Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập đọc Mua kính

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:56

Giáo án Tiếng việt MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: MUA KÍNH I Mục tiêu Kiến thức: Hiểu nội dung - Hiểu nghĩa từ - Cảm thụ hài truyện: Cậu bé tưởng mua kính biết đọc Kỹ năng: Đọc từ có âm vần khó - Nghỉ - Đọc diễn tả lời dẫn chuyện lời đối thoại nhân vật Thái độ: Tính ham học II Chuẩn bị - GV: Tranh Bảng cài: từ, câu - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Ngôi trường - HS đọc trả lời câu hỏi - HS đọc - Tình cảm bạn H ngơi trường - HS nêu ntn? - Ngôi trường tả ntn? - Lớp nhận xét - Lớp học tả sao? - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) Thầy cho HS xem tranh giới thiệu bài: Mua kính - Hoạt động lớp Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó Ngắt nghỉ Phân biệt lời kể lời nhân vật  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Bảng cài: từ, câu - Thầy đọc mẫu - HS đọc – lớp đọc thầm - Lười, đeo kính, giở, sách - Nêu từ cần luyện đọc - Nêu từ khó hiểu  gương, kiếng - Kính  bật tiếng cười khơng - Phì cười nhịn Luyện đọc câu - Thầy lưu ý - Thấy cụ già/ đọc sách phải đeo kính/ cậu tưởng đeo kính đọc - Mỗi HS đọc câu liên tiếp sách/ Cậu thử đến năm bảy kính khác đến hết nhau/ mà khơng đọc Luyện đọc - HS đọc - Thầy cho HS đọc 2, câu HS khác đọc - Thầy nhận xét  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hoạt động nhóm - Nhóm thảo luận, trình bày - HS đọc từ câu  câu  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thảo luận - Vì lười học  ĐDDH: Tranh - Vì thấy cụ già đọc Đoạn 1: sách đeo kính nên tưởng - Vì cậu bé khơng biết chữ? đeo kính đọc - Tại cậu bé định mua kính sách - Cậu thử 5, kính khác mà khơng đọc - Trong hiệu kính cậu bé đòi làm gì? - HS đọc phần lại - Hay cháu khơng biết đọc Đoạn 2: - Thấy cậu bé vậy, bác bán hàng hỏi cậu điều gì? - Thái độ câu trả lời cậu bé - Cậu ngạc nhiên Nếu cháu mà biết đọc cháu phải mua kính ? làm gì? - Bác phì cười, nói: Chẳng có thứ kính mà đeo vào mà - Thái độ câu trả lời bác bán hàng lúc sao? biết đọc đâu! Cháu muốn đọc sách phải học  Hoạt động 3: Đọc diễn cảm  Mục tiêu: Phân biệt giọng kể giọng nhân vật Đọc diễn cảm  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: SGK - Thầy đọc mẫu - HS đọc - Lưu ý HS giọng đọc - Giọng người kể: Chậm rãi, hài hước Giọng cậu bé: ngây thơ, ngạc nhiên, giọng bác bán hàng ôn tồn - Thầy nhận xét Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc diễn cảm - Bạn nhầm Chẳng có thứ kính giúp bạn biết đọc đâu Muốn đọc sách, bạn phải học - Học khơng khó đâu Chỉ cần - Em nói vài câu giải thích (hoặc chịu học, định bạn biết khuyên nhủ cậu bé) chữ - Đọc lại - Chuẩn bị: Người thầy cũ  Rút kinh nghiệm: ... già/ đọc sách phải đeo kính/ cậu tưởng đeo kính đọc - Mỗi HS đọc câu liên tiếp sách/ Cậu thử đến năm bảy kính khác đến hết nhau/ mà không đọc Luyện đọc - HS đọc - Thầy cho HS đọc 2, câu HS khác đọc. .. già đọc Đoạn 1: sách đeo kính nên tưởng - Vì cậu bé khơng biết chữ? đeo kính đọc - Tại cậu bé định mua kính sách - Cậu thử 5, kính khác mà khơng đọc - Trong hiệu kính cậu bé đòi làm gì? - HS đọc. .. câu - Thầy đọc mẫu - HS đọc – lớp đọc thầm - Lười, đeo kính, giở, sách - Nêu từ cần luyện đọc - Nêu từ khó hiểu  gương, kiếng - Kính  bật tiếng cười khơng - Phì cười nhịn Luyện đọc câu - Thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập đọc Mua kính, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập đọc Mua kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay