DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

12 587 3 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 18:10

Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Bài cũ Giới thiệu bài Hoạt động 1.1 Hoạt động 1.2 Hoạt động 1.3 H o ạ t đ ộ n g 2 . 2 Quy tắc C ủ n g c ố Hoạt động 2.1 K ế t t h ú c TOÁN LỚP 4 DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Kiểm tra bài cũ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 ? Hình bình hành là hình như thế nào ? (?) Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị (?) Đây là hình gì ? Đây là hình chữ nhật (?) Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? S = chiều dài x chiều rộng (cùng một đơn vị đo) Kiểm tra bài cũ Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hoạt động 1.1: Cắt ghép hình Giao việc: Mỗi cặp lấy ra một hình bình hành, kẻ đường cao của hình bình hành đó. A B C D H Chiều cao Độ dài đáy DC (?) Độ dài AH là: Chiều cao của hình bình hành ABCD (?) Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C D H E Hoạt động 1.2: Cắt hình tam giác AHD ghép sang bên phải để được hình chữ nhật ABEH So sánh diện tích hình bình hành ABCD với diện tích hình chữ nhật ABEH ghép được Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABEH Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị HĐ 1.3: A B C D H E Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Hãy so sánh: a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD với chiều dài hình chữ nhật ABEH Kết luận b/ Chiều cao của hình bình hành với chiều rộng hình chữ nhật ? a/ Cạnh đáy của hình bình hành ABCD bằng chiều dài hình chữ nhật ABEH b/ Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng chiều rộng hình chữ nhật ABEH ? Chiều cao h a Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật ABEH khi biết chiều dài là a, chiều rộng là b Diện tích hình chữ nhật ABEH: S = a x h Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A B C H D A B H E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách tính trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị 5cm 9cm 4cm 13cm 9cm 7cm Giao việc: Vận dụng công thức để tính diện tích mỗi hình sau: PHIẾU GIAO VIỆC Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH S = S = S = Hoạt động 2.1: Luyện tập - thực hành: Hoạt động cá nhân S = 13 x 4 = (52 cm 2 ) S = 9 x 5 = 45 (cm 2 ) S = 7 x 9 = 63 (cm 2 ) Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Giao việc: TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh, biÕt: a. §é dµi ®¸y lµ 4dm, chiÒu cao lµ 34cm; b. §é dµi ®¸y lµ 4m, chiÒu cao lµ 13dm; Bµi gi¶i: a. §æi: 4dm = 40cm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 34 = 1360 (cm 2 ) §¸p sè: 1360cm 2 b. §æi: 4m = 40dm DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh lµ: 40 x 13 = 520(dm 2 ) §¸p sè: 520dm 2 Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH HĐ 2.2: Luyện tập - thực hành: Hoạt động nhóm đôi [...]... DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNHHoạt động 1.1: Cắt ghép hình Giao việc: Mỗi cặp lấy ra một hình bình hành, kẻ đường cao của hình bình hành đó.ABCDHChiều caoĐộ dài đáyDC(?) Độ dài AH là:Chiều cao của hình bình hành ABCD(?) Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị Kiểm tra bài cũ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5? Hình bình hành. .. là hình như thế nào ?(?) Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? Trương Quốc Tấn - Tiểu học Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị A BCD HEHoạt động 1.2: Cắt hình tam giác AHD ghép sang bên phải để được hình chữ nhật ABEHSo sánh diện tích hình bình hành ABCD với diện tích hình chữ nhật ABEH ghép được Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABEHTiết 94: DIỆN TÍCH... phải để được hình chữ nhật ABEHSo sánh diện tích hình bình hành ABCD với diện tích hình chữ nhật ABEH ghép được Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABEHTiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH . E a a h h C Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Gọi S là diện tích hình bình hành, cạnh đáy hình bình hành là a, chiều cao hình bình hành là h. Dựa vào cách. trên, hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ABCD ? Diện tích hình bình hành ABCD: S = a x h S = a x h S = a x h Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH, DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Bình luận về tài liệu dien-tich-hinh-binh-hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP