ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11661 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 125
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 02:10

Mô tả: PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: (5 điểm) Giáo viên đọc HS chép các từ ngữ sau: nhà ngói, bé gái,chợ quê, cụ già,củ nghệ ( Mỗi từ yêu cầu học sinh viết hai lần) . Câu 2: (2 điểm) Điền s hay r: Lá .ả ; ổ rá Điền g hay gh: i nhớ ; gồ .ề Câu 3: Nối (2 điểm) nghỉ ngủ nghi hè ru ngờ Câu 4: (1 điểm) Tìm hai tiếng có âm d : Tìm hai tiếng có âm nh : . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I.Chính tả: (Nghe viết) (4 điểm) Giáo viên đọc -HS viết bài “Người thầy cũ” (từ đầu bài đến .lễ phép chào thầy.) sách Tiếng Việt lớp 2 tập I trang 56. II. Luyện từ và câu: (2 điểm) 1. Hãy tìm trong bài chính tả trên 1 câu thuộc kiểu câu “ Ai là gì”? (1 điểm) 2. Hãy tìm 2 từ chỉ hoạt động của người ? (1 điểm) III.Tập làm văn: (4 điểm) Hãy viết một đoạn văn ( Từ 3-5 câu ) nói về em và trường em. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I/ Chính tả: (3 điểm) Giáo viên đọc HS viết bài “Nhớ lại buổi đầu đi học” ( từ Cũng như tôi đến .cảnh lạ.) sách Tiếng Việt lớp 3 tập I, trang 51. II. Luyện từ và câu: a) Điền vần en hoặc oen vào chổ trống: (1điểm) - nhanh nh . ; - sắt h .gỉ - nh ’ miệng cười ; - h .` . nhát b) Viết 2 câu theo mẫu: Ai làm gì? (1điểm) III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy viết một đoạn văn ( Từ 7 đến 10 câu ) kể về tình cảm của bố mẹ đối với em. . PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (3 điểm) Giáo viên đọc -HS viết bài “Trung thu độc lập” ( từ đầu bài đến .của các em .) sách Tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 66. II. Luyện từ và câu: Hãy tìm trong đoạn văn trên: (2 điểm) + 4 từ đơn: (1 điểm) . + 3 từ ghép: (0.5 điểm) + 3 từ láy: (0.5 điểm) III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy viết một bức thư ngắn ( Khoảng 8 đến 10 dòng ) gởi cho bạn trường khác để hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về tình hình học tập của lớp em hiện nay. PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên : Lớp: ( Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (Nghe viết) (3 điểm) Giáo viên đọc HS viết bài “Dòng kinh quê hương” (Từ: Cũng như mọi màu đến .vào niềm vui.) sách Tiếng Việt lớp 5 tập I trang 65. II. Luyện từ và câu: (2 điểm) Hãy tìm từ đồng nghĩa với các từ sau: chăm chỉ; anh dũng; độc lập; thông minh III.Tập làm văn: (5 điểm) Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua. . . b i trực tiếp trên đề thi ) I/ Chính tả: (3 i m) Giáo viên đọc HS viết b i “Nhớ l i bu i đầu i học” ( từ Cũng như t i đến .cảnh lạ.) sách Tiếng Việt. b i trực tiếp trên đề thi ) I. Chính tả: (Nghe viết) (3 i m) Giáo viên đọc HS viết b i “Dòng kinh quê hương” (Từ: Cũng như m i màu đến .vào niềm vui.)

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT, ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TVIỆT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-ki-i-mon-tviet

Đăng ký

Generate time = 0.15250992775 s. Memory usage = 18.48 MB