Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Lý Tự Trọng

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 22:47

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện: TỰ TRỌNG I/ MỤC TIÊU: HS biết: -Dựa vào lời kể GV tranh minh họa, HS biết thuyết minh cho nội dung tranh 1, câu HS kể đoạn toàm câu chuyện -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Tự Trọng yêu nước, có tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù -Biết trao đổi với cácù bạn ý nghĩa câu chuyện II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh minh họa truyyện SGK Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh cho tranh III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động GV Hoạt dộng HS A-Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị sách HS B-Bài mới: Giới thiệu bài, nêu nội dung, yêu cầu *HĐ 1: GV kể chuyện: a)GV kể lần (không sử dụng tranh ) -HS lắng nghe -Giọng kể: chậm, rõ, thể trân trọng tự hào -GV giải nghĩa từ khó: sáng dạ, mít tinh, luật sư, thành niên, Quốc tế ca b)GV kể lần (Sử dụng tranh ) -GV đưa tranh SGK phóng to -HS vừa quan sát tranh vừa nghe lên bảng; vừa kể, kết hợp tranh GV kể *HĐ2: Hướng dẫn HS kể chuyện: *a)H.dẫn HS tìm câu thuyết minh cho tranh -Cho HS đọc yêu cầu câu -1 HS đọc to, lớp đọc thầm -GV nêu yêu cầu: Dựa vào nội dung câu chuyện thầy kể dựa vào tranh minh họa SGK, em tìm cho tranh 1- câu thuyết minh -Tổ chức cho HS làm việc trình bày kết -HS trao đổi theo cặp, em thuyết minh tranh-Lớp nhận xét -2 HS thuyết minh đủ tranh -GV nhận xét, chốt ý (đưa bảng phụ) -HS theo dõi Tranh 1: Tự Trọng thông minh Anh cử nước học tập Tranh 2:Về nước, anh giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu trao đổi với cácù tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển Tranh 3: TỰ Trọng nhanh trí, gan bình tỉnh cơng việc Tranh 4:Trong buổi mít tinh, anh bắt chết tên mật thám, cứu đồng chí bị giặc bắt Tranh 5: Trước tòa án giặc, anh hiên ngang khẳng định lí tưởng CM Tranh 6: Ra pháp trường, anh hát vang Quốc tế ca *b)HS kể lại câu chuyện: -Cho HS kể đoạn (với HS yếu, TB ) -Mỗi HS kể đoạn Cho HS thi kể câu chuyện -2 HS thi kể câu chuyện, -GV nhận xét khen bạn kể hay -Lớp nhận xét *c)Trao đổi ý nghĩa câu chuyện -GV chốt lại ý nghĩa câu chuyện -HS thảo luận nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện C-Củng cố, dặn dò: + Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà kể lại câu chuyện Chuẩn bị cho tiết kể chuyện sau ... Tranh 1: Lý Tự Trọng thơng minh Anh cử nước ngồi học tập Tranh 2:Về nước, anh giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu trao đổi với cácù tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển Tranh 3: Lý TỰ Trọng. .. cho tranh -Cho HS đọc yêu cầu câu -1 HS đọc to, lớp đọc thầm -GV nêu yêu cầu: Dựa vào nội dung câu chuyện thầy kể dựa vào tranh minh họa SGK, em tìm cho tranh 1- câu thuyết minh -Tổ chức cho HS... việc Tranh 4:Trong buổi mít tinh, anh bắt chết tên mật thám, cứu đồng chí bị giặc bắt Tranh 5: Trước tòa án giặc, anh hiên ngang khẳng định lí tưởng CM Tranh 6: Ra pháp trường, anh hát vang Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Lý Tự Trọng, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Lý Tự Trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn