 39 3.2 Nghiên cứu bệnh lý lâm sàng số bệnh giun tròn đường tiêu hoá lợn 50 3.2.1 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hố hội chứng tiêu chảy lợn .50 3.2.2 Bệnh tích đại thể quan tiêu hoá lợn nhiễm giun tròn 52 3.2.3 Đặc điểm hình thái, kích thước lồi giun tròn đường tiêu hóa thu thập qua mổ khám 54 3.2.4 Sự thay đổi số tiêu huyết học lợn bị bệnh giun tròn 55 3.3 Hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn lợn .60 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .63 Kết luận 63 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thực trạng chăn nuôi lợn công tác phòng bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa cho lợn nuôi bán chăn thả số huyện thuộc tỉnh Lào Cai 36 Bảng 3.2 Thành phần phân bố lồi giun tròn ký sinh 38 đường tiêu hóa lợn huyện tỉnh Lào Cai 38 Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hố lợn ni bán chăn thả 39 Bảng 3.4 Cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hoá lợn 40 Bảng 3.5 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện .42 Bảng 3.6 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo tuổi lợn 44 Bảng 3.7 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn theo mùa năm 48 Bảng 3.8 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hố lợn bình thường tiêu chảy 50 Bảng 3.9 Bệnh tích đại thể quan tiêu hố lợn nhiễm giun tròn 52 Bảng 3.10 Đặc điểm hình thái, kích thước lồi giun tròn đường tiêu hóa 54 Bảng 3.11 So sánh số lượng hồng cầu, bạch cầu hàm lượng 56 huyết sắc tố lợn khoẻ lợn bị bệnh giun tròn 56 Bảng 3.12 Công thức bạch cầu lợn khoẻvà lợn bị bệnh giun tròn 58 Bảng 3.13 Hiệu lực thuốc Levamisol 61 Bảng 3.14 Hiệu lực thuốc Ivermectin 61 vii DANH MỤC HÌNH ĐỒ THỊ Hình 1.1 Hình thái, cấu tạo số phận giun đũa lợn Hình 1.2 Hình thái, cấu tạo số phận giun lươn ký sinh lợn 10 Hình 1.3 Hình thái, cấu tạo số phận giun kết hạt 11 Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện 42 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa theo tuổi lợn .45 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn theo mùa 48 Hình 3.4 Đồ thị biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hố lợn bình thường tiêu chảy 51 Hình 3.5 Biểu đồ thay đổi số lượng hồng cầu, bạch cầu hàm lượng huyết sắc tố lợn khoẻ lợn bị bệnh giun tròn 57 Hình 3.6 Biểu đồ cơng thức bạch cầu lợn khoẻ lợn bị bệnh giun tròn .60 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT (-): Âm tính (+): Dương tính cm: Centimet kg: Kilogram m2: Mét vuông mm: Milimet TT: Thể trọng cs: Cộng Nxb: Nhà xuất A suum: Ascaris suum O dentatum: Oesophagostomum dentatum S ransomi: Strongyloides ransomi T suis: Trichocephalus suis 59 Bảng 3.12 cho thấy: Công thức bạch cầu lợn khoẻ sau: tỷ lệ bạch cầu trung tính nhóm lợn khoẻ 41,04 ± 0,13 %, bạch cầu toan 3,66 ± 0,17%, bạch cầu kiềm 1,26 ± 0,06%, lâm ba cầu 52,13 ± 0,44% bạch cầu đơn nhân lớn 3,71 ± 0,07% Theo Trịnh Văn Thịnh cs (1978) [30] cho biết: Tỷ lệ phần trăm loại bạch cầu lợn là: bạch cầu trung tính 40,05, bạch cầu toan 4,00%, bạch cầu kiềm 1,4%, lâm ba cầu 48,6% bạch cầu đơn nhân lớn 3,0% Như vậy, tỷ lệ loại bạch cầu máu lợn khoẻ nằm giới hạn sinh lý bình thường Tỷ lệ loại bạch cầu lợn bị bệnh giun tròn có thay đổi: bạch cầu trung tính 32,95 ± 0,76 %, bạch cầu toan 8,98 ± 1,35%, bạch cầu kiềm 1,32 ± 0,07%, lâm ba cầu 54,87 ± 1,25% đơn nhân lớn 4,18 ± 0,12 % So sánh với công thức bạch cầu nhóm lợn khoẻ, chúng tơi thấy có thay đổi tỷ lệ loại bạch cầu: Tỷ lệ bạch cầu trung tính trung bình nhóm lợn bệnh giảm thấp (32,95 ± 0,76% so với 41,04 ± 0,13%) Sự giảm thấp có ý nghĩa thống kê (P 0,05) Theo Trịnh Văn Thịnh cs, 1978 [30], gia súc bị nhiễm giun tròn, số lượng bạch cầu toan lâm ba cầu tăng, bạch cầu trung tính giảm Khi thể cảm nhiễm ký sinh trùng đường ruột bạch cầu toan tăng lên 60 Lợn khoẻ Lợn bệnh 54,87 52,13 41,04 32,95 8,98 3,71 4,18 3,66 1,26 1,32 Trung tính Ái toan Ái kiềm Lâm ba cầu Đơn nhân lớn Hình 3.6 Biểu đồ cơng thức bạch cầu lợn khoẻ lợn bị bệnh giun tròn Bạch cầu trung tính giữ vai trò quan trọng tác dụng di chuyển, thực bào, diệt khuẩn bảo vệ thể Từ kết bảng 3.12 hình 3.6 chúng tơi có nhận xét rằng: Lợn bị bệnh giun tròn có thay đổi rõ rệt số tiêu huyết học so với lợn khoẻ Những thay đổi cụ thể là: Số lượng hồng cầu giảm, hàm lượng huyết sắc tố giảm, số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ bạch cầu trung tính giảm thấp, tỷ lệ bạch cầu toan tăng cao Sự thay đổi số lượng hồng cầu, bạch cầu, hàm lượng huyết sắc tố công thức bạch cầu lợn bị bệnh giun tròn minh hoạ hình 3.5 3.6 Sự cao thấp cột, biểu thị cho tiêu huyết học lợn khoẻ lợn bị bệnh giun tròn, cho thấy rõ kết bảng 3.11; 3.12 vấn đề thảo luận 3.3 Hiệu lực số thuốc tẩy giun tròn lợn Chúng tiến hành thử nghiệm hiệu lực thuốc Levamisol Ivermectin để tẩy giun tròn cho lợn Kết trình bày bảng 3.13 3.14 61 Bảng 3.13 Hiệu lực thuốc Levamisol Trước dùng thuốc Lồi giun tròn Số lợn Cường độ Sau dùng thuốc 15 ngày Số lợn nhiễm nhiễm (trứng/g nhiễm Cường độ nhiễm Hiệu lực thuốc Số lợn Tỷ lệ trứng (con) (%) 221 100 153,12±22,83 80 478,54±21,47 0 100,0 465,22±20,77 0 100 (con) phân) (con) (trứng/g phân) A suum 621,29±34,89 S ransomi 683,66±25,91 T suis O dentatum Từ kết bảng 3.13 cho thấy: Thuốc Levamisol, liều lượng 1g/6 – 7,5 kg thể trọng, tẩy cho lợn nhiễm giun tròn Sau 15 ngày dùng thuốc, kiểm tra lại phân thấy hiệu lực tẩy triệt để thuốc A suum 100%, S ransomi 80%, T suis 100%, O dentatum 100% Bảng 3.14 Hiệu lực thuốc Ivermectin Trước dùng thuốc Lồi giun tròn A suum S ransomi T suis O dentatum Sau dùng thuốc 15 ngày Số lợn Cường độ nhiễm nhiễm (con) (trứng/g phân) (con) phân) 485,6±27,14 0 351,28±32,11 0 566,03±25,53 0 493,22±20,39 0 5 Số lợn Cường độ nhiễm nhiễm (trứng/g Hiệu lực thuốc Số lợn Tỷ lệ trứng (%) (con) 5 5 100 100 100 100 62 Thuốc Ivermectin, liều 1ml/33kg khối lượng, tiêm da lần nhất, tẩy cho lợn nhiễm loại giun tròn nặng Sau 15 ngày dùng thuốc, kiểm tra lại phân thấy hiệu lực tẩy triệt để thuốc A suum T suis S ransomi O dentatum 100 % Đồng thời, q trình dùng thuốc tẩy giun tròn cho lợn, thấy loại thuốc an tồn, khơng gây phản ứng phụ cho lợn Qua kết thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh giun tròn cho lợn, chúng tơi có nhận xét hiệu lực loại thuốc sau: loại thuốc Levamisol Ivermectin sử dụng tẩy giun tròn cho lợn có hiệu lực cao an toàn lợn Hiệu lực điều trị bệnh triệt để đạt từ 80% - 100%, thuốc Ivermectin có hiệu lực tẩy loại giun tròn cao so với thuốc Levamisol Qua việc xác định hiệu lực loại thuốc quan sát phản ứng lợn trình dung nạp thuốc, chúng tơi thấy: dùng hai loại thuốc để tẩy giun tròn cho lợn, nhiên, nên dùng thuốc Ivermectin để đạt hiệu tốt dễ dùng 63 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận - Cơng tác phòng chống bệnh giun tròn đường tiêu hóa cho lợn huyện tỉnh Lào Cai chưa tốt, đặc biệt việc áp dụng biện pháp tổng hợp phòng bệnh giun tròn cho lợn hạn chế - Đã xác định lồi giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn xã huyện Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Trichocephalus suis, Oesophagostomum dentatum - Tỷ lệ nhiễm giun tròn chung qua xét nghiệm phân 64,21% Tỷ lệ nhiễm S ransomi 31,37%, O dentatum 16,95% A suum 26,74% T suis 12,11% Cường độ nhiễm chủ yếu nhẹ trung bình, nhiễm mức nặng mức nặng - Lợn nuôi huyện Mường Khương nhiễm giun tròn 70,67%, huyện Sa pa 44%, Bát Xát có tỷ nhiễm cao 76% - Tỷ lệ nhiễm giun tròn cao lợn - tháng tuổi (73,23%), sau có chiều hướng giảm - Tỷ lệ lợn nhiễm giun tròn mùa Hè cao (75,60%), tỷ lệ nhiễm A suum 27,60%, S ransomi 42%, T Suis 14,4% O dentatum 17,6 % mùa Xuân 69,6% mùa Thu 59,6% mùa Đông, lợn bị nhiễm giun tròn với tỷ lệ thấp (46%) - Về bệnh lý lâm sàng bệnh giun tròn đường tiêu hố lợn: - Tiêu chảy triệu chứng chủ yếu lợn bị bệnh giun tròn, lợn bị tiêu chảy nhiễm giun tròn nhiều nặng so với lợn có trạng thái phân bình thường (77,19% so với 62,44%) - Tỷ lệ lợn có bệnh tích đại thể quan tiêu hố giun tròn gây 8,33– 25% - Khi lợn bị bệnh giun tròn có số lượng hồng cầu giảm, hàm lượng huyết sắc tố giảm, bạch cầu trung tính giảm tỷ lệ bạch cầu toan tăng cao -Thuốc Levamisol Ivermectin có hiệu lực tẩy lồi giun tròn từ 83,33% 100% an toàn lợn Đề nghị 64 - Sử dụng thuốc Levamisol Ivermectin để tẩy giun tròn cho lợn - Tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi lợn miền núi thực ủ phân, vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, định kỳ tẩy giun tròn cho lợn 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Anderdahl (1997), Cẩm nang bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội La Văn Công, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Đức Thọ (2015), “Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn Tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học phát triển, Tập 13, số La Văn Cơng (2016), Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun tròn đường tiêu hóa, số đặc điểm sinh học, bệnh học giun dày gây lợn, biện pháp phòng trị ba tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995), Bệnh đường tiêu hoá lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương (1990), Ký sinh bệnh ký sinh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương (2017), Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn thuộc huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1981), Thành phần đặc điểm sinh thái khu hệ giun sán lợn Nam Bộ, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 295 - 301 Phạm Văn Khuê Phan Lục (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 140 - 144 10 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang Nguyễn Quang Tuyên (1999), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội, tr 112 - 115 11 Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Nguyễn Thị Ngân (2006), “Vai trò ký sinh trùng đường tiêu hóa hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập VII (số 3) 12 Nguyễn Thị Kim Lan, La Văn Cơng, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh (2009), “Tình 66 hình bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa tỷ lệ nhiễm giun sán lợn tiêu chảy Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XVI, sô 13 Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2004), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập 2, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 16 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Quốc Doanh, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn Diên, Hạ Thúy Hạnh (2011), Một số bệnh ký sinh trùng quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Đoàn Văn Phúc (2005), Bệnh giun tròn vật ni Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Lê (1996), Giun sán ký sinh gia súc Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Lê (1998), Ký sinh trùng học đại cương, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Phan Lục, Nguyễn Đức Tâm (2003),“Giun tròn ký sinh lợn hiệu lực thuốc tẩy”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập VII, số 22 Phan Lục, Ngơ Thị Hồ, Phan Tuấn Dũng (2006), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 23 Nguyễn Thị Bích Ngà (2015), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Tricocephalus spp gây lợn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Luận án Tiến sĩ thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 24 Nguyễn Văn Nội, Phan Địch Lân, Lê Hồng Căn (1978), Ký sinh trùng thú y, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 25 Đoàn Thị Phương (2010), Nghiên cứu bệnh giunn lươn lợn (Swine strongylosis) 67 số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ khoa học nơng nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 26 Skrjabin K I., Petrov A M., Ngun lý mơn giun tròn thú y (Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm Tạ Thị Vịnh dịch) (1944), (tập 1), Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 102 - 104 27 Skrjabin K I (1963), Ngun lý mơn giun tròn thú y (tập 2) (Người dịch: Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm, Tạ Thị Vịnh), Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 154 - 157 28 Nguyễn Như Thanh, Lê Hòa, Trương Quang (2011), Giáo trình phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y, Nxb Khoa học Công nghệ, Hà Nội 29 Trịnh Văn Thịnh (1977), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 30 Trịnh Văn Thịnh, Đỗ Dương Thái (1978), Cơng trình nghiên cứu ký sinh trùng Việt Nam, tập 2, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 31 Chu Thị Thơm, Phan Thị Tài, Nguyễn Văn Tố (2006), Phương pháp phòng chống ký sinh trùng, Nxb Lao động, Hà Nội 32 Nguyễn Thu Trang (2010), Bệnh giun tròn số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ Nông Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 33 Trương Thị Hoài Thu (2015), Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) số địa phương tỉnh Quảng Ninh biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 34 Nguyễn Phước Tương (1994), Thuốc thú y biệt dược, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 193 - 233 II Tài Liệu Tiếng Anh 35 Johannes Kaufmann (1996), Parasitic infections of domestic animal, Birkhauser Verlag, Berlin, pp 303 - 304 36 Lora R Ballweber, M S., D V M (2015), Strongyloides sp in Pigs: GastrointestinalParasitesof Pigs: http://www.merckvetmanual.com/ parasit es_of_pigs/strongyloides_sp_in_pigs.html 37 Roesel K., Dohoo I., Baumann M., Parasitol Res (2016), Prevalence and risk factors for gastrointestinal parasites in small - scale pig enterprises, Eastern Uganda 68 38 Liu G H., Gasser R B., Su A., Nejsum P., Peng L., Lin R Q., Li M., W., Xu M J., Zhu X Q (2012), “Clear genetic distinctiveness between human- and pig- derived Trichuris based on analyses of mitochondrial datasets”, PLoS Negl Trop Dis 39 Nejsum P., Betson M., Bendall R P., Thamsborg S M., Stothard J R (2012), “Assessing the zoonotic potential of Ascaris suum and Trichuris suis: looking to the future from an analysis of the past”, J Helminthol, pp 148 – 155 40 Sengupta M E., Thamsborg S M., Andersen T J., Olsen A., Dalsgaard A (2011),“Sedimentation of helminth eggs in water”, Water Res, pp 4651 - 4660 41 Soulsby E J L (1976), Helminths, Arthropods and Protozoa of domesticated Animals, London press 42 Taylor M A , Coop R L., Wall R.L (2013), Veterinary Parasitology, Blackwell Publishing MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1,2,3,4 Một số đàn lợn bị nhiễm giun tròn theo phương thức chăn ni bán chăn thả Ảnh Xét nghiệm phân tìm trứng giun tròn phương pháp Fulleborn Ảnh Tìm trứng giun tròn kính hiển vi (10 x 10) Ảnh Một số mẫu phân lợn thải Ảnh Trứng giun đũa A suum (x 100) Ảnh Trứng giun tóc Ảnh 10 Trứng giun kết hạt T suis (x 100) O dentatum (x100) Ảnh 11 Trứng giun lươn Ảnh 12 Mổ khám lợn thu thập giun tròn S ransomi (x 100) Ảnh 13 Giun đũa (A suum) Ảnh 15 Giun kết hạt Ảnh 14 Giun tóc (T suis ) Ảnh 16 Giun lươn (S ransomi) (O dentatum) Ảnh 17 Mẫu máu xét nghiệm Ảnh 18 Thuốc Ivermectin Ảnh 19 Thuốc Levamisol ... lợn nuôi bán chăn thả tỉnh Lào Cai biện pháp phòng trị Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học học bệnh giun tròn đường tiêu hố lợn ni bán chăn thả số huyện tỉnh Lào Cai - Nghiên. .. NGUYỄN HỒNG CHÂM NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN ĐƯỜNG TIÊU HĨA Ở LỢN NI BÁN CHĂN THẢ TẠI TỈNH LÀO CAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số ngành: 8.64.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ... đường tiêu hóa lợn huyện tỉnh Lào Cai 38 Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hố lợn nuôi bán chăn thả 39 Bảng 3.4 Cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hố lợn 40 Bảng 3.5 Tỷ lệ nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trị, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn