Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Cấu tạo bài văn tả cảnh

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 19:11

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục tiêu: - Nắm cấu tạo ba phần văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết (Nội dung ghi nhớ) - Chỉ rõ cấu tạo ba phần Nắng trưa (mục III) - Giáo dục HS lòng u thích vẻ đẹp đất nước say mê sáng tạo II Chuẩn bị: -GV: Bảng nhóm ghi phần ghi nhớ cấu tạo văn “Nắng trưa” -HS: SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.KTBC: 2.Dạy mới: GT, ghi tựa * Hoạt động 1: Phần nhận xét  Bài 1: - HS đọc nội dung yêu cầu đoạn văn -GV cho HS đọc yêu cầu tập “Hoàng sơng Hương” - Giải nghĩa từ: Hồng hơn, Sơng Hương - u cầu HS tìm phần mở bài, thân bài, kết - HS đọc văn  đọc thầm, đọc lướt -HS trao đổi nhóm đơi, trình bày kết - Nêu ý đoạn  Giáo viên chốt lại -HS lắng nghe GD HS giữ gìn vẽ đẹp mơi trường thiên nhiên  Bài - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm yêu -Cho HS nêu yêu cầu tập cầu Cả lớp đọc lướt văn - Yêu cầu HS nhận xét thứ tự việc miêu tả - HS nêu thứ tự tả phận văn cảnh  GV chốt lại - Lớp nhận xét - Yêu cầu HS nêu cụ thể thứ tự miêu tả -HS nêu  GV chốt lại - HS rút nhận xét cấu tạo hai văn * Hoạt động 2: Phần ghi nhớ GV cho HS rút đọc ghi nhớ - 2-3 HS đọc phần ghi nhớ * Hoạt động 3: Luyện tập - Cho HS nêu yêu cầu thảo luận nhóm đơi - GV giúp đỡ HS yếu  GV nhận xét chốt lại GD HS giữ gìn vẽ đẹp mơi trường thiên nhiên Củng cố - dặn dò - HS ghi nhớ - Chuẩn bị: Luyện tập tả cảnh - Nhận xét tiết học - HS đọc yêu cầu đọc thầm văn - HS viết cấu tạo phần văn -HS sửa ... nhiên Củng cố - dặn dò - HS ghi nhớ - Chuẩn bị: Luyện tập tả cảnh - Nhận xét tiết học - HS đọc yêu cầu đọc thầm văn - HS viết cấu tạo phần văn -HS sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Cấu tạo bài văn tả cảnh, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Cấu tạo bài văn tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn