Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12

3 477 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 13:41

1) Từ một danh sách 10 học sinh ưu tú, có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh để lập ban cán bộ lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó và 3 cán sự. H•y xác định công thức tính đúng trong các công thức tính sau: A. B. C. D. 2 H•y chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A. 0 B. 1 C. -1 D. .3) Trong khai triển:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12, Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn