Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

54 90 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 22:07

Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh PhúcTiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh Phúc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIÁP Tên đề tài: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG QUẢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI BMG FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH BMG TẠI CÁC ĐẠI TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIÁP Tên đề tài: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG QUẢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI BMG FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH BMG TẠI CÁC ĐẠI TỈNH VĨNH PHÚC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 - CNTY - N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y, thầy giáo hướng dẫn, Ban lãnh đạo tập đoàn Đức Hạnh BMG, em thực tập tốt nghiệp cơng ty Sau q trình học tập trường thực tập tốt nghiệp sở, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, thầy giáo khoa, tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt thời gian qua Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ giáo Nguyễn Thị Thúy Mỵ bảo trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, cơng nhân viên tập đồn Đức Hạnh BMG, thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm giúp đỡ em trình thực tập sở Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất bạn bè, gia đình người thân động viên, nỗ lực cố gắng thân em hoàn thành chuyên đề thời gian quy định Em xin cảm ơn tất quý đại giúp đỡ em thời gian thực tập Em hi vọng tất chú, anh chị đại đồng hành, giúp đỡ thân em thời gian làm việc sau Em xin kính chúc thầy giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt công tác giảng dạy thành công công tác nghiên cứu khoa học Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Danh mục chất cấm sản xuất thức ăn chăn nuôi 24 Bảng 4.1 Danh mục công việc thực sở 28 Bảng 4.2 Thống kê danh mục sản phẩm phép lưu hành công ty CP TACN BMG feed 30 Bảng 4.3 Chế độ dành cho khách hàng 34 Bảng 4.4 Doanh thu công ty BMG feed 35 Bảng 4.5 Quy mô đàn lợn khu vực khảo sát 36 Bảng 4.6 Quy mô đàn gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc 38 Bảng 4.7 Sản lượng doanh thu từ đại Vĩnh Phúc công ty CP TACN BNG feed tháng 01 năm 2017 41 Bảng 4.8 Tổng hợp kết công tác phát triển thị trường 41 iii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ CP Cổ phần CBNV Cán nhân viên DTTN Diện tích tự nhiên GRDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh TNHS Trách nhiệm hình TACN Thức ăn chăn nuôi NN&PHNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TAHH Thức ăn hỗn hợp iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vài nét tập đoàn Đức Hạnh BMG 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Tổng quan thức ăn chăn nuôi 15 2.2.1 Khái niệm phân loại thức ăn chăn nuôi 15 2.2.2 Vai trò sản xuất thức ăn chăn nuôi 16 2.2.3 Nguồn gốc thức ăn chăn nuôi 17 2.2.4 Hiện tượng tồn dư kháng sinh kháng kháng sinh 18 2.3 Các quy định điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi 20 2.4 Một số quy phạm pháp luật sản xuất, kinh doanh thuốc thú y 21 2.5 Danh mục chất cấm sản xuất thức ăn chăn nuôi 23 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Đối tượng 25 3.2 Địa điểm thời gian thực 25 3.3 Nội dung tiêu theo dõi 25 v 3.4 Phương pháp tiến hành 26 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 3.4.2 Phương pháp xử số liệu 27 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Danh mục công việc thực sở thực tập 28 4.2 Kết khảo sát tình hình sản xuất TACN nhà máy công ty CP TACN BMG 29 4.2.1 cấu sản phẩm công ty 29 4.2.2 Chế độ khách hàng công ty CP TACN BMG 34 4.2.3 Kết khảo sát tình hình kinh doanh cơng ty 34 4.3 Kết khảo sát tình hình chăn ni số hộ chăn ni địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 36 4.3.1 Thực trạng chăn nuôi nông hộ huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương xã Thanh Trù - Vĩnh Yên giai đoạn từ tháng 12/2017-5/2018 36 4.3.2 Tình hình tổ chức sản xuất ngành chăn ni 38 4.3.3 Sản lượng doanh thu từ đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi công ty BMG feed địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 40 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ngành chăn ni giữ vị trí quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Con lợn, gà, vịt xếp hàng đầu số vật nuôi cung cấp phần lớn thực phẩm cho người tiêu dùng phân bón cho sản xuất nơng nghiệp Mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển xã hội chăn ni chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn ni tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn nuôi nước ta đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Đặc biệt nước ta nhiều điệu kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi như: nguồn nguyên liệu dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi đặc biệt đầu tư, quan tâm nhà nước… Cùng với phát triển ngành chăn nuôi, ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển vô mạnh mẽ để đáp ứng cầu sử dụng vật nuôi Tuy nhiên với phát triển mạnh mẽ bất cập như: khó kiểm sốt chất lượng, số lượng… dẫn đến lợi nhuận mà doanh nghiệp, cá nhân bỏ qua luật pháp đạo đức người để bỏ thêm chất cấm sử dụng chăn nuôi sợ tồn dư chất bảo vệ thực vật vào thức ăn dẫn đến tổn hại sức khỏe người chăn nuôi người tiêu dùng sản phẩm thực phẩm từ động vật Là sinh viên khoa chăn nuôi thú y, em hiểu tầm quan trọng sử dụng chất cấm trong sản suất dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng lớn từ em mong muốn chuyển tới người chăn nuôi sản phẩm thức ăn chăn nuôi giá, đảm bảo chất lượng Được đồng ý khoa Chăn nuôi thú y, Giảng viên hướng dẫn tiếp nhận cở sở, em tiến hành thực chuyên đề tốt nghiệp: “Tiếp cận thị trường quảng sản phẩm công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG đại tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình sản xuất, kinh doanh công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG Feed - Đánh giá hoạt động đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Nắm tình hình sử dụng thức ăn chăn ni trang trại, hộ chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc - Điều tra đặc điểm ngành chăn nuôi Vĩnh Phúc, qua chiến lược phát triển cho phù hợp Kết khảo sát tư liệu tham khảo cho nghiên cứu thực trạng việc kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi Vĩnh Phúc - Đánh giá sơ qua quy mô kinh doanh số đại lý, đưa chương trình chế độ phù hợp với đại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá trung thực, khách quan - Chủ động, tích cực cơng việc - Áp dụng kĩ mềm công việc Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vài nét tập đoàn Đức Hạnh BMG 2.1.1.1 Lịch sử hình thành - Cơng ty CP Thức ăn chăn nuôi BMG feed công ty thành viên tập đoàn Đức Hạnh BMG thành lập tháng 10 năm 2016, hoạt động kinh doanh lĩnh vực: thức ăn chăn nuôi Với nhà máy sản xuất thức ăn đặt tỉnh thành khác nước Trong nhà máy sản xuất là: - Nhà máy Hà Nam Đặt Khu công nghiệp Châu Sơn - P Châu Sơn - Tp Phủ Lý- Hà Nam - Nhà máy Yên Bái Đặt khu công nghiệp nam thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái - Nhà máy Hải Dương Đặt Cẩm Thượng – Tp Hải Dương - Hải Dương - Nhà máy Bonbon Đặt huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc nhiều nhà máy xây dựng Khu công nghiệp Lệ Trạch - Tx Phổ Yên - Thái Nguyên Tập thể ban lãnh đạo, cán công nhân viên công ty BMG feed tâm xây dựng thương hiệu BMG với chiến lược sản phẩm chiều sâu mang lại hiệu kinh tế cao cho người sử dụng Tại tập thể Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ nhiều kinh nghiệm thực tế ngành đội ngũ bác sĩ thú y giỏi, đội ngũ công nhân tay nghề cao Cùng với phát triển chăn nuôi nước BMG feed khơng ngừng tìm tòi, nghiên cứu, phát triển loại thức ăn đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm giá thành thấp 33 Từ bảng 4.2 em số nhận xét sau: - Công ty CP TACN BMG sản phẩm đa dạng gồm 46 sản phẩm sản phẩm công thức khác Để đáp ứng nhu cầu sử dụng khác khách hàng đặc biệt thời gian thị trường biến động nhiều Đặc biệt, nhiều sản phẩm sản phẩm công ty quý đánh giá trất lượng cao tin dùng - Cơng ty quy mô sản xuất lớn, đại, đảm bảo thực nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP Các nhà máy sản xuất thuốc thực tốt quy định GMP - Các nhóm sản phẩm chủ yếu cơng ty CP TACN BMG là: Nhóm thức ăn chăn ni, nhóm vaccin cho đại gia súc, tiểu gia súc gia cầm, kháng sinh tiêm cao cấp dạng dung dịch huyễn dịch, kháng sinh bột hay premix, nhóm trị ký sinh trùng, nhóm thuốc sát trùng nhóm chế phẩm sinh học - Nhóm sản phẩm mạnh BMG feed thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho đẻ như: BF35, BF36S giới chuyên môn đánh giá cao tin tưởng sử dụng kết quat thực tế cho thấy vịt đẻ liên tục với tỷ lệ đẻ cao kể vào mùa đông đạt 83% Khối lượng trứng to kích thước - Đặc biệt, sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty không chứa chất kháng sinh vượt tiêu cho phép Nguyên liệu chủ yếu nhập từ nước ngồi đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho lên khơng tượng tồn dư chất bỏ vệ thực vật Để trứng minh sản phẩm an tồn thực tế kết chăn ni với tỷ lệ đẻ kích thước trứng cho thấy sản phẩm công ty hoàn toàn đảm bảo vệ sinh, chất lượng - Mặt khác, thị trường khó khăn giá chăn ni cơng ty đưa phương án khác nhằm hỗ trợ người chăn nuôi như: hỗ trợ giá, sản phẩm xuất bán thị trường giảm 1000-2000đ/1kg 34 thời gian dài (một năm) Khi hết thời gian q trình trợ giá cơng ty lại tiếp tục đưa phương án tạo sản phẩm giá thành thấp để phục vụ người dân mà đảm đảm bảo chất lượng sản phẩm điều cho thấy tâm huyết công ty với người chăn nuôi Tạo điều kiện giúp đỡ người chăn nuôi thời gian khó khăn 4.2.2 Chế độ khách hàng công ty CP TACN BMG Mỗi công ty sản xuất thức ăn chăn ni chế độ dành cho đại Tỳ thuộc sản lượng đại để đại hưởng chế độ cho phù hợp từ nhầm kích thích q trình tăng trưởng sản lượng đăng ký sản lượng cao Bảng 4.3 Chế độ dành cho khách hàng Mức Stt sản lượng >=50 >=100 >=200 Hỗ trợ trực tiếp trang trại Thưởng đơn hàng Đại hợp tác Thưởng Thưởng Thưởng Tổng tháng quý năm thưởng CODE 200đ/kg 200đ/kg 200đ/kg 80đ/kg 50đ/kg 50đ/kg 980đ/kg 200đ/kg 200đ/kg 200đ/kg 100đ/kg 50đ/kg 50đ/kg 1000đ/kg 200đ/kg 200đ/kg 200đ/kg 150đ/kg 50đ/kg 50đ/kg 1050đ/kg 4.2.3 Kết khảo sát tình hình kinh doanh cơng ty Để đánh giá tình hình sản xuất hoạt động cơng ty CP BMG Em thực điều tra doanh thu cơng ty, qua đưa nhận xét với số liệu thu thập Kết điều tra doanh thu thức ăn chăn nuôi từ tháng 11/2017 đến tháng năm 2018 thể bảng 4.4 35 Bảng 4.4 Doanh thu công ty BMG feed Tháng Doanh thu từ Doanh thu từ TACN dành cho TACN dành cho đẻ (tỷ đồng) thịt (tỷ đồng) Tổng doanh thu (tỷ đồng) 11/2017 23,80 12,50 36,30 12/2017 22,20 13,10 35,30 01/2018 21,80 13,90 35,70 02/2018 22,00 14,00 36,00 3/2018 19,90 16,80 36,70 4/2018 29,70 20,80 50,50 Qua bảng 4.4 - Doanh thu tháng gần khơng giao động nhiều điều cho thấy ổn định cơng ty Chỉ vài thay đổi nhỏ cụ thể: tháng đầu năm 2018 giảm mặt thức ăn cho đẻ thay đổi thời tiết dẫn đến chế độ cho ăn dành cho đẻ thay đổi (tăng nhiệt độ môi trường thấp để giữ nguyên sản lượng trứng giảm nhiệt độ cao để giữ độ bền cho vịt) Về mặt thức ăn cho thịt tăng chủ yếu thức ăn cho gà thịt Trong tháng gần số lượng đàn gà thịt tăng mạnh hầu hết thị trường dẫn đến tăng trưởng thức ăn chăn nuôi dành cho gà thịt -Doanh thu công ty BMG feed chủ yếu đến từ số mặt hàng đẻ Cụ thể vịt đẻ với mã hàng BF35, BF36S Điều cho thấy số lỗ hổng kinh tế số vấn đề cần phải giải sớm Đó là: + Doanh thu phụ thuộc vào 1-2 mã hàng đặc biệt lại mặt hàng dành cho đẻ Mặt hàng dành cho đẻ thường khó sản xuất chất lượng nguyên liệu cao, quy trình sản xuất khắt khe ổn định gần 36 tuyệt đối giá bán thị trường lại thấp dẫn đến lợi nhuận từ mã hàng khơng cao trí phải bù lỗ Vì nhiều cơng ty thức ăn chăn ni gần không sản xuất mã hàng dành cho đẻ + Doanh thu phụ thuộc vào thị trường q lớn Đó thị trường Vĩnh Phúc Thị trường Vĩnh Phúc chiếm sấp sỉ 40% doanh thu cơng ty 4.3 Kết khảo sát tình hình chăn ni số hộ chăn ni địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 4.3.1 Thực trạng chăn nuôi nông hộ huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương xã Thanh Trù - Vĩnh Yên giai đoạn từ tháng 12/2017-5/2018 4.3.1.1 Chăn nuôi lợn Lợn vật ni sản lượng thịt ln tỉ trọng cao, chiếm vị trí số tổng sản lượng thịt loại sản xuất địa bàn tỉnh (gần 70%) Tuy nhiên, quy mô đàn phát triển không ổn định qua năm su hướng giảm giai đoạn từ tháng 12/2017-3/2018, đặc biệt tháng 02/2018 xu hướng tăng nhẹ tháng 4-5/2018 Bảng 4.5 Quy mô đàn lợn khu vực khảo sát ĐVT: STT Thị trường Tháng 12 02 04 Tăng BQ (%) Xã Thanh Trù 502 186 371 18,26 TX Phúc Yên 212 56 315 194,46 Tam Dương 510 221 581 53,12 Yên Lạc 520 146 402 51,71 Lợn nuôi tất xã Tuy nhiên số lượng hạn chế hộ nuôi 3-5 Hộ nuôi nhiều khoảng 30-40 con, đa số hộ ni 37 để sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn (cám gạo, ngơ, thức ăn thừa) giá lợn thời điểm mức thấp (tháng 12/2017 giá lợn 26 nghìn/kg) co lên người dân không hứng thú chăn nuôi lợn Một số hộ vào thời gian phế phụ phẩm nơng nghiệp sử dụng thức ăn cho vịt đẻ để làm thức ăn cho lợn thịt để giảm giá thành chăn nuôi Các hộ nuôi chủ yếu để thịt đụng (2-6 hộ thịt chia nhau) bán thị trường số hộ chăn nuôi lớn với tổng số đầu vào khoảng 100 nhà Đỗ Văn Lẫm xã Thanh Trù - thành phố Vĩnh Yên Các hộ chăn nuôi lợn cũ đa số chuyển sang chăn nuôi khác như: gà thịt, vịt thịt, vịt đẻ… Nguyên nhân số lượn lợn giảm vào tháng 02/2018 ngời dân đụng lợn ăn tết Nguyên Đán khơng hướng phục hồi đàn lợn Tuy nhiên, vào quý năm 2018 giá lợn chiều hướng tăng nhẹ lên 35-37 nghìn/kg đến cuối tháng 4/2018 giá lợn lên tới 43 nghìn/kg lợn Tuy giá tăng người dân hạn chế vào lợn vào chậm vì: sợ giá lợn tăng thời nhiểm thời khơng trì lâu dài, chuồng trại chăn nuôi sử dụng để nuôi vật nuôi khác, hạn chế vốn đầu tư (sau thời gian dài giá lợn xuống thấp đại phận đa số người dân khơng vốn đầu tư thêm phía đại chưa thu hồi hết nợ cho lên e dè lĩnh vực đầu tư chăn nuôi lợn 4.3.1.2 Chăn nuôi gia cầm - Diễn biến đàn gia cầm Chăn nuôi gia cầm, đặc biệt gà mạnh tỉnh Vĩnh Phúc Thịt gia cầm ln chiếm vị trí thứ hai tổng sản lượng thịt loại So với tổng đàn gia cầm, số lượng đàn gà xu hướng tăng mạnh thời gian gần Nhất vào tháng như: 4-5 tháng 10-11 38 Bảng 4.6 Quy mô đàn gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc ĐVT: 1.000 STT Thị trường Tháng Tăng BQ 12 02 04 (%) Xã Thanh Trù 11,31 9,40 10,93 -0,61 TX Phúc Yên 9,83 9,31 10,32 2,78 Tam Dương 12,15 12,53 13,57 5,72 Yên Lạc 21,50 19,61 23,51 5,55 Chăn nuôi gia cầm vốn mạnh tính Vĩnh Phúc đặc biệt đẻ So với năm trước số lượng gia cầm tỉnh lại tăng mạnh, tăng nhanh gà thịt theo su hướng chăn nuôi Giá gà thịt ổn định mức cao: gà mía ln giữ giá 55-58 nghìn/kg gà gà ri ln giữ giá từ 78-83 nghìn/kg thời gian dài từ tháng năm 2017 đến Điều kích thích ngành chăn nuôi gia cầm hứa hẹn mang lại lợn nhuận cao cho người chăn nuôi Từ bảng 4.6 ta thấy số lượng gia cầm tháng gần ln mức ổn định khơng biến động lớn chăn ni lợn lợi nhận từ gà mang lại lớn cho lên vào dịp tết Ngun Đán khả tái đàn cao để bán vào dịp sau tết (mùa cưới, khai xuân…) 4.3.2 Tình hình tổ chức sản xuất ngành chăn ni 4.3.2.1 Các mơ hình chăn ni, hình thức tổ chức chăn ni Hình thức tổ chức sản xuất chăn nuôi Vĩnh Phúc dần chuyển từ chăn ni hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, gia trại Chăn nuôi nông hộ năm qua bước tiến đáng kể suất quy mô, đóng góp phần đáng kể việc gia tăng sản phẩm chăn nuôi tốc độ phát triển ngành Các tiến kỹ thuật chăn nuôi 39 áp dụng, mang lại hiệu kinh tế cao cho hộ chăn nuôi giống lợn nhiều nạc, gia cầm siêu thịt, siêu trứng, thực cải tạo đàn bò, lai tạo giống bò thịt, bò sữa, sử dụng thức ăn hỗn hợp chăn nuôi Tuy nhiên hạn chế vốn, trình độ kỹ thuật chăn ni số hộ hạn chế Đây trở ngại cho chăn nuôi phát triển, hộ nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ Hiện số hộ gia đình nhận thấy hiệu chăn ni gia súc, gia cầm gắn chặt với đảm bảo môi trường sinh thái nơng nghiệp, nơng thơn nên nhiều hộ gia đình xây dựng chuồng trại vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, phương thức chủ yếu bán công nghiệp, nhiên quy mô nhỏ a) Chăn ni lợn - Qui mơ: Theo số liệu tổng hợp Trung tâm tin học thông tin – Sở NN &PTNT đến 1/10/2013: Tổng số hộ nuôi lợn địa bàn 74.474 hộ; đó: + Lợn nái: 138 trang trại ni từ 20 trở lên, trang trại qui mơ lớn 1000 (trang trại nhà ông Đặng Văn Phương, xã Kim Long, Huyện Tam Dương) + Lợn thịt: 292 trang trại ni quy mơ >100 con/ lứa; Đa số trang trại tự sản xuất giống - Phương thức, thức ăn chăn nuôi: Chăn ni gia cơng cho số cơng ty nước ngồi Cty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Japfacomfeed , Công ty DaBaCo,… Chăn nuôi theo mô hình trang trại: nhiều trang trại chăn ni lợn sử dụng chuồng kín, hệ thống làm mát, số lượng lợn lớn từ 500-1.000 con, sử dụng 100% thức ăn công nghiệp 40 Chăn nuôi nhỏ lẻ (1-2 con/hộ) giảm dần, xã vùng đồng Trên 90% sử dụng thức ăn công nghiệp thức ăn công nghiệp phối trộn phụ phẩm nông nghiệp theo giai đoạn b) Chăn nuôi gia cầm - Qui mô: Theo số liệu tổng hợp Trung tâm tin học thông tin – Sở NN &PTNT đến 1/10/2013: Tổng số hộ nuôi gia cầm địa bàn 123.650 hộ; đó: + Ni gà thịt: 438 trang trại nuôi từ 2000 trở lên + Nuôi gà đẻ trứng: 1052 trang trại ni từ 1000 trở lên + Ni vit, ngan : 216 trang trại nuôi vịt từ 1000 trở lên, 01 trang trại nuôi ngan 1000 - Phương thức thức ăn chăn ni: Đã nhiều trang trại ni gà xây dựng chuồng kín hệ thống làm mát, điều tiết nhiệt, sử dụng 100% thức ăn công nghiệp Chăn nuôi vừa nhốt vừa kết hợp thả vườn sử dụng thức ăn cơng nghiệp kết hợp với sản phẩm nơng nghiệp (ngơ, thóc) theo giai đoạn Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sử dụng, tận dụng thức ăn ngơ, thóc 4.3.3 Sản lượng doanh thu từ đại kinh doanh thức ăn chăn nuôi công ty BMG feed địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Em trực tiếp nhà máy bon bon đặt huyện tam đảo- Vĩnh Phúc để lấy số liệu sản lượng đại từ biết tốc độ tăng trưởng thị trường khả kinh doanh đại đến đâu Để đưa sách chế độ phù hợp cho đại Kết nghi bảng 4.8 Ta thấy Vĩnh Phúc thị trường tiềm Tuy thời gian khó khăn sản lượng trì mức cao Hơn nghìn tháng Để mức sản lượng nhờ vào chất lượng sản phẩm công ty đánh giá cao người chăn nuôi tin tưởng sử dụng 41 Bảng 4.7 Sản lượng doanh thu từ đại Vĩnh Phúc công ty CP TACN BNG feed tháng 01 năm 2017 Đại Sản lượng ( tấn) Ánh Kiều Kỳ Mây Tuấn Thúy Phúc Lộc Đệ Luyến Tuấn Tuyết Tổng 342 411 212 68 71 1104 Tổng doanh thu công ty (tỷ đồng) 2,91 3,53 1,88 0,71 0,68 9,71 Vĩnh Phúc thị trường giàu tiềm với đẻ Với tổng số đàn vịt, gà đẻ cao sơ với tỉnh khác sản lượng ổn định Bảng 4.8 Tổng hợp kết công tác phát triển thị trường Nội dung công việc Kế hoạch Nắm bắt tình hình chăn ni, hướng chăn Điều tra tình hình ni số hộ chăn nuôi lớn, hộ sử chăn nuôi dụng sản phẩm công ty vùng: tp.Vĩnh hộ Yên, Yên Lạc, Tam Dương, Phúc Yên Cho tất chăn nuôi nắm bắt Quảng sản sản phẩm chất lượng sản phẩm phẩm, thương công ty thông qua bảng sản phẩm, đánh giá hiệu công ty người chăn nuôi vùng khác, giá loại sản phẩm đến tay người tiêu dùng Cho thấy chất lượng ổn định Lấy niềm sản phẩm sức sản xuất công ty tin tưởng không bị thiếu hàng cho Từ tạo niềm người chăn ni tin cho Đưa sản phẩm công ty đến Vận chuyển thức ăn chăn ni vào nơng hộ tay người nhu cầu sử dụng sản phẩm công ty tiêu dùng Kết đạt Số lượng Tỷ lệ (hộ) (%) 106 100 106 100 54 51 18 17 42 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty CP TACN BMG feed đảm bảo điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn GMP WHO Toàn khâu kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt đảm bảo sản phẩm tạo đạt tiêu chuẩn GMP Cơng ty sản phẩm đa dạng với gần 46 sản phẩm đăng ký lưu hành Nhóm sản phẩm mạnh nhóm dùng cho đẻ Vĩnh phúc tỉnh rộng thị trường lớn số lượng đại khơng nhiều đại CODE đại hợp tác với cơng ty Tuy nhiên chiến thuật kinh doanh công ty nhân viên thị trường vùng Dùng cách tập chung sản lượng để tăng chế độ cho đại làm giảm giá thành sản phẩm tới người chăn nuôi Mật độ đại địa bàn thưa làm giảm cạnh tranh mâu thuẫn thị trường đại Kết điều tra thị trường cho thấy thị trường tỉnh Vĩnh Phúc thị trường tiềm cho công ty sản xuất thức ăn chăn ni Vì tổng đàn gia súc, gia cầm lớn tập chung chủ yếu huyện Vĩnh tường, Sơng Lơ, Lập Thạch… thị thị trường tiềm thách thức lớn hầu hết hộ chăn ni nhiều năm kinh nghiệm, khó để vào thị trường không đảm bảo chất lượng chế độ tạo tin tưởng đại người chăn nuôi Kết điều tra thị trường mục đích để biết tình hình chăn ni hướng chăn ni thị trường Từ đưa hướng sản phẩm, hướng tiếp cận thị trường cho công ty đưa sản phẩm tốt người chăn nuôi 43 5.2 Đề nghị Kính mong đề nghị ban lãnh đạo công ty cần hỗ trợ người chăn nuôi sâu núc chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn Để giúp người chăn ni khả tái đàn tiếp tục trì đầu con, tổng đàn Ban lãnh đạo cơng ty cần tăng cường tập huấn, chấn trỉnh lại tác phong làm việc cán công nhân viên cơng ty, tránh để làm hình tượng cơng ty lòng khách hàng Các quan chức thú y phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện cho chăn nuôi Nâng cao nhận thức Đặc biệt núc giá lợn xuống thấp để giảm thiệu chi phí chăn ni nhiều người chăn nuôi sử dụng thức ăn gà, vịt đẻ làm thức ăn cho gia súc làm cân dinh dưỡng dẫn đến số tượng chất lượng sản phẩm thịt không mong muốn tồn dư số chất sản phẩm động vật 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành “danh mục, hàm lượng kháng sinh phép sử dụng TĂCN gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng Việt Nam), thơng tư 36/2016/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành “về Danh mục, hàm lượng kháng sinh phép sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng”, thơng tư số 06/2016/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn “bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm Việt Nam”, thông tư 01/2017/TTBNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành (08/01/2018), “danh mục sản phẩm, hàng hóa khả gây an tồn thuộc trách nhiệm quản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn”, thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Cục thý y (2016), thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT, cổng thông tin điện tử cục thú y Chính Phủ ban hành “về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản”, nghị định 39/2017/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày (05/02/2010) “quy định việc quản thức ăn chăn nuôi” 05/02/2010, Nghị định 08/2010/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày (17/05/2018), “qui định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản”, Nghị định số 64/2018/NĐ-CP Chính Phủ ban hành “quản TĂCN, thủy sản”, nghị định số 100/NĐ-CP 45 10 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý, Dương Thị Thanh Hằng (2004), “Giáo trình thức ăn gia súc”, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 11 Vi Thị Thanh Thủy (2011), “tồn dư kháng sinh hormone thể động vật”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, t 46 12 Thủ tướng Chính Phủ “ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng”, định số 37/2017/QĐ-TTg 13 Phòng kinh doanh tập đồn Đức Hạnh BMG 14 Văn phòng Chính Phủ ban hành “về việc thực tiếp nhận hồ sơ điện tử nhóm thủ tục hành TĂCN sản xuất nước”, công văn số 133/CN-VP II Tài liệu Tiếng Anh 15 Alanis A J (2005), “Resistance to anbibiotics: are we in the postantibiotic”, Archives of Medical Research, 697-705 16 S Giguere, J.F Prescott, J D Baggot, R D Walker, P.M Dowling (2007), Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine III Tài liệu trích dẫn từ internet 17 http://www.vincert.vn/filev/van-ban-phap-luat-ve-thuc-an-chan-nuoi Các văn sử vi phạm sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi sai phạm kinh doanh thức ăn chăn nuôi 18 http://www.dabaco.com.vn/vn/tin-chung/22-loai-hoa-chat-khang-sinhcam-su-dung-trong-thuc-an-gia-suc-gia-cam.html Các chất cấm sử dụng sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi 19 http://vinhphuc.gov.vn Báo cáo thực trạng ngành chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2013 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Xe vào nhà máy nhập thức ăn chăn nuôi Giao thức ăn chăn nuôi tới nông hộ Kho thức ăn chăn nuôi đại Đàn lợn sử dụng thức ăn công ty Đàn vịt đẻ trại Chiến Đàn gà sử dụng thức ăn Sản phẩm sau sử dụng TA công ty công ty ... Trung tâm trường đại học nước 2.1.1.4 Hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed BMG công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nước Sản phẩm công ty BMG feed có mặt hầu hết tỉnh. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIÁP Tên đề tài: TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI BMG FEED THUỘC TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH... khoa Chăn nuôi thú y, Giảng viên hướng dẫn tiếp nhận cở sở, em tiến hành thực chuyên đề tốt nghiệp: Tiếp cận thị trường quảng bá sản phẩm công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp), Tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi BMG feed thuộc tập đoàn Đức Hạnh BMG tại các đại lý tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn