bảo mật tài khoản facebook

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:47

đọc xong có thể bảo mật tài khoản facebook kiếm tiền dễ dàng với 100k1 nick facebook ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Facebook Bảo mật tài khoản • Khi tài khoản facebook??? >> Page, nhóm, TK Ads • Cài đặt >> Bảo mật >> Cảnh báo đăng nhập : Facebook Bảo mật tài khoản • Cài đặt >> Bảo mật >> Xét duyệt đăng nhập: Facebook Bảo mật tài khoản quảng cáo Tạo tài khoản • Các loại tài khoản facebook - Tài khoản facebook cá nhân : Trust tốt - Tài khoản quảng cáo cá nhân : Vào Quảng cáo Facebook - Tài khoản quảng cáo doanh nghiệp • Add thẻ tốn - Cài đặt >> Thanh toán profile Thêm phương thức toán tài khoản Ads https://business.facebook.com/overview m.facebook.com • Làm nhiều tài khoản dự phòng • Cài đặt Swap My Cookies; EditThisCookie lên trình duyệt web
- Xem thêm -

Xem thêm: bảo mật tài khoản facebook, bảo mật tài khoản facebook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay