ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đề tài "Xây dựng website quản lý trung tâm ngoại ngữ"

143 25 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:11

3.1.Purpose•Xây dựng hệ thống website hỗ trợ quản lí cho các trung tâm ngoại ngữ.•Xây dựng hệ thống website với giao diện thân thiện, sinh động, phù hợp với người dùng3.2.Inscope•Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn, thao tác dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu của học viên, giáo viên , đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ phát triện như hiện nay.•Hệ thống phục vụ cho 4 đối tượng người dùng chính:+Admin+Giáo viên+Học viên+Guest Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin ứng dụng đời sống, đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng tiện ích sẵn có Vì vậy, thấy tầm quan trọng tính yếu cơng nghệ thơng tin, vài thao tác dễ dàng sử dụng tiện ích mà khơng q nhiều cơng sức thời gian Trên cở sở đó, nhóm chúng em thảo luận thống lựa chọn đề tài "XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 4FUNCENTER" Ngoại ngữ nhu cầu thiết yếu đặc biệt giai đoạn hội nhập Chúng em tạo trang web nhằm giúp cho trung tâm ngoại ngữ quản lí, điều khiển, vận hành tài nguyên cách rõ ràng, bạch hiệu Và thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian thực đề tài, chúng em nhận nhiều quan tâm quý thầy/cô, bạn bè, chúng em xin gửi đến quý thầy cô khoa công nghệ thông tin với tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em Đặc biệt để hồn thành đồ án mơn học này, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Hoài Phương tận tình giúp đỡ chúng em suốt thời gian làm đồ án Trong q trình hồn thành cơng việc, tất nhiên chúng em tránh sai sót Vậy nên, chúng em mong q thầy/cơ thơng cảm cho sai sót ghi nhận chúng em làm Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn quý thầy/cô bỏ thời gian q báu để thơng qua đồ án Công nghệ phần mềm chúng em Chúng em xin chân thành cảm ơn! Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương PHÂN CÔNG CÔNG VIÊC: Tên Nhiệm vụ Trịnh Minh An Web API back-end Ngô Thị Diệu Hằng Web API back-end Lê Hồng Vân App Mobile Phan Thị Cẩm Web public front-end Lê Quang Thái Web admin front-end • Back-end: Language program: NET • Front-end Language program: Angular • App Mobile Language program: IOS TÀI LIỆU THAM KHẢO: Item tài liệu Description RMS_SRS_sample_v1.0.doc FPT Software, FPT Corporation Tài liệu mẫu dùng để tham khảo cách làm đặc tả phần mềm (bản tiếng Anh) INTRODUTION 3.1 Purpose • Xây dựng hệ thống website hỗ trợ quản lí cho trung tâm ngoại ngữXây dựng hệ thống website với giao diện thân thiện, sinh động, phù hợp với người dùng 3.2 Inscope • Hệ thống Quản trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản tiến hành cách nhanh chóng, tiện lợi tốn Hệ thống đời nhằm giúp người chủ quảntrung tâm ngoại ngữ cách chặt chẽ hơn, sai sót hơn, Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương thao tác dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu học viên, giáo viên , đặc biệt thời kỳ cơng nghệ phát triện • Hệ thống phục vụ cho đối tượng người dùng chính: + Admin + Giáo viên + Học viên + Guest OVERVIEW: 4.1 Actor Biểu đồ mô tả tất tác nhân tham gia vào “quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter” Mỗi tác nhân có vai trò khác hệ thống Chi tiết sau: Actor Admin Description • Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thông tin cá nhân • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, khóa, thêm mới, cấp quyền sử dụng, xóa giáo viên • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa, chỉnh sửa điểm số học viên • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa slide • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa viết • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa, chỉnh sử khóa học • Có quyền xem chi tiết, tìm kiếm, xóa đăng kí học Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương • Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa lớp học Giáo viên • Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thông tin cá nhân • Có quyền cập nhật điểm lớp giảng dạy • Có quyền xem danh sách lớp, xem điểm học viên, thêm điểm , đánh giá học sinh Học viên • Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thơng tin cá nhân • Có quyền xem kết học tập khóa học • Có quyền đăng kí khóa học mới, quản lí đăng kí học Guest 4.2 • Người ghé thăm trang web, xem viết, xem khóa học, đăng ký học , đăng nhập System Use Case Diagram Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1 Admin GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1.1 Quản lí thơng tin cá nhân 4.2.1.2 Quản lí giáo viên GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1.3 Quản lí học viên 4.2.1.4 Quản lí Slide 4.2.1.5 Quản lí Khóa học GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1.6 Quản lí Bài viết 4.2.1.7 Quản lí Đăng ký theo dõi 4.2.1.8 Quản lí lớp học GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.2 Giáo viên 4.2.2.1 Quản lí tài khoản 4.2.2.2 Quản lí lớp học GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 7.3 Giao diện Mobile App: LOGIN GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter REGISTER GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter PROFILE GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter MENU GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter SEARCH GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter LIST TEACHER GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter LIST COURSES GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter COURSE DETAIL GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter REGISTER COURSE GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter COMMENT COURSE GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quảntrung tâm ngoại ngữ 4FunCenter LIST NEWS GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương ... Diagram Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1 Admin GVHD: Th.S Đặng Hồi Phương Xây dựng website. .. Xây dựng hệ thống website hỗ trợ quản lí cho trung tâm ngoại ngữ • Xây dựng hệ thống website với giao diện thân thiện, sinh động, phù hợp với người dùng 3.2 Inscope • Hệ thống Quản lý trung tâm. .. dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter 4.2.1.1 Quản lí thông tin cá nhân 4.2.1.2 Quản lí giáo viên GVHD: Th.S Đặng Hoài Phương Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đề tài "Xây dựng website quản lý trung tâm ngoại ngữ", ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đề tài "Xây dựng website quản lý trung tâm ngoại ngữ", Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn, thao tác dễ dàng h

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn