Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2279 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 1208
10
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 40 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Mô tả: Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1. 1QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾQUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENTINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 2Nội dung môn học1.1.Tổng quan về kinh doanh quốc tếTổng quan về kinh doanh quốc tế2.2.Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc tế.tế.3.3.Liên kết kinh tế quốc tếLiên kết kinh tế quốc tế4.4.Môi trường văn hóaMôi trường văn hóa5.5.Môi trường thương mại quốc tếMôi trường thương mại quốc tế6.6.Môi trường chính trò – luật phápMôi trường chính trò – luật pháp7.7.Hoạch đònh chiến lược toàn cầuHoạch đònh chiến lược toàn cầu8.8.Chiến lược sản xuất quốc tếChiến lược sản xuất quốc tế9.9.Chiến lược quản trò nguồn nhân lực quốc tếChiến lược quản trò nguồn nhân lực quốc tế10.10.Chiến lược marketing quốc tếChiến lược marketing quốc tế 3Kết quả mong đợiHiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóaCó khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài.Xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thò trường quốc tế. 4Tài liệu tham khảoSáchQuản Trò Kinh Doanh Quốc Tế, Nhà xuất bản Thống Kê, 2003.Kinh Doanh Toàn Cầu Ngày Nay, TS. Nguyễn Đông Phong, TS Nguyễn Văn Sơn, TS. Ngô Thò Ngọc Huyền, Ths. Quách Thò Bửu Châu, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2001.Nguồn kháchttp://www.ueh.edu.vnhttp://www.dei.gov.vn 5Đánh giáSinh viên được đánh giá dựa vào các tiêu chuẩn sau:Tiểu luận 30%Thi cuối kỳ 70% 6Đề tài tiểu luậnHãy phân tích môi trường văn hóa của một nước cụ thể, từ đó rút ra những vấn đề cần lưu ý cho nhà quản trò khi tiến hành thực hiện kinh doanh quốc tế ở nơi đó. 7CHƯƠNG 1:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾTỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ(AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS)(AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS)1. Kinh doanh quốc tế (International Business)2. Toàn cầu hóa (Globalization) 81. KINH DOANH QUỐC TẾ (IB)1. KINH DOANH QUỐC TẾ (IB)1.1. Khái niệm1.1. Khái niệm1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh 1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh trong nướctrong nước1.3. Động cơ kinh doanh quốc tế1.3. Động cơ kinh doanh quốc tế1.4. Các hình thức kinh doanh quốc tế1.4. Các hình thức kinh doanh quốc tế1.5. Công ty đa quốc gia1.5. Công ty đa quốc gia 91.1. KHÁI NIỆM1.1. KHÁI NIỆMKinh doanh quốc tế là những giao dòch được Kinh doanh quốc tế là những giao dòch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chứcthỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức3 thuật ngữ3 thuật ngữKinh doanh quốc tế (international business)Kinh doanh quốc tế (international business)Thương mại quốc tế (international trade)Thương mại quốc tế (international trade)Đầu tư quốc tế (international investment)Đầu tư quốc tế (international investment) 101.1. KHÁI NIỆM (tt)1.1. KHÁI NIỆM (tt)Thuật ngữ về công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều nướcCông ty đa quốc gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – là công ty được thành lập do vốn của nhiều nước đóng gópCông ty toàn cầu (Global Company - GC) – là công ty tiêu chuẩn hóa các hoạt động toàn cầu trên mọi lónh vựcCông ty xuyên quốc gia (Transnational Corporation - TNC) – là MNC hoặc GC. . niệm1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh 1. 2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh trong nướctrong nước1.3. Động cơ kinh doanh quốc t 1 .3. Động cơ kinh doanh. quốc t 1 .4. Các hình thức kinh doanh quốc t 1 .4. Các hình thức kinh doanh quốc t 1 .5. Công ty đa quốc gia1.5. Công ty đa quốc gia 91. 1. KHÁI NIỆM1 .1.

— Xem thêm —

Xem thêm: Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1, Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-kinh-doanh-quoc-te-chuong-1

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.336151123047 s. Memory usage = 18.44 MB