ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN

Triệu Thu Thủy
Triệu Thu Thủy(14474 tài liệu)
(52 người theo dõi)
Lượt xem 361
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 11:07

Mô tả: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN Cõu 1. a) Gii phng trỡnh: . b) Cho ba s thc x, y, z ụi mt khỏc nhau tha món iu kin . Tớnh giỏ tr biu thc: Cõu 2. Cho phng trỡnh: (1). a) nh m phng trỡnh cú hai nghim phõn bit. b) Gi x1, x2 l hai nghim ca phng trỡnh. Tỡm m biu thc: t giỏ tr nh nht. Cõu 3. Cho ABC cú BC l cnh di nht. Trờn cnh BC ly cỏc im D, E sao cho BD=BA, CE=CA. ng thng qua D v song song AB ct AC ti M. ng thng qua E v song song AC ct AB ti N. Chng minh AM=AN. Cõu 4. Cho x, y l hai s dng tha món x+y=1. Chng minh rng: . Cõu 5. T im A ngoi ng trũn (O) v cỏc tip tuyn AB, AC v cỏt tuyn AEF n ng trũn (EF khụng qua O v B, C l cỏc tip im). Gi D l im i xng ca B qua O. DE, DF ct AO theo th t M v N. Chng minh: a) CEFDNM. b) OM=ON. Cõu 6. Ch s hng n v trong h thp phõn ca s ; a, b N * l 0. a) Chng minh rng M chia ht cho 20. b) Tỡm ch s hng chc ca M. S GIO DC V O TO TP H CH MINH đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt CHUYấN Lấ HNG PHONG Năm học 2013 - 2014 Môn thi: Toán (Dành cho tất cả thí sinh) Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 2 2 5 9x x x + = 1 1 1 0 x y z + + = 2 2 2 2 2 2 yz zx xy A x yz y zx z xy = + + + + + 2 5 4 0x mx m + = 2 2 2 1 2 2 1 2 5 12 5 12 x mx mm A x mx m m + + = + + + 2 8 3(3 2) 7 x x y + 2 2 M a ab b= + + . zx z xy = + + + + + 2 5 4 0x mx m + = 2 2 2 1 2 2 1 2 5 12 5 12 x mx mm A x mx m m + + = + + + 2 8 3(3 2) 7 x x y + 2 2 M a ab b= + + . (EF khụng qua O v B, C l cỏc tip im). Gi D l im i xng ca B qua O. DE, DF ct AO theo th t M v N. Chng minh: a) CEFDNM. b) OM=ON. Cõu 6. Ch s hng n v trong

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN, ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-chuyen-le-hong-phong-tp-ho-chi-minh-nam-hoc-2013-2014-mon-toan

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13752794265747 s. Memory usage = 17.82 MB