Nâng cao văn hóa chất lượng từ việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 07:55

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÂNG CAO VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TỪ VIỆC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Hoàng Sĩ Nguyên*, Trần Thị Ngọc Ny**, Nguyễn Quang** TĨM TẮT Chất lượng là ́u tớ then chớt qút định sự tồn tại, phát triển của một sở đào tạo, nhất là trường đại học Nâng cao văn hoá chất lượng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội vừa là trọng trách, vừa là văn hoá của trường đại học Có nhiều thành tố việc nâng cao chất lượng, đó đổi mới hình thức tổ chức, đổi mới phương pháp dạy học là những thành tố bản Trong thời đại hội nhập toàn cầu, đối thoại là phương pháp dạy học tối ưu nhất của quá trình đào tạo nguồn nhân lực vững về chuyên môn, chắc về phẩm chất, động về kỹ giao tiếp và làm việc ABSTRACT Improving the quality culture from innovation forms teaching methods Quality is the key factor deciding the existence and development of a training facility, especially universities Improving the quality culture to train high-quality human resources to meet social needs, both the responsibility and the culture of the university There are many elements in improving the quality, in which innovative forms of organization and innovative teaching methods are the basic elements In the era of global integration, dialogue is the best teaching methods of the processing of training professional human resources, quality foundations, dynamic in communication skills and work Đặt vấn đề Văn hóa chất lượng khái niệm mới, đưa vào giáo dục đại học từ đầu kỷ XX số trường đại học Hoa Kỳ phát triển thành nghiên cứu, dự án, giảng văn hóa chất lượng Những năm gần đây, Bộ Giáo dục Đào tạo nhiều lần tổ chức hội thảo tập huấn văn hóa chất lượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên trường đại học quan điểm, cách tiếp cận xây dựng văn hóa chất lượng Hiệp hội trường đại học Châu Âu (European Unirsity Association, viết tắt EUA) cho rằng: Văn hóa chất lượng loại văn hóa tổ chức việc nâng cao chất lượng xem việc làm thường xuyên Văn hóa chất lượng bao gồm hai yếu tố riêng biệt Thứ yếu tố văn hóa, tâm lý gồm giá trị: niềm tin, mong đợi cam kết chất lượng; thứ hai yếu tố quản lý gồm quy trình xác định rõ nhằm mục đích nâng cao chất lượng điều phối nỗ lực cá nhân Văn hóa chất lượng cấu đảm bảo chất lượng bên có mối quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại, phụ thuộc lẫn Cơ cấu đảm bảo chất lượng bên không tạo hiệu bền vững khơng có văn hóa chất lượng Khi có kết hợp với văn hóa chất lượng quy trình làm việc, hệ thống khen thưởng xử lý kỷ luật định tạo nề nếp, hiệu mong đợi nhiều giá trị chung mà người nhà trường mong đợi Trong Xây dựng phát triển văn hóa chất lượng ĐHQG Hà Nội trình bày Hội thảo Văn hóa chất lượng Cần Thơ, Tạ Thị Thu Hiền viết: “Khái niệm văn hóa chất lượng nhiều người hiểu tham gia rộng rãi người học người dạy hoạt động có liên quan đến chất lượng Văn hóa chất lượng bao hàm quy trình cơng cụ đảm * TS, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung ** ThS, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung SỐ 09 - THÁNG 11/2015 59 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sơ đồ thể mối quan hệ VHCL CCĐBCLBT bảo chất lượng nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mang nét đặc trưng riêng tổ chức Quan điểm văn hóa chất lượng đồng thuận áp dụng chất lượng vào toàn hoạt động đơn vị nhằm tạo văn hóa riêng đơn vị” [1] Các khái niệm, sơ đồ cho thấy có nhiều thành tố để xây dựng văn hóa chất lượng, song điểm chung khẳng định “mối quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại” thành tố, mà đặc biệt nhà trường “là tham gia rộng rãi người học người dạy hoạt động có liên quan đến chất lượng” Trong mối quan hệ này, nói, hình thức phương pháp dạy học yếu tố then chốt Bởi vậy, viết đề cấp đến việc đối hai thành tố xây dựng phát triển văn hóa chất lượng trường đại học Nội dung 2.1 Đổi hình thức tổ chức phương pháp dạy học văn hóa Ngày nay, hình thức tổ chức dạy học yếu tố quan trọng hàng đầu định đến chất lượng dạy học, định đến chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội Khi mà q trình bùng nỗ thơng tin diễn mạnh mẽ, có tính tồn cầu, dung lượng tri thức tăng theo cấp số nhân, nội dung dạy học khơng nằm khn khổ giáo trình, tập giảng, chí tiết giảng 60 SỐ 09 - THÁNG 11/2015 (Nguồn: EUA) giảng viên, mà người học tiếp cận lúc, nơi với phương tiện từ máy tính, báo chí, truyền hình, chí điện thoại đời có kết nối internet, Với thay đổi to lớn nội dung dung lượng tri thức, với hình thức tổ chức lớp học truyền thống, dạy học theo hệ thống niên chế ở bậc đại học (bảng đen, phấn trắng, lớp học cố định, thầy giảng trò nghe – chép, ) khơng phù hợp, theo kịp, đáp ứng nhu cầu kinh tế Đổi mới bắt buộc, không đổi mới tụt hậu, lỗi thời; đào tạo một nguồn nhân lực không thích ứng với nhu cầu nền văn hoá công nghiêp – tri thức mới là phản văn hoá Không đổi mới là vô trách nhiệm, là có tội với xã hội, với đất nước Chú trọng đổi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là văn hoá của một đơn vị giáo dục đại học 2.1.1 Đổi hình thức tổ chức dạy học Việc đổi hình thức tổ chức dạy học ngồi u cầu có tính chất thời đại xuất phát từ chất, nội hàm ngành học, từ yêu cầu đặc trưng nghề nghiệp làm việc sau trường, đến đối tượng phục vụ ngành Do đó, việc tổ chức đào tạo cần đổi tổ chức theo hướng sau: Thứ nhất, để đổi hình thức tổ chức dạy học, yếu tổ có tính then chốt tính định từ khâu xây dựng chương trình đào tạo NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chương trình đào tạo ngành học cần có xác định rõ nội dung lý thuyết nội dung thực hành, định hướng phân luồng chuyên ngành sâu xây dựng chương trình (thực từ bước vào năm thứ 2) Nội dung lý thuyết thực hành tách bạch hai dạng gồm học phần lý thuyết học phần chuyên thực hành Trong học phần lý thuyết có nội dung lý thuyết cần phải có thời gian thực hành để làm sâu sắc chuyển tải tốt kiến thức lý thuyết Những học phần dạng cần quy định cách cụ thể chi tiết nội dung, hình thức thời gian để thực hiện, tránh trường hợp người dạy làm dụng thời gian lý thuyết, hay thời gian thực hành mà dành thời gian cho nội dung lại khơng đảm bảo Mặt khác, việc thiết kế chương trình cần tăng dung lượng thời gian thực hành, giảm đến mức tối đa thời gian kiến thức lý thuyết, hàn lâm Khâu thiết kế chương trình sở để tổ chức hình thức dạy học Thứ hai, sở chương trình thiết kế, việc tổ chức dạy chia làm hai phần, nội dung lý thuyết tổ chức dạy học trường Hình thức tổ chức dạy nội dung lý thuyết thực theo hình thức dạy học truyền thống (nhưng phương pháp phải đổi - đề cập phần sau) Trong học kỳ/năm học phân hai giai đoạn, giai đoạn đầu người học tập trung trường để nghiên cứu, học tập kiến thức, học phần có tính lý thuyết; giai đoạn sau người học thực hành quan, sở kinh tế xã hội (cơ quan hành chính, cơng ty, xí nghiệp, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, sản giáo dịch chứng khoán, ) Những kiến thức lý thuyết phải gắn chặt với yêu cầu kỹ kiến thức thực hành đợt Việc tổ chức thực hành sở kinh tế xã hội tổ chức thành tổ, nhóm nhỏ gắn với yêu cầu nội dung thực hành định hướng chuyên ngành sâu sau Để quản lý tốt hoạt động thực hành trường học cần thông qua hai kênh giảng viên hướng dẫn quan quản lý sở kinh tế xã hội nơi người học đến thực hành với chế trách nhiệm lợi ích thỏa thuận hợp đồng, ghi nhớ sở đào tạo sở kinh tế xã hội Thứ ba, chương trình đào tạo dài hạn có tầm nhìn xa, cần hướng tới hợp tác với sở đào tạo nước khu vực việc trao đổi chương trình, học viên giảng viên ngắn hạn dài hạn Đây xu hướng mà trường đại học lớn giới thực xu hướng trường phát triển Điều số trường nước số nước khu vực thực có hiệu Đây hội để trường có điều kiện mở rộng quy mô đào tạo, tận dụng sở vật chất, lợi trình phát triển, đặc biệt người học có điều kiện mở rộng kiến thức, hình thành mối giao lưu, liên kết trình học tập sau trường Thứ tư, kết thực hành tại các sở kinh tế xã hội sử dụng học phần lý thuyết khác hệ số Hình thức tổ chức làm giảm bớt nội dung thực tập cuối khóa chất lượng có kỹ kiến thức suốt q trình khơng cần thiết phải có đợt thực tập mang nặng tính hình thức 2.1.2 Đổi phương pháp dạy - học Đổi phương pháp trường hợp phải gắn chặt với hình thức dạy học đề cập Khi tăng thời gian thực hành sở kinh tế xã hợi thời gian dành cho học lý thuyết bị rút ngắn Việc đổi phương pháp dạy học phải hướng đến giải mâu thuẩn thời gian rút ngắn dung lượng tri thức, yêu cầu chương trình giảng dạy không bị ảnh hưởng Để giải vấn đề này, thực theo định hướng sau: Thứ nhất, nội dung học phần lý thuyết cần thiết kế lại hoàn toàn so với hình thức truyền thống theo chương mục Nội dung kiến thức lý thuyết không thiết phải giảng dạy theo logíc chương mở đầu, nội dung; chương mục lại có khái niệm/định nghĩa, đặc điểm, vai trò, q trình/thực trạng Cách dạy dẫn đến người học nhàm chán, tiết học buồn tẻ, hiệu thấp nhiều nội dung người học có SỐ 09 - THÁNG 11/2015 61 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thể tự đọc nhà tìm thấy nhiều nguồn khác (với cách viết/trình bày hay) Việc đổi trước hết tập trung vào khâu thiết kế giảng, giáo trình Trong toàn nội dung lý thuyết chia làm hai phần: phần người học phải tự đọc, tìm kiếm, lĩnh hội nguồn khác phần mà giảng viên có nhiệm vụ lên lớp để làm việc với người học Nội dung mà giảng viên trình bày vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất, vấn đề cập nhật, vấn đề nhiều tranh cãi vấn đề có tính chất phương pháp luận học phần Thứ hai, sở xây dựng giảng, giáo trình thành vấn đề, phần giảng viên trình bày phần người học phải tư học, giảng viên xây dựng tập thực hành, vấn đề giao cho người học nhóm để thực hiện, sau tiến hành báo cáo kết trước toàn thể lớp Làm vậy, chuyển nội dung không giảng lớp thành tập thực hành mà người học đương nhiên phải thực Đây hình thức học tập theo phương pháp nghiên cứu, giải vấn đề Người học có nhiệm vụ cụ thể, tự giác, tích cực thực nhiệm vụ Giảng viên kiểm soát đến cá nhân kết học tập thơng qua q trình làm việc kết trình bày vào cuối mơn học Giảng viên đóng vai trò người hướng dẫn, cố vấn, giải đáp, đánh giá với người học Thứ ba, cần tăng cường mời nhà quản lý, chuyên gia, chí chun viên, nhân viên có kinh nghiệm lâu năm hoạt động lĩnh vực ngành nghề mà trường có đào tạo đến thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực tập thực hành Đây nguồn lực quan trọng mà sở đào tạo chưa sử dụng cách có hiệu Những người quản lý, làm việc lĩnh vực cụ thể người am tường, nhạy bén nhiều kinh nghiệm Họ người thực tiễn phát triển lĩnh vực, ngành nghề, người cập nhật tốt diễn biến xu hướng phát triển kinh tế xã hội yêu cầu tuyển dụng Đồng thời họ người sở hữu “tình thật nhất, độc đáo nhất” ngành nghề mà giảng viên nghe đọc 2.2 Đối thoại chìa khóa việc nâng cao 62 SỐ 09 - THÁNG 11/2015 văn hóa chất lượng Đổi dạy học xu thế/yêu cầu bắt buộc giáo dục đại học nói riêng ngành giáo dục nói chung Việc tìm tòi nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học Trong xu đào tạo hiện nay, mục tiêu hướng đến sản phẩm giáo dục động, sáng tạo, tự tin, có kỹ trình bày, diễn đạt vấn đề, kỹ hùng biện, tranh luận giải vấn đề, đối thoại, hợp tác, làm việc nhóm khả thích ứng với mơi trường thực tiễn sản xuất đời sống, thì đối thoại là phương pháp tối ưu nhất của việc nâng cao văn hoá chất lượng Đối thoại - lắng nghe hình thức phổ biến hoạt động sống làm việc xã hội đại Các hình thức đối thoại áp dụng sử dụng để giải vấn đề xã hội cá nhân - cá nhân, cá nhân - tập thể, tập thể - tập thể, quốc gia - quốc gia nhằm tìm tiếng nói chung, giải công việc nhằm thoả mãn nhu cầu bên tham gia Đối thoại cách thức tốt mà giới áp dụng để giải vấn đề chung toàn cầu, khu vực, quốc gia ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, vấn đề an ninh, hòa bình, hợp tác kinh tế - trị - xã hội Trong thực tiễn, thấy số hình thức đối thoại đối thoại lãnh đạo quan với tập thể nhân viên, đối thoại (chất vấn) kỳ họp Quốc hội, đối thoại tiếp xúc cử tri, đối thoại qua báo, qua truyền hình Trong dạy học, đối thoại cách tốt để giảng viên thu nhận thông tin ngược vấn đề có nhiều người học quan tâm, mảng kiến thức người học thiếu, yếu từ có sở để vạch chiến lược, điều chỉnh phương pháp, giải pháp cho phù hợp với phát triển tư duy, kiến thức nhu cầu người học Quan trọng hơn, qua đối thoại người dạy biết “mức” độ kiến thức mà người học đạt Thực chất giáo dục nước ta sử dụng phương pháp từ sớm Trong trường học, phương pháp đàm thoại vấn đáp, đàm thoại gợi mở giáo viên sử dụng học thực chất hình thức đối thoại NGHIÊN CỨU KHOA HỌC mức độ thấp, đối thoại chiều - thầy hỏi trò trả lời, có chiều ngược lại, trò nêu thắc mắc, câu hỏi, vấn đề để giải đáp, tranh luận Đổi mới phương pháp từ dạy học theo niên chế sang HTTC chính là tăng cường đối thoại nhiều chiều Khi tiến hành, cần nắm số đặc điểm phương pháp đối thoại dạy học Thứ nhất, đối thoại xảy hai bên quan tâm đến vấn đề, nội dung, muốn giải sở lợi ích mục đích chung (trong dạy học tìm đến tri thức chân lý) Người học tham gia đối thoại để lĩnh hội tri thức chưa hiểu, chưa nắm bắt chất đọc tài liệu Người Thầy thực việc chuyển tải nội dung kiến thức học cách hiệu nhất, tránh tình trạng thầy đọc, trò chép, hay dạy theo kiểu thuyết trình, dạy mà người học biết, đọc phương tiện thông tin/trong giáo trình khác Sau đối thoại nhiều thoả mãn thắc mắc nhu cầu bên, tạo sở cho bước đối thoại Thứ hai, đối thoại thể bình đẳng, mang tính dân chủ Vì vậy, đối tượng tham gia đối thoại phải bình đẳng tơn trọng lẫn Có tạo khơng khí cởi mở, thẳng thắn đối thoại đến vấn đề cần giải quyết, đối thoại có bất đồng ý kiến, quan điểm khơng tạo tâm lý bất bình đẳng, tự ti Đối với dạy học, đối thoại giúp cho người học có tự tin trước vấn đề quan tâm, trước bạn bè, trước giảng viên Đây điểm yếu học sinh sinh viên nước ta ngồi ghế nhà trường Thứ ba, bên đối thoại đặt vấn đề góc độ, mức độ, khía cạnh khơng khỏi chủ đề đặt (nội dung học) buổi đối thoại (thực chất tiết học) Như vậy, vấn đề dạy học người học nhận thức cách đa chiều, có ý kiến – sai, ý kiến khác nhau, chí trái ngược Thơng qua đối thoại, sinh viên học tập lẫn tri thức, kỹ năng, cách đặt - lập luận - diễn đạt - giải vấn đề, chí học sai người khác Thứ tư, bên tham gia đối thoại khác lợi ích phải thoả mãn nhu cầu hai bên (trong dạy học mục đích thầy truyền thụ tri thức, trò chiếm lĩnh tri thức) Điều đặc biệt trò tự đánh giá lực so sánh với bạn khác với kiến thức tìm ra; giảng viên đánh giá lực, khả người học, từ làm sở để điều chỉnh phương pháp dạy học cho thật phù hợp Đối thoại bình đẳng Tuy nhiên dạy học bình đẳng tương đối “Quyền lực” người thầy lớn người học tự ti, nhiều lúc “sợ quyền lực” người thầy Điều tác động đến tâm lý người học ngại đặt câu hỏi, nêu thắc mắc, chí “chất vấn” với giáo viên Do đó, buổi đối thoại thường trầm, sơi nởi, chiều Trong trường hợp này, giáo viên cần tạo tâm lý thoải mái, cởi mở, bình đẳng đối thoại, xem học sinh đối tác thực thụ Thầy – trò hướng đến tri thức chân lý, lấy chân lý trọng tài mục đích đối thoại Giáo viên cần chuẩn bị chủ đề, giao nhiệm vụ cho cá nhân thực hiện, vấn đề khơng thể giải có nhiều cách hiểu khác nêu lên với giáo viên Khi sử dụng phương pháp này, giảng viên cần lưu ý thêm: Thứ nhất, vào đầu năm học bắt đầu học phần, giảng viên cung cấp cho người học danh mục tài liệu liên quan đến học phần u cầu người học đọc, tìm hiểu ghi lại vấn đề chưa rõ, boăn khoăn, thắc mắc, sau tập hợp lại để đặt vấn đề với giảng viên vào thời gian thích hợp Thứ hai, trình dạy học, chương, phần, bài, tuỳ nội dung giáo viên thiết kế thành chủ đề, vấn đề Những vấn đề xác định từ dễ đến khó Người học tự giải theo cá nhân vấn đề dễ, giải theo nhóm vấn đề khó, phức tạp theo hình thức thảo luận, nghiên cứu Sau tập hợp vấn đề chưa thống nhất, chưa rõ để đặt vấn đề trao đổi, thảo luận lại với giáo viên Thứ ba, cuối học phần, chương bài, giáo viên cần dành thời lượng định để đối thoại với người học tất vấn đề liên quan mà người học chưa rõ, tranh luận, nhiều ý kiến khác Như vậy, không thiết giáo viên phải lên lớp theo lịch trình giảng dạy mà giáo viên SỐ 09 - THÁNG 11/2015 63 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC lên lớp số tiết số nội dung định, thời gian lại người học tự nghiên cứu, thu thập tài liệu, làm việc theo nhóm Kết luận Có thể khẳng định, mục tiêu giáo giới giống nội dung, đặc biệt hình thức phương pháp tiến hành để đạt mục tiêu có khác Nước ta q trình hội nhập, mục tiêu đào tạo ngành giáo dục khơng chịu trách nhiệm q trình đào tạo, tạo nguồn nhân lực có kiến thức lý thuyết sâu rộng mà phải chịu trách nhiệm sản phẩm đào tạo với xã hội; nguồn nhân lực phải có kỹ năng, phương pháp làm việc, có tính tự tin mức; có khả làm việc điều kiện, mơi trường, hồn cảnh cơng việc khác Thực tiễn giáo dục cho thấy, phương pháp tối ưu khơng có phương pháp áp dụng cho mơn học, khơng có mơn học áp dụng phương pháp Do đó, việc sử dụng hình thức/phương pháp đối thoại cần có phối hợp với phương pháp khác Phương pháp đối thoại cần áp dụng mạnh mẽ chương trình đào tạo theo tín TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tạ Thị Thu Hiền (2012), “Xây dựng phát triển văn hóa chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa chất lương Cần Thơ [2] Trung Nguyên (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giao thông vận tải [3] Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2002), Một số vấn đề phương pháp dạy học đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Đổi quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 20102012, NXB Giáo dục, Hà Nội 64 SỐ 09 - THÁNG 11/2015 ... triển văn hóa chất lượng trường đại học Nội dung 2.1 Đổi hình thức tổ chức phương pháp dạy học văn hóa Ngày nay, hình thức tổ chức dạy học yếu tố quan trọng hàng đầu định đến chất lượng dạy học, ... văn hoá của một đơn vị giáo dục đại học 2.1.1 Đổi hình thức tổ chức dạy học Việc đổi hình thức tổ chức dạy học ngồi u cầu có tính chất thời đại xuất phát từ chất, nội hàm ngành học, từ. .. chìa khóa việc nâng cao 62 SỐ 09 - THÁNG 11/2015 văn hóa chất lượng Đổi dạy học xu thế/yêu cầu bắt buộc giáo dục đại học nói riêng ngành giáo dục nói chung Việc tìm tòi nghiên cứu, cải tiến phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao văn hóa chất lượng từ việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, Nâng cao văn hóa chất lượng từ việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn