ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT

6 142 0
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 02:10

PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (5 điểm) Giáo viên đọc HS chép các từ ngữ sau: nhà ngói, bé gái,chợ quê, cụ già,củ nghệ ( Mỗi từ yêu cầu học sinh viết hai lần) . Câu 2: (2 điểm) Điền s hay r: Lá .ả ; ổ rá Điền g hay gh: i nhớ ; gồ .ề Câu 3: Nối (2 điểm) nghỉ ngủ nghi hè ru ngờ Câu 4: (1 điểm) Tìm hai tiếng có âm d : Tìm hai tiếng có âm nh : . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I.Chính tả: (Nghe viết) (4 điểm) Giáo viên đọc -HS viết bài “Người thầy cũ” (từ đầu bài đến .lễ phép chào thầy.) sách Tiếng Việt lớp 2 tập I trang 56. II. Luyện từ và câu: (2 điểm) 1. Hãy tìm trong bài chính tả trên 1 câu thuộc kiểu câu “ Ai là gì”? (1 điểm) 2. Hãy tìm 2 từ chỉ hoạt động của người ? (1 điểm) III.Tập làm văn: (4 điểm) Hãy viết một đoạn văn ( Từ 3-5 câu ) nói về em và trường em. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I/ Chính tả: (3 điểm) Giáo viên đọc HS viết bài “Nhớ lại buổi đầu đi học” ( từ Cũng như tôi đến .cảnh lạ.) sách Tiếng Việt lớp 3 tập I, trang 51. II. Luyện từ và câu: a) Điền vần en hoặc oen vào chổ trống: (1điểm) - nhanh nh . ; - sắt h .gỉ - nh ’ miệng cười ; - h .` . nhát b) Viết 2 câu theo mẫu: Ai làm gì? (1điểm) III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy viết một đoạn văn ( Từ 7 đến 10 câu ) kể về tình cảm của bố mẹ đối với em. . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (3 điểm) Giáo viên đọc -HS viết bài “Trung thu độc lập” ( từ đầu bài đến .của các em .) sách Tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 66. II. Luyện từ và câu: Hãy tìm trong đoạn văn trên: (2 điểm) + 4 từ đơn: (1 điểm) . + 3 từ ghép: (0.5 điểm) + 3 từ láy: (0.5 điểm) III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy viết một bức thư ngắn ( Khoảng 8 đến 10 dòng ) gởi cho bạn trường khác để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về tình hình học tập của lớp em hiện nay. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (Nghe viết) (3 điểm) Giáo viên đọc HS viết bài “Dòng kinh quê hương” (Từ: Cũng như mọi màu đến .vào niềm vui.) sách Tiếng Việt lớp 5 tập I trang 65. II. Luyện từ và câu: (2 điểm) Hãy tìm từ đồng nghĩa với các từ sau: chăm chỉ; anh dũng; độc lập; thông minh III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. . . b i trực tiếp trên đề thi ) I/ Chính tả: (3 i m) Giáo viên đọc HS viết b i “Nhớ l i bu i đầu i học” ( từ Cũng như t i đến .cảnh lạ.) sách Tiếng Việt. b i trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (Nghe viết) (3 i m) Giáo viên đọc HS viết b i “Dòng kinh quê hương” (Từ: Cũng như m i màu đến .vào niềm vui.)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ki-i-mon-tviet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP