Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2279 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 2027
56
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 136 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 13:45

Mô tả: Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânPGS.TS.Đoàn Thò Hồng VânNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanBài mở đầuBài mở đầu•Giới thiệu môn học •“ĐÀM PHÁN TRONG •KINH DOANH QUỐC TẾ”NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanGiới thiệu môn học Giới thiệu môn học “ĐÀM PHÁN “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ”•Sự cần thiết của môn học.•Mục đích của môn học.•Phạm vi nghiên cứu•Phương pháp nghiên cứu•Kết cấu của môn học NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC.•Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trò giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.Sự cần thiết của môn học 1.Sự cần thiết của môn học (Tiếp)(Tiếp)• Trong điều kiện hội nhập, thò trường ngày càng mở rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn chiến thắng được trên thương trường lại càng cần có những nhà đàm phán giỏi.• Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo các nhà quản trò KDQT luôn có môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế”. Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để giúp các bạn phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhà đàm phán trong KDQT giỏi.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•Với mục đích phục vụ cho sinh viên, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản trò, các nhân viên, các nhà đàm phán hiện tại và trong tương lai, môn học “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế” cung cấp những kiến thức cần thiết để sau khi học xong môn học này, các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn và vận dụng tốt hơn những vấn đề sau: NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC•- Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế;•- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế.•- Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau;•- Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Trong cuộc sống hằng ngày có vô số các cuộc đàm phán, có những cuộc đàm phán trong đó yêu cầu đặt ra không cao và không cần lập kế hoạch trước cho quá trình và kết quả đàm phán, ví dụ như: các cuộc đàm phán, trong gia đình, giữa những người bạn bè thân thích, trong cuộc sống đời thường…NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:MÔN HỌC: Ngược lại, các cuộc đàm phán trong kinh doanh, yêu cầu cần đạt được rất cao, đòi hỏi phải chuẩn bò kỹ lưỡng về thông tin, về năng lực cho đội ngũ cán bộ đàm phán, phải lập kế hoạch, xác đònh mục tiêu, xây dựng chiến lược đàm phán… Trong môn học này chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu dạng đàm phán thứ hai - đàm phán trong kinh doanh, đặc biệt là Đàm phán trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nghiên cứu môn học này, có rất nhiều tài liệu tham khảo. Nhưng để gíup các bạn đầu tư thời gian cho môn học một cách tập trung và hiệu quả, xin giới thiệu một số tài liệu tham khảo chính: . NTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS. TS. Doan Thi Hong VanĐÀM PHÁN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANHTRONG KINH DOANHQUỐC TẾQUỐC TẾ PGS. TS. Đoàn Thò Hồng VânPGS .TS. Đoàn. tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế. - Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các

— Xem thêm —

Xem thêm: Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu slide-bai-giang-dam-phan-trong-kinh-doanh-quoc-te-pgs-ts-doan-thi-hong-van

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.380388975143 s. Memory usage = 18.44 MB