Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11408 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 188
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 06:10

Mô tả: Giới thiệu khái quát chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. Phần II: Các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Phần III: Công tác chỉ đạo thực hiện của ngành GD&ĐT và các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội một năm qua; kết quả đạt được bước đầu. Phần IV: Định hướng chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội trong những năm học tiếp theo đến năm 2013. Phần V: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực trong năm học 2008 – 2009 và những năm tiếp theo đến năm 2013. Phần I: Giới thiệu các văn bản của Trung ương. I- Chỉ thị số: 40/2008/CT-BGD&ĐT. Ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1. Mục tiêu: - Huy động sức mạnh tổng hợp - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 2. Yêu cầu: - Tập trung các nguồn lực. - Tăng cường sự tham gia của HS. - Phát huy sự chủ động, sáng tạo. - Huy động sự tham gia của các tổ chức - Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác. 3. Nội dung của Chỉ thị. - Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn - Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng sống cho HS. - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở đại phương. 4. Tổ chức thực hiện. a- Thời gian: - Phát động từ năm học 2008 – 2009 - Sau mỗi năm sơ kết phong trào - Tổng kết phong trào vào năm 2013. b- Xác định nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT; Bộ VH-TT- DL; TW Đoàn TNCS HCM. c- Các Sở GD&ĐT và UBND các Tỉnh và Thành phố. II- Quyết định thành lập BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1- Quyết định số: 4001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2008. 2- Kế hoạch liên ngành số: 7575/KHLN/BGD&ĐT- Bộ VH-TT và DL-TW Đoàn THCS HCM, ngày 19/8/2008. A. Mục đích phối hợp liên Ngành. - Huy động nhân lực và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để triển khai phong trào có hiệu quả. - Có kế hoạch chỉ đạo tập trung, đảm bảo phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả. B. Nội dung kế hoạch phối hợp: 1. Xác định giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng. - Ngành VH-TT-DL chủ trì. - Ngành GD&ĐT phối hợp 2. Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt động. 3. Phát triển trò chơi dân gian trong nhà trường - Ngành VH-TT-DL biên tập, giới thiệu - Ngành GD&ĐT tiếp thu, phối hợp, tổ chức - Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức 4. Đổi mới phương pháp dạy và học. - Ngành VH-TT-DL giới thiệu các giá trị VH - Ngành GD-ĐT chỉ đạo đổi mới dạy và học - Đoàn TNCS HCM phát động trong các Chi đoàn, Chi đội. 5. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. - Ngành VH-TT-DL phối hợp hướng dẫn - Ngành GD-ĐT chỉ đạo thường xuyên - Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức 6. Chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị 5 khu di tích. . 1. Số lượng trường đăng ký xây dựng trường đạt các tiêu chí chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009: Tổng số: 213 trường; trong. chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008

— Xem thêm —

Xem thêm: Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tap-huan-ve-truong-hoc-than-thien-hoc-sinh-tich-cuc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.310734987259 s. Memory usage = 18.43 MB