Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1

40 1,253 10
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/40 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1. 1QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾQUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENTINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 2Nội dung môn học1.1.Tổng quan về kinh doanh quốc tếTổng quan về kinh doanh quốc tế2.2.Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc tế.tế.3.3.Liên kết kinh tế quốc tếLiên kết kinh tế quốc tế4.4.Môi trường văn hóaMôi trường văn hóa5.5.Môi trường thương mại quốc tếMôi trường thương mại quốc tế6.6.Môi trường chính trò – luật phápMôi trường chính trò – luật pháp7.7.Hoạch đònh chiến lược toàn cầuHoạch đònh chiến lược toàn cầu8.8.Chiến lược sản xuất quốc tếChiến lược sản xuất quốc tế9.9.Chiến lược quản trò nguồn nhân lực quốc tếChiến lược quản trò nguồn nhân lực quốc tế10.10.Chiến lược marketing quốc tếChiến lược marketing quốc tế 3Kết quả mong đợiHiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóaCó khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài.Xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thò trường quốc tế. 4Tài liệu tham khảoSáchQuản Trò Kinh Doanh Quốc Tế, Nhà xuất bản Thống Kê, 2003.Kinh Doanh Toàn Cầu Ngày Nay, TS. Nguyễn Đông Phong, TS Nguyễn Văn Sơn, TS. Ngô Thò Ngọc Huyền, Ths. Quách Thò Bửu Châu, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2001.Nguồn kháchttp://www.ueh.edu.vnhttp://www.dei.gov.vn 5Đánh giáSinh viên được đánh giá dựa vào các tiêu chuẩn sau:Tiểu luận 30%Thi cuối kỳ 70% 6Đề tài tiểu luậnHãy phân tích môi trường văn hóa của một nước cụ thể, từ đó rút ra những vấn đề cần lưu ý cho nhà quản trò khi tiến hành thực hiện kinh doanh quốc tế ở nơi đó. 7CHƯƠNG 1:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾTỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ(AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS)(AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS)1. Kinh doanh quốc tế (International Business)2. Toàn cầu hóa (Globalization) 81. KINH DOANH QUỐC TẾ (IB)1. KINH DOANH QUỐC TẾ (IB)1.1. Khái niệm1.1. Khái niệm1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh 1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh trong nướctrong nước1.3. Động cơ kinh doanh quốc tế1.3. Động cơ kinh doanh quốc tế1.4. Các hình thức kinh doanh quốc tế1.4. Các hình thức kinh doanh quốc tế1.5. Công ty đa quốc gia1.5. Công ty đa quốc gia 91.1. KHÁI NIỆM1.1. KHÁI NIỆMKinh doanh quốc tế là những giao dòch được Kinh doanh quốc tế là những giao dòch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chứcthỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức3 thuật ngữ3 thuật ngữKinh doanh quốc tế (international business)Kinh doanh quốc tế (international business)Thương mại quốc tế (international trade)Thương mại quốc tế (international trade)Đầu tư quốc tế (international investment)Đầu tư quốc tế (international investment) 101.1. KHÁI NIỆM (tt)1.1. KHÁI NIỆM (tt)Thuật ngữ về công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều nướcCông ty đa quốc gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – là công ty được thành lập do vốn của nhiều nước đóng gópCông ty toàn cầu (Global Company - GC) – là công ty tiêu chuẩn hóa các hoạt động toàn cầu trên mọi lónh vựcCông ty xuyên quốc gia (Transnational Corporation - TNC) – là MNC hoặc GC.[...]... của một quốc gia khác 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 8 1. KINH DOANH QUOÁC TEÁ (IB) 1. KINH DOANH QUOÁC TẾ (IB) 1. 1. Khái niệm 1. 1. Khái niệm 1. 2. Kinh doanh quốc tế vaø Kinh doanh 1. 2. Kinh doanh quoác teá vaø Kinh doanh trong nướctrong nước 1. 3. Động cơ kinh doanh quốc tế 1. 3. Động cơ kinh doanh quốc tế 1. 4. Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 4. Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 5. Coâng... thế các quốc gia 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾQUẢN TRỊ KINH DOANH QUOÁC TEÁINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENTINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 18 1. 2. KINH DOANH QUOÁC TEÁ & KINH DOANH TRONG NƯỚC 1. 2. KINH DOANH QUỐC TẾ & KINH DOANH TRONG NƯỚCĐặc điểm chung - Những nguyên lý và kỹ năng cơ bản trong kinh doanh hoàn toàn có thể áp dụng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh trong... HÓA2 .1. Khái niệm2 .1. Khái niệm2.2. Biểu hiện toàn cầu hóa2.2. Biểu hiện toàn cầu hóa2.3. Nguyên nhân toàn cầu hóa 2.3. Nguyên nhân toàn cầu hóa 2Nội dung môn học 1. 1. Tổng quan về kinh doanh quốc tế Tổng quan về kinh doanh quốc tế 2.2.Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc tế. tế. 3.3.Liên kết kinh tế quốc tế Liên kết kinh tế quốc tế 4.4.Môi... tích để xác địnhảnh hưởng công ty quốc tế đối với nền kinh tế nước sở tại và nước mẹtác động chính sách kinh tế của một nước đối với công ty quốc tế Nhân chủng họcNhân chủng học - hiểu biết giá trị, thái độ, niềm tin của con người và môi trường 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 19 1. 3. ĐỘNG CƠ KINH DOANH QUỐC TẾ 1. 3. ĐỘNG CƠ KINH DOANH QUỐC TẾNhóm động cơ đẩy và kéoNhóm động... (JOINT VENTURES) 17  Kinh doanh quốc tế và các ngành học khácĐịa lýĐịa lý - khai thác địa điểm, số lượng, chất lượng các nguồn lực trên toàn cầuLịch sửLịch sử - hiểu biết rộng hơn về chức năng hoạt động kinh doanh quốc tế hiện tạiChính trịChính trị - định hình kinh doanh trên toàn cầuLuậtLuật - điều chỉnh mối quan hệ buôn bán quốc tế  Kinh tế học Kinh tế học - công cụ phân tích... chung mang tính quốc tế mực chung mang tính quốc tế Sự phát triển khoa học công nghệ, internet,… Sự phát triển khoa học công nghệ, internet,… làm cho thông tin kinh tế mang tính toàn cầu.…làm cho thông tin kinh tế mang tính toàn cầu.…2.2. BIỂU HIỆN TOÀN CẦU HÓA2.2. BIỂU HIỆN TOÀN CẦU HÓA 7CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾTỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ(AN OVERVIEW OF... mại quốc tế Môi trường thương mại quốc tế 6.6.Môi trường chính trị – luật phápMôi trường chính trị – luật pháp7.7.Hoạch định chiến lược toàn cầuHoạch định chiến lược toàn cầu8.8.Chiến lược sản xuất quốc tế Chiến lược sản xuất quốc tế 9.9.Chiến lược quản trị nguồn nhân lực quốc tế Chiến lược quản trị nguồn nhân lực quốc tế 10 . 10 .Chiến lược marketing quốc tế Chiến lược marketing quốc tế ... QUỐC TẾ 1. 4. CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH QUỐC TẾ 1. 4 .1. Xuất khẩu (Exporting) 1. 4 .1. Xuất khẩu (Exporting) 1. 4.2. Dự án trao tay (Turnkey Projects) 1. 4.2. Dự án trao tay (Turnkey Projects) 1. 4.3. Chuyển nhượng giấy phép (Licensing) 1. 4.3. Chuyển nhượng giấy phép (Licensing) 1. 4.4. Đại lý đặc quyền (Franchising) 1. 4.4. Đại lý đặc quyền (Franchising) 1. 4.5. Chế tạo theo hợp đồng (Manufactering 1. 4.5.... - Quản trị kinh doanh trong nước được thực hiện trong phạm vi một nước trong khi quản trị kinh doanh quốc tế được thực hiện xuyên qua biên giới các nước và phức tạp hơn, vì:Sự khác biệt giữa các nước về văn hóa, chính trị, kinh tế, luật pháp, …Phải hoạt động theo quy định của hệ thống thương mại và đầu tư quốc tế Liên quan đến tỷ giá hối đoái 21 1.4. CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH QUỐC TẾ 1. 4.... 2 5-3 0%ở nước ngoài phải từ 2 5-3 0%Mức độ quan tâm thị trường nước ngoài Mức độ quan tâm thị trường nước ngoài phải đủ vững chắc để tạo ra sự khác nhau phải đủ vững chắc để tạo ra sự khác nhau trong việc ra quyết địnhtrong việc ra quyết địnhNhiều quốc gia cùng sở hữu công tyNhiều quốc gia cùng sở hữu công ty 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 1. 1. KHÁI NIỆM (tt) 11 Một số thuật ngữ kinh doanh quốc tế . niệm1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh 1. 2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh trong nướctrong nước1.3. Động cơ kinh doanh quốc t 1 .3. Động cơ kinh doanh. quốc t 1 .4. Các hình thức kinh doanh quốc t 1 .4. Các hình thức kinh doanh quốc t 1 .5. Công ty đa quốc gia1.5. Công ty đa quốc gia 91. 1. KHÁI NIỆM1 .1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-kinh-doanh-quoc-te-chuong-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP