Mẫu powerpoint đẹp

20 481 1 Gửi tin nhắn cho Chipone
Chipone

Chipone

Tải lên: 57 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 23:01

Với nhiều bạn thì việc thiết kế 1 bài powerpoint đẹp mắt để thuyết trình là việc rất dế dàng,nhưng với một số bạn thì việc này không hề dễ chút nào, Do đó mình xin giới thiệu với các bạn những bài slide powerpoint mẫu “tuyệt đẹp” sau đây,hi vọng nó sẽ giúp ích cho bài thuyết trình của các bạn. Ngoài ra các bạn có thể download hình nền đẹp để làm background cho slide show power point L/O/G/O ThemeGallery PowerTemplate www.themegallery.com Click to add title in here Click to add title in here Click to add title in here Click to add title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 4 1 2 3 Contents • How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? – On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides. [ Image information in product ]  Image : www.openas.com  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Hot Tip Click to edit title style 2003 2004~2005 2006~2007 2008 Company History Company History `01~`03.10 Add Your Text `01~`03.10 Add Your Text `01~`03.10 Add Your Text `04~`06.10 Add Your Text `04~`06.10 Add Your Text `04~`06.10 Add Your Text 2007.10 Add Your Text 2007.10 Add Your Text 2007.10 Add Your Text `99~`00.10 Add Your Text `99~`00.10 Add Your Text `99~`00.10 Add Your Text Click to edit title style Add your title in here Add your title in here Add your title in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text Click to edit title style ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 01 02 03 04 05 06 07 08 50% 70% 160% 230% 100% 150% 380% 300% Text in here (unit: %) Year  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text  Click to add Text Click to edit title style Add your text in here Add your text in here Text Text Text Text Text Text Text Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Click to edit title style Title in here Description of the contents Title in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Text in here Description of the contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Click to edit title style 2. Describe contents for a Chart Description of the company’s sub contents Description of the company’s sub contents 1. Describe contents for a Chart Description of the company’s sub contents Description of the company’s sub contents Add Your Title in here Click to edit title style 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents • Description of the contents . www.openas.com  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Hot
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu powerpoint đẹp, Mẫu powerpoint đẹp

Bình luận về tài liệu mau-powerpoint-dep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP