Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 31
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 06:10

Mô tả: Giới thiệu khái quát chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013. Phần II: Các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Phần III: Công tác chỉ đạo thực hiện của ngành GD&ĐT và các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội một năm qua; kết quả đạt được bước đầu. Phần IV: Định hướng chỉ đạo của Thành phố và Ngành GD&ĐT Hà Nội trong những năm học tiếp theo đến năm 2013. Phần V: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực trong năm học 2008 – 2009 và những năm tiếp theo đến năm 2013. Phần I: Giới thiệu các văn bản của Trung ương. I- Chỉ thị số: 40/2008/CT-BGD&ĐT. Ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1. Mục tiêu: - Huy động sức mạnh tổng hợp - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 2. Yêu cầu: - Tập trung các nguồn lực. - Tăng cường sự tham gia của HS. - Phát huy sự chủ động, sáng tạo. - Huy động sự tham gia của các tổ chức - Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác. 3. Nội dung của Chỉ thị. - Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn - Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của HS ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng sống cho HS. - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở đại phương. 4. Tổ chức thực hiện. a- Thời gian: - Phát động từ năm học 2008 – 2009 - Sau mỗi năm sơ kết phong trào - Tổng kết phong trào vào năm 2013. b- Xác định nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT; Bộ VH-TT- DL; TW Đoàn TNCS HCM. c- Các Sở GD&ĐT và UBND các Tỉnh và Thành phố. II- Quyết định thành lập BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 1- Quyết định số: 4001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2008. 2- Kế hoạch liên ngành số: 7575/KHLN/BGD&ĐT- Bộ VH-TT và DL-TW Đoàn THCS HCM, ngày 19/8/2008. A. Mục đích phối hợp liên Ngành. - Huy động nhân lực và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để triển khai phong trào có hiệu quả. - Có kế hoạch chỉ đạo tập trung, đảm bảo phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả. B. Nội dung kế hoạch phối hợp: 1. Xác định giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng. - Ngành VH-TT-DL chủ trì. - Ngành GD&ĐT phối hợp 2. Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt động. 3. Phát triển trò chơi dân gian trong nhà trường - Ngành VH-TT-DL biên tập, giới thiệu - Ngành GD&ĐT tiếp thu, phối hợp, tổ chức - Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức 4. Đổi mới phương pháp dạy và học. - Ngành VH-TT-DL giới thiệu các giá trị VH - Ngành GD-ĐT chỉ đạo đổi mới dạy và học - Đoàn TNCS HCM phát động trong các Chi đoàn, Chi đội. 5. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. - Ngành VH-TT-DL phối hợp hướng dẫn - Ngành GD-ĐT chỉ đạo thường xuyên - Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức 6. Chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị 5 khu di tích. . 1. Số lượng trường đăng ký xây dựng trường đạt các tiêu chí chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2008 – 2009: Tổng số: 213 trường; trong. chương trình lớp tập huấn Ph n I:ầ Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của TW về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008

— Xem thêm —

Xem thêm: Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực ", Tập huấn về " Trường học thân thiện, học sinh tích cực "

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15836095809937 s. Memory usage = 17.69 MB