Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4

40 438 11
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/40 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4. 1CHƯƠNG 4:CHƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓAMÔI TRƯỜNG VĂN HÓA1.1.Khái niệm Khái niệm 2.2.Các yếu tố văn hóaCác yếu tố văn hóa3.3.Văn hóa và thái độVăn hóa và thái độ4.4.Văn hóa và quản trò chiến lượcVăn hóa và quản trò chiến lược 21. KHÁI NIỆM1. KHÁI NIỆM Khái niệm – Văn hóa là kiến thức cần thiết Khái niệm – Văn hóa là kiến thức cần thiết mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội Đặc điểmĐặc điểmĐược học hỏiĐược chia xẻThừa hưởngBiểu tượng Khuôn mẫuTính điều chỉnh 31. KHÁI NIỆM (tt)1. KHÁI NIỆM (tt)Quan niệm sai lầm – Chủ nghóa vò chủng – Quan niệm sai lầm – Chủ nghóa vò chủng – cách thực hiện của công ty ưu việt hơn người cách thực hiện của công ty ưu việt hơn người khác (hành vi cứng rắn, thái độ bề trên, .)khác (hành vi cứng rắn, thái độ bề trên, .)Sử dụng chiến lược ra nước ngoài giống như trong nướcKhông thay đổi sản phẩm theo những yêu cầu thò trường riêng biệtMang lợi nhuận về nước mà không tái đầu tư thò trường nước ngoàiSử dụng nhà quản trò giỏi trong nước nhưng thiếu kinh nghiệm nước ngoài⇒⇒ Có thể tránh nếu hiểu văn hóa nước sở tạiCó thể tránh nếu hiểu văn hóa nước sở tại 41. KHÁI NIỆM (tt)1. KHÁI NIỆM (tt)Hiểu biết tác động Hiểu biết tác động văn hóa đến hành văn hóa đến hành vi con ngườivi con người 51. KHÁI NIỆM (tt)1. KHÁI NIỆM (tt)Khuynh hướng Khuynh hướng Văn hóa tường minhVăn hóa tường minh (low (low context culture)context culture) – mọi thông điệp đều bằng chữ rõ ràng Văn hóa ẩn tàngVăn hóa ẩn tàng (high (high context culture)context culture) – thông điệp ít thông tin, hiểu biết thông qua ngữ cảnh 61. KHÁI NIỆM (tt)1. KHÁI NIỆM (tt)Mỹ, Bắc u Nhật, Trung ĐôngNước đại diệnTiến hành nhanh chóngDài dòng, chủ yếu là quan hệ Thương lượng Thời gian là tiền bạcChính thời gian công việcThời gianĐẩy xuống cấp dướiCấp trên gánh vácTrách nhiệmKhông đáng tinLời cam kếtLời nóiRất quan trọngKhông quan trọngLuật sưVăn hóa tường minhVăn hóa ẩn tàngYếu tố 71. KHÁI NIỆM (tt)1. KHÁI NIỆM (tt)Văn Hóa ảnh hưởngVăn Hóa ảnh hưởngCảm giác, tâm lý Suy nghó, hành độngThái độ và ý thức quản lý Quan hệ Chính phủ và doanh nghiệp 82. CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA2. CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA2.1. Ngôn ngữ (Language)2.1. Ngôn ngữ (Language)2.2. Tôn giáo (Religion)2.2. Tôn giáo (Religion)2.3. Giá trò và thái độ (Value and Attitudes)2.3. Giá trò và thái độ (Value and Attitudes)2.4. Thói quen và cách ứng xử (Customs and Manner)2.4. Thói quen và cách ứng xử (Customs and Manner)2.5. Văn hóa vật chất (Material Culture)2.5. Văn hóa vật chất (Material Culture)2.6. Thẩm mỹ (Aesthetics)2.6. Thẩm mỹ (Aesthetics)2.7. Giáo dục (Education)2.7. Giáo dục (Education) 92.1. NGÔN NGỮ (LANGUAGE)2.1. NGÔN NGỮ (LANGUAGE)Phương tiện để truyền thông tin và ý tưởngPhương tiện để truyền thông tin và ý tưởngHiểu biết ngôn ngữ, giúpHiểu biết ngôn ngữ, giúpHiểu tình huốngTiếp cận dân đòa phươngNhận biết sắc thái, nhận mạnh ý nghóa Hiểu văn hóa tốt hơnHiểu biết thành ngữ, cách nói xã giao hàng ngàyDòch thuật thông suốt 2 loại ngôn ngữ 2 loại ngôn ngữ Ngôn ngữ không lời – màu sắc, khoảng cách, đòa vòNgôn ngữ thân thể 102.2. TÔN GIÁO (RELIGION)2.2. TÔN GIÁO (RELIGION)Thiên Chúa, Tin Lành, Do Thái, Hồi Giáo, n Thiên Chúa, Tin Lành, Do Thái, Hồi Giáo, n Độ, Phật Giáo và Khổng Tử Độ, Phật Giáo và Khổng Tử nh hưởngnh hưởngCách sống, niềm tin, giá trò và thái độCách cư xử Thói quen làm việcChính trò và kinh doanh[...]... hóa thay đổi giống những nước có môi trường kinh tế / kỹ thuật tương tự.môi trường kinh tế / kỹ thuật tương tự.Sự lẩn tránh rủi ro &ø tính cứng rắn – các Sự lẩn tránh rủi ro &ø tính cứng rắn – các nước có tôn giáo, lịch sử, ngôn ngữ và sự nước có tôn giáo, lịch sử, ngôn ngữ và sự phát triển kinh tế tương tự nhau dẫn đến văn phát triển kinh tế tương tự nhau dẫn đến văn hóa tương tự... ûphân hóa quyền lựcKiểm soát chặt chẽ, thiếu bình đẳng, tập trung quyền lựcCấu trúc kinh doanh Bình đẳng, dân chủLàm việc nhiều thuộc cấpĐộc tài, gia trưởngLàm việc 1 vài thuộc cấpNhà quản trịTRUNG BÌNH - THẤPCAO Cách biệt quyền lực 40 ĐÀO TẠO VĂN HÓAĐÀO TẠO VĂN HÓA6 chương trình huấn luyện6 chương trình huấn luyệnKhái quát môi trường – khí hậu, địa lý, trường học, nhà Khái quát... xã hội bằng “sự nhân đạo và chất lượng trị xã hội bằng “sự nhân đạo và chất lượng cuộc sống”cuộc sống” 1CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓAMÔI TRƯỜNG VĂN HÓA1.1.Khái niệm Khái niệm 2.2.Các yếu tố văn hóaCác yếu tố văn hóa3.3.Văn hóa và thái độVăn hóa và thái độ 4. 4. Văn hóa và quản trị chiến lượcVăn hóa và quản trị chiến lược ... nhân 4. Huấn luyện5. Thách thức6. Mối liên hệ công việc với nhà quản trị7. Thu nhập8. Sự đảm bảo9. Sự nhận biết10. Quyền lợi11. Điều kiện vật chất thuận lợi12. Thăng tiến13. Thời gian cho những hoạt động khaùc 152.5. VĂN HÓA VẬT CHẤT (MATERIAL CULTURE)2.5. VĂN HÓA VẬT CHẤT (MATERIAL CULTURE)Là những đối tượng con người làm raLà những đối tượng con người làm raCơ sở hạ tầng kinh tế. .. định nhóm và sự kết hợpNhấn mạnh năng lực và thành tựu cá nhânMong muốn cá nhân phát triển hết khả năngKhuyến khích quyết định cá nhânChủ nghóa tập thể Chủ nghóa cá nhân 32 4. VĂN HÓA & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC 4. VĂN HÓA & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯCYếu tố văn hóa ảnh hưởng MNCYếu tố văn hóa ảnh hưởng MNCThái độ làm việc (Work Attitudes)Thái độ làm việc (Work Attitudes)Sự ham muốn thành... nhiệmKhông đáng tinLời cam kếtLời nóiRất quan trọngKhông quan trọngLuật sưVăn hóa tường minhVăn hóa ẩn tàngYếu tố 28SỰ KẾT HP NHỮNG KHÍA CẠNH NÀYSỰ KẾT HP NHỮNG KHÍA CẠNH NÀY 4 khía cạnh trên ảnh hưởng đến nền văn 4 khía cạnh trên ảnh hưởng đến nền văn hóa chung xã hội và dẫn đến môi trường hóa chung xã hội và dẫn đến môi trường thống nhấtthống nhấtChủ nghóa cá nhân & sự cách biệt... 21. KHÁI NIỆM1. KHÁI NIỆM Khái niệm – Văn hóa là kiến thức cần thiết Khái niệm – Văn hóa là kiến thức cần thiết mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội Đặc điểmĐặc điểmĐược học hỏiĐược chia xẻThừa hưởngBiểu tượng Khuôn mẫuTính điều chỉnh... rắn (Masculinity)Sự kết hợp những khía cạnh nàySự kết hợp những khía cạnh này 122.3. GIÁ TRỊ VÀ THÁI ĐỘ (VALUE AND ATTITUDES) (tt)2.3. GIÁ TRỊ VÀ THÁI ĐỘ (VALUE AND ATTITUDES) (tt)Quan điểm kinh doanh Rủi roThái độSử dụng uy thếHành độngBiểu lộ cảm xúcSử dụng cá nhânKhác biệt cá nhânQđiểm 1 cá nhânĐánh giá cá nhânQđiểm con ngườiNhấn mạnh sự cộng tácNhấn mạnh sự cạnh tranhSẵn sàng... cách nói chuyện, điện thoại,…Luyện nhạy cảm – nhận thức cách họ hoạt động hiệu Luyện nhạy cảm – nhận thức cách họ hoạt động hiệu quả hơn người khácquả hơn người khác Kinh nghiệm – trải qua những cảm xúc về việc sống và Kinh nghiệm – trải qua những cảm xúc về việc sống và làm việc ở nước ngoài làm việc ở nước ngoaøi 20SỰ CÁCH BIỆT QUYỀN LỰC (POWER DISTANCE) SỰ CÁCH BIỆT QUYỀN LỰC (POWER... trong nướcKhông thay đổi sản phẩm theo những yêu cầu thị trường riêng biệtMang lợi nhuận về nước mà không tái đầu tư thị trường nước ngoàiSử dụng nhà quản trị giỏi trong nước nhưng thiếu kinh nghiệm nước ngoài⇒⇒ Có thể tránh nếu hiểu văn hóa nước sở tạiCó thể tránh nếu hiểu văn hóa nước sở tại 37SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT MOTIVATION) (tt)SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT . 1CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓAMÔI TRƯỜNG VĂN HÓA1.1.Khái niệm Khái niệm 2.2.Các. TRỊ VÀ THÁI ĐỘ (VALUE AND ATTITUDES) (tt)(tt) 142 .4. THÓI QUEN VÀ CÁCH ỨNG XƯÛ (CUSTOMS AND MANNER)2 .4. THÓI QUEN VÀ CÁCH ỨNG XƯÛ (CUSTOMS AND MANNER)Thói
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-kinh-doanh-quoc-te-chuong-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP