Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU TỪ CHỈ SỰ VẬT - MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM I Mục tiêu: - Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian - Biết ngắt đoạn văn thành câu trọn ý - Giáo dục HS tinh thần tự giác,ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - Vở tập - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND- TL Họat động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra (5') - Từ vật từ gì? - Người, đồ vật, lồi vật, cối.(Nêu ví dụ cụ thể.) - Nhận xét HS nêu - Yêu cầu đặt câu theo mẫu: Ai - Làm bảng con.( Hs yếu làm bảng phụ) gì? Nhận xét, đánh giá Bài - Dẫn dắt, ghi tên - Nhắc lại tên học HĐ1: Từ vật (10') Bài 1: Gọi HS đọc đề - HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? - Tìm từ người, đồ vật, lồi vật, cối - HS cho ví dụ.( bác, bảng ) - Tổ chức trò chơi tiếp sức nhóm - Cùng học sinh phân tích thành loại từ người, đồ vật, loài vật - Tìm viết từ đồ vật theo loại, HS lên ghi từ vật hết thời gian - HS đọc lại - Nhận xét, đánh giá Bài 2: Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - u cầu nhìn SGK nói theo câu mẫu - Thảo luận cặp đôi HĐ2: Đặt trả lời - Hoạt động nhóm đơi - u câu hỏi cầu tự nghĩ câu hỏi hỏi ngày, tháng, năm (10 12') - Cùng HS bình chọn cặp HS có câu hỏi hay HĐ 3: Ngắt đoạn văn thành câu + Hôm thứ mấy? + Tháng tháng nào? + Một tuần có ngày? + Đi học ngày nào? + Nghỉ học ngày nào? Bài 3: Gọi HS đọc đề - Từng cặp hỏi trước lớp - Bài tập yêu cầu gì? - Nhận xét bạn trả lời - HS đọc- lớp đọc thầm - Theo dõi - giúp đỡ HS yếu - Huy động kết (5 - 6') - Tách đoạn văn thành câu- viết lại cho tả - Làm vào tập - Chấm bài- nhận xét - Nhận xét học Củng cố, dặn dò: 2' - Dặn HS nhà tìm thêm từ vật - HS dọc trước lớp ( HS TB yếu ) - Trời mưa to.Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn chung áo mưa với mình.Đơi bạn vui vẻ - Lớp theo dõi - bổ sung ... luận cặp đơi H 2: Đặt trả lời - Hoạt động nhóm đôi - yêu câu hỏi cầu tự nghĩ câu hỏi hỏi ngày, tháng, năm (10 12' ) - Cùng HS bình chọn cặp HS có câu hỏi hay HĐ 3: Ngắt đoạn văn thành câu + Hôm thứ... loại từ người, đồ vật, lồi vật - Tìm viết từ đồ vật theo loại, HS lên ghi từ vật hết thời gian - HS đọc lại - Nhận xét, đánh giá Bài 2: Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - Yêu cầu nhìn SGK nói theo câu. .. 3: Ngắt đoạn văn thành câu + Hôm thứ mấy? + Tháng tháng nào? + Một tuần có ngày? + Đi học ngày nào? + Nghỉ học ngày nào? Bài 3: Gọi HS đọc đề - Từng cặp hỏi trước lớp - Bài tập yêu cầu gì? -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay