Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:01

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA G I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết chữ hoa G (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Góp (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Góp sức chung tay (3lần) -Học sinh biết sáng tạo hay việc rèn chữ viết II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu *Mục tiêu: HS biết viết chữ hoa G *Cách tiến hành: -Giáoviên cho học sinh quan sát nhận xét chữ G -Học sinh quan sát -Giáo viên giới thiệu khung chữ cấu tạo nên nét -Cao li ( đường kẻ ngang) -Gồm nét : nét kết hợp nét cong cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn to đầu chữ (giống chữ C hoa) nét nét khuyết ngược *Hoạt động 2: Chỉ dẫn cách viết *Mục tiêu: HS biết chữ G giống chữ C có thên nét chuyển xuống -Nét viết tương tự chữ C hoa -Nét 2: từ điểm DB nét 1, chuyển hướng xuống, viết nét khuyết ngược - Viết mẫu bảng lớp – vừa viết vừa nhắc lại -Học sinh viết bảng cách viết -Hướng dẫn học sinh viết bảng -Học sinh viết chữ G-giáo viên quan sát nhận xét, uốn nắng -Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng -Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng -Giáo viên giảng từ ứng dụng - đòan kết làm việc -Học sinh quan sát từ ứng dụng bảng -Học sinh đọc từ ứng dụng -O ,ư ,c ,u ,n ,a -t -p -h , g, y -G nhận xét -Những chữ cao li? (o,ư,c,u,n,a) -Học sinh viết bảng chữ góp -Chữ cao 2,5 li? (t) Chữ cao li? (p) -Những chữ cao 2,5 li? (h,g,y) Chữ cao -1 dòng chử G cỡ vừa (8 li) dòng chữ G cỡ nhỏ (4 ô li) li? (G) -Cách đặt dấu chữ? Học sinh viết vào -1 dòng chữ góp cỡ vừa, nhỏ dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ bảng -Giáo viên nhận xét – sửa sai cho học sinh *Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào *Mục tiêu: Học sinh biết viết sáng tạo chữ viết -Chấm chữa -Giáo viên thu số chấm lớp Nhận xét chấm Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: -Học sinh viết theo yêu cầu -Học sinh viết vào ... y -G nhận xét -Những chữ cao li? (o,ư,c,u,n,a) -Học sinh viết bảng chữ g p -Chữ cao 2, 5 li? (t) Chữ cao li? (p) -Những chữ cao 2, 5 li? (h ,g, y) Chữ cao -1 dòng chử G cỡ vừa (8 li) dòng chữ G cỡ... từ ứng dụng -Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng -Giáo viên giảng từ ứng dụng - đòan kết làm việc -Học sinh quan sát từ ứng dụng bảng -Học sinh đọc từ ứng dụng -O ,ư ,c ,u ,n ,a -t -p -h , g, ... khuyết ngược - Viết mẫu bảng lớp – vừa viết vừa nhắc lại -Học sinh viết bảng cách viết -Hướng dẫn học sinh viết bảng -Học sinh viết chữ G -giáo viên quan sát nhận xét, uốn nắng -Hướng dẫn viết cụm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập viết Chữ hoa: G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay