Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến

5 31 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 19:06

Giáo án Tiếng việt Tập đọc NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I Mục tiêu Đọc thành tiếng: - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn ảnh hưởng phát âm địa phương - Biết đọc văn thống kê giới thiệu truyền thống văn hóa Việt Nam - đọc rõ ràng, rành mạch với giọng tự hào Đọc hiểu: - Hiểu từ ngữ có Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời Đó chứng văn hiến lâu đời nước ta Giáo dục: Học sinh tự hào truyền thống văn hoá Việt Nam phát huy truyền thống II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn bảng thống kê để hướng dẫn HS luyện đọc III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ (5 phút) - Gọi hai HS đọc Quang cảnh làng mạc - HS thực yêu cầu GV ngày mùa trả lời câu hỏi nội dung đọc - Nhận xét cho điểm HS B Dạy (30 phút) Giới thiệu (2 phút) - GV đưa tranh minh họa tập đọc (phóng - HS quan sát phát biểu: Bức tranh to) cho HS quan sát yêu cầu HS nói nội vẽ lầu Khuê Văn Các Văn Miếu - dung tranh Quốc Tử Giám - GV giới thiệu: Việt Nam - Tổ quốc ta có - HS lắng nghe văn hiến lâu đời Bài tập đọc Nghìn năm văn hiến (các em học hôm nay) đưa đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám địa danh tiếng Hà Nội Địa danh chứng tích văn hiến lâu đời dân tộc ta - GV ghi tên lên bảng - HS mở SGK theo dõi đọc Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu (18 phút) a) Luyện đọc (10 phút) - GV định HS đọc giỏi đọc trước - Một HS đọc trước lớp, lớp đọc lớp yêu cầu lớp đọc thầm Trước đọc thầm GV lưu ý em đọc rõ ràng, rành mạch bảng thống kê theo hàng ngang Triều đại /Lý/ Số khoa thi /6/ Số tiến s ĩ / 27 / Số trạng nguyên /4/ Triều đại /Trần/ Số khoa thi /14/ Số tiến s ĩ / 238/ Số trạng nguyên /12/ - GV hướng dẫn HS chia đoạn - HS nhận biết đoạn bài: * Đoạn 1: Từ đầu đến lấy đỗ 2500 tiến sĩ, cụ thể sau * Đoạn 2: Bảng thống kê * Đoạn 3: Còn lại - GV gọi HS nối tiếp đọc - HS đọc Mỗi lượt đọc ba HS, HS đọc đoạn - GV ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho - HS luyện đọc tiếng GV ghi HS (nếu có) GV ghi bảng bảng lớp (nếu có) từ ngữ HS hay phát âm sai để luyện đọc cho HS - Gọi HS nối tiếp đọc lần - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc đoạn - Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa từ - Một HS đọc phần giải thành tiếng giới thiệu phần giải Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc theo nhóm đơi - HS đọc nhóm - Gọi HS nối tiếp đọc lần - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc đoạn - GV đọc mẫu: giọng cao, vang, thể tự - HS lắng nghe, theo dõi giọng đọc hào truyền thống văn hiến đất nước; GV nhấn giọng vào số liệu có b) Tìm hiểu (10 phút) - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn SGK, thảo luận theo nhóm đơi trả lời câu hỏi: Đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách nước ngồi ngạc nhiên điều gì? - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận: Khách nước ngạc nhiên thấy từ năm 1075 nước ta mở khoa thi tiến sĩ - sớm châu Âu 55 năm - GV yêu cầu HS đọc thầm phân tích bảng số - HS thực theo yêu cầu GV liệu thống kê để trả lời câu hỏi - Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất? - Triều nhà Lê tổ chức nhiều khoa thi - 101 khoa thi - Triều đại lấy nhiều tiến sĩ nhất? - Triều nhà Lý có nhiều tiến sĩ 588 tiến sĩ - Những chi tiết cho biết ông cha - HS trả lời: ta coi trọng đạo học? + Mở khoa thi sớm + Thống kê ghi tên trạng nguyên vào sử sách + Lập nhà Văn Miếu để thờ người có cơng mở mang giáo dục + Lập Quốc Tử Giám để dạy học + Khắc tên tuổi tiến sĩ lên bia đá để lưu danh muôn thuở - Bài văn giúp em hiểu điều truyền thống - Nhiều HS phát biểu: văn hiến Việt Nam? + Ngay từ thuở xa xưa ông cha ta coi trọng đạo học + Người Việt Nam ta có truyền thống coi trọng đạo học + Việt Nam nước có văn hiến lâu đời + Chúng ta tự hào truyền thống văn hiến lâu đời dân tộc ta c) Luyện đọc hay (8 phút) - GV gọi ba HS đọc diễn cảm nối tiếp toàn bài, - Ba HS đọc nối tiếp ba đoạn yêu cầu lớp theo dõi nhận xét giọng đọc Cả lớp theo dõi, nhận xét giọng đọc bạn bạn rút giọng đọc toàn - GV chốt lại giọng đọc toàn bài: giọng - HS lắng nghe đọc rõ ràng, rành mạch tràn đầy niềm tự hào truyền thống văn hiến Việt Nam - HS luyện đọc văn theo nhóm đơi - Hai HS làm thành nhóm luyện đọc văn - Thi HS đọc toàn văn trước lớp - Đại diện số nhóm thi đọc văn trước lớp Củng cố, dặn dò (5 phút) - Đại ý nói lên điều gì? - Ca ngợi tự hào truyền thống văn hiến nước ta - Để phát huy truyền thống văn hiến ông - Nhiều HS trả lời: cha ta ngày xưa, em phải làm gì? + Khơng ngại khó, ngại khổ, siêng năng, chăm học tập, làm đầy đủ, giúp đỡ học tập - GV nhận xét học, dặn HS nhà tiếp tục - HS lắng nghe, ghi nhớ nhà thực luyện lại đọc đoạn văn đọc trước tập theo yêu cầu GV đọc ... thiệu: Việt Nam - Tổ quốc ta có - HS lắng nghe văn hiến lâu đời Bài tập đọc Nghìn năm văn hiến (các em học hôm nay) đưa đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám địa danh tiếng Hà Nội Địa danh chứng tích văn. .. - Nhiều HS phát biểu: văn hiến Việt Nam? + Ngay từ thuở xa xưa ông cha ta coi trọng đạo học + Người Việt Nam ta có truyền thống coi trọng đạo học + Việt Nam nước có văn hiến lâu đời + Chúng ta... bài: giọng - HS lắng nghe đọc rõ ràng, rành mạch tràn đầy niềm tự hào truyền thống văn hiến Việt Nam - HS luyện đọc văn theo nhóm đơi - Hai HS làm thành nhóm luyện đọc văn - Thi HS đọc toàn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn