DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11627 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 550
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 18:10

Mô tả: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Bài cũ Giới thiệu bài Hoạt động 1.1 Hoạt động 1.2 Hoạt động 1.3 H o ạ t đ ộ n g 2 . 2 Quy tắc C ủ n g c ố Hoạt động 2.1 K ế t t h ú c TOÁN LỚP 4 DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Kiểm tra bài cũ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 ? Hình bình hành là hình như thế nào ? (?) Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị (?) Đây là hình gì ? Đây là hình chữ nhật (?) Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? S = chiều dài x chiều rộng (cùng một đơn vị đo) Kiểm tra bài cũ Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hoạt động 1.1: Cắt ghép hình Giao việc: Mỗi cặp lấy ra một hình bình hành, kẻ đường cao của hình bình hành đó. A B C D H Chiều cao Độ dài đáy DC (?) Độ dài AH là: Chiều cao của hình bình hành ABCD (?) Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C D H E Hoạt động 1.2: Cắt hình tam giác AHD ghép sang bên phải để được hình chữ nhật ABEH So sánh diện tích hình bình hành ABCD với diện tích hình chữ nhật ABEH ghép được Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABEH Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị HĐ 1.3: A B C D H E Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hãy so sánh: a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD với chiều dài hình chữ nhật ABEH Kết luận b/ Chiều cao của hình bình hành với chiều rộng hình chữ nhật ? a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD bằng chiều dài hình chữ nhật ABEH b/ Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng chiều rộng hình chữ nhật ABEH ? Chiều cao h a Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật ABEH khi biết chiều dài là a, chiều rộng là b Diện tích hình chữ nhật ABEH: S = a x h Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C H D A B H E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách tính trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm 7cm Giao việc: Vận dụng công thức để tính diện tích mỗi hình sau: PHIẾU GIAO VIỆC Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH S = S = S = Hoạt động 2.1: Luyện tập - thực hành: Hoạt động cá nhân S = 13 x 4 = (52 cm 2 ) S = 9 x 5 = 45 (cm 2 ) S = 7 x 9 = 63 (cm 2 ) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Giao việc: TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh, biÕt: a. §é dµi ®¸y lµ 4dm, chiÒu cao lµ 34cm; b. §é dµi ®¸y lµ 4m, chiÒu cao lµ 13dm; Bµi gi¶i: a. §æi: 4dm = 40cm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 34 = 1360 (cm 2 ) §¸p sè: 1360cm 2 b. §æi: 4m = 40dm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 13 = 520(dm 2 ) §¸p sè: 520dm 2 Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH HĐ 2.2: Luyện tập - thực hành: Hoạt động nhóm đôi . E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách. trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân

— Xem thêm —

Xem thêm: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dien-tich-hinh-binh-hanh

Đăng ký

Generate time = 0.29968595504761 s. Memory usage = 18.54 MB