ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN

1 631 20
Triệu Thu Thủy

Triệu Thu Thủy Gửi tin nhắn

Tải lên: 14,461 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 11:07

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN Cõu 1. a) Gii phng trỡnh: . b) Cho ba s thc x, y, z ụi mt khỏc nhau tha món iu kin . Tớnh giỏ tr biu thc: Cõu 2. Cho phng trỡnh: (1). a) nh m phng trỡnh cú hai nghim phõn bit. b) Gi x1, x2 l hai nghim ca phng trỡnh. Tỡm m biu thc: t giỏ tr nh nht. Cõu 3. Cho ABC cú BC l cnh di nht. Trờn cnh BC ly cỏc im D, E sao cho BD=BA, CE=CA. ng thng qua D v song song AB ct AC ti M. ng thng qua E v song song AC ct AB ti N. Chng minh AM=AN. Cõu 4. Cho x, y l hai s dng tha món x+y=1. Chng minh rng: . Cõu 5. T im A ngoi ng trũn (O) v cỏc tip tuyn AB, AC v cỏt tuyn AEF n ng trũn (EF khụng qua O v B, C l cỏc tip im). Gi D l im i xng ca B qua O. DE, DF ct AO theo th t M v N. Chng minh: a) CEFDNM. b) OM=ON. Cõu 6. Ch s hng n v trong h thp phõn ca s ; a, b N * l 0. a) Chng minh rng M chia ht cho 20. b) Tỡm ch s hng chc ca M. S GIO DC V O TO TP H CH MINH đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt CHUYấN Lấ HNG PHONG Năm học 2013 - 2014 Môn thi: Toán (Dành cho tất cả thí sinh) Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 2 2 5 9x x x + = 1 1 1 0 x y z + + = 2 2 2 2 2 2 yz zx xy A x yz y zx z xy = + + + + + 2 5 4 0x mx m + = 2 2 2 1 2 2 1 2 5 12 5 12 x mx mm A x mx m m + + = + + + 2 8 3(3 2) 7 x x y + 2 2 M a ab b= + + . zx z xy = + + + + + 2 5 4 0x mx m + = 2 2 2 1 2 2 1 2 5 12 5 12 x mx mm A x mx m m + + = + + + 2 8 3(3 2) 7 x x y + 2 2 M a ab b= + + . (EF khụng qua O v B, C l cỏc tip im). Gi D l im i xng ca B qua O. DE, DF ct AO theo th t M v N. Chng minh: a) CEFDNM. b) OM=ON. Cõu 6. Ch s hng n v trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN, ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN

Bình luận về tài liệu de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-chuyen-le-hong-phong-tp-ho-chi-minh-nam-hoc-2013-2014-mon-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP