chen file flash

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2019, 22:29

Bước 1: Tạo một thư mục (folder) để chứa file Flash và file PowerPoint Bước 2: Mở file PowerPoint Bước 3: Chọn Developer, trong Control các bạn chọn biểu tượng More Control Bước 4: Trong More Control chọn Shockwave Flash Object và chọn OK Con trỏ chuột sẽ cho các bạn vẽ một hình chữ nhật trên Slide sao cho phù hợp với kích  thước flash của mình Bước 5: Các bạn chọn chuột phải vào hình chữ nhật và chọn Properties Trong Properties các bạn điền đường dẫn file Flash vào Movie, nhưng do file Flash các  bạn để chung thư mục với file PowerPoint nên các bạn khơng cần điền đường dẫn đầy  đủ đến file Flash mà chỉ cần điền tên file Flash vào mục Movie. Ví dụ nui­lua­01.swf Vậy là các bạn đã chèn file Flash vào PowerPoint của mình. Trên đây là cách chèn file  Flash vào hầu hết cách phiên bản Office từ 2003 đến phiên bản mới nhất Office 2013 mà khơng cần sự hỗ trợ của phần mềm ... Trong Properties các bạn điền đường dẫn file Flash vào Movie, nhưng do file Flash các  bạn để chung thư mục với file PowerPoint nên các bạn khơng cần điền đường dẫn đầy  đủ đến file Flash mà chỉ cần điền tên file Flash vào mục Movie. Ví dụ nui­lua­01.swf... đủ đến file Flash mà chỉ cần điền tên file Flash vào mục Movie. Ví dụ nui­lua­01.swf Vậy là các bạn đã chèn file Flash vào PowerPoint của mình. Trên đây là cách chèn file Flash vào hầu hết cách phiên bản Office từ 2003 đến phiên bản mới nhất Office 2013 mà... Bước 4: Trong More Control chọn Shockwave Flash Object và chọn OK Con trỏ chuột sẽ cho các bạn vẽ một hình chữ nhật trên Slide sao cho phù hợp với kích  thước flash của mình Bước 5: Các bạn chọn chuột phải vào hình chữ nhật và chọn Properties
- Xem thêm -

Xem thêm: chen file flash , chen file flash

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn