Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 269
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 13:13

Mô tả: Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Điện thoại: -----oOo----- Mẫu số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/………. Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Số TT Tên người lao động nước ngoài Tuổi Giới tính Quốc tịch Trình độ Chức danh đang làm Mức lương Thời hạn làm việc Thời hạn giao kết Cấp giấy phép Thời hạn gia hạn Lý do giảm Tổ ng số lao độ ng có mặ La o độ ng nư ớc ng oà Nam Nữ Thời hạn làm việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Dưới 1 năm Từ 1 đến 3 năm Không thuộc diện cấp giấy phép Đã cấp GPLĐ (ghi theo số GPLĐ) Đang làm thủ tục cấp GPLĐ GPLĐ hết thời hạn Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn GPLĐ bị cơ quan NN thu hồi Khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Số lao động tăng Số lao động giảm Nơi nhận: Như trên Lưu đơn vị Ngày tháng năm Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cột 23: Số lao động có mặt cuối kỳ là tổng số lao động Việt Nam và số lao động nước ngoài ở cuối kỳ báo cáo. . 24 Số lao động tăng Số lao động giảm Nơi nhận: Như trên Lưu đơn vị Ngày tháng năm Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cột 23: Số lao động. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGÒAI TẠI THỜI ĐIỂM 01/10/………. Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Số TT Tên người lao động nước ngoài Tuổi

— Xem thêm —

Xem thêm: Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai, Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai, Mau bao cao tinh hinh su dung lao dong nuoc ngoai

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.27989816665649 s. Memory usage = 18.56 MB